Andělka

01.04.2021
Andělka v roce 1900 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Andělka v roce 1900 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Andělka (zdroj:https://www.akpool.de)
Andělka (zdroj:https://www.akpool.de)
zdroj: (https://www.ak-ansichtskarten.de)
zdroj: (https://www.ak-ansichtskarten.de)
 Žlutý dům u silnice
Žlutý dům u silnice
Hraniční přechod Andělka-Lutogniewice
Hraniční přechod Andělka-Lutogniewice
Andělka (německy Engelsdorf) je vesnice, část obce Višňová v okrese Liberec. Nachází se asi 4,5 km na severozápad od Višňové. Je zde evidováno 88 adres. Trvale zde žije 185 obyvatel.

Andělka je také název katastrálního území o rozloze 9,66 km2. V katastrálním území Andělka leží i Filipovka, Loučná a Saň.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1340. Sídlo typu lesní lánové vsi vzniklo podél potoka Boreček v době středověké kolonizace tohoto území. Do roku 1946 nesla vesnice název Engelsdorf.

Na přelomu 20. a 21. století tu měl svou farmu podnikatel Petr Winter, jehož posléze policisté obvinili z podvodů s přeceněnými drahokamy.Koncem července 2002 probíhala v blízkosti vesnice nepovolená taneční party CzechTek.

(zdroj: Wikipedia)

Andělka v roce 1925 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Andělka v roce 1925 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Andělka v roce 1940 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Andělka v roce 1940 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
zdroj: (https://www.ak-ansichtskarten.de)
zdroj: (https://www.ak-ansichtskarten.de)
zdroj: (https://www.ak-ansichtskarten.de)
zdroj: (https://www.ak-ansichtskarten.de)
Ulice s domy
Ulice s domy

Také Andělka byla kdysi lužickosrbskou osadou; první písemné zprávy o ní jsou z roku 1340, Po třicetileté válce byla zcela vylidněna. Nahoře je celkový pohled na obec, dolní snímky představují bývalý hostinec Lohnberg čp. 83 (podle blízkého vrchu zvaného česky Větrný). Stavěn byl v roce 1864, roku 1889 a zejména 1921 byl rozšířen. Dnes je zde Kulturní dům Andělka (1929)

zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát, Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009Nynější k kostel sv. "Anny dokončil stavitel J Kunze roku 1785. Po roce 1945 zchátralý a odsvěcený kostel opravil a znovu vysvětil - roku 1994 kněz MUDr. Ladislav Kubíček. Před kostelem je umístěn jeden z mála tzv. smírčích křížů, které se na Frýdlantsku dochovaly. Řádná silnice byla do Andělky vybudována z údolí Smědé teprve vletech 1891-93

zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát, Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009

Smirčí kříž

Kříž se nachází v centrální části osady, při jižní straně kostela svaté Anny při silnici III/0354. Váže se k němu pověst, podle níž se 29. června 1644 konaly ve Starém Závidově v rodině Arnošta Sommerfelda křtiny. Na nich mělo dojít k souboji mezi Gotthardem Bindermannem pocházejícím z Habartic a Kašparem Kristiánem ze Schweinichenu. V boji Bindermann Kašpara smrtelně zranil a ten tak ve věku jednadvaceti let zemřel. Kašparův náhrobník se nachází v márnici na zdejším hřbitově.

Smírčí kříž
Smírčí kříž
Kostel svaté Anny
Kostel svaté Anny
Celkový pohled na obec a kostel
Celkový pohled na obec a kostel

Kostel svaté Anny v Andělce je pozdně jednoduchá barokní sakrální stavba postavená v letech 1783–1785 libereckým stavitelem Johannem Josephem Kunzem nákladem hraběte Kristána Filipa Clam-Gallase. Je situovaný ve středu obce, ve svahu nad silnicí vedle hřbitova. Kostel stojí na místě staršího dřevěného kostela, připomínaného již v polovině 15. století, z něhož pochází fragmenty zachované ve spodní části zdi presbytáře a východní části lodi. Kostel je chráněn jako kulturní památka.

(zdroj: Wikipedia)

A N D Ě L K A ... ( kostel sv. Anny ) ... jedno z mála míst v České republice, ze kterého můžete, směle, jet do Polska na jih ( jižním směrem ) 5.3.2024 foto Matyáš Gál
A N D Ě L K A ... ( kostel sv. Anny ) ... jedno z mála míst v České republice, ze kterého můžete, směle, jet do Polska na jih ( jižním směrem ) 5.3.2024 foto Matyáš Gál