Minkovice

31.03.2021
 Lidová architektura čp. 21, 14 a 15
Lidová architektura čp. 21, 14 a 15
Lidová architektura čp. 22 a 23
Lidová architektura čp. 22 a 23
Lidová architektura čp. 33
Lidová architektura čp. 33

Minkovice (něm. Minkwitz) je malá vesnice, část obce Višňová v okrese Liberec. Nachází se asi 1,5 km na jih od Višňové. Prochází tudy železniční trať Liberec - Zawidów. Je zde evidováno 46 adres. Trvale zde žije 124 obyvatel.

Minkovice leží v katastrálním území Višňová u Frýdlantu o výměře 5,07 km2.

Historie

Až do roku 1848 tvořila východní část ZSJ Minkovice, v rozsahu zahrnující téměř celý moderní intravilán Minkovic, spolu se sousední Vískou, exklávu Horní Lužice, respektive její části, náležející k Saskému království, poté došlo ke změně státní hranice Rakouského císařství a Saska a Minkovice byly začlěněny do Čech<ref>Sbor dobrovolných hasičů Minkovice - Založení osady Minkovice</ref>. Vcelku přesnou představu o bývalé hranici v sousedství dříve hornolužických Minkovic si lze udělat z historických map Stabilního katastru a to mapových listů VI a VII pro k. ú. Višňová u Frýdlantu a I a IV pro k. ú. Poustka u Frýdlantu.

Pamětihodnosti a přírodní zajímavosti

  • Řada objektů lidové a tradiční architektury, mnohé z nich jsou podstávkové domy s hrázděním
  • Kovový křížek s kamenným podstavcem v zahradě chalupy če. 6 (severní část vsi, v údolí Minkovického potoka)
  • Niva řeky Smědé
  • Mokřady západně od železniční trati z Frýdlantu do Černous mezi Minkovicemi a Višňovou
  • Údolí Minkovického potoka

zdroj: Wikipedia

 Lidová architektura čp. 21
Lidová architektura čp. 21
Řeka Smědá mezi Minkovicemi a Vískou
Řeka Smědá mezi Minkovicemi a Vískou