Kryštofovo Údolí

12.11.2021
1901 (zdroj: https://fotohistorie.cz
1901 (zdroj: https://fotohistorie.cz

V dobovém popise panství Lemberk ze 16. srpna 1678 se říká o Kryštofově Údolí:

"Tato vesnice leží pod velkou horou, zvanou Ještěd. Samo o sobě je hornatým, studeným a drsným místem a větší část roku je plné vysokého sněhu, má krutou zimu a časté povětří. Zimní období končí velmi pomalu na jaře a začíná znovu už na podzim. Chtějí-li obyvatelé této obce z bahnité a unavené půdy něco sklidit, musí předem s největší námahou hnojit, přičemž pole často vymrznou a vymáčí se. Útěchou obyvatel je trocha ovsa a lnu, které pro předčasně napadlý sníh mohou být jen ztěžka z polí sváženy. Mnozí, kteří mají pár kusů dobytka, se živí vožením obilí po silnicích, k čemuž se jim půjčují peníze, a teprve po prodeji platí svým věřitelům určitý poplatek ( Zinspfennig ). Ostatní se živí namáhavým předením. Konec konců je to nepříjemné a divoké místo a spíše se oškliví, než aby vybízelo k bydlení. O sousední obci Novina bylo napsáno : Poloha, polnosti, obživa a společná práce jsou stejné, jako v Kryštofově Údolí." Dějiny Kryštofova Údolí - autor textu Petr Holub

Kryštofovo Údolí 1901 (archiv Jany Zahurancové)
Kryštofovo Údolí 1901 (archiv Jany Zahurancové)
1905 (zdroj: Historie.cz)
1905 (zdroj: Historie.cz)
1910 (zdroj: Historie.cz)
1910 (zdroj: Historie.cz)
1926 (archiv T.Majer)
1926 (archiv T.Majer)
Kryštofovo Údolí 1901 (archiv Jany Zahurancové)
Kryštofovo Údolí 1901 (archiv Jany Zahurancové)
1905 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1905 (zdroj: https://fotohistorie.cz)

Kryštofovo Údolí (1910)


Střed obce, v pozadí cesta k nádraží a Spálený vrch


zdroj: František Vydra, Vitalij Marek a Petr Prášil - Hrádecko — Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005

Kryštofovo Údolí 1911 (archiv Jany Zahurancové)
Kryštofovo Údolí 1911 (archiv Jany Zahurancové)
1920 (zdroj: Historie.cz)
1920 (zdroj: Historie.cz)

Kryštofovo Údolí

 (foto R.Ginzel kolem roku 1920)

 Roubený raně barokní kostel v horské údolní vesnici pochází z let 1683-1686. Nahradil původní luteránský kostelík ze 16. století. Roku 1781 byl doplněn o zděnou sakristii, od roku 1893 kryje vnějšek stěn břidlicový obklad. Stranou kostela stojí dřevěná zvonice, která byla postavena při barokních úpravách areálu kostela v roce 1754. Stavba zřejmě souvisela s chystaným zřízením farnosti. Před zvonicí se nachází raně barokní, čtvercová, ploše krytá márnice

foto Marila's Photography of Natur & City
foto Marila's Photography of Natur & City
foto Marila's Photography of Natur & City
foto Marila's Photography of Natur & City
foto Marila's Photography of Natur & City
foto Marila's Photography of Natur & City
Kryštofovo Údolí před rokem 1930 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Kryštofovo Údolí před rokem 1930 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Kryštofovo Údolí -foto 2016 (archiv Jany Zahurancové)
Kryštofovo Údolí -foto 2016 (archiv Jany Zahurancové)
Mostek přes říčku Rokytku s podstavcem z nějž byla v roce 2004 odcizena socha sv. Jana Nepomuckého - foto 2009 (archiv Jany Zahurancové)
Mostek přes říčku Rokytku s podstavcem z nějž byla v roce 2004 odcizena socha sv. Jana Nepomuckého - foto 2009 (archiv Jany Zahurancové)
foto Lara Stein
foto Lara Stein
masopustní průvod před domem čp. 21 v roce 1930 (zdroj: František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil - Hrádecko - Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005)
masopustní průvod před domem čp. 21 v roce 1930 (zdroj: František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil - Hrádecko - Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005)
Kryštofovo Údolí v roce 1899 Hostinec "U dobré naděje  Zdroj: Vitalij Marek, Petr Prášil a František Vydra - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Kryštofovo Údolí v roce 1899 Hostinec "U dobré naděje Zdroj: Vitalij Marek, Petr Prášil a František Vydra - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
foto Marila's Photography of Natur & City
foto Marila's Photography of Natur & City
Kryštofovo Údolí - kostelík sv. Kryštofa (archiv Jany Zahurancové)
Kryštofovo Údolí - kostelík sv. Kryštofa (archiv Jany Zahurancové)
1910 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1910 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1920 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)
1920 (zdroj: ansichtskarten-lexikon.de)

