Svébořice

21.12.2021
1938 (zdroj: https://historiemimone.rajce.idnes.cz/Hradcany_Kummer/446167231)
1938 (zdroj: https://historiemimone.rajce.idnes.cz/Hradcany_Kummer/446167231)
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Svébořice v roce 1932 - Dům č.p.23 - Kalbasův hostinec (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1932 - Dům č.p.23 - Kalbasův hostinec (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Svébořice jsou část města Ralsko v okrese Česká Lípa a zároveň zdejší zaniklá obec (německy Schwabitz či Schwabic). Nachází se zhruba 8 km severně od Kuřívod a 6 km východně od Mimoně, v bývalém vojenském prostoru Ralsko. Je zde evidováno 7 adres. Trvale zde v roce 2011 žilo 7 obyvatel.

Svébořice jsou též katastrální území o rozloze 28,40 km2. Původní katastrální území zaniklé obce bylo též Svébořice, ale mělo asi 2krát menší rozlohu.

Veškeré obyvatelstvo Svébořic žije pouze na izolované zemědělské farmě Pavlin Dvůr (též Pavlín Dvůr či Pavlín), která má status ulice (UVP) Svébořic a leží asi 3,5 km západně od bývalých Svébořic (50°39′34″ s. š., 14°46′13″ v. d.). Populace se zde nadále rozrůstá.

Původní obec, podle které je nazváno katastrální území, byla vysídlena a zrušena v důsledku vzniku vojenského výcvikového prostoru (VVP). Na katastru je též část obory Židlov a Řízená skládka odpadů Svébořice (středisko na zpracování odpadů). Katastrem protéká Svébořický potok, který zde napájí několik současných a několik víceméně zaniklých rybníků. Prochází tudy silnice z Mimoně, pokračující jako účelová komunikace do Osečné.

V červenci 2013 bylo u neexistující obce uspořádáno vojenské cvičení a hra, 10. ročník akce Protector, v níž jsou simulovány podmínky našich vojáků v Afghánistánu.

Na podzim 2013 projevila Česká armáda zájem u Svébořic obnovit pěchotní střelnici. Koncem roku 2014 s tímto záměrem počítalo město Ralsko ve svém územním plánu.

Zajímavosti v okolí

V okolí se nachází přírodní památky Vranovské skály, Stohánek, Ralsko a Jelení vrchy. Na nedalekém vrchu Doubek (336 m n. m.) stál kolem roku 1400 dřevěný hrad neznámého jména.

Do katastru Svébořice patří i jižní část hradu Ralsko, včetně hlavní hranolové věže.

Historie

Svébořice vznikly na místě starověkého hradiště. Později zde vyrostla farní ves Svébořice s kostelem zasvěceným Nanebevzetí Panny Marie (poutní místo).

V roce 1325 vesničku prodal Soběhrd ze Stakor bratrům Václavovi, Janovi a Benešovi z Vartenberka, v té době sídlících na Děvíně. Vartenberkové zůstali vlastníky Svébořic asi 100 let. Byli patrony svébořického kostela.

Z Mimoně vedla do Svébořic také poutní cesta lemovaná patnácti výklenkovými kaplemi s vyobrazením růžencových tajemství. Ve středověku se v okolí obce dobývala železná ruda.

Jak dokládá Chytilův místopis, v roce 1921 měla obec Svébořice 141 domů a 615 obyvatel - z toho 32 Čechů a 577 Němců. Dalších 6 obyvatel bylo nezjišťované národnosti. V místě byl farní úřad. Četnická stanice byla ve Stráži pod Ralskem. Zdravotní obvod, pošta, telegraf byly v Mimoni (7,5 km). Stejně tak železniční stanice (8,25 km).

Obec se rozprostírala směrem z východu na západ podél Svébořického potoka. Hlavní dopravní tepnou byla cesta z Mimoně, která procházela celou obcí.

Kromě obytných domů a statků zde byly kostel, škola, hostinec a koupaliště v jednom z rybníků.

