Pertoltice pod Ralskem

10.11.2021
1899 (zdroj: https://deutschboehmen.de)
1899 (zdroj: https://deutschboehmen.de)
Obec Pertoltice od vlaku
Obec Pertoltice od vlaku
1935 (zdroj: https://dfg-viewer.de)
1935 (zdroj: https://dfg-viewer.de)
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Podařilo se mi vydražit jednu pohlednici. Je krásná a pro srovnání dávám do rohu snímek z mapy.cz (zdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz/nove-historicke-snimky/)
Podařilo se mi vydražit jednu pohlednici. Je krásná a pro srovnání dávám do rohu snímek z mapy.cz (zdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz/nove-historicke-snimky/)
Železniční zastávka Pertoltice
Železniční zastávka Pertoltice
4.9.2021
4.9.2021
snímek obrazu nakresleného podle pohlednice v roce 1948, který mi poskytl Hartmut Engelzdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz/nove-historicke-snimky/
snímek obrazu nakresleného podle pohlednice v roce 1948, který mi poskytl Hartmut Engelzdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz/nove-historicke-snimky/
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
4.9.2021
4.9.2021
4.9.2021
4.9.2021
4.9.2021
4.9.2021
Strážný vrch u Pertoltic pod Ralskem“. Rok 1931 (zdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz/)
Strážný vrch u Pertoltic pod Ralskem“. Rok 1931 (zdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz/)
Kluzák Schütze-Klamper z Pertoltic pod Ralskem (zdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz)
Kluzák Schütze-Klamper z Pertoltic pod Ralskem (zdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz)

Obec Pertoltice pod Ralskem (něm. Barzdorf am Rollberge) leží v okrese Česká Lípa. Žije zde 425 obyvatel. Katastrální území obce má rozlohu 792 ha.

Historie

Vesnice ležící 1 km severně od Mimoně. Podle tvaru svého osídlení, podél cesty a Panenského potoka, i podle svého historického jména, se jedná o osadu kolonizační patrně založenou ve druhé polovině 13. století. První zmínka je z roku 1359. V listině z roku 1387 je uveden název Pertoldi villa, jde o podobu jména lokátora osady, který sem přivedl osadníky - Berthold.

Historiky byl vysloven předpoklad, že vsi Pertoltice, Postřelná, Grunov, Brniště a Lilant (Noviny pod Ralskem) patřily k nejstaršímu příslušenství hradu Vartenberk již v době, kdy jeho držitelem byl Jan z Vartenberka (+1316). Při prodeji panství Bartoloměji Hyršpergárovi z Königsheimu v roce 1504 byl proveden jeho podrobný popis a díky němu existuje první zpráva o obci Pertoltice pod Ralskem. Zápis byl přenesen v roce 1543 do obnovených zemských desek.

V novodobé historii jsou Pertoltice pod Ralskem samostatné, a to od výsledku komunálních voleb ze dne 24. listopadu 1990, kdy bylo prvně zvoleno zastupitelstvo. Předtím byly Pertoltice pod Ralskem součástí Mimoně na základě rozhodnutí rady ONV ze dne 15. dubna 1960 s platností od 12. června 1960. Po druhé světové válce byl Pertolticích pod Ralskem MNV. Z historie je ještě jedna zajímavá zmínka k názvu obce, neboť ve vyhlášce z 3. 11. 1911 č. 79/1911 z.z. byl publikován výnos ministerstva vnitra z 22. 11. 1911 č. 35, jímž se povoluje změna německého názvu Pertoltice (Barzdorf) na Barzdof am Rollberge. Český název byl zachován.