Obec Kryštofovo Údolí jen kousek za Libercem

Od nás, z Machnína, do "Údolí svatého Kryštofa" je to, co by kamenem dohodil. O to víc jsme všichni po 15. lednu roku 1973 prožívali to, co se stalo za kopcem. Přes veškerou snahu čtyř požárních sborů i toho našeho z Machnína, se nepodařilo požár to nejvzácnější z obce zachránit. V důsledku vadného komína shořela státem chráněná památka, budova takzvané dědičné rychty, kde byl od počátku 18. století hostinec "U Clamovského Švýcarska", patrové stavení s roubeným přízemkem a hrázděným patrem.
Obcí kdysi procházela pašerácká stezka do sousedního Saska. To dalo vzniknout legendě, která z hostince udělala onu známou pašeráckou hospodu. Objevuje se v povídce Karolíny Světlé "O Krejčíkově Anežce" a ve známém libretu "Hubičky". V Kryštofově Údolí se rovněž hodně na konci 40. let natáčelo. Víc se dočtete v knize herce Šímy, kde píše o tom, jak bylo složité natáčet v místě, kde stále prší. To měl na mysli právě Kryštofovo údolí.
Lepší to měli filmaři v roce 1969 při natáčení scén k filmu "Adelheid" a v následujícím roce v létě i v zimě, kdy se točily scény k filmu "Kateřina a její děti". Právě vesnická svatba z tohoto filmu se konala v místní hospodě, v objektu, který vyhořel. Samotná rychta, která se později stala i krčmou nesla letopočet vzniku, rok 1614.
Sláva obce neskončila oním devastujícím požárem. Dnes se může pochlubit zajímavostmi jako málokterá ves Libereckého kraje. Můj kamarád Martin Chaloupka s dalšími patrioty Kryštofova údolí, vesnice jen kousek od Liberce, proslavili ji velkým betlémem malíře Jíry, muzeem betlémů, obnovou barokní márnice na zdejším hřbitově, sochou čůrajícího psíka a především i vesnickým orlojem z bývalé trafostanice, která v té době hyzdila kdejakou vesnici.
Martin byl renesanční člověk, který dokázal, co jiní neuměli. Společně jsme sbírali staré pohlednice. Martin preferoval ty, na kterých sedí chlapeček na nočníku a Humpolec, odkud k nám do Liberce přišel. Jsou krásná místa kolem nás a žijí v nich úžasní lidé. Mnozí začínali tím, že sbírali poštovní známky, staré pohlednice. Mezi ty nejhezčí, místopisné patří právě i Kryštofovo údolí. Na konci 19. století se nad "Kryštofákem" stavěla železniční trať Liberec - Česká Lípa a dál. Nad obcí byla trať vedena dlouhými železničními tunely a především po železničních mostech nad hlubokými údolími. A právě na starých pohlednicích jsou tyto dlouhé, vysoké a krásné mosty klenoucí se nad lesy a údolím zaznamenány v době výstavby i po jejím skončení. Pohlednice jako dokument, ale i krásný obraz z konce 19. století.
Popřejme obci štěstí a žádné plameny, které pohlcují památky. A také hodně nadšenců, jako byl Martin Chaloupků, lidí, kteří zde žijí a krásně se starají o obec, kterou je dnes radost navštívit.
Egon Wiener

(zdroj: https://egonovypohledy.blogspot.com/2020/01/ )

Barokní pieta - datována 1692 (archiv Jany Zahurancové)
Barokní pieta - datována 1692 (archiv Jany Zahurancové)

Už se těšíte na Velikonoční svátky? 

