Mlýny v Osečné

04.12.2021

Kočvarův mlýn

Kočvarův mlýn u Osečné (archiv Květa Holubcová)
Kočvarův mlýn u Osečné (archiv Květa Holubcová)

Mlýn pocházející z roku 1799 stojí pod malým rybníkem, v okrajové části obce Lázně Kundratice severně od silnice Českolipská po pravé straně ve směru na Hamr na Jezeře. Od roku je památkově chráněn jako kvalitní doklad technického vývoje mlynářství.

(zdroj: https://www.vodnimlyny.cz/mlyny/objekty/detail/5240-kocvaruv-mlyn)

II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852 © https://oldmaps.geolab.cz
II. vojenské mapování, výřez, 1836-1852 © https://oldmaps.geolab.cz
Císařský povinný otisk, výřez, 1826-1843
Císařský povinný otisk, výřez, 1826-1843
Kočvarův mlýn, 2016 © Martina Havelková
Kočvarův mlýn, 2016 © Martina Havelková
Lázně Kundratice - mlýn
Lázně Kundratice - mlýn
(foto Jaroslav Vynikal)
(foto Jaroslav Vynikal)
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová

Jenišovský mlýn

Je nejvýše položený z mlýnů na řece Ploučnice, který se nachází pod stejnojmenným rybníkem nedaleko Osečné. První zmínka o mlýnu pochází z 2. poloviny 16. století. Současná podoba pochází z 2. poloviny 18. století, která byla upravena ve dvacátých letech 20. století...

(foto Jaroslav Vynikal)
(foto Jaroslav Vynikal)
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová
foto Jaroslava Jechová

Ferklův mlýn čp. 27

Na severovýchodním okraji města Osečná leží Ferklův mlýn čp. 27. Původní patrová roubená obedněná stavba s typickou dřevěnou podstávkou a širší patrovou zděnou mlýnicí byla v letech 1909 – 1910 doplněna o kolmo navazující zděnou patrovou budovou. Dobu vzniku původního objektu nelze přesně doložit z důvodu jeho zániku, mladší část je zachována dodnes.

Porschův (Brtkův) mlýn čp. 46

se nacházel severozápadně od náměstí, které bylo obtékáno náhonem, vedoucím za mlýnem zhruba v trase dnešní silnice směrem na Chrastnou.Mlýn byl pravděpodobně založen na daném místě již v době vzniku města Osečná. Podle dobových pohlednic se jednalo o zděnou klasicistní patrovou budovu s polovalbovou střechou. Mlýn zanikl patrně po druhé světové válce.

Mlýn s pilou čp. 45

je zachován ve výstavné podobě mohutné patrové klasicistní budovy datované na hodnotném vstupním portálu do r. 1844. Poměrně dobře je v terénu čitelný i jeho náhon ústící u štítové stěny do lednice s vodním kolem. Druhé kolo pohánělo níže ležící pilu v místech dnešní truhlárny.

Mlýn čp. 59

Na katastru Lázní Kundratic (Bad Kunnersdorf) se nacházel mlýn č.p. 59. Ležel v místech bývalé benzínové pumpy a zanikl v poválečném období. Byl to rozsáhlý, převážně původně dřevěný objekt s dvojicí vodních kol.

Zdroj:
KLEMPERA J: Vodní mlýny v Čechách VII. LIBRI 2003, 178 s., ISBN 9788072771677
Publikace "Naučná stezka K Pramenům" – 2007 vydalo město Osečná, text: M. Kolka