Pamětihodnosti

 • Sloup se sochou Panny Marie Immaculaty je památkově chráněný a je situován u staré poutní cesty z Pertoltic do Mimoně. Na pravidelné nízké základové profilované patce je situovaný pravidelný kvádrovitý sokl s profilovanou římsou a pravidelným abakem, na kterém je osazen relativně štíhlý zužující se sloup dórského typu s kruhovým plintem ve spodní části a pravidelnou profilovanou hlavicí na vrcholu. Na sloupu byla původně osazena soška Panny Marie - Immaculaty (po autonehodě uschována na farnosti v Mimoni). Na čelní straně hranolovitého soklu je nápisové pole s částečně poškozeným tesaným nápisem (chronogramem) v latině: PraepotentI CoeLIterrae Ve DoMInae es perpetVVs fonon et gLorIae. Na zadní straně hranolovitého soklu je nápisové pole s částečně poškozeným tesaným nápisem (chronogramem) v latině: MIChaeL VLLrICh pIé obIItet abIIt hoCaCCeptae patrIa reLIqVIt. Datace dle chronogamu 1720.
 • Kaple sv. Prokopa postavená v novogotickém slohu v letech 1907 až 1908.[4]Bývá označovaná jako kostel. Pertoltice farně spadají do římskokatolické farnosti Mimoň.
 • Kaple sv. ProkopaAž do roku 1908 obec neměla vlastní církevní zařízení. Plán stavby zpracoval stavitel Max Wieden z Mimoně, byla vybrána parcela a započata stavba v červenci 1907. Roku 1908 17. listopadu byla v Pertolticích pod Ralskem vysvěcena obecní kaple okresním vikářem J. Tschőrchem z Jablonného v Podještědí (kolaudace proběhla 12. října 1908). Kaple byla postavena v čistě gotickém slohu. Stavební náklady byly vyčísleny přibližně na tehdejších 13 000 korun, bez interního vybavení. Náklady byly uhrazeny dobročinnými dary a z výtěžku obecního kostelního stavebního fondu, zřízeného roku 1850. Hraběnka J. Hartigová z Mimoně přispěla vzácným darem mešního roucha, které vlastnoručně zhotovila, dřevořezbář Josef Kinderman z Frýdlantu zhotovil pseudogotický oltář. Na kruchtu bylo umístěno harmonium. Zvon na kapli je z původně radnice, odkud byl přestěhován. K oslavám 60. výročí nástupu Františka Josefa I. na trůn se na Strážném vrchu uspořádal ohňostroj - střílelo se z hmoždířů, žáci místní školy vysazovali jubilejní bílé hlohy a kaple byla přejmenována na "kapli jubilea císaře Františka Josefa", a to na základě výnosu c. k. ministerstva pro kulturu a školství ze dne 8. ledna 1909. V současné době má název kaple sv. Prokopa. Po roce 1948 byla kaple uzavřena a chátrala. Po osamostatnění obce od Mimoně po komunálních volbách z 24. listopadu 1990 se nově vzniklé zastupitelstvo včetně rodáků žijících v Německu zasloužilo o zrenovování kaple.
 • Památník obětem druhé světové války. Památník stojí u kaple sv. Prokopa a byl původně věnován obětem první světové války 1914-1918 a do současné podoby byl upraven po druhé světové válce.
 • Jubilejní sloup Františka Josefa I. V roce 1908 byl zřízen na návsi u kaple "jubilejní základ", na kterém byl místními spolky 2. prosince 1908 vztyčen čedičový "jubilejní sloup" s nápisem "František Josef I. 1848-1908". V roce 1908 totiž v celé monarchii probíhaly oslavy 60. výročí panování císaře Františka Josefa I.
 • Císařský dub. V roce 1898 byl vsazen spolky těsně u okresní silnice "císařský dub" s nápisem "František Josef I. 1848-1898".
 • Lípa v Pertolticích - památný strom (lípa velkolistá) při průjezdní silnici v severní části obce (přibližné souř. 50°40′57″ s. š., 14°43′11″ v. d.)
 • Kopec Strážný vrch (Wacheberg, 362 m n. m.) nese své pojmenování z doby pruské války v 18. století. V létě roku 1757 po dobu 14 dnů na vrchu a v okolí tábořilo na 90 tisíc rakouských vojáků pod velením polního maršála Karla Lotrinského (Karl von Lothringen) a odtud pak vojska pochodovala k Žitavě. V srpnu 1778 zde mělo tábořiště včetně okopů vedení oddílu pruského vládního vojska, které navštívil sám císař Josef II. Vrch je tvořen silně zvětralým čedičem. Na úpatí býval pískovcový lom, ve kterém byly roku 1896 nalezeny dva mamutí zuby. Na vrchu bylo radiolokační stanoviště. Podle dostupných informací mohla radiotechnická hláska (dále RTH) v uvedené lokalitě vzniknout v roce 1954, přičemž byla součástí 158. radiotechnického pluku (původně 158. hlásného pluku). V roce 1961 došlo k reorganizaci příslušných jednotek a hláska na kótě 362 m byla označována jako 302. RTH Mimoň (též Hradčany) byla podřízena 51. radiotechnickému pluku Chomutov (později Lažany). V roce 1968 byl v souvislosti s převzetím VVP Mimoň sovětskými vojáky provoz RTH příslušníky ČSLA ukončen. Písemnosti 158. radiotechnického pluku z let 1956-1961 jsou včleněny do písemností 51. radiotechnického pluku (archivní fond 613, poslední název 51. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování), který je uložen ve VÚA - Správním archivu AČR v Olomouci (náměstí Republiky 4, 771 01 Olomouc). Fond o rozsahu 76 kartonů z období let 1956-1994 je doposud archivně nezpracován.

 • Doprava a turistika

  Ve vzdálenosti 3 km jižně leží střed města Mimoň, nicméně rozptýlené osídlení obou obcí při Panenském potoce se dotýká. Zhruba 12 km západně je město Česká Lípa.

