Mimoňské kino

07.04.2020

Kino Ralsko a letní kino

zdroj:https://www.ansichtskartenversand.com
zdroj:https://www.ansichtskartenversand.com
Náměstí pohledem od Poštovního mostu na počátku padesátých let 20. století. Zcela vlevo je zaznamenatelné sousoší, za ním hostinec U modré hvězdy a dále ulice Příkop. Na čelní frontě (západní) mezi kinem a cukrárnou (dříve Heksch) je dosud volně přístupná dříve známá Kostelní ulička, za nimi kostel a fara.
Náměstí pohledem od Poštovního mostu na počátku padesátých let 20. století. Zcela vlevo je zaznamenatelné sousoší, za ním hostinec U modré hvězdy a dále ulice Příkop. Na čelní frontě (západní) mezi kinem a cukrárnou (dříve Heksch) je dosud volně přístupná dříve známá Kostelní ulička, za nimi kostel a fara.

Mimoň: Kino bude promítat pomocí laseru. Jako jedno z prvních v republice

17. květen 2016

Kino v Mimoni na Českolipsku bude po čtyřech letech opět promítat. Nově bude mít nejmodernější vybavení v republice – bude totiž promítat pomocí speciální laserové technologie.

Provoz kina v Mimoni zastavili zastupitelé města v roce 2012 pro nezájem lidí, nové vybavení by město stálo příliš peněz. Teď ale Mimoň získala dotaci od Státního fondu kinematografie.

Kino bude jedno z prvních v České republice s technologií promítání laserem. Zatím ale chybí promítač a město vyhlásilo už druhé výběrové řízení. Nový promítač se bude muset naučit pracovat s jedním z nejmodernějších promítacích zřízení.

zdroj:

https://liberec.rozhlas.cz/mimon-kino-bude-promitat-pomoci-laseru-jako-jedno-z-prvnich-v-republice-6005721

zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de

Návštěva mimoňského kina Excelsior se doporučuje v brožuře o Mimoni z. r. 1925. Majitelem tohoto kina Excelsior byl H. Pietsch. V kině se promítalo každou neděli od 17, 19 a 21 hodin ve starém jednopatrovém domě v tzv. Dolním mlýně (dnes areál OPMP).

V noci z 25. na 26. ledna 1930 (ze soboty na neděli) však toto kino vyhořelo a protože jeho majitel neměl dostatek prostředků na jeho obnovu, zůstalo město bez tohoto kulturního vyžití. Protože město si již zvyklo na tento druh kultury, který nyní zde chyběl, rozhodlo městské zastupitelstvo o obnovení provozu kina a to tak, že postaví zcela nový objekt v moderní podobě. Jako stavební místo si vybralo pozemek a objekt bývalého pivovaru hraběte Hartiga, ve kterém se od r. 1911 již pivo nevařilo.


Tyto objekty nyní náležely Zemědělskému skladištnímu družstvu pro soudní okres Mimoň, který část objektů včetně pozemku přenechal městu. Pomocná budova zůstala stát(dnes je v ní sklenářství), vlastní pivovar byl zbořen a na jeho místě postaveno kino, jak jej v podstatě dodnes známe.

Již 2. listopadu 1930 se poprvé, v této na svou dobu velmi moderní budově, vybavevé nejnovější technikou již i s ozvučovací aparaturou, promítalo. V hledišti bylo v přízemí téměř 460 sedadel + 8 lóží po 4 sedadlech (celkem tedy přes 490 míst), na balkóně bylo 220 sedadel + 24 sedadel na postranních balkonech a 8 lóží po 4 sedadlech (z toho 2 dvojlóže), celkem tedy 276 sedadel. Promítací kabina byla nad lóžemi. Celková kapacita kina byla tedy na 780 míst, protože u vchodů byly ještě židle pro výjimečné události.

Při bombardování 8.5.1945 byla část kina zasažena bombou (jednalo se o schodiště na balkon). Po nejnutnějších opravách se již v červenci 1945 opět hrálo. (Pouze na balkón se chodilo východem, který byl situován vpravo od hlavního vchodu do budovy).