Přidejte si do svého plánu návštěvu Kryštofova Údolí na Zelený čtvrtek 28. března 2024! Proč? Protože slavnostně otevírá dveře Hospody U Kryštofa v historickém Kryštofově Údolí. Tento klenot, původně obecní škola z roku 1862, již léta slouží jako místní hostinec a v horních patrech jako muzeum betlémů. A teď přichází velká novinka – prostor byl kompletně zrekonstruován! Za tímto úspěchem stojí spolupráce starostky obce Jany Blažkové a hostinského a předsedy spolku Dubáci – Jana Havelky. A co vás čeká uvnitř? Hospoda září v novém hávu inspirovaném secesním stylem a historickými snímky Kryštofova Údolí. Zajímavostí je, že část těchto snímků pochází ze sbírek Severočeského muzea v Liberci.Budete mít možnost obdivovat historické pohledy na obec, které vám odhalí kouzlo minulých dob. Které z nich si nakonec pro výzdobu vybral Jan Havelka? To zůstává překvapením až do vaší návštěvy!Navíc existuje možnost, že by autorem historických snímků (negativů Kryštofova Údolí) mohl být farář Stefan Krause (1857–1939), který v minulosti působil v těchto končinách a měl zájem o umění a historii místa. A pokud ne, možná se jednalo o někoho z jeho blízkého okolí.V každém případě se přijďte nechat okouzlit půvabem starých fotografií a ochutnat atmosféru obnovené Hospody U Kryštofa! Označte své přátele, kteří by tohle neměli minout, a užijte si společně nezapomenutelný Zelený čtvrtek v Kryštofáku!

zdroj: https://www.facebook.com/groups/3040048476090494

Severočeské muzeum v Liberci

V Hospodě u Kryštofa finišují poslední úpravy.
V Hospodě u Kryštofa finišují poslední úpravy.

U Veteránského Dubu - dnes U Uhlířů

Pension "Veteránský dub" v roce 1940 - dnes hostinec U Uhlířů (zdroj: František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil - Hrádecko - Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005)
Pension "Veteránský dub" v roce 1940 - dnes hostinec U Uhlířů (zdroj: František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil - Hrádecko - Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005)
1910 Hostinec U Veteránského Dubu (zdroj: Historie.cz)
1910 Hostinec U Veteránského Dubu (zdroj: Historie.cz)
hostinec U Uhlířů
hostinec U Uhlířů
hostinec U Uhlířů
hostinec U Uhlířů
Rokytnický mlýn
Rokytnický mlýn
hostinec „U dobré naděje“, objekt mlýna v části obce zvané Rokytnice v roce 1910 (zdroj: František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil - Hrádecko - Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005)
hostinec „U dobré naděje“, objekt mlýna v části obce zvané Rokytnice v roce 1910 (zdroj: František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil - Hrádecko - Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005)
1920 (zdroj: Historie.cz)
1920 (zdroj: Historie.cz)

Rokytnický mlýn

Dům na pohlednici z roku 1910 byl nejdolejším ze všech hostinců v Kryštofově Údolí. Byl to původně mlýn zvaný Dolní nebo také Rokytnický. Stál na říčce Rokytce v místech, kde se do ní zprava vlévá Důlní potok, tedy v dolní části Kryštofova Udolí, kterému se již od 16. století říkalo Rokytnice, německy Eckersbach. Když začátkem minulého století dřevěná část mlýna shořela, byla jeho zbývající zděná část přestavěna na hostinec. jeho majitel W. Seibt jej nazval restaurací "U dobré naděje", ale hospoda byla známější pod starým názvem Rokytnický mlýn. Býval zde velký "soukenický" betlém a na stěnách visely dýmky místního věhlasného spolku kuřáků dýmek. Bývalý mlýn stojí v Rokytnici dodnes, ale již neslouží jako hospoda, ale jako obytný dům.

