Dolní Novina 

21.12.2021
Česká Novina v roce 1910 - dům čp. 29 rodiny Suskeových (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil - Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Česká Novina v roce 1910 - dům čp. 29 rodiny Suskeových (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil - Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Česká Novina v roce 1925 - dům tělovýchovného spolku Jahn (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil - Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Česká Novina v roce 1925 - dům tělovýchovného spolku Jahn (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil - Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Česká Novina v roce 1934 - výletní hostinec Bílý koníček, kde byly pořádány vyhlášené taneční zábavy (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil - Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Česká Novina v roce 1934 - výletní hostinec Bílý koníček, kde byly pořádány vyhlášené taneční zábavy (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil - Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Zdivo domu v bývalé Dolní Novině
Zdivo domu v bývalé Dolní Novině
Vjezd do obory Židlov v Dolní Novině
Vjezd do obory Židlov v Dolní Novině
Dolní Novina (též Novina či Česká Novina, německy Neuland či Böhmisch Neuland) je zaniklá vesnice v okrese Česká Lípa v severovýchodní části bývalého vojenského prostoru Ralsko, kvůli jehož založení zanikla. Ležela asi 9,5 km severovýchodně od Kuřívod a 5,5 km jihozápadně od Osečné. Byla správně podřízena obci Černá Novina jako její osada. Původní zabrané katastrální území bylo Černá Novina, současné je pomezí Svébořice a Náhlov v novodobém městě Ralsko.

Historie

Založení vesnice je datováno k roku 1604, ale již za padesát let je uváděna jako pustá (patrně nepřímý důsledek třicetileté války).

Při sčítání lidu v roce 1921 bylo v Dolní Novině započteno 32 domů s 149 obyvateli (z nich byli 4 Češi a 145 Němců). Faru měli obyvatelé ve Svébořicích. Poštu a telegraf byly v Olšině (4 km), četnická stanice v Osečné (5 km). Nejbližší železniční stanice byla v Mimoni (11,5 km). Zdravotním obvodem spadala ves ke Stráži pod Ralskem.

(zdroj: Wikipedia)

Česká Novina v roce 1934 - Výletní hostinec Bílý koníček včetně vnitřního vybavení (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil - Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Česká Novina v roce 1934 - Výletní hostinec Bílý koníček včetně vnitřního vybavení (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil - Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Cesta bývalou Dolní Novinou
Cesta bývalou Dolní Novinou
Zbytky mlýna stále stojí, r. 2014. (zdroj: https://www.zanikleralsko.cz/fotoalbum/dolni-novina----neuland/2014/)
Zbytky mlýna stále stojí, r. 2014. (zdroj: https://www.zanikleralsko.cz/fotoalbum/dolni-novina----neuland/2014/)
Dům v rokli, tělovýchovný spolek Jahn 1925 / 2017 (zdroj: https://www.zanikleralsko.cz/fotoalbum/dolni-novina----neuland/2017/)
Dům v rokli, tělovýchovný spolek Jahn 1925 / 2017 (zdroj: https://www.zanikleralsko.cz/fotoalbum/dolni-novina----neuland/2017/)
Dům čp. 29 rodiny Suske, při cestě směrem k Zábelcům 1910 / 2017 (zdroj: https://www.zanikleralsko.cz/fotoalbum/dolni-novina----neuland/2017/)
Dům čp. 29 rodiny Suske, při cestě směrem k Zábelcům 1910 / 2017 (zdroj: https://www.zanikleralsko.cz/fotoalbum/dolni-novina----neuland/2017/)
Hostinec Bílý Koníček, střed obce 1934 / 2017 (zdroj: https://www.zanikleralsko.cz/fotoalbum/dolni-novina----neuland/2017/)
Hostinec Bílý Koníček, střed obce 1934 / 2017 (zdroj: https://www.zanikleralsko.cz/fotoalbum/dolni-novina----neuland/2017/)