Mnichovo Hradiště 

15.12.2021
zdroj:  https://www.rillich.cz
zdroj: https://www.rillich.cz
zdroj: https://www.rillich.cz
zdroj: https://www.rillich.cz
Národní památkový ústav
Národní památkový ústav

Mnichovo Hradiště vzniklo ve 13. století v souvislosti s kolonizačními aktivitami nedalekého Kláštera Hradiště nad Jizerou. Statek často střídal majitele, kteří jej nevlastnili dědičně, ale jen jako zástavu a docházelo k častým sporům. Teprve v 16. století přešlo Hradiště sňatkem do dědičného vlastnictví Budovců z Budova, ale ani v závěti Kryštofa Budovce (1602) se zde stále nepřipomínalo žádné panské sídlo. Až Václav Budovec (1551 - 1621), významný politik předbělohorských Čech, nechal v Mnichově Hradišti postavit dvoukřídlý renesanční zámek na půdorysu písmene L (1603-1606).

Jako přední činitel stavovského povstání byl Václav Budovec popraven na Staroměstském náměstí v roce 1621 a jeho majetek byl zkonfiskován. Mnichovo Hradiště spolu s Klášterem Hradiště a Zásadkou patřilo tehdy k největším panstvím v severních Čechách a za 216 000 zlatých je v roce 1623 koupil Albrecht z Valdštejna. Ten Hradiště již v roce 1627 přenechal svému bratranci Maxmiliánovi. Po zavraždění Albrechta z Valdštejna byl ohrožen nárok na všechen jeho majetek, ale Mnichovo Hradiště bylo nakonec uchováno jako rodová základna Valdštejnů až do 20. století.

Od roku 1675 vlastnil Mnichovo Hradiště Arnošt Josef z Valdštejna, který patřil k nejbohatším pozemkovým vlastníkům v Čechách a přistoupil k přestavbě zámku na reprezentační rodové sídlo. Podle projektu architekta M. A. Canevalleho vznikla současná podoba zámku (1697-1703). Samotné přestavbě zámku předcházelo založení kapucínského kláštera a hlavně požár zámku ve Zvířeticích (1690), který definitivně rozhodl o přenesení hlavního sídla do Mnichova Hradiště. Renesanční Budovcův zámek byl rozšířen o severovýchodní křídlo, prostor francouzské zahrady ohraničovaly budovy koníren, taktéž podle Canevallova projektu. Některé stavby z této doby již neexistují, dochována ale zůstala unikátní sala terrena v přímé ose proti hlavnímu vstupu do zámku (1709-1711, architektem byl valdštejnský stavitel Nicolo Raimondi).

Vrcholně barokní podoba zámku v Mnichově Hradišti je významnou památkou světské architektury z přelomu 17. a 18. století, kdy se opouštěl koncept blokových budov s uzavřeným nádvořím a začala se prosazovat podoba trojkřídlého zámku s otevřeným čestným nádvořím a podle významu výškově odstupňovanými hospodářskými budovami. Shodné rysy a pravděpodobnou vzájemnou inspiraci lze ve stejné době pozorovat na lobkovickém zámku Jezeří a ve šternberské Troji.

K dílčím stavebním úpravám docházelo v průběhu 18. a 19. století například kvůli živelným pohromám (požár 1724) nebo novým požadavkům na bydlení, původní celková koncepce zůstala ale dodnes zachována. Zásadní zásah si vyžádal rok 1833, kdy se v Mnichově Hradišti k diplomatickým jednáním sešli rakouský císař František I., ruský car Mikuláš I. a pruský korunní princ Bedřich Vilém, dalšími účastníky byli sasko-výmarský vévoda Karel Bedřich a nasavský vévoda Vilém. Setkání panovníků probíhalo tři týdny v září 1833, byla zde podepsána dohoda o obnovení Svaté aliance. Tehdy byl barokní taneční sál prostupující dvě patra změněn v zámecké divadlo. Až do 20. století bylo Mnichovo Hradiště nejvýznamnějším sídlem Valdštejnů, před vyvlastněním velkostatek zahrnoval cca 7 500 hektarů půdy.

