Ludvíkov pod Smrkem 

29.10.2021
Ludvíkov pod Smrkem v roce 1951 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
Ludvíkov pod Smrkem v roce 1951 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
Ludvíkov pod Smrkem (archiv Václav Bacovský)
Ludvíkov pod Smrkem (archiv Václav Bacovský)
Rodinná hrobka Klingerů, která se téměř opírá, možná s úctou k horám i k Ignazovi Klingerovi, v Novém Městě pod Smrkem o Jizerskohorský hřbet. (foto Matyáš Gál)
Rodinná hrobka Klingerů, která se téměř opírá, možná s úctou k horám i k Ignazovi Klingerovi, v Novém Městě pod Smrkem o Jizerskohorský hřbet. (foto Matyáš Gál)
Ludvíkov pod Smrkem čp. 6, dříve hostinec U Koruny a c.k. Poštovní úřad. (Archiv Vlastimir Hájek)
Ludvíkov pod Smrkem čp. 6, dříve hostinec U Koruny a c.k. Poštovní úřad. (Archiv Vlastimir Hájek)
1926 (zdroj: https://www.frydlantsko.com/)
1926 (zdroj: https://www.frydlantsko.com/)
Ludvíkov v roce 1921 a 22.6.2016
Ludvíkov v roce 1921 a 22.6.2016

Ludvíkov v roce 1921 a 22.6.2016

Ludvíkov je dnes částí Nového Města pod Smrkem, ale jde o velmi starou ves připomínanou již ve 14. století. Vzhled vesničky v rovině pod horami určuje prastarý kostelík sv, Petra a Pavla. U cesty na Přebytek se tu za sto let příliš nezměnilo; pekárna Franze Reima vlevo stojí stále, jen ji po válce nakazil mor typových trojdílných oken. Dvě sousední chalupy vzal čas, stejně jako mnoho dalších na Frýdlantsku. Jizerské hory v pozadí ale naštěstí nezmizely - to jen síla zeleného muže, oné síly ukryté v listí, je vždy od jara do podzimu zahalí smaragdovou oponou.

(zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin, 2016)

Ludvíkov pod Smrkem. Gasthaus zum Eisenhammer. (Archiv Vlastimír Hájek )
Ludvíkov pod Smrkem. Gasthaus zum Eisenhammer. (Archiv Vlastimír Hájek )

Ludvíkov pod Smrkem - Gasthaus zum Eisenhammer při demolici