Kristiánov

26.10.2021
Kristiánov (archiv Jaroslava Hůlky)
Kristiánov (archiv Jaroslava Hůlky)
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Fuchsloch v Kristiánově pod lesním hřbitovem
Fuchsloch v Kristiánově pod lesním hřbitovem
Základy školy
Základy školy
Hřbitov s pomníkem 150 let trvání osady.
Hřbitov s pomníkem 150 let trvání osady.
Model zaniklé sklárny v expozici Památníku sklářství
Model zaniklé sklárny v expozici Památníku sklářství
Kristiánov (německy Christiansthal) je osada poblíž Bedřichova v Jizerských horách, v okrese Jablonec nad Nisou. Po dobu téměř sto let zde působila nejvýznamnější z lesních skláren v Jizerských horách. Dnes není trvale osídlen, v posledním zachovaném historickém stavení je zde však v provozu Památník sklářství v Jizerských horách a osada je oblíbeným cílem či zastavením na několika turistických a cyklistických trasách. Zachován je také hřbitov, kde byli pohřbíváni obyvatelé osady včetně rodiny majitelů hutě. Hřbitov je zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Historie

Osada byla založena současně se sklárnou v roce 1775 na základě smlouvy mezi hrabětem Kristiánem Clam-Gallasem a sklářem Janem Leopoldem Riedelem, jehož rodině pak huť v Kristiánově patřila po celou dobu své existence. První sklo bylo utaveno 17. ledna 1776.V době svého rozkvětu měl Kristiánov vedle vlastní hutě s vysokou pecí a komínem i svého duchovního (od roku 1780), školu (od roku 1848 do roku 1887, kdy shořela), mlýn, pilu i vlastní hřbitov, kde byl roku 1800 pochován Jan Leopold Riedel. 

Horské sklárny se změnou technologie vytápění pecí a nástupem železnice postupně zanikaly. Roku 1882 přesunul pravnuk původního majitele Leopold Riedel výrobu z Kristiánova do nové sklárny v jabloneckých Rýnovicích. Kristiánov pak z větší části zanikl při dvou požárech: roku 1887 huť a většina domů, až roku 1938 pak výstavný Panský dům. Varhany z kaple v panského domu, pocházející z r. 1813, se však zachovaly v bedřichovském kostelíku, protože je poslední z Clam-Gallasů věnoval na jeho připravovanou stavbu.

Památník sklářství

Model zaniklé sklárny v expozici Památníku sklářství

Z historických budov se zachovaly jen dvě. Jednou je hájovna z roku 1866, druhou roubený dům již zmíněného Památníku sklářství, tradičně zde zvaný Liščí bouda či původně německy Fuchsloch podle rodiny Fuchsů, která dům vlastnila a provozovala v něm hospodu. Přenesla ho sem v roce 1839 z Nové Louky, když byla stržena tamní sklářská huť, již dávno předtím uzavřená. Památník sklářství spadá pod Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Je otevřen pouze v letních měsících. Nevelká expozice obsahuje i model Kristiánova v době jeho největšího rozkvětu.

(zdroj: Wikipedia)

zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Kristiánov, 1980. (archiv Ondrášek Vacátko)
Kristiánov, 1980. (archiv Ondrášek Vacátko)
 Sklářská huť
Sklářská huť
Sklářská huť na Kristiánově v roce 1859  podle představy akademického malíře Adolfa Schnabela (1874-1950), rodáka z Desné. Akvarel, 116 x 250 mm,
Sklářská huť na Kristiánově v roce 1859 podle představy akademického malíře Adolfa Schnabela (1874-1950), rodáka z Desné. Akvarel, 116 x 250 mm,
Liščí bouda (muzeum).
Liščí bouda (muzeum).

Karl Josef Riedel (1767-1843) převzal huť plně do své režie uprostřed hluboké krize. Francouzské války znemožnily obchod se sklem, panovala velká drahota a přímo hrozivý byl úpadek hodnoty peněz. Mezi nejhorší patřily roky 1804 a 1805, kdy se vinou úmorné války všechny potraviny natolik zdražily, že například chléb stál celý jeden zlatý. Vzhledem k vysokým cenám zemědělských plodin sedláci hromadně poráželi dobytek. To vedlo k paradoxu, že cena masa byla až směšně nízká — například kilo hovězího přišlo na 12-14 krejcarů, kilo telecího na 10-12 krejcarů a kilo vepřového na 19-20 krejcarů. Přesto se však mnozí museli udržovat při Životě směsicí jílu a trávy zalité horkou vodou a nezdravým masem z uhynulých zvířat" V Jizerských horách se vzhledem k blízké zemské hranici také velmi rozšířilo pašování. Pod rouškou noci se ze Slezska přinášely tabák, ledek, anglické spony, škrob, šnaps nebo různé druhy příze. Na výpravy se pašeráci vydávali v dobře organizovaných skupinách čítajících až osmdesát mužů. 

