Heřmanice u Frýdlantu

08.12.2021
zdroj: https://www.hermanice.com
zdroj: https://www.hermanice.com
zdroj: https://www.hermanice.com
zdroj: https://www.hermanice.com
Heřmanice (u Frýdlantu) (archiv Mirek Gergelčík )
Heřmanice (u Frýdlantu) (archiv Mirek Gergelčík )
 tady je pohled nádraží v Heřmanicích s označením tohoto hostince (archiv a komentář Jiří Reinhardt)
tady je pohled nádraží v Heřmanicích s označením tohoto hostince (archiv a komentář Jiří Reinhardt)
Heřmanice u Frýdlantu  Heřmanický hostinec U Zemské hranice (čp. 100) nesl své jméno právem: hraničná : sloup stojí přímo u rohu garáže a automobil je tedy jíž v saském Prusku. Pohlednice vznikla začátkem třicátých let. Pohostinství bylo pak nějaký čas opuštěno, protože hostinskéma byla odebrána licence. Třetího července 1934 dům shořel; žhář zůstal nevypátrán a spáleniště bylo srovnáno se zemí. (zdroj: Miroslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)
Heřmanice u Frýdlantu Heřmanický hostinec U Zemské hranice (čp. 100) nesl své jméno právem: hraničná : sloup stojí přímo u rohu garáže a automobil je tedy jíž v saském Prusku. Pohlednice vznikla začátkem třicátých let. Pohostinství bylo pak nějaký čas opuštěno, protože hostinskéma byla odebrána licence. Třetího července 1934 dům shořel; žhář zůstal nevypátrán a spáleniště bylo srovnáno se zemí. (zdroj: Miroslav Nevrlý, Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009)
1903 (zdroj: https://deutschboehmen.de)
1903 (zdroj: https://deutschboehmen.de)
https://www.ebay.com
https://www.ebay.com

Gasthaus zur Stadt Karlsbad byl zájezdní hostinec v Heřmanicích necelých 500 metrů (po silnici)od hranic s Polskem. (archiv V.Hájek, komentář Jiří Reinhardt)

Kryt finanční stráže na hranicích u Heřmanic na Frýdlantsku v roce 1938  Zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Stalo se na severu Čech 1900 / 2000, 2001
Kryt finanční stráže na hranicích u Heřmanic na Frýdlantsku v roce 1938 Zdroj: R.Karpaš a kolektiv - Stalo se na severu Čech 1900 / 2000, 2001
archiv J.Beneš
archiv J.Beneš
Realizace vodních nádrží a polní cesty v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov, Liberecký kraj, okres Liberec - Realizace vodních nádrží vznikla na základě plánů společných zařízení a má za cíl zadržet vodu v krajině a podpořit retenční schopnost dotčeného území. Taktéž dochází k částečné ochraně níže položeného intravilánu obce Heřmanice před zvýšenými povodňovými průtoky. Vodní nádrže vytvořily zajímavý krajinotvorný prvek reflektující okolí, zároveň posílily a v budoucnu ještě posílí ekologickou stabilitu území. Zvýší se biodiverzita území a vodní plochy s litorálním pásmem poskytnou přirozené místo pro rozvoj mokřadní vegetace, vodního ptactva a obojživelníků. Polní cesta na žádost občanů zpřístupnila lokalitu vodních nádrží, čímž také došlo k propojení katastrálních území Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov a Dětřichov u Frýdlantu. Projekt byl realizován z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020. Více informací o zrealizovaných projektech z PRV naleznete zde https://1url.cz/2rKGZ
Realizace vodních nádrží a polní cesty v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu a k.ú. Kristiánov, Liberecký kraj, okres Liberec - Realizace vodních nádrží vznikla na základě plánů společných zařízení a má za cíl zadržet vodu v krajině a podpořit retenční schopnost dotčeného území. Taktéž dochází k částečné ochraně níže položeného intravilánu obce Heřmanice před zvýšenými povodňovými průtoky. Vodní nádrže vytvořily zajímavý krajinotvorný prvek reflektující okolí, zároveň posílily a v budoucnu ještě posílí ekologickou stabilitu území. Zvýší se biodiverzita území a vodní plochy s litorálním pásmem poskytnou přirozené místo pro rozvoj mokřadní vegetace, vodního ptactva a obojživelníků. Polní cesta na žádost občanů zpřístupnila lokalitu vodních nádrží, čímž také došlo k propojení katastrálních území Heřmanice u Frýdlantu, Kristiánov a Dětřichov u Frýdlantu. Projekt byl realizován z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020. Více informací o zrealizovaných projektech z PRV naleznete zde https://1url.cz/2rKGZ

