Milštejn

21.11.2020
Milštejn – P. Röhrich podle K. Brantla, z díla F. A. Hebera (1848) Romantická kresba hradu Milštejna z 1. poloviny 19. století zachycuje dnes již neexistující vstupní bránu na západní straně hradu. Obrázek Karla Brantla z knihy F. A. Hebera „Böhmens Burgen“.
Milštejn – P. Röhrich podle K. Brantla, z díla F. A. Hebera (1848) Romantická kresba hradu Milštejna z 1. poloviny 19. století zachycuje dnes již neexistující vstupní bránu na západní straně hradu. Obrázek Karla Brantla z knihy F. A. Hebera „Böhmens Burgen“.
Na této pohlednice vidíme skalní masiv se zbytky hradu Milštejna nedlouho po ukončení těžby kamene v roce 1910. Na horním obrázku je zachycena původní hradní brána, která se později zřítila. Dnes je již celý hřbet zakrytý vzrostlým lesem. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Na této pohlednice vidíme skalní masiv se zbytky hradu Milštejna nedlouho po ukončení těžby kamene v roce 1910. Na horním obrázku je zachycena původní hradní brána, která se později zřítila. Dnes je již celý hřbet zakrytý vzrostlým lesem. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
archiv J.Freier
archiv J.Freier
Milštejn – Na pohlednici ze 30. let 20. století vidíme milštejnskou skalní bránu z východní strany.
Milštejn – Na pohlednici ze 30. let 20. století vidíme milštejnskou skalní bránu z východní strany.
Skalní brána na Milštejnu (květen 1986)
Skalní brána na Milštejnu (květen 1986)

Působivé pozůstatky hradu Berků z Dubé se nacházejí 8 km severovýchodním směrem od Nového Boru nedaleko obce Svor na skalnatém hřebeni v Lužických horách. Od středověku se v okolí hradu těžil pískovec pro mlýnská kola.

V knihách pražského arcibiskupství z let 1362-1379 je jmenován jako majitel panství zahrnující i Milštejn Jindřich Berka z Dubé. V Milštejně byla posádka 12-16 zbrojnošů, kteří doprovázeli kupecké vozy na cestě z Žitavy do Prahy a také zde vybírali clo, mýtné. Přesto však byl hrad roku 1456 dobyt Lužickým vojskem, nicméně v 15. století zažil hrad období svého největšího rozkvětu.
V okolí hradu se těžil křemenný pískovec pro výrobu mlýnských kamenů (odtud název hradu) už od středověku, po opuštění hradu se pak zájem přesunul i na podloží vlastního hradu. Většího rozsahu dosáhla těžba v letech 1665-1689, v té době byla částečně zbourána velká hradní věž, aby padající zdivo neohrožovalo lamače. Druhá menší věž se zřítila roku 1726 a definitivní zánik velké věže přišel v roce 1793.
Další nárůst těžby přišel s rozmachem průmyslu po roce 1873. V té době tu již pracovalo na 100 dělníků. Kámen se lámal ručně železnými klíny a nahrubo opracovával přímo v lomu, pak se teprve dopravoval do továrny v nedaleké Naději kde dostával konečnou úpravu. Ročně se zde vyrábělo na 600 kamenů, které putovaly například do Ruska, Německa, Skandinávie a jinam. Těžba skončila v roce 1910 kdy již došla surovina. Několik nedokončených mlýnských kamenů lze najít v okolí dodnes.
Původní vzhled hradu dnes již není možné rekonstruovat. Pravděpodobně stál na dvou souběžných skalních hřebenech, z nichž ten východnější byl po opuštění hradu z větší části vytěžen. Vlastní hrad obepínala 2 m silná hradba s ochozem a 60 cm širokou parapetní zdí s úzkými střílnami. Ještě koncem 19. století byla v této hradbě asi 3 m vysoká a 4 m široká vstupní brána, vedle níž byl malý okenní otvor. Hlavní válcová věž stála s největší pravděpodobností na jihozápadním okraji hradu. Údajně byla asi 40 m vysoká a za jasného počasí z ní bylo vidět až na návrší před Prahou.
K Milštejnu se vztahuje mnoho romantických pověstí o zlých rytířích, nešťastných dívkách, čertově kuchyni, tajných chodbách a pokladech, které jsou na hradě ukryty. Z roku 1596 údajně pochází dopis, v němž vlašský magistr Benedictus Chirocensis uvádí podrobný návod, jak lze na Milštejně nalézt veliký poklad. Pověsti o tajných chodbách, z nichž jedna měla vést až na Tolštejn, byly podpořeny existencí četných podzemních dutin, převisů a jeskyní na jihovýchodní straně skalního masivu. Dnes jsou na Milštejně známé tři větší jeskyně, jejichž ohlazené stěny naznačují, že vznikly erozním působením vody. Největší a nejznámější z nich je asi 45 m dlouhá Kovárna, jejíž ústí se nachází na východním úpatí skalního masivu.V jižní části skalnatého hřbetu Milštejna je třetí jeskyně, nazývaná někdy Nová Kovárna. Tvoří ji tři navzájem propojené komory, jejichž celková délka je asi 17 m. První z nich, přístupná širokým vchodem, je přes 2 m vysoká, 3,5 m široká a téměř 8 m dlouhá a leží v ní nedokončený mlýnský kámen. Ve zdejších jeskyních zimují některé druhy netopýrů, například netopýr ušatý, velký, řasnatý nebo černý.

Zdroj: https://www.kudyznudy.cz/aktivity/hrad-milstejn

https://www.luzicke-hory.cz/mista/index.php?pg=zmmilsc

Milštejn – kresba K. Brantla (1. pol. 19. stol.)
Milštejn – kresba K. Brantla (1. pol. 19. stol.)
Tato pohlednice zachycuje skalní bránu na severním konci skalního masivu Milštejna.
Tato pohlednice zachycuje skalní bránu na severním konci skalního masivu Milštejna.
Milštejn
Milštejn