Mníšek u Liberce

10.11.2021
1897 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1897 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1921 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1921 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
2013 (foto Radek Ptáček)
2013 (foto Radek Ptáček)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Mníšek - ulice Do Pískovny 43 (před rokem 1945) (archiv V.Hájek)
Mníšek - ulice Do Pískovny 43 (před rokem 1945) (archiv V.Hájek)
Roubenka v Mníšku u Liberce (foto Vojtěch Klimt)
Roubenka v Mníšku u Liberce (foto Vojtěch Klimt)
Mníšek (německy Einsiedel in Isergebirge) je vesnice a obec na severu Česka, v okrese Liberec, v Libereckém kraji. Leží asi 6 km severoseverozápadně od Liberce na úpatí Jizerských hor. Žije zde přibližně 1 700[1] obyvatel. Obcí protéká říčka Jeřice, do ní se v obci vlévá potok Fojtka, na kterém leží Vodní nádrž Fojtka. Druhá, Mlýnická, přehrada se nachází na Albrechtickém potoce. V této obci je mateřská a základní škola. Do obce patří dvě vesnice: Mníšek a Fojtka. Část Mníšku a celá Fojtka leží na území Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory.

Název obce je zdrobnělinou slova "mnich", do názvu obce se dostalo z němčiny přes zkomolení slova "Einsiedler", připomínajícího poustevníka, který dle pověsti žil na místě dnešního kostela.

Obec leží na silnici I/13 a železniční trati 037 z Liberce do Frýdlantu. Silniční spojení má také s Oldřichovem v Hájích a Chrastavou.

Historie

Obec Mníšek je poprvé zmíněna v urbáři frýdlantského panství z roku 1381, kdy se v ní nacházelo 18 selských usedlostí, dvě pily a po jednom mlýnu na obilí a na tříslo, ke vsi patřilo asi 490 korců pozemků (asi 141 ha). Ve své historii patřila ves nejprve do panství frýdlantského, později do panství libereckého, spravovaného z hradu Hamrštejna. Obě panství však byla od 13. století v držení rodu Biberštejnů. Po vymření frýdlantské větve Biberštejnů přešla obě panství jako odúmrť na krále a z jeho majetku je roku 1558 odkoupil císařský rada Bedřich z Redernu.

Redernům byl majetek konfiskován za účast ve stavovském odboji v letech 1619-1620 a roku 1622 získal obě panství Albrecht z Valdštejna. Po jeho smrti přešlo Frýdlantsko i Liberecko do majetku Matyáše Gallase. Po smrti posledního z Gallasů, zdědil statky jeho synovec Kristián Filip Clam. Rod Clam-Gallasů držel obě panství až do roku 1945.

Po roce 1945 bylo místní německé obyvatelstvo vysídleno a do vsi se nastěhovali noví obyvatelé z Čech a ze Slovenska.Mezi roky 2016 a 2017 probíhá v severozápadních částech obce, v lokalitě zvané Amerika, výstavba 25 rodinných domků, jež jsou zčásti zapuštěné do okolního terénu. K navrženému projektu se ale mezi architekty objevují i záporná stanoviska.

Části obce

  • Mníšek
  • Fojtka

Zajímavosti a pamětihodnosti

  • Barokní kostel sv. Mikuláše nahradil původní redernský kostelík z roku 1570. Základní kámen dnešní stavby byl položen 3. 6. 1739. Kostelní věž byla do současné podoby vyzvednuta roku 1774.
  • Starý kamenný sloup u silnice na jihu obce označuje hranici mezi bývalým frýdlantským a libereckým panstvím.
  • v klasicistním domě číslo popisné 70 býval zájezdní hostinec
(zdroj: Wikipedia)
kostel svatého Mikuláše (foto Jan Polák)
kostel svatého Mikuláše (foto Jan Polák)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek

Mníšek u Liberce

Mníšek byl do roku 1850 nejjižnější obcí frýdlantského panství a poté frýdlantského okresu. To se změnilo až vládním výnosem z 13. února 1920, kdy Mníšek i sousední Oldřichov v Hájích byly vyňaty z "Frýdlantska" a přičleněny do okresu Liberec. Nicméně kamenný hraniční sloup, oddělující od sebe kdysi frýdlantské a liberecké panství, dosud v obci stojí. Je vlevo u silnice, při výjezdu z obce do Liberce. Hlavní silnice, spojující Mníšek s Frýdlantem a Libercem, byla dokončena v letech 1830-33, vedlejší do Oldřichova v Hájích roku 1849 a dál odtud do Raspenavy o deset let později. Na pohlednici z roku 1913 vidíme v popředí okresní silnici do Fojtky z roku 1892, pod ní železniční trať z roku 1875 a uprostřed kostel sv. Mikuláše z roku 1739. Dějiny této podhorské obce jsou ale mnohem starší, první písemná zpráva je již z roku 1381 a její české i německé jméno pochází od mnichů-poustevníků.

archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Hráči Chemička Mníšek - rok 1976 ....zaslal Jozef Červený, tehdejší hráč (další hráči - Honza Červený, Václav a Jiří Holomkovi z Fojtky, Míla Bagač , Mína Svoboda , Dušan Soukup, Milan Zlámal, brankář Pavel Kadeřábek ....)
Hráči Chemička Mníšek - rok 1976 ....zaslal Jozef Červený, tehdejší hráč (další hráči - Honza Červený, Václav a Jiří Holomkovi z Fojtky, Míla Bagač , Mína Svoboda , Dušan Soukup, Milan Zlámal, brankář Pavel Kadeřábek ....)

