Pertoltice

03.11.2021
Dolní Pertoltice (Nieder Bertzdorf), Haslerův dům (foto: Pavel Paňouk Pavel)
Dolní Pertoltice (Nieder Bertzdorf), Haslerův dům (foto: Pavel Paňouk Pavel)

Dolní Pertoltice je vesnice, část obce Pertoltice v okrese Liberec. Nachází se asi 0,5 km na jihozápad od Pertoltic. Je zde evidováno 69 adres. Trvale zde žije 164 obyvatel.

Dolní Pertoltice je také název katastrálního území o rozloze 6,8 km2.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1388

Pamětihodnosti

  • Kostel svatého Jošta. Kostel obklopuje hřbitov, jenž se na severní straně rozšiřuje. Barokní vstupní brána na hřbitov je obdélníkového půdorysu s polokruhovým vchodem a je na ní též patrná stříšková římsa.
  • Venkovská usedlost čp. 198
  • na rozcestí severně od obce se u hospodářského dvora nachází pozdně barokní kamenná socha svatého Jana Nepomuckého (zdroj: Wikipedia)
  • Venkovská usedlost číslo popisné 198
    Venkovská usedlost číslo popisné 198