  Obcí po východní straně prochází železniční trať z Liberce do České Lípy a je zde i železniční zastávka. Přes obec vede silnice z Brniště (na severu) do Mimoně (na jih) a souběžně po okraji obce vede silnice II/270 z Mimoně do Stráže pod Ralskem.

  Od Vranovských skal a obce Srní Potok do Pertoltic přes most Ploučnici vede žlutě značená turistická trasa. Ploučnice, Panenský potok a okolí Strážného vrchu je vedeno jako Evropsky významná lokalita Horní Ploučnice.

  4.9.2021
  4.9.2021
   (zdroj: https://www.ebay.com)
  (zdroj: https://www.ebay.com)
  Kaple sv. Prokopa
  Kaple sv. Prokopa

  (zdroj: Wikipedia)

  V roce 1866 bylo na podnět mlynářského mistra pana Johanna Liebische v Pertolticích čp. 71 při pohřbu jeho tchyně poprvé při takové příležitosti zvoněno, když si k tomu vyprosil povolení děkanského úřadu v Mimoni. Nadále zůstal také tento zvyk zachován.

  V roce 1892 z neznámých příčin tento zvon praskl na dva kusy a obec Pertoltice viděla jako potřebné pořídit nový zvon. Na zasedání obecního výboru dne 17. ledna 1892 bylo tedy také pořízení nového zvonu jednohlasně odsouhlaseno a komise shledala zvonici zcela zchátralou, načež současný majitel domu čp. 76 službu zvonění spojenou obcí s tímto domem proti obnosu 25 zlatých rakouské měny odmítl. Bylo rozhodnuto zřídit novou zvonici na obecním domě čp. 135 v Pertolticích. [obecní dům čp. 135 se zvonicí v pozadí na násl. fotu]

  (zdroj:https://www.pertolticepodralskem.cz)