(zdroj: Wikipedia)

Původně renesanční zámek postavený významným českým šlechticem Václavem Budovcem z Budova, který po bitvě na Bílé hoře přešel do vlastnictví Albrechta z Valdštejna a jeho rodu. Na konci 17. století byl přestavěn na nynější barokní zámecký areál a patřil rodu Valdštejnů až do roku 1946. Dobové valdštejnské interiéry obsahují vzácné bohaté sbírky jako například delftskou fajáns, míšeňský, japonský a čínský porcelán, kostýmy, zbraně, unikátní historické divadlo s funkční mašinérií a knihovnu s 22 tisíci svazky, kterou spravoval Giacomo Casanova na zámku Duchcov. V kapli sv. Anny jsou uloženy ostatky slavného vojevůdce 30leté války Albrechta z Valdštejna.

zdroj: https://www.rillich.cz
zdroj: https://www.rillich.cz
archiv Národní památkový ústav
archiv Národní památkový ústav

Srovnávačky Václava Víška

Mnichovo Hradiště

pátek 7. listopadu 2014

Byl jsem před měsícem v Bakově nad Jizerou. Pustil jsem si hubu na špacír, vzpomněl na Jaromíra Vomáčku, hudebního skladatele, manžela Yvety Simonové, který kromě songů pro svou ženu se proslavil písní Dobře míněná rada, která začíná slovy "Běž domů, Ivane..."

V jedné zapomenuté písničce se zpívá Mnichovo Hradiště nechám si na přště... Koukám, že opisuju z minulého blogu.

Stáhnul jsem pár fotek z internetu a nasedl na vlak, abych mohl slova "na příště" vyplnit skutkem.

Prochodil jsem podmračené město.

(zdroj:https://vencovypindy.blogspot.com/2014/11/mnichovo-hradiste.html)

kousek od nádraží v ulici Víta Nejedlého je sokolovna. Stavitel Kobosil předal klíče 27.7.1919, jejíž základní kámen byl položen v roce1904. Sokolové si ji postavili za svoje peníze, bez dotací EU.

Mnichovo Hradiště, sokolovna
Mnichovo Hradiště, sokolovna

Hned u sokolovny jsem se otočil směrem k náměstí a viděl jak vypadá křižovatka ulice Víta Nejedlého s ulicí Jana Švermy, kde stávala hospodářská záložna, dnes banka.

Mnichovo Hradiště, Víta Nejedlého
Mnichovo Hradiště, Víta Nejedlého

Uprostřed Masarykova náměstí stojí radnice.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Jako v jiných městech, staré fotky se zabývají hlavně hlavním náměstí, které se zde jmenuje Masarykovo. Pár fotek nešlo porovnat kvůli bujné vegetaci, další město, které si zapisuju, musím sem ještě, až opadá listí, naštěstí zde nemají na vysázené duby.

Na severní straně dominuje bývalá spořitelna, dnes pošta.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Pohled z jihozápadního rohu náměstí směrem k východu, vlevo je věž radnice.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Ze severozápadního rohu náměstí jde k severu ulice Palackého, je vidět věž kostela svatého Jakuba.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Pohled na severozápadní roh náměstí.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Pohled podél severní fronty náměstí.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Takhle je v současnosti obrostlé bývalé hejtmanství, jak nám kdosi napsal na pohlednici, abychom se s něčím nespletli.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Západní fronta náměstí, první dům s balkónkem je restaurace a hotel "U hroznů" s dávnou tradicí.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Dívám se Palackého ulicí směrem k náměstí.

Mnichovo Hradiště, Palackého
Mnichovo Hradiště, Palackého

V Palackého ulici jsem zůstal, jen jsem se otočil, vpravo je kostel svatého Jakuba, v dáli je věž mnichohradištského zámku.

Mnichovo Hradiště, Palackého
Mnichovo Hradiště, Palackého

Zámek v Mnichově Hradišti je mohutný, dívám se z Klášterské ulice.

Mnichovo Hradiště, zámek
Mnichovo Hradiště, zámek
Mnichovo Hradiště, zámek
Mnichovo Hradiště, zámek

Hrobka Albrachta z Valdštejna je v kapli svaté Anny při bývalém kostele Tří králů.

Mnichovo Hradiště, hrobka
Mnichovo Hradiště, hrobka

Jak jsem již podotkl, vrátím se sem, budu tvrdit, že v nastávající zimě, ale někdy člověk míní...
Našel jsem ještě pár fotek na stránkách Mnichova Hradiště, i jsem si vyfotil nějaké fotky, vystavěné přímo na náměstí.
Budu se těšit, protože mi zbylo jen málo času na návštěvu restaurace, stačil jsem vypít jenom rychlý grog.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Dům pana Ptáčníka, myslím, že je škoda, že tu je dnes podivný prostor.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Z Palackého ulice se blížím k zámku Havlíčkovou ulicí. Otáčím se zpět a vidím kostel.

Mnichovo Hradiště, Havlíčkova
Mnichovo Hradiště, Havlíčkova
Mnichovo Hradiště, 1.máje
Mnichovo Hradiště, 1.máje

Kdysi Dívčí škola, dnes základní.

Mnichovo Hradiště, škola
Mnichovo Hradiště, škola

Našel jsem i Husovu ulici, podle popisného čísla, jež bylo o fotky. Dům mírně zdevastovaný.