1916 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1916 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ před budovou řeznictví a vyletního hostince v roce 1933 (zdroj: František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil - Hrádecko - Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005)
KRYŠTOFOVO ÚDOLÍ před budovou řeznictví a vyletního hostince v roce 1933 (zdroj: František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil - Hrádecko - Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005)
1918 (zdroj: Historie.cz)
1918 (zdroj: Historie.cz)
1901 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1901 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
foto Lara Stein
foto Lara Stein
foto Lara Stein
foto Lara Stein
foto Lara Stein
foto Lara Stein
foto Zbigniew Cybulski
foto Zbigniew Cybulski
Kryštofovo Údolí kolem roku 1930 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Kryštofovo Údolí kolem roku 1930 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Kryštofovo Údolí -foto 2016 (archiv Jany Zahurancové)
Kryštofovo Údolí -foto 2016 (archiv Jany Zahurancové)
foto Lara Stein
foto Lara Stein
Mostek se sochou sv. Jana Nepomuckého na cestě ke kostelu sv. Kryštofa-foto 2016 (archiv Jany Zahurancové)
Mostek se sochou sv. Jana Nepomuckého na cestě ke kostelu sv. Kryštofa-foto 2016 (archiv Jany Zahurancové)
foto Lara Stein
foto Lara Stein

Starobylý hostinec U Clamova Švýcarska

Starobylý hostinec U Clamova Švýcarska lehl 25. 1. 1973 popelem. Protože býval považován za dějiště pašerácké scény ze Smetanovy opery Hubička, označuje se někdy za pašířskou hospodu. Kryštofovo Údolí v Ještědském hřbetu tak přišlo o krásnou ukázku hrázděného domu. zdroj: Roman Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 / 2000, 2001
Starobylý hostinec U Clamova Švýcarska lehl 25. 1. 1973 popelem. Protože býval považován za dějiště pašerácké scény ze Smetanovy opery Hubička, označuje se někdy za pašířskou hospodu. Kryštofovo Údolí v Ještědském hřbetu tak přišlo o krásnou ukázku hrázděného domu. zdroj: Roman Karpaš - Stalo se na severu Čech 1900 / 2000, 2001
zdroj: Egon Wiener - Brouzdání kolem Chrastavy
zdroj: Egon Wiener - Brouzdání kolem Chrastavy
(zdroj: https://deutschboehmen.de )
(zdroj: https://deutschboehmen.de )
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
foto Lara Stein
foto Lara Stein
1923 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1923 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1931 (zdroj: Historie.cz)
1931 (zdroj: Historie.cz)
archiv Jany Zahurancové
archiv Jany Zahurancové
1940 (zdroj: Historie.cz)
1940 (zdroj: Historie.cz)
Kryštofovo Údolí titulní strana kalendáře (archiv J.Zahurancová)
Kryštofovo Údolí titulní strana kalendáře (archiv J.Zahurancová)

Cestování společně s Ladislav Zibura se blíží svému konci! Už jen několik málo dalších týdnů Dnes se podíváme do malebného Kryštofova Údolí. Přejeme příjemné čtení

"Vypravit se někam jen tak nazdařbůh má jednu ohromnou výhodu. Člověk nic neočekává a upřímně se diví všemu, co objeví. A my takhle objevili Kryštofovo Údolí. Vesnička o čtyřech stovkách obyvatel leží dobře ukrytá v údolí obklopeném hlubokými lesy, které se kdysi hemžily pašeráky. Rozkládá se v členitém terénu a vine se jí úzká, klikatá silnice. Své krásy vám tak Kryštofovo Údolí odhaluje postupně, zatáčku po zatáčce. Na okraji vesnice vás nejprve uvítá několik hezky malovaných roubenek a třicetimetrový kamenný viadukt z počátku minulého století. Pokračujete dál a zjistíte, že tradičních roubenek jsou tu desítky. Pravděpodobně zastavíte pod orlojem s lidovými motivy a počkáte na celou hodinu. Pak překročíte potok po kamenném mostě se sochou Jana Nepomuckého a stanete před jedním z padesáti dochovaných dřevěných kostelů v Česku. Bez jakékoli pozdější přestavby tu stojí už od sedmnáctého století. Na závěr prohlídky si můžete zajít na zákusek do prvorepublikové kavárny nebo do muzea betlémů."