  Znak obce Pertoltice pod Ralskem
  Znak obce Pertoltice pod Ralskem
  4.9.2021
  4.9.2021
  Schutze – Klamper z Pertoltic stavitel větroně, únor 1935, havárie (zdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz)
  Schutze – Klamper z Pertoltic stavitel větroně, únor 1935, havárie (zdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz)
  spolustavitel Pelz Josef vlastník čp. 49 – foceno na louce pod domem. (zdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz)
  spolustavitel Pelz Josef vlastník čp. 49 – foceno na louce pod domem. (zdroj: https://www.pertolticepodralskem.cz)
  Bývalé kino a restaurace na okraji Pertoltic (Cvikovská ulice čp. 63). Před vyhořením 8.2.2011 objekt již delší dobu nesloužil svému původnímu účelu (1935)
  Bývalé kino a restaurace na okraji Pertoltic (Cvikovská ulice čp. 63). Před vyhořením 8.2.2011 objekt již delší dobu nesloužil svému původnímu účelu (1935)
  Jedna z pevnůstek pohraničního opevnění z roku 1938 u železniční zastávky Pertoltice pod Ralskem. V pozadí vrch Tlustec nad obcí Luhov. (1938)
  Jedna z pevnůstek pohraničního opevnění z roku 1938 u železniční zastávky Pertoltice pod Ralskem. V pozadí vrch Tlustec nad obcí Luhov. (1938)
  Pomník pertoltickým občanům padlým za 1. světové války. Je umístěný před školou a kaplí sv. Prokopa (1937)
  Pomník pertoltickým občanům padlým za 1. světové války. Je umístěný před školou a kaplí sv. Prokopa (1937)
  Pohled na střed Pertoltic od východu. Vila vlevo sídlo dnešního obecního úřadu, vyšší dům uprostře tehdejší prodejna, velká budova vpravo bývalý mlýn (1935)
  Pohled na střed Pertoltic od východu. Vila vlevo sídlo dnešního obecního úřadu, vyšší dům uprostře tehdejší prodejna, velká budova vpravo bývalý mlýn (1935)
  Nahoře pertoltická kaple jubilea císaře Franze Josefa z roku 1908 zasvěcená sv. Prokopu. Stavěl ji mimoňský stavitel Max Wieden. Dole dům, v němž sídlil poštovní úřad (1915)
  Nahoře pertoltická kaple jubilea císaře Franze Josefa z roku 1908 zasvěcená sv. Prokopu. Stavěl ji mimoňský stavitel Max Wieden. Dole dům, v němž sídlil poštovní úřad (1915)
  Nahoře obecná škola v Pertolticích pod Ralskem pod Ralskem pod Ralskem, dole silnice k Velkému Grunovu a železniční násep s mostem přes Panenský potok. ( 1918)
  Nahoře obecná škola v Pertolticích pod Ralskem pod Ralskem pod Ralskem, dole silnice k Velkému Grunovu a železniční násep s mostem přes Panenský potok. ( 1918)
  železniční zastávka Pertoltice pod Ralskem - Srní Potok a přejezd. Na obzoru vrch Tlustec u Luhova (1927)
  železniční zastávka Pertoltice pod Ralskem - Srní Potok a přejezd. Na obzoru vrch Tlustec u Luhova (1927)
  Pohled na návrší Strážný u Pertoltic z jihovýchodní strany (1931)
  Pohled na návrší Strážný u Pertoltic z jihovýchodní strany (1931)
  Pohled na střední část Pertoltic s Ralskem na horizontu (1914)
  Pohled na střední část Pertoltic s Ralskem na horizontu (1914)
  Hostinec a řeznictví Franze Henkeho v Pertolticích pod Ralskem (1914)
  Hostinec a řeznictví Franze Henkeho v Pertolticích pod Ralskem (1914)
  Restaurace tělovýchovného spolku při silnici z Pertoltic k Mimoni. V budově bylo později kino. (1908)
  Restaurace tělovýchovného spolku při silnici z Pertoltic k Mimoni. V budově bylo později kino. (1908)
  Čelní pohled na restauraci tělovýchovného spolku při silnici k Mimoni. V budově bylo později kino, dnes je objekt zhátralý a částečně vyhořelý. V pozadí vrch Strážný a komín bývalé cihelny (1910)
  Čelní pohled na restauraci tělovýchovného spolku při silnici k Mimoni. V budově bylo později kino, dnes je objekt zhátralý a částečně vyhořelý. V pozadí vrch Strážný a komín bývalé cihelny (1910)
  Sedm motivů z Pertoltic. Nahoře vlvo část obce, uprostřed Domsův hostinec, vpravo škola. Uprostře vlevo pohled k cihelně, vpravo pohledn k Ralsku. Dole vlevo hostinec Antona Schneidera, vpravo hostinec Franze Scharfense (1899)
  Sedm motivů z Pertoltic. Nahoře vlvo část obce, uprostřed Domsův hostinec, vpravo škola. Uprostře vlevo pohled k cihelně, vpravo pohledn k Ralsku. Dole vlevo hostinec Antona Schneidera, vpravo hostinec Franze Scharfense (1899)
  Kaple jubilea císaře Franze Josefa z roku 1908 zasvěcená svatému Prokopu. Stavěl ji mimoňský stavitel Max Wieden. Vpravo památník k 60. výročí panování císaře, sestavený z čedičových sloupců (1910)
  Kaple jubilea císaře Franze Josefa z roku 1908 zasvěcená svatému Prokopu. Stavěl ji mimoňský stavitel Max Wieden. Vpravo památník k 60. výročí panování císaře, sestavený z čedičových sloupců (1910)
  střední část obce s prodejnou (1946)
  střední část obce s prodejnou (1946)
  Severní část obce kolem silnice k Velkému Grunovu (1946)
  Severní část obce kolem silnice k Velkému Grunovu (1946)
  vlevo obacná škola, vpravo průčelí kaple sv.Prokopa z roku 1908 (1938)
  vlevo obacná škola, vpravo průčelí kaple sv.Prokopa z roku 1908 (1938)
  Pohled na Pertoltice od Mimoně na silnici s mostem přes Panenský potok. V pozadí svah vrchu Strážného (1938)
  Pohled na Pertoltice od Mimoně na silnici s mostem přes Panenský potok. V pozadí svah vrchu Strážného (1938)
  Pohled z úbočí vrchu Strážný na střed Pertoltic. Velká budova vlevo část silnice z Mimoně do Novin pod Ralskem a vrch Lipka (1937)
  Pohled z úbočí vrchu Strážný na střed Pertoltic. Velká budova vlevo část silnice z Mimoně do Novin pod Ralskem a vrch Lipka (1937)
  Pohled od Strážného vrchu přes střed obce k Ralsku, vlevo kaple sv. Prokopa (1940)
  Pohled od Strážného vrchu přes střed obce k Ralsku, vlevo kaple sv. Prokopa (1940)

  (zdroj: Jiří Šťastný, Lenka Špačková, Emilie Řápková- Mimoň a okolí na starých pohlednicích, 2021 )

  zdroj: E-bay
  zdroj: E-bay
  Vlevo budova obecního úřadu čp. 165, vpravo přestavěný dům čp. 116 a za ním čp. 167. (komentář Čech Lands)
  Vlevo budova obecního úřadu čp. 165, vpravo přestavěný dům čp. 116 a za ním čp. 167. (komentář Čech Lands)

  Z archivu Aleny Koldové

  Jedna školní , fotbal v Pertolticích rok 1970 a Freundschaft Pertoltice pod Ralskem - Aken/Elbe (NDR) / zájezd autobusem na turnaj do Akenu.

  (archiv  Vladislava Malého)

  kliknutím na odkaz vstoupíte na oficiální stránku obce