Mnichovo Hradiště, Husova
Mnichovo Hradiště, Husova

Stojím na křižovatce Jiráskovy ulice s Turnovskou, do které hledím a nestačím se divit, jak se změnila.

Mnichovo Hradiště, Turnovská
Mnichovo Hradiště, Turnovská

Mnichovo Hradiště podruhé

sobota 14. února 2015

Vloni jsem měl  k dispozici pár fotek, netušil jsem, že by návštěvy měly pokračování, snad až stromy ztratí zelenou parádu, že bych se na chvilku zastavil.
Při zpracování doma jsem objevil na stránkách města mnoho dalších fotek. Historických, bez nějakého popisu, data se dají jen odhadovat, to může místní, což nejsem.
Na chvíli se zastavit tentokrát znamenalo dva dny. Zajímavá činnost, náměstí jsem poznal, ale viděl jsem místa, která jsem musel hledat. Většinou na srovnávačkách tentokrát nebudou letopočty, kdy vznikly historické fotky. stejně mi i tak připadají zajímavé.
Město nemám příliš zažité, historky nejsou, textová část bude asi chudší.

zdroj: https://vencovypindy.blogspot.com/2015/02/mnichovo-hradiste-podruhe.html

Nádraží je jiné, dalo mi poměrně práci, než jsem našel styčné body. Ještě jsem se ohlédl na druhou stranu přes koleje a v dáli jsem viděl skalní masiv, kde jsou Drábské světničky. Ideální výlet pro rodinu s dětmi, které zapomenou, že je bolí nožičky a prolézají. Část Českého ráje, která ještě patří do okresu Mladá Boleslav.

Mnichovo Hradiště, nádraží
Mnichovo Hradiště, nádraží

Nádraží poměrně daleko od náměstí, dnes je ovšem město až ke kolejím. Pro hosty línějšího charakteru stála proti železniční stanici restaurace a je samozřejmé, že i hotel. S balkónkem. Budova zůstala, hospoda taky. Dvakrát jsem byl hostem, nijak mě nenadchli, budova dostává novou omítku, kde určitě nebudou žádné pičičandy. Solidní barák, v kterém může být cokoliv. Bez balkónku.

Mnichovo Hradiště, Jana Švermy
Mnichovo Hradiště, Jana Švermy

Ulice od nádraží se jmenuje po rodákovi, komunistovi Janu Švermovi. Jako člověk, který má ke komunistům daleko, nebudu se zabývat politikou, ale Jan Šverma zahynul v boji proti nacistickým okupantům ve Slovenském národním povstání na hřebenech Nízkých Tater. Kdyby nešlo o tragédii, těžko pochopit, že jedním z údajných zločinů popraveného komunisty Rudolfa Slánského bylo, že dal Švermovi malé boty a tím přivodil jeho smrt. Pohádka pro malé děti? Pak se divte, že komunistům nevěřím. Šverma se bojů opravdu zúčastnil na rozdíl od jiných.

Mnichovo Hradiště, Jana Švermy
Mnichovo Hradiště, Jana Švermy

Sokolovnu jsem již prezentoval v prvním dílu, Tato honosná stavba nese jako mnoho staveb nejen v Mnichově Hradišti snahu všechny "zbytečnosti" z budov odstranit.

Mnichovo Hradiště, sokolovna
Mnichovo Hradiště, sokolovna

A jsem na Masarykově náměstí, kde jsem už minule strávil hodně času a stejně i dnes. Loubíčko zmizelo, příjezd na náměstí nebyl v dávné době plánovaný na dnešní provoz. Hned dva záběry.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Příznávám se, že jsem netušil, kdo na náměstí na podstavci stával. Měl jsem podezření, že to je někdo, kdo komunistům nevoněl. V době internetu se nic neutají, i já se poučil, že jde o významného šlechtice Václava Budovce z Budova, člověka vzdělaného i zcestovalého, jenž skončil v roce 1621 na popravišti na Staroměstském náměstí. Bylo mu tehdy už 70. Socha byla přemístěna do areálu mnichovohradištského zámku, jehož byl Budovec majitelem a na jehož podobě se významně podílel.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Při prohlídce starých fotek z Mnichova Hradiště jsem nabyl dojmu, že nejdřív byl v polích postaven hotel U zlatého hroznu a na něj se nalepovaly další stavby. Tady je pár historických podob hotelu a porovnání s dnešním stavem.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Zde je hotel vpravo a je dobře vidět úprava ústí ulice Víta Nejedlého. Je zde vidět i podloubí, ze kterého fotil starý fotograf o několik snímků zpět.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Pohled směrem k západu, hotel je vpravo.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Něco málo z jižní strany náměstí.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Tady jsem na východní straně. Barák zůstal, je v něm pizzerie s cenami ne pro penzistu. Naopak na předchozím záběru jsem v uzenářství dostal výbornou drštkovou za levný peníz.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Ještě se vracím k hotelu U zlatého hroznu, na obou dalších snímcích je vlevo, pokaždé z jiného úhlu.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Dům na západní straně náměstí. Připletly se mi pod ruku dvě staré fotky, snad je každé porovnání svým způsobem zajímavé.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Na severu stojí velkolepá budova kdysi městské spořitelny, později až do dnes pošty. Vždycky, když vidím v centrech měst benzinovou pumpu, připadá mi, že ještě nedávno byla tahle situace normální.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