Mníšek

V zatáčce poblíž křižovatky (napravo dnešní občerstvení "U Pepy"), záběr z přípravy prvomájové oslavy v 40.letech 20. století
(zdroj: František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil - Hrádecko - Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005)

Mníšek (1948)

Pohled směrem ke křižovatce silnic od Liberce do Frýdlantu, v pozadí za mostem hostinec "Na křižovatce", v popředí vpravo moderní budova spořitelny a poštovního úřadu
zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005

Mníšek (1932)

Zařízení Peukerova hostince při silnici do Nové Vsi

zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005

Mníšek v roce 1905 a 30.4.2003


Na stejné železniční trati byla hned při jejím zprovoznění zřízena stanice v Mníšku. O tom, že na tratí býval opravdu čilý provoz, svědčí následující údaje z této stanice. V roce 1921 bylo v Mníšku odbaveno 61 tisíc osob a v roce 1928 dokonce 105 tisíc cestujících. Na dnešní poměry se zdají tato čísla sotva uvěřitelná. Méně známou skutečností je, že v roce 1903 se uvažovalo o zřízení elektrické dráhy spojující Mníšek s Novou Vsí a Chrastavou. Na straně podnikatelů však vyvstaly určité obavy z přesunu pracovních sil, a tak nakonec z realizace záměru sešlo.

(zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové, Otokar Simm, Petr Kurtin, 2004)

Mníšek v roce 1905 a 30.4.2003
Mníšek v roce 1905 a 30.4.2003

Hostinec U Fechtlů v Mníšku v roce 1929

V pravěku pohostinství směl tuto živnost na vsi vykonávat toliko rychtář, který šenkoval samozřejmě panské pivo a kořalku. Nejinak tomu bylo v Mníšku. Teprve roku 1739 zřizuje rychtář Jan Jiří Arnold pod kostelem druhou hospodu. Zlatá éra pak nastává na počátku 20. století: roku 1919 bychom v Mníšku napočítali jedenáct hostinců a výčepů. Řeznictví tu byla tři. Obě zařízení pod jednou střechou bychom nalezli v domě čp. 143 na horním okraji obce. Vidíme, že v době pořízení fotografie zde Ernst Peuker zřídil také udírnu. Po roce 1945 tu krátce působil Josef Voštinář a pak Anna a Josef Fechtlovi, kteří tu provozovali jak hostinec, tak řeznictví. Později je převzala Jednota, cinkot půllitrů tu dozněl po roce 1989. Dnes se v domě nachází dílna na výrobu autoplachet a krámek se starožitnostmi.

(zdroj: Za pivem Libereckým krajem na dobových pohlednicích, 2015)

Pila Rudolfa Preibische v Mníšku v roce 1920

Koně, odvěcí souputníci a pomocníci člověka... Život si bez nich vůbec nebylo možné představit. Jsme v Mníšku, kolem roku 1920. Na dvoře pily stavitele Rudolfa Preibische u kostela sv. Mikuláše stojí dvě pěkná dvojspřeží. Na prvním řezivo, druhé s fůrou sena. V Mníšku se nenacházelo tolik pil jako v sousedním Oldřichově v Hájích, ale i tady jsou již na přelomu 14. a 15. století zaznamenány dvě pily na vodní pohon a také tříselník, zařízení sloužící k tlučení třísla z dubové a smrkové kůry pro potřebu koželuhů. Urbář frýdlantského panství, ke kterému Mníšek patřil, zachycuje v roce 1631 dvě poddanské pily, o sto let mladší záznam v Tereziánském katastru hovoří již jen o jedné pile. Na Preibischově pile se přestalo řezat v roce 1955, v šedesátých letech její provoz obnovil Státní statek Liberec. Střídavě se tu pracovalo i v posledních letech.

 (zdroj: kalendář Libereckým krajem s dobovými pohlednicemi po zemi, na vodě i ve vzduchu, 2013)

Čas na srovnávačku: 

rekonstrukce silnice v Mníšku u Liberce odkryla pod asfaltem starou dlažbu, po níž utíkalo v květnu 1945 před postupujícími sovětskými vojsky všechno, co mělo nohy, mimo jiné třeba příslušníci 6. pěší divize Wehrmachtu (zdroj: Marco Wiktorious)

(autor příspěvku Jan Mikulička)