Stará radnice 

29.10.2021

Nové Město pod Smrkem - stará radnice.  Archiv: Vlastimír Hájek

archiv Karla Nádeníka
archiv Karla Nádeníka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Zřejmě jedna z posledních fotografií radnice před jejím zánikem, v pozadí se na rohu nachází Leninův dům (archiv Karla Nádeníka)
Zřejmě jedna z posledních fotografií radnice před jejím zánikem, v pozadí se na rohu nachází Leninův dům (archiv Karla Nádeníka)
z oken vyhořelé radnice lze zpozorovat restauraci Zlatá hvězda (vpravo) a dům (vlevo), který stával naproti Leninově domu (archiv Karla Nádeníka)
z oken vyhořelé radnice lze zpozorovat restauraci Zlatá hvězda (vpravo) a dům (vlevo), který stával naproti Leninově domu (archiv Karla Nádeníka)

Renesanční radnice

renesanční radnice stávala na náměstí a měla neblahý osud. Jednalo se o symbol horního města a jeho práv. Přesné datum jejího založení není známé, ale nepochybně vznikla nejpozději do několika prvních let od založení města. S jistotou lze říci, že existovala už v roce 1619, neboť se z této doby dochoval účet na nákup lana a drátu pro radniční hodiny. Původně byla dřevěná s hrázděným patrem a vysokou střechou, na níž se nacházela věžička se zvonem a hodinami.

Budova 20. října 1653 vyhořela.

Rychle se však dočkala obnovy, přičemž tentokrát dostala kamenné přízemí. Další požár nastal

16. srpna 1753 a radnice znovu částečně shořela. Její oprava přišla o rok později, kdy získala novou mansardovou střechu a obnovenou věžičku se zvonem a hodinami.

V přízemí radnice se nacházel výčep, krám, palírna a stáj. V patře byly umístěné kanceláře, komory a taneční sál.

V roce 1861 bylo hrázdění domu již velice zchátralé a muselo se odstranit. Ponechalo se jen přízemí s pevnými zdmi. 29. dubna 1861 započal zednický mistr Franz Elstner výstavbu nového patra, jehož dokončení nastalo 12. září téhož roku. Radnice těmito všemi kroky výrazně změnila svou původní podobu.

Měla nyní jednoduchou sedlovou střechu a šestibokou věžičku, tentokrát již bez jehlancové stříšky. V budově sídlili městský rada, rychtář a horní úřad.

Koncem dvacátých let dvacátého století vznikla pravidelná autobusová linka do Raspenavy a před budovou radnice se zřídila zastávka.

Dalším zásadním mezníkem se stal rok 1946, kdy se úředníci a část dokumentů postupně přestěhovali do prostorné budovy soudu, která slouží jako městský úřad do dnešních dnů.

V sobotu 30. listopadu 1946

uspořádal místní národní výbor "večer na rozloučenou se starou radnicí". V podstatě se jednalo o slavnostní událost s hudbou a občerstvením, kdy byli občané pozvání do všech místností radnice. Vstupné činilo 20 Kčs, přičemž čistý výnos měl být věnován ve prospěch úpravy města a místních škol.

Z přízemí staré radnice se pak stalo, dá se říci, skladiště.

O dva roky později, konkrétně 31. března 1948, postihl radnici nový požár, který tentokrát znamenal její definitivní zánik. Zůstalo stát pouze obvodové zdivo a komíny a domnívám se, že právě kvůli předchozímu přestěhování úředníků do nové, jednoznačně modernější budovy, okamžitě padly naděje na případné další obnovení této pro Nové Město významné historické budovy. Nutno připomenout, že jde o období nedlouho po druhé světové válce. Nové Město se tedy stále vzpamatovávalo z německé okupace a událostí bezprostředně po ní a velkou roli hrály, jako vždy, jistě i finanční prostředky, které však byly zapotřebí jinde.

O rok později se zbývající ruiny zbouraly a odstranily právě ve spojitosti s probíhající parkovou úpravou náměstí.

Část z vyprávění pana Nádeníka, který o těchto událostech ví mnoho podstatných a zajímavých informací:

"Radnice sloužila zároveň jako restaurace.

Tam byl veliký taneční sál. Zde byl starosta, který měl svou kancelář, a ještě tam byli samozřejmě asi dva úředníci. Dříve také postavili budovu soudu. Ten dům byl postavený nesmírně kvalitně a v porovnání s touhle starou stavbou byl vlastně velmi nový. Potom tam už žádný soud nebyl a oni si řekli, že se z té staré budovy přestěhují sem do té nové, protože je to tam lepší. To byl záměr, který se potom vyplnil tak, že se ale zdaleka všechny materiály nebo písemnosti nepřestěhovaly. To jenom určitá část, to nejnutnější. A proto se taky stalo, že některé ty plány tam zůstaly a tím, jak to potom shořelo, tak bylo všechno pryč. [...] Sál byl v prvním patře a místnosti byly dole. Tam byly uprostřed velké dveře, kterými se vcházelo, a tam se navážel starý papír. To už se začalo se sbíráním starého papíru. No, starý papír. Vozily se sem věci z baráků po Němcích, jinými slovy papír samozřejmě.

Nikoho to tehdy příliš nezajímalo, ale na druhou stranu to byly často zajímavé věci, které by dnes měly velkou cenu. Například pohlednice. No a potom v březnu 1948 to někdo podpálil. A věž, která byla na radnici, tak ta prý padala směrem na jih."

(zdroj:https://docplayer.cz/111827433-Nove-mesto-pod-smrkem-v-letech-nove-mesto-pod-smrkem-in.html )

Oslavy první ho výročí osvobození Československa konané před radnicí v květnu 1946 (archiv Karla Nádeníka)
Oslavy první ho výročí osvobození Československa konané před radnicí v květnu 1946 (archiv Karla Nádeníka)
Nové Mědto pod Smrkem (stará radnice) (archiv Vlastimír Hájek )
Nové Mědto pod Smrkem (stará radnice) (archiv Vlastimír Hájek )
stav náměstí krátce po požáru radnice v roce 1948 (archiv Karla Nádeníka)
stav náměstí krátce po požáru radnice v roce 1948 (archiv Karla Nádeníka)
trosky shořelé radnice, v níž zmizelo ohromné množství různých cenných dokumentů,  stát zůstalo jen obvodové zdivo (archiv Karla Nádeníka)
trosky shořelé radnice, v níž zmizelo ohromné množství různých cenných dokumentů, stát zůstalo jen obvodové zdivo (archiv Karla Nádeníka)