Osečná  

07.12.2021

Osečná

Osmdesát let stará pohlednice ukazuje, jak vypadaly domy v Osečné a cesta, která mezi nimi vedla k náměstí od severovýchodu. Tato silnice do Křižan byla vybudována již roku 1867, ale první autobus, který po ní vozil cestující z Osečné k vlaku na křižanské nádraží, vyjel teprve 15. května 1910. Na pohlednici se již vrací zpět do městečka, které svou městskou pečeť dostalo roku 1576. Farní kostel zde byl již před rokem 1350. Základní kámen ke kamennému kostelu sv. Víta, který vidíme na pohlednici, položil 8. dubna 1565 sám majitel blízkého hradu Děvína Karel Bibrštejn. Kostelní věž byla přistavěna až roku 1619. Dnešní podobu získal kostel roku 1901, kdy byl po požáru opraven. V kostele je cínová křtitelnice z roku 1612.

Osečná  (zdroj: https://deutschboehmen.de )
Osečná (zdroj: https://deutschboehmen.de )
Osečná - Svatovítské náměstí. (1900) (Archiv: Vlastimír Hájek )
Osečná - Svatovítské náměstí. (1900) (Archiv: Vlastimír Hájek )
Osečná v roce 1938 (zdroj: https://www.ebay.com )
Osečná v roce 1938 (zdroj: https://www.ebay.com )
1905 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1905 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1910 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1910 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Osečná (zdroj: https://deutschboehmen.de )
Osečná (zdroj: https://deutschboehmen.de )
1930 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1930 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1930 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1930 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv Jaroslava Hůlky
archiv Jaroslava Hůlky
škola v roce 1933 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
škola v roce 1933 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Osečná (archiv Jaroslav Hůlka)
Osečná (archiv Jaroslav Hůlka)
1938 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1938 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Osečná (zdroj: https://deutschboehmen.de )
Osečná (zdroj: https://deutschboehmen.de )
1950 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1950 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1951 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1951 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Osečná - kostel sv. Víta. (archiv V.Hájek)
Osečná - kostel sv. Víta. (archiv V.Hájek)
Osečná - kostel sv. Víta. (archiv V.Hájek)
Osečná - kostel sv. Víta. (archiv V.Hájek)
Osečná - kostel sv. Víta. (archiv V.Hájek)
Osečná - kostel sv. Víta. (archiv V.Hájek)
Osečná - kostel sv. Víta. (archiv V.Hájek)
Osečná - kostel sv. Víta. (archiv V.Hájek)

Osečná v roce 1902

Malíř této pohlednice, odeslané roku 1917, stál na svahu dnešního Kohoutího kopce (také Schillerova kopce, kdysi zde bývalo i popraviště) a zobrazil město Osečnou od východu na západ směrem k Ralské pahorkatině. Nápis Moorbad vlevo nahoře ukazuje místo, kde leží Lázně Kundratice. Dominantou obce je kamenný kostel sv. Víta na náměstí. Ke kostelu položil základní kámen majitel tehdejšího děvínského panství Karel Bibrštejn 8. dubna 1565. Dřevěný kostelík je odtud udáván již v roce 1350. Dnešní špičatou věž má kostel až od roku 1901, třicet šest let po ničivém požáru, který zničil původní věž. Dům s obchodem Franze Richtera, který si bezpochyby kresbu a pohlednici objednal, na náměstí dosud stojí a to -mírně přestavěn - přímo proti radnici, dnes Městskému úřadu. Dům dnes patří obchodníku Goldmannovi, který má v přízemí krám a v prvním patře nabízí apartmány zvané Goldy.

Osečná  Pohlednice tištěná v roce 1925
Osečná Pohlednice tištěná v roce 1925
Restaurace U slunce v Osečné (archiv Všichni Čermáci)
Restaurace U slunce v Osečné (archiv Všichni Čermáci)
Osečná - ul. Liberecká (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná - ul. Liberecká (Archiv Vlastimír Hájek )
Pradědeček autobus na lince Křižany — Mimoň .
Pradědeček autobus na lince Křižany — Mimoň .
Osečná, hasiči. (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná, hasiči. (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková

Osada Osečná (německy Oschitz) je poprvé zmiňována roku 1350 v souvislosti s nedalekým hradem Děvínem, i když byla pravděpodobně založena již o sto let dříve českým šlechtickým rodem Vartenberků, a to uprostřed obchodní stezky, která vedla z nedalekého Českého Dubu na Děvín. Jméno města je zřejmě odvozeno od slova osekati, což bylo to první, co se muselo před stavbou udělat - osekat les.

Na konci 14. stol. je doložen místní dřevěný kostelík sv. Víta. Roku 1444 byla osada zcela zničena během husitského nájezdu. Tehdy bylo vystěhováno české obyvatelstvo a začali se sem stěhovat Němci. Roku 1516 kupuje hrad a město saský rod Bieberštejnů a dne 8. dubna 1565 Karel Biberštejn pokládá základní kámen pro stavbu nového kostela, tentokrát kamenného. Stavba byla dokončena o tři roky později roku 1568. V roce 1548 byla založena kronika města.