O budovu pošty je dobře postaráno, naproti ní je tomu trochu jinak.

Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí
Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Odcházím z náměstí severním směrem Palackého ulicí, které vévodí kostel svatého Jakuba.

Mnichovo Hradiště, Palackého
Mnichovo Hradiště, Palackého

U zámku jsem byl již posledně, ale tenhle pohled byl hodně zarostlý. Jsem tu znova, dokonce sněhový poprašek mě vítal.

Mnichovo Hradiště, Zámecká
Mnichovo Hradiště, Zámecká

Následující tři fotky jsem nějak v duchu odepsal, netušil jsem, kde je najdu. Pokud bych byl pověrčivý, věřil bych, že jsem něco dobrého udělal a byl jsem odměněn. Cestou od zámku jsem došel na malé málem náměstíčko, kde se stýkají ulice Zámecká, 1.máje a Na Příkopech. Tady jsem ty baráky našel. Jeden téměř v původní podobě, druhý (bývalá Klášterská pivnice) se mírně změnil.

Mnichovo Hradiště, 1.máje
Mnichovo Hradiště, 1.máje
Mnichovo Hradiště, 1.máje
Mnichovo Hradiště, 1.máje
Mnichovo Hradiště, 1.máje
Mnichovo Hradiště, 1.máje

Ještě pár fotek jsem prostě nenašel, ale i tak jsem zhruba pochopil změny v městě Mnichovo Hradiště.
Na oslavu jsem si koupil do vlaku půl litru veltlínu.

Příhrazy 1908 (archiv Renaty Hoffmanové)
Příhrazy 1908 (archiv Renaty Hoffmanové)
 Více informací  Na jihu vsi vystupují z lesa Příhrazské skály
Více informací Na jihu vsi vystupují z lesa Příhrazské skály

Příhrazy

jsou malá vesnice, část obce Žďár v okrese Mladá Boleslav. Nacházejí se v severozápadní části Chráněné krajinné oblasti Český ráj, asi 1,5 kilometru jižně od Žďáru. Příhrazy leží v katastrálním území Žďár u Mnichova Hradiště o výměře 8,98 km². Na jižním okraji vsi se zvedají pískovcové Příhrazské skály, chráněné jako přírodní rezervace.

První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1720.

(zdroj: Wikipedia)

Příhrazy (archiv Renaty Hoffmanové)
Příhrazy (archiv Renaty Hoffmanové)
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové

Svijany (německy Swijan) jsou obec v okrese Liberec, ležící asi šest kilometrů západně od Turnova v blízkosti dálnice D10 z Prahy do Liberce. Řeku Jizeru, na jejímž pravém břehu se sídlo rozkládá, zde vedle zmíněné rychlostní silnice přemosťují i železniční trať 070 Praha – Turnov a silnice II/610. Žije zde 346 obyvatel. Katastrální území obce má rozlohu 269,62 ha.

Historie obce

První zmínky o Svijanech jsou z roku 1345. Tehdy obec spadala pod cisterciácký klášter, který se nacházel v Mnichově Hradišti. V roce 1565 získal ves Jaroslav z Vartenberka a postavil zde renesanční zámek. Tím se staly Svijany centrem vlastního panství. Po smrti Jaroslava z Vartenberka získal Svijany Jáchym Ondřej Šlik. Po jeho popravě na Staroměstském náměstí v roce 1621 Svijany připadly Valdštejnům, kteří zde vládli až do roku 1814. Roku 1820 kupuje svijanské panství Karel Alain kníže z Rohanu který ho spojil s panstvím Sychrovským. Rohanové si jako sídlo vybrali kompletně rekonstruovaný Sychrovský zámek. Ze svijanského zámku se stal vrchnostenský úřad a ubytovna pro úředníky. Rohanové drželi svijanské panství do roku 1945. Za prusko-rakouské války roku 1866 byla o důležité přemostění Jizery v obci svedena bitva u Podolí. Od roku 1976 byly Svijany přiřazeny k obci Příšovice. Prvního září 1990 získaly opět svoji samostatnost. (zdroj: Wikipedia)