V horských obcích a samotách samozřejmě měli nejen své zákazníky, ale i velké množství pomocníků. Kolem roku 1810 nabylo pašeráctví tak neúnosné míry, že proti nému museli být nasazeni vojáci hlídkující na horských stezkách. Situaci to však příliš nezměnilo." Role skláren v podloudném obchodování je dosud obestřena tajemstvím. Vzhledem k tomu, že například o Josefově Dole se hovořilo jako o "vesnici pašeráků", je možné, že zisky hutmistrů nemusely vždy plynout jen z obchodu se skleněným zbožím.

zdroj: Petr Nový - Nová louka - Kristiánov - Historie a současnost sklářských osad, 2007

Dvě ze série nejméně pěti světlotiskových pohlednic vydaných horským spolkem roku 1925 podle fotografií Heinricha Waltera a Franze Auricha. PRvní dokumentuje téměř čtvrt století historie Liščí boudy. Krátce po válce byly na obou stranách přetištěny německé názvy a v březnu 1949 připojil nájemce Jindřich Minář razítko KČST. 

Podle některých autorů byl domek čp. 52 přenesen na Kristiánov po roce 1839 z Nové Louky, kde stál po většinu Času právě jen jeden jediný sklářský příbytek, nazývaný podle svých obyvatel, rodiny skláře Fuchse, Fuchsův domek nebo též, s využitím významu slova Fuchs, Liščí bouda (německy Fuchshaus, Fuchsháusl, Fuchsbaude, Fuchsloch). Protože Nová Louka spadala administrativně pod Bedřichov, dostal tehdy čp. 47. Po vyhašení Nové Louky se na Kristiánov odstěhovali s domkem i Fuchsovi, kteří se v osadě pod Černou horou začali později věnovat šenkování. Vznikla tak kristiánovská hutní hospoda nazývaná Altes Fuchshaus — Stará liščí bouda.'" 

Zdroj: Petr Nový Nová louka a Kristiánov - Historie a současnost sklářských osad, 2007

učitel Anton Peukert s posledními žáky kristiánovské školy v roce 1887
učitel Anton Peukert s posledními žáky kristiánovské školy v roce 1887
knihtisková pohlednice odeslána v květnu 1899. Školní budova, která vyhořela v roce 1887, vidíme úplně vlevo
knihtisková pohlednice odeslána v květnu 1899. Školní budova, která vyhořela v roce 1887, vidíme úplně vlevo
začátek 20.století
začátek 20.století
1920
1920

Kristiánovská škola

Společně se svou matkou Magdalenou se huťmistr Karl Josef Riedel ml. postaral na Kristiánově o pravidelné školní vyučování, které dětem osadníků scházelo. Kristiánov spadal pod Bedřichov, ten byl však roku 1844 připojen k Hraničné, kam cesta z osady trvala úmorné dvě hodiny. ProtoŽe děti nemohly být úplně bez vzdělání, docházel po dohodě huťmistra s janovským učitelem již od počátku 19. století do osady až třikrát týdně jeho pomocník Anton Appelt. Náklady s tím spojené hradil Riedel. Od roku 1833 se pak o vyučování na Kristiánově staral sám janovský učitel Josef Mach." Bylo to však jen polovičaté a neuspokojivé řešení."

Sen Riedelů o vlastní škole se začal naplňovat v létě 1844. V úterý 6. srpna zavítal na Kristiánov majitel panství hrabě Eduard Clam-Gallas (1805-1891) a po několika dnech pověřil svého hospodářského radu Wenzela Essenthera, aby podnikl příslušné kroky k založení školy v osadě. Magdalena Riedelová zřídila 11. října 1844 nadaci ve výši tří tisíc zlatých konvenční mince s ročním platem sto padesát zlatých pro stálého kristiánovského učitele a budovu školy se zavázal postavit její syn Karl Josef Riedel ml. Hrabě Clam-Gallas se rozhodl učitele ročně podporovat šesti sáhy dřeva na vytopení učebny a 25. června 1847 převzal nad školou patronát."