Později došlo k rozsáhlé úpravě kina, které bylo zdánlivě modernizováno přizpůsobením pro širokoúhlé kino.

Kino mělo 2 pokladny, ve vestibulu krásný bufet, v přízemí byly toalety pro celé kino, dvě šatny, na balkoně byla šatna jedna.

Plátno kina bylo možné odstranit vytažením vzhůru a na pódiu se mohly pořádat i jiné kulturní akce. Za jevištěm byl samostatný vchod z uličky, která vedla ke kostelu, ta je však nyní uzavřena branou.

Celé kino bylo od svého prvopočátku vybaveno nízkotlakým vytápěním ústředního topení, na dvůr byl přístup z pravé přístupové chodby do hlediště.

V roce 2001 proběhla rekonstrukce budovy a z kina se tak stal - tuším že za cca 14 mil. Kč jakýsi hybrid mezi kinem a tanečním sálem a to podle mne nevyhovuje ani jednomu. V loňském roce bylo kino ještě ozvučeno Dolby Surroundem.

Letní kino

Letní kino města bylo zřízeno na jihovýchodní straně vně zdi zámeckého parku, za původní tzv. Jahnturnahale, známá po válce jako kulturní dům (Muchabar) a ještě později jako Dům Družby.

Jeho výstavba začala r. 1962 a činnost Letního kina Mimoň byla zahájena 18.srpna 1964.

V současnosti (2008 ) je letní kino zavřené - zbyl jen nápis nad vchodem a prázdný amfiteátr….Podívejte se na fotografie, které by se daly nazval
"putováni za letním kinem"

Šipka “Letní kino” - vypadá to nadějně, v tomto městě letní kino funguje...
Šipka “Letní kino” - vypadá to nadějně, v tomto městě letní kino funguje...
Zdá se trochu zašlé,  ale snad funguje ?!...
Zdá se trochu zašlé, ale snad funguje ?!...
...Aha!...nakukujeme přes plot...tak nefunguje....      A tak končí putování, které rozšířilo fotosbírku nefunkčních kin v republice.          ( text a foto 2008 )  Text o historii kina byl převzat se souhlasem z neoficiálních www stránek města Mimoň.
...Aha!...nakukujeme přes plot...tak nefunguje.... A tak končí putování, které rozšířilo fotosbírku nefunkčních kin v republice. ( text a foto 2008 ) Text o historii kina byl převzat se souhlasem z neoficiálních www stránek města Mimoň.
...trošičku do kopečka, ale přidržíme se zábradlí...
...trošičku do kopečka, ale přidržíme se zábradlí...
..a jsme tu!...
..a jsme tu!...

Letní kino - vzestup a pád

Zjistit, jak to bylo s výstavbou letního kina, byl docela oříšek.
Přestože jsem prošel kroniku města, v letech 1962 - 1964 toho tam moc není.
Stejně tak toho moc není o jeho devastaci, zkáze a likvidaci.
Pojďme se podívat na pár faktů.