Pro další zajímavé příběhy doporučujeme nákup celé knížky Prázdniny v Česku. Třeba online:
https://www.knihazlin.cz/autori/28976539/ladislav-zibura/ a samozřejmě u všech dobrých knihkupců
Rubrika je připravována za vřelého poděkování autorovi a nakladatelství Kniha Zlín

1970 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1970 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Kryštofovo Údolí 1907 (archiv Tomáš Dostál)
Kryštofovo Údolí 1907 (archiv Tomáš Dostál)
foto Lara Stein
foto Lara Stein
foto Lara Stein
foto Lara Stein
Kostel Svatého Kryštofa, Kryštofovo údolí, "Adelheid" 1969 (archiv Luboše Beránka)
Kostel Svatého Kryštofa, Kryštofovo údolí, "Adelheid" 1969 (archiv Luboše Beránka)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1940 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1940 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1939
1939
1940 (zdroj: Historie.cz)
1940 (zdroj: Historie.cz)
archiv Všichni Čermáci
archiv Všichni Čermáci
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

Kryštofovo Údolí 2009

Foto Jana Zahurancová

Martin Chaloupka - tvůrce orloje.
Martin Chaloupka - tvůrce orloje.
Muzeum betlemu - Martin Chaloupka - 2009
Muzeum betlemu - Martin Chaloupka - 2009
Muzeum betlemu -  2009
Muzeum betlemu - 2009
Muzeum betlemu -  2009
Muzeum betlemu - 2009
Jírův  betlém vznikl během jediného týdne v listopadu 1999 přímo na místě, kde je od té doby každoročně vystavován - foto 2016 (archiv Jany Zahurancové)
Jírův betlém vznikl během jediného týdne v listopadu 1999 přímo na místě, kde je od té doby každoročně vystavován - foto 2016 (archiv Jany Zahurancové)

Muzeum betlémů a Orloj Martina Chaloupky

Martin Chaloupka koupil v první polovině 80. let chalupu v Kryštofově Údolí, kterou začal přestavovat.
Po revoluci zde začal podnikat. Otevřel cukrárnu, vybudoval na bývalém smetišti v Kryštofově Údolí minigolf. Když se dozvěděl o místní tradici výroby betlémů , navázal na ni a začal budovat v hospodě jejich muzeum.

Později koupil starou trafostanici a za pomoci svých přátel z divadelních kruhů, kteří "adoptovali" jednotlivé figury z dílny řezbáře Václava Plechatého, vytvořil třetí orloj v republice. A v roce 2007 se orloj stal po muzeu betlémů jednou z největších atrakcí Kryštofova Údolí.
Pak se pustil do další akce. Nezůstal netečný k tomu, že márnice u kostela Sv. Kryštofa, kolem níž projdou ročně stovky turistů a věřících, je v zoufalém stavu. Nechal ji opravit jako obvykle na své náklady a umístit do ní kopii Tance smrti. Pravidelně chodil uklízet a opravovat opuštěné hroby. Podílel se na záchraně a opravě sochy sv. Václava a navrácení skulptury Jana Nepomuckého na barokní můstek. Od roku 1999 pořádal tradiční zahájení adventu s venkovním betlémem od Josefa Jíry. Na podzim roku 2014 obdržel za svou práci pro rozvoj obce a regionu Cenu hejtmana. Největší cenu ale získal v srdcích těch, s nimiž se dělil o své vize, energii a nadšení.

17. července 2015 Martin Chaloupka zemřel - odešel pábitel, propagátor, neúnavný organizátor a hlavně duše Kryštofova Údolí.

Zdroj: https://liberecky.denik.cz/...on/

Muzeum betlemu - Martin Chaloupka provazi vystavou 12.12. 2009
Muzeum betlemu - Martin Chaloupka provazi vystavou 12.12. 2009
Muzeum betlemu -  2009
Muzeum betlemu - 2009
Muzeum betlemu -  2009
Muzeum betlemu - 2009
Muzeum betlemu -  2009
Muzeum betlemu - 2009
foto Lara Stein
foto Lara Stein
archiv Olga Marie Bednaříková
archiv Olga Marie Bednaříková
foto Lara Stein
foto Lara Stein
foto Lara Stein
foto Lara Stein

Kryštofovo údolí klub mládeže - 1969

(archiv T.Majer)