Na přímluvu svobodného pána z Oprštorfu, kterému Karel Bieberštejn Osečnou r. 1569 prodal, povýšil císař Rudolf II. roku 1576 Osečnou na město s právem používat městský znak a pečeť se znakem gryfa se zlatou korunkou a s nápisem "Sigilium oppidi ossensis 1576". Německé obyvatelstvo zde žilo již před rokem 1620, v knize daní z roku 1654 čítá Osečná 23 měšťanů, 15 chalup a 21 malorolníků. Roku 1680 napadli Osečnou náchodští a čáslavští sedláci, jejich povstání proti robotě však bylo potlačeno vojskem hraběte Haranta. V roce 1713 žilo ve městě 43 měšťanů, 2 malorolníci a 48 domkařů.

Nově povýšené město obdrželo právo várečné - tzn. právo vařit pivo. Pivovar věnoval městu r. 1598 Zikmund Smiřický, který město koupil r. 1591, a tehdy se dostalo pod vládu českého šlechtického rodu Smiřických. V této době až do r. 1769 v Osečné existovalo také právo hrdelní. Popravy mohly být dvojího druhu - buď oběšení anebo setnutí hlavy. Popraviště stálo na tzv. Šibeničním vršku, kde se dnes nachází památník německého spisovatele a básníka Friedricha Schillera. (Pamětní kámen byl znovu objeven v roce 2004 místním občanem, učitelem Radomírem Starým a jeho ženou a ti pak založili tradici každoročního setkávání u kamene.) V této době už existoval i dřevěný vodovod, který vedl z Jeníšovského rybníka do kašny, která na náměstí stávala ještě v roce 1954.

Roku 1618 Albrecht Jan Smiřický protestoval proti českému králi a římskému císaři Ferdinandu II., což mělo negativní výsledky - po bitvě na Bílé hoře získal jejich majetek Albrecht z Valdštejna, který byl tehdy vlastníkem frýdlantského vévodství. Obyvatelé byli přinuceni přijmout katolickou víru a museli platit českodubskému faráři, což odmítli. R. 1653 byla oznámena rekatolizace, tedy že byla znovu přijata římskokatolická víra.
Když byl v roce 1634 Albrecht zavražděn, jeho majetek získal císař Ferdinand II., který ho o dva roky později daroval generálovi Janu Ludvíku Hektrovi, jako poctu za jeho válečné zásluhy. Když r. 1640 zemřel, zdědila majetek jeho dcera Regina, která 14. května roku 1643 nastoupila do Kláštera sv. Jakuba ve Vídni, a když se o deset let později stala představenou, darovala své panství klášteru, v jehož majetku bylo město do roku 1783, kdy byl klášter zrušen Josefem II.

5. listopadu 1642 přitáhlo do města švédské vojsko, které jeho velkou část zničilo. Za oběť jim padla radnice, vykradli kostel a zapálili pivovar. Ten už nebyl nikdy obnoven a tím v Osečné definitivně končí výroba piva. Nová radnice uprostřed náměstí byla slavnostně otevřena v roce 1704. K její stavbě byly mj. použity kameny ze shořelého pivovaru.
Osečnou během její existence postihlo několik požárů, ten největší nastal 11. června 1825, kdy shořela velká část města. Ohni podlehlo 25 domů, fara, radnice a věž kostela, v níž se roztavily všechny zvony, kterých tam tehdy bylo pět (v současné době se na věži nachází zvony dva). S tímto požárem je spojena i jedna velká zajímavost: říká se, že kdyby tenkrát Osečná nevyhořela, byla by dnes větší než Liberec.

Českodubské panství a s ním i Osečnou koupil 6. 8. 1838 sychrovský kníže Kamil Rohan, který roku 1870 nad vstupem do kostela nechal umístit rodinný erb, který se na stejném místě nachází dodnes. Na erbu stojí jejich heslo Potius mori quam foedar ("Raději zemřít než zradit").
Roku 1890 byly v Osečné farnost sv. Víta, četnická stanice, pětitřídní škola, záložna, tři mlýny, výrobna bačkor a pantoflí a tkalcovna, konaly se v ní pravidelné výroční trhy. Ve městě žilo na začátku 20. století 11 Čechů a 828 Němců. Po skončení druhé světové války byly němečtí obyvatelé vysídleni.
Dne 10. října 2006 byl obci vrácen status města. V současné době se ve městě staví rozhledna, která bude stát na Jiránkově kopci nad Jeniškovským rybníkem, na tomto místě už kdysi stávala. 28 metrů vysoká rozhledna bude mít zvláštní tvar "DNA".