Píše se rok 1962 a závazek Městského národního výboru v Mimoni k soutěži o "Vzorné město" zní :Na počest 44. výročí VŘSR a XII. sjezdu KSČ zavázali se občané našeho města v soutěži o Vzorné město odpracovat v roce 1962 - na výstavbě letního kina 7.075 hodinNa podzim tohoto roku pak 9. září 1962 rada MěNV projednala zabezpečení úkolů na akcích "Z" a to akci Výstavba letního kina, závazek byl splněnrok 1963 :
19. června 1963 se koná Zasedání MěNV - situace v plnění akce "Z" a svépomocnýh akcí OV. - výstavba letního kina zařazena do akce "Z" pro léta 1963 - 1964 i když s výstavbou bylo započato již v roce 1962
V seznamu splněný akcí v r. 1963 bod č. 1 - Skončena I. etapa výstavby letního kinarok 1964 :
Otevření letního kina
Dne 18. července 1964 bylo otevřeno v Mimoni letní kino za velké účasti místního obyvatelstva. Tento kulturní kout byl vybudován společným úsilím téměř všech občanů města, za agilního vedení MěNV v čele s předsedou s. Svobodou a tajemníkem s. Mikešem.Neúnavně zde brigádnicky pracovaly všechny místní společenské organizace, občanské výbory a podniky.
Jako nejlepší brigádníci byli vyhodnoceni s. Svoboda, Stárek a Šputich. I ostatním brigádníkům byly předány odznaky a čestná uznání. Podařilo se dílo, které nám mohou závidět mnohá města Severočeského kraje.Kino začalo naprosto v pohodě fungovat. Nepátral jsem podrobně o akcích, které zde probíhaly, bylo jich spousty a spousty bylo také filmů.Namátkou jsem ale přišel v kronice města na dvě velké hudební akce s návštěvností přes 2000 lidí, z nichž je krásně popsaná ta druhá :14.6.1985 - se v letním kině Mimoň konala hudební akce Rocková Mimoň, která měla návštěvnost hodně přes 2000 osob. Názory na tuto akci byly různé podle věkových skupin.14.6.1986 - v letním kině proběhl 2. ročník Rocková Mimoň (pořadatel MěNV+UD Hamr + VÚ Bělá) Pořadatelé diváky zvládli, ale po představení bylo nutné uzavřít všechny restaurace.A čas letěl a letěl. Poslední doba ale nepřinesla kinu nic dobrého. Nevím přesně kdy, ale kino přestalo promítat.
V letech 2003 - 2005 zde proběhly nádherné rockové dny, pod pořadatelskou taktovkou Pavla Skály, který sem dostal kapely zvučných jmen jako např. Krucipüsk, Satisfuction či DeBill Heads.Ke konci ho měl dokonce pronajaté Láďa Koritenský, který zde chvíli provozoval občerstvení.Proběhlo tu i pár Majálesů.No a pak už to šlo šupem z kopce. Není mi jasné, proč do tak krásného areálu město neumístilo Den města.
Škoda.
Město prostě o areál přestalo mít zájem, za poslední dvě volební období to šlo z kopce. Prošel jsem si volební sliby za ta dvě období. V roce 2010 měly letní kino v programu 4 strany :KSČ
- Zahájit práce na řešení problémů s parkováním v naší obci jak v centru, tak na všech sídlištích (využít například chátrajícího objektu letního kina)Sdružení nestraníků
- rozšířit kulturní a sportovní vyžití ve městě, ve větší míře využívat Dům kultury Ralsko, areál bývalého letního kina,SOS
41. zapojení letního kina do programů kultury a využití volného času, v případě letního kina považujeme za zásadní najít programové zaměření, o které bude zájem a na jeho základě postavit jeho případné úpravyMimoňská obroda
* Obnova zámeckého parku, včetně rekonstrukce bývalé bažantnice na obydlí pro správce parku, letního kina, doplnění mobiliáře a dočerpávání vody do rybníka.V roce 2014 to byly už jenom dvě :ANO
- Úpravu prostor bývalého letního kina na sportovně volnočasový areál s možností pořádat divadelní, hudební a jiná kulturní představení s ohledem na dodržování nočního kliduPiráti
Letní kino přebudujeme na multifunkční kulturní a sportovní letní centrum.Leč vše spělo k tomu, že koncem loňského roku letní kino zmizelo z mapy. Žádná strana, či hnutí naprosto něměla o něj zájem, ani SOS, ani Obroda, přestože to slibovali....
Je to škoda.
Určitě namítnete, že i jiná města zrušila letní kina. např. Česká Lípa, či Doksy.
Takže se vlastně vůbec nic nestalo.
Co zbouráme příště ?No nic, podívejte se na pár fotek z budování a konce.

zdroj: https://filmovy-plakat.cz/index.php?menuid=8205g&templ=template_articles.inc