Katastrálně ke Svébořicím patřil také velký zemědělský dvůr Ostrov (Sperning). Nacházel se asi 1,5 km severovýchodně a choval se v něm skot a koně. Několik desítek metrů od dvora, nad příkrou strání, se nachází vodní betonová nádrž. Jedná se o největší betonovou nádrž v zaniklých obcích Ralska.

V obci se narodil notář a politik Jaroslav von Rilke i jeho bratr Josef, jehož synem byl básník Rainer Maria Rilke.

Po září 1938 byli vysídleni někteří čeští obyvatelé, stejně jako z ostatních obcí spadajících do tehdejších Sudet, postoupených Německu. Po roce 1945 se karta obrátila a dochází k odsunu Němců. V roce 1946 se vznikem VVP Ralsko obec Svébořice zaniká.

V dolní části zaniklé obce se nachází pozůstatky vojenských budov zanechaných zde Sovětskou armádou, která vojenský prostor využívala v letech 1968 až 1991.

Na území obce se dochovaly dvě stavby v žalostném stavu, malá vodárna v blízkosti rybníka, ve které je pramen vody a stará betonová vodárenská nádrž.

V centru bývalé obce byla za dob VVP zřízena střelnice RPG, proto je tato část zcela zdevastovaná. Komunikace zcela splynuly s okolním terénem. Dříve udržované koryto Svébořického potoka bylo desítky let zaneseno. Potok tu následně vytvořil rozsáhlé mokřady a jeho koryto bylo znovu vyhloubeno a narovnáno až v roce 2007 VLS (též byl vyčištěn jeden rybník a byla mu zpevněna hráz).

Ve východní části obce se nacházejí výraznější pozůstatky staveb. V těchto místech neprobíhal intenzivní vojenský výcvik. Jsou zde znatelné rozvaliny zdí bývalých statků. Je zde větší množství sklepů, které jsou dobře přístupné.

(zdroj: Wikipedia)

zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Zchátralé budovy Sovětských vojsk
Zchátralé budovy Sovětských vojsk
Svébořice v roce 1929 - Koupaliště. To vzniklo na místním rybníce v roce 1927, kdy byla postavena plovárna s převlékárnou a půjčovnou lodiček  (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1929 - Koupaliště. To vzniklo na místním rybníce v roce 1927, kdy byla postavena plovárna s převlékárnou a půjčovnou lodiček (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1932 - Kouplaiště (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1932 - Kouplaiště (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1933 - Koupaliště a poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1933 - Koupaliště a poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1935 - Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný barokně Dominikem Ignácem Putzem z Adlersthurnu v letech 1679 - 1681 na loretánský poutní kostel. (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1935 - Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie přestavěný barokně Dominikem Ignácem Putzem z Adlersthurnu v letech 1679 - 1681 na loretánský poutní kostel. (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1935 - Hostinec a řeznictví Franze Fruchtela. (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1935 - Hostinec a řeznictví Franze Fruchtela. (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1938 - Jídelna, restaurace a penzion Karla Kalbase (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1938 - Jídelna, restaurace a penzion Karla Kalbase (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1940 - Rybník (koupaliště) (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1940 - Rybník (koupaliště) (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1937 - Dvůr postavený roku 1380. Na snímku celkový pohled s vrcholem Ralska v pozadí. Administrativně spadal pod Stráž pod Ralskem. (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1937 - Dvůr postavený roku 1380. Na snímku celkový pohled s vrcholem Ralska v pozadí. Administrativně spadal pod Stráž pod Ralskem. (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1928 - zástavba při silnici do Mimoně (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1928 - zástavba při silnici do Mimoně (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1936 - domy čp. 92 a 126 vlevo, a Kalbasův hostinec vpravo (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1936 - domy čp. 92 a 126 vlevo, a Kalbasův hostinec vpravo (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1928 - pohled na domy podél silnice k Minoni (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1928 - pohled na domy podél silnice k Minoni (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1937 - Západní část obce s Ralskem v pozadí (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Svébořice v roce 1937 - Západní část obce s Ralskem v pozadí (Zdroj: Jaroslav Kovařík - Milan Krčil - Petr Prášil - Jiří Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)