Školu postavenou roku 1846 pak povolilo Zemské gubernium výnosem č. 72151 z 30. prosince 1847 jako obecnou. Konzistoriálním dekretem č. 2433 z 27. června 1848 byl místním učitelem jmenován pomocný učitel ze Stráže nad Nisou Mathias Hofmann, jenž do osady také téhož dne s rodinou přijel. V jeho osobě získaly kristiánovské děti schopného a vlídného pedagoga a Riedelové svého kronikáře. Vyučování začalo 3. července 1848."'

Teprve 22. května 1849 semilský dozorčí nad školami vikář P. Jáchym Šourek školu vysvětil, Slavnosti se zúčastnili například liberecký krajský školní komisař Carl Uchatzy, vrchní fořt lemberského panství Franz Drazdansky z Kryštofova Údolí (zeť Karla Josefa Riedela), albrechtický a janovský duchovní, dále P. Anton Miksch z Jablonce a katecheta z liberecké dívčí školy P. Franz Moysel. Nejprve se v kapli panského domu sloužilo Veni sanctea spiritus, následoval sborový zpěv žáků a cesta do školy, kde byla vysvěcena učebna. Poté krátce promluvili učitel Hofmann i komisař Uchatzy a slavnost zakončilo Te Deum laudamus, celebrované opět v kristiánovské kapli." Následujícího dne se pak konaly první veřejné zkoušky jedenatřiceti žáků."

Díky své píli a vyučovacím metodám učinil Hofmann ze školy brzy vzorový ústav. Roku 1851 na Kristiánov dokonce kamenickošenovský vikář P. Vater poslal učitele Waltera, aby se od Hofmanna naučil hláskovací metodě. Zkouškám byl v červnu 1851 přítomen i litoměřický biskup August Bartholomáus Hille. Zemský školní rada J. Maresch, jenž se účastnil zkoušek 12. června 1854, vyjádřil spokojenost a označil školu za dobrou. Zásluhou vynikající pověsti byl Hofmann převeden konzistoriálním dekretem z 6. května 1858 do farní školy v Nové Vsi. Jeho místo zaujal podučitel Ferdinand Thum z Rochlice u Liberce. Ten byl převeden k 1. září 1864 jako učitel do Svědé a po něm nastoupil od 1. října 1864 podučitel Josef Melzer z Kunratic u Cvikova. Ke dni 15. ledna 1865 se kristiánovská škola stala samostatnou a výnosem c. k. zemského školního rady z 23. dubna 1871 byla prohlášena za soukromou."

V době Melzerova učitelování poprvé vstoupil do kristiánovské školy Anton Hans Bielau, synek hajného z Karlova. Po letech na první návštěvu zavzpomínal v příležitostném tisku ke sto padesáti letům založení osady: Vyučovalo se v místnosti, do které se vešlo tak kolem dvaceti dětí. Když jsem vešel do třídy, bylo jich tam asi dvanáct a ani nebyly všechny z Kristiánova. Třída byla vybavena kamny, tabulí, několika lavicemi, stolem, za nímž sedával pan učitel, a skříňkou s všelijakými knihami. Do jedné z těchto knih zapisoval pan učitel všechno, co se na Kristiánově událo a přihodilo. Však také byla tato kniha oproti jiným, které byly určeny nám dětem, vázána v kůži a mimo náš dosah. Na zdi visely hodiny, kříž, jeden obrázek císaře pána a druhý pana hraběte Clam-Gallase."

Riedelové o školu pečovali jako o oko v hlavě. Financovali nákupy učebních pomůcek a školního inventáře, založili a každoročně doplňovali knihovnu, odměňovali děti po úspěšném absolvování zkoušek a čas od času, například v roce 1863, též navýšili fond, z něhož byl kristiánovský učitel placen." Přesto byla roku 1872 škola pro nedostatek dětí uzavřena a Melzer převeden jako druhý učitel do Janova nad Nisou.

zdroj: Petr Nový - Nová louka - Kristiánov - Historie a současnost sklářských osad, 2007

Kristiánov v roce 1937 a 6.3.2001

Odlehlé místo pro stavbu sklářské hutě si vybral Johann Leopold Riedel. Na úpatí Černé hory, dvě hodiny chůze z Bedřichova, založil v roce 1775 osadu Kristiánov. Jméno této samotě v nitru jizerskohorských lesů propůjčil hrabě Kristián Filip Clam-Gallas. Vedle sklárny nemohl ani tady chybět panský dům, své místo zde nalezla i fara, postaveny byly příbytky prostých dělníků a při řece Kamenici navíc vyrostla pila. První sklo bylo v kristiánovské peci utaveno na Tři krále roku 1776. Život v horské osadě se rozeběhl na plné obrátky.