7.8 2010

Datum, na které nikdy nezapomeneme.. Vzpomeňme dnes malou chvilku na den, který nám otočil život v Heřmanicich naruby. I když můžeme říci, že i k lepšímu 🙂 udělali jsme si to tu zase hezké.  (https://www.hermanice.com/)

zdroj: https://www.hermanice.com
zdroj: https://www.hermanice.com
učitel Otakar Kodeš
učitel Otakar Kodeš

Otakar Kodeš

Dnes (3. června) slaví narozeniny Otakar Kodeš, učitel z Friedlandu v Čechách (Frýdlant v Čechách). Otakar Kodeš se stal jednou z obětí povstání v československé pohraniční oblasti v září 1938. Otakar Kodeš měl 3 roky. Narodil se v červnu 1904 ve Vídni. V roce 1938 Kodeš učil na české škole ve Frýdlantu. V září 1938 pomáhal českým vojenským jednotkám při snaze udržovat mír na hranicích. Kodeš hlídkoval na hranicích, sledoval činnost nacistů, kteří přeletěli do Německa a vytvořili tam jednotky Free Corps. Dne 22. září 1938 překročila ozbrojená jednotka Sudetoněmeckého svobodného sboru hranice do Hermsdorfu u Friedlandu (Heřmanice u Frýdlantu) a obsadila část obce, rozhodl se o situaci zjistit učitel Kodeš. Hrozilo, že teroristé obsadí celou oblast Friedlandu. Již dříve večer vyrazil Kodeš s dalším frýdlatčanem, německým komunistou Ernstem Pörnerem, na kolo do Hermsdorfu.

Když dorazili do centra protáhlé obce, upozornili poslední československou hlídku, aby nepokračovala dál, protože zbytek obce byl v rukou teroristů. Kodeš a Pörner se ale nenechali zastavit a chtěli postoupit dál do vesnice. Šli pěšky podél příkopu, ale sotva 100 metrů daleko, křik "Počkejte, ruce vzhůru! "", po které okamžitě následovala střelba. Kodeš byl srazen a spadl do příkopu, Pörnera srazili nacisté. Dva poté táhli po silnici do jejich stráže u celního úřadu. Nacisté přetáhli mrtvého Kodeše přes hranice a pohřbili ho ve městě Reichenau (dnes Bogaty utea, Polsko) u vnější zdi hřbitova. Pörner byl držen v koncentračním táboře, kde zemřel.Po skončení války československé úřady pátraly po vrazích Kodeše. Max Freuher, Němec z Hermsdorfu, byl usvědčen z vraždy.Dnes si připomínáme tuto tragickou událost formou pamětních desek na několika místech, v Heřmanicích a Frýdlantu.Pravidelně se zde konají i vzpomínkové události usmíření.

autor příspěvku Jaroslav Beneš

pamětní deska na skále, která dnes nese Kodešovo jméno. Nedaleko odsud byl Kodeš postřelen.
pamětní deska na skále, která dnes nese Kodešovo jméno. Nedaleko odsud byl Kodeš postřelen.
Kodešova skála v Heřmanicích u Frýdlantu.
Kodešova skála v Heřmanicích u Frýdlantu.

Heřmanice... skrytý skvost Frýdlantského výběžku.

(foto Matyáš Gál)