(zdroj: https://deutschboehmen.de , https://cs.wikipedia.org/wiki/Ose%C4%8Dn%C3%A1 )

Osečná - pohled na Svatovítské náměstí z kostela. (Archiv: Vlastimír Hájek )
Osečná - pohled na Svatovítské náměstí z kostela. (Archiv: Vlastimír Hájek )

Osečná

Prastaré město v širokém údolí nejhořejšího toku říčky Ploučnice. Její neobyčejně silné prameny vyvěrají ze dna rybníčku u Jenišovského mlýna pouhý kilometr od Osečné. Ve středověku náležela Osečná k hradu Děvínu, do českodubského panství byla prodána roku 1569. Řádná silnice spojila Osečnou s Českým Dubem v letech 1846-50. Mariánské sousoší se sochami sv. Františka Xaverského, sv. Jana Nepomuckého, sv. Víta a sv. Jana Křutele zdobí náměstí v Osečné od roku 1730. Pohlednice odeslaná roku 1915 ukazuje výhled z kostelní věže západním směrem na Ralskou pahorkatinu přes obec Lázně Kundratice, které s Osečnou těsně sousedí. Kundratice (kdysi Dolní Osečná) se osamostatnily roku 1661.

Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (zdroj: https://deutschboehmen.de )
Osečná (zdroj: https://deutschboehmen.de )
Osečná (zdroj: https://deutschboehmen.de )
Osečná (zdroj: https://deutschboehmen.de )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
1930 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1930 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Osečná - ul. Kundratická čp. 59, restaurace Partyzán. (archiv V.Hájek)
Osečná - ul. Kundratická čp. 59, restaurace Partyzán. (archiv V.Hájek)
1935 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1935 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
1940 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1940 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1950 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1950 (zdroj: https://fotohistorie.cz )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )

Osečná

Pohlednice tištěná v roce 1925 ukazuje, jak tehdy vypadalo okolí silnice, která vychází z náměstí směrem na Janův Důl a dál do Liberce. Stěna domu vpravo patří dosud existujícímu hostinci U Slunce, který stojí přímo na náměstí. Dům čp. 15 za ním je dnes silně přestavěn, ale světlý dům čp. 131 na pravé straně silnice uprostřed snímku byl v roce 1960 odstraněn. Černý štít mohutné budovy v levé části pohlednice je bývalá stodola domu čp. 96, který stál do roku 1960 proti hostinci U Slunce. Dnes je nahrazen domem č. 157. Vlastní stodola byla zcela přestavěna na nízké stavení a slouží v současností jako dílna. Dům čp. 35 se světlým štítem za bývalou stodolou byl zbourán již roku 1955 a na jeho místě je dnes nevelký městský park. Dům za ním s tmavou střechou dosud v Osečné stojí. Obzor této pěkné dobové pohlednice uzavírá Ještědský hřbet a jeho nejvyšší hora Ještěd s tehdejším horským hotelem. (fotografie z archivu Vlastimíra Hájka)

Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná (Archiv Vlastimír Hájek )

Pradědeček autobus na lince Křižany - Mimoň .

 Unikátní snímek ze samých prvopočátků autobusové dopravy. Sběh lidu (i zvířat) na náměstí v Mimoni dává znát, že autobus je věc nevídaná. Není náhoda, že stařeček (pardon, tehdy ještě mladík) jezdil na lince Křižany - Osečná - Lázně Kundratice - Mimoň. První sezónní autobusové linky jsou spjaté právě s lázeňskými letovisky: v roce 1907 je v provozu linka z Karlových Varů do Mariánských Lázní, přibývají spoje v Krkonoších či Jeseníkách. Paradoxem je, že první pravidelná přeprava cestujících v Rakousku-Uhersku začala v jeho nejzaostalejší části (přesněji se jí stala až za tři roky) - v Bosně a Hercegovině, kde od roku 1905 fungovaly poštovní linky s omezenou přepravou osob. A na nich autobusy - Laurin 8x Klement! První regulérní státní linky zavedlo pražské ředitelství pošt a telegrafů v roce 1908, a to z Pardubic do Bohdanče a Holic, ale také v našem kraji: z Dubé do Liběchova, Doks a Jestřebí.

(zdroj: kalendář Libereckým krajem s dobovými pohlednicemi - po zemi, na vodě i ve vzduchu, 2013)

Osečná, hasiči. (Archiv Vlastimír Hájek )
Osečná, hasiči. (Archiv Vlastimír Hájek )
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková
foto Jaroslava Čiháčková

Osečná 1941(německy Oschitz) je poprvé zmiňována roku 1350 v souvislosti s nedalekým hradem Děvínem, i když byla pravděpodobně založena již o sto let dříve českým šlechtickým rodem Vartenberků, a to uprostřed obchodní stezky, která vedla z nedalekého Českého Dubu na Děvín.

(autor příspěvku Jiří Peterka)

archiv R.Kittler
archiv R.Kittler
archiv Marťas Marťas
archiv Marťas Marťas
(archiv Marťas Marťas)
(archiv Marťas Marťas)