Mlýnice

09.09.2021

Mlýnice

Vodní nádrž Mlýnice (někdy nazývána Mlýnická přehrada) leží na Albrechtickém potoce, který je pravobokým přítokem říčky Jeřice, která se vlévá do Lužické Nisy. Nachází se na rozhraní katastrů obce Mníšek a Nová Ves u Chrastavy. Byla vybudována v letech 1904-06 souběžné s nedalekou přehradou Fojtka zbudovaném na stejnojmenném potoce (vzdálenost cca 2,5 km).

Mlýnice slouží zejména k rybolovu. Neslouží jako koupaliště, i když koupání v ní není výslovně zakázané, leč voda je díky studenému klimatu a okolnímu lesnatému porostu i za parného léta značně studená a proto není na rozdíl od Fojtecké nádrže tak hojně navštěvována.

(zdroj: Wikipedia)
Přehrada při povodni 7. 8. 2010
Přehrada při povodni 7. 8. 2010
Foto: @ziehm
Foto: @ziehm
2024 (foto Matyáš Gál)
2024 (foto Matyáš Gál)