(zdroj: Jan a Šimon Pikousové, Otakar Simm, František Mrva, Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes, 2001)

zdroj: Kalendář Vyprávění o lidech z Jizerských hor i jejich podhůří, 2023, vydává Reco design, s.r.o. Chrastava
zdroj: Kalendář Vyprávění o lidech z Jizerských hor i jejich podhůří, 2023, vydává Reco design, s.r.o. Chrastava

Lyžaři na kristiánovském rozcestí

Kristiánov má prostě svůj genius loci. Většina z nás di při vyslovení jeho jména vzpomene na sklo, ale představte si, že zde díky libereckému Horskému spolku a díky laskavosti Leopolda Riedela existovala od roku 1887 téměř padesát let škola v přírodě nebo ozdravovna pro chudé a churavé liberecké dívky od šestí do čtrnácti let. A že tu bylo zdravo! Podle záznamů z roku 1891 činil průměrný váhový přírůstek u dívek skoro dva kilogramy. Tak se nedivme, že se sem sportovci hrnou i v zimě. Pravděpodobně jsou neduživí a potřebují přibrat. Nebo je to jinak? Samozřejmě. Doba se změnila a potomci oněch neduživých děvčat dnes pracně shazují kila, aby je o Vánocích zase mohli přibrat.

zdroj: kalendář V neděli do Jizerek s Klárou Hoffmannovou a dobovými pohlednicemi, 2012

Jak na Nový rok, tak po celý rok

Většina odborníků se shoduje na tom, že by se žádná novoroční předsevzetí neměla dělat. Že je potom nikdy nedodržíme, dostáváme se do stresu, protože máme pocit, že jsme zklamali, a tak dále a tak dále. Ale já myslím, že nám zase tolik stresu nehrozí, když si slíbíme, že každou neděli vyrazíme na výlet. Koneckonců, vždyť když se při těch našich výletech nebudete chtít zvednout z křesla, nemusíte. A když se vám bude chtít, můžete nazout třeba lyže a vyrazit nazdařbůh po zasněžených pláních. On už se určitě někde najde někdo, kdo vám uvaří novoroční grog. Teda, jestli na něj budete mít po tom včerejším šampaňském chuť ...

zdroj: kalendář V neděli do Jizerek s Klárou Hoffmannovou a dobovými pohlednicemi, 2012

Kristiánov v roce 1928 a 2.9.2000
Kristiánov v roce 1928 a 2.9.2000

Kristiánov v roce 1934 a 8.6.2000

Po roce 1887 tedy ze starého Kristiánova zůstal stát jen zmíněný panský dům, hostinec Liščí bouda a výše položená zděná hájovna. Panský dům s věžičkou a zvonkem se proměnil na jednoduchou prázdninovou ubytovnu dětí. Změnu přinesl rok 1938, kdy byly poblíž malého hřbitova narychlo postaveny dva kasárenské objekty. Narukovali do nich příslušníci československé armády, kteří měli bránit vlast před hitlerovskou invazí, V souvislosti s jejich vynuceným odchodem lehl panský dům popelem. Dnes stojí v Kristiánově udržovaná Liščí bouda, upraven je i lesní hřbitůvek a bývalá hájovna.

( zdroj: Jan a Šimon Pikousové - Otokar Simm - František Mrva - Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes)

Kristiánov v roce 1928 a 2.9.2000

Poté, co v roce 1882 přesídlil huťmistr blíže k civilizací do Rýnovic, byl provoz kristiánovské sklárny utlumen. O pět let později, 7. srpna 1887, zachvátil starou huť velký požár, který definitivně ukončil její činnost. Shořela do základů a společně s ní i čtyři tisíce kubických metrů dřeva, přichystaného pro nenasytné pece. Požáru padla za oběť rovněž místní škola, která byla zřízena pro děti zdejších sklářů v roce 1846. Na starých záběrech je zachycen nejhezčí kristiánovský objekt, jímž býval panský dům. Po požáru hutě přešel do vlastnictví Clam-Gallasů.

( zdroj: Jan a Šimon Pikousové - Otokar Simm - František Mrva - Petr Kurtin - Jizerské hory včera a dnes)

Kristiánov v roce 1934 a 8.6.2000
Kristiánov v roce 1934 a 8.6.2000