Předlánce

01.04.2021
hostinec U Vohnoutů
hostinec U Vohnoutů
Předlánce, niva Smědé a vrch Hradec (Astberg, 313 m) od višňovského nádraží (foto Martin Veselka)
Předlánce, niva Smědé a vrch Hradec (Astberg, 313 m) od višňovského nádraží (foto Martin Veselka)
Předlánce (něm. Priedlanz) je vesnice, část obce Višňová v okrese Liberec. Nachází se asi 2 km na severovýchod od Višňové, při ústí Bulovského potoka do řeky Smědé. Je zde evidováno 63 adres. Trvale zde žije 148 obyvatel.Předlánce je také název katastrálního území o rozloze 7,49 km2.


Pamětihodnosti a přírodní zajímavosti

  • Památkově chráněné tvrziště na návrší nad meandrem Smědé nad domy čp. 69, 35 a 70
  • Hostinec čp. 4 s hrázděným patrem
  • Několik dalších staveb lidové architektury
  • Pozůstatky mohutného památného dubu letního zvaného Předlánecký obr (popř. Dub u Předlánců) u silnice Frýdlant-Višňová jižně od domu čp. 3
  • Přírodní rezervace Meandry Smědé severně od vsi
  • Lesnatá údolí Bulovského a Pertoltického potoka jihovýchodně, respektive východně od vsi
  • Rozsáhlý les Poustecká obora jihovýchodně od vsi
  • Vrch Hradec (Astberg, 313 m) východně od vsi, opředený mnoha pověstmi, mj. o zakopaném pokladu, divoženkách, bludičkách a nočním lovci

Vodní mlýny

Na soutoku řeky Smědé s Pertoltickým a Buloveckým potokem stával místní Velký mlýn. Jeho náhon naplňovala voda obou potoků. Vznikl pravděpodobně koncem 16. nebo začátkem 17. století. Z jeho historie není mnoho známo. Ví se jen, že k mlýnu patřila ještě pila a že před druhou světovou válkou patřil rodině Neumannových. Po válce jej obýval pan Kment, a to až do let 1955 až 1957. Následně se ve mlýně šrotovalo, než došlo k zastavení jeho provozu a pak i ke stržení celého objektu. Náhon mlýna, ač již nefunkční, je v krajině stále patrný. Obytné budovy však strženy nebyly a slouží i nadále k bydlení. Bývalým majitelům tohoto mlýna údajně navíc patřily také některé mlýny v okolních obcích (v Arnolticích, Heřmanicích a jinde).Vedle Velkého mlýna stával v Předláncích ještě také Menší mlýn. O jeho majitelích se však nedochovaly žádné informace a ví se jen, že po druhé světové válce již nebyl v provozu.

(zdroj: Wikipedia, https://deutschboehmen.de )

Vlakové nádraží
Vlakové nádraží

Předlánce jsou prastarou vsí, původně lužickosrbskou osadou, v údolí řeky Smědé. Písemně je jejich jméno zapsáno jíž v roce 1373. Horní pohlednice zobrazuje starou rychtu (vlevo), v pravé části pak železniční stanici Višňová, která leží na katastru Předlánců. Trať z Frýdlantu, resp. z Liberce do tehdejšího německého Seidenbergu, dnes polského Zawidowa, byla otevřena roku 1875. 

Pohanské kameny (Heidensteine) na hřbítku jihozápadně nad nádražím, jsou místní geologickou i historickou pamětihodností, Restauraci "V Romantickém údolí", kterou vidíme na druhé pohlednici, bychom dnes v Předláncích hledali již marně, vedlejší dům je dnešní hostinec U Vohnouta. Zdroj: Miloslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009

Předlánce - vlevo zanilký Restaurant zum "Romantischen Tal" von Adolf Schäfer, vpravo legendární hostinec U Vohnoutů (archiv J.Kutílek)
Předlánce - vlevo zanilký Restaurant zum "Romantischen Tal" von Adolf Schäfer, vpravo legendární hostinec U Vohnoutů (archiv J.Kutílek)