Přehrada na Bílé Desné

11.12.2021
archiv Protržená přehrada
archiv Protržená přehrada
Stavba přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách-1913. (archiv J.Peterka)
Stavba přehrady na Bílé Desné v Jizerských horách-1913. (archiv J.Peterka)
Přehrada Desná (známá též pod označením Protržená přehrada) bylo vodní dílo vybudované na Bílé Desné v Jizerských horách. Zde vidíme spodní výpusť při inspekci. Na fotografii zleva zástupce starosty W. Wenzel, vrchní stavbyvedoucí a vrchní stavební rada Karel Podhajský, správce stavby Gebauer a stavbyvedoucí stavebního podniku Wenzel Grab. Foto z 5.11.1913 (archiv J.Peterka)
Přehrada Desná (známá též pod označením Protržená přehrada) bylo vodní dílo vybudované na Bílé Desné v Jizerských horách. Zde vidíme spodní výpusť při inspekci. Na fotografii zleva zástupce starosty W. Wenzel, vrchní stavbyvedoucí a vrchní stavební rada Karel Podhajský, správce stavby Gebauer a stavbyvedoucí stavebního podniku Wenzel Grab. Foto z 5.11.1913 (archiv J.Peterka)
Přehrada na Bílé Desné 15.5.1914 Zdění vtokového portálu podzemní štoly dlouhé 1100 metrů, která odváděla přebytečnou vodu z Bílé Desné na Souš do přehrady na Černé Desné. Netopýři si ji vybrali jako své zimní hnízdiště. (archiv J.Peterka)
Přehrada na Bílé Desné 15.5.1914 Zdění vtokového portálu podzemní štoly dlouhé 1100 metrů, která odváděla přebytečnou vodu z Bílé Desné na Souš do přehrady na Černé Desné. Netopýři si ji vybrali jako své zimní hnízdiště. (archiv J.Peterka)
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
zdroj: https://zoommagazin.iprima.cz/vyroci/prehrada-desna
zdroj: https://zoommagazin.iprima.cz/vyroci/prehrada-desna
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka

Přehrada byla vybudována na řece Bílé Desné v Jizerských horách.

Stavba v nadmořské výšce 806 m.n.m., ležící nad obcí Desná v Jizerských horách v katastrálním území obce Albrechtice v Jizerských horách byla dokončena v roce 1915.

8. září 1916 se přehrada zhruba po roce existence, protrhla a smetla část obce Desná. Jedná se o největší katastrofu v rámci protržení přehrady v Čechách. To mělo katastrofické následky. Povodňová vlna způsobila nejen obrovské materiální škody, ale vyžádala si i 67 lidských životů.

V roce 1996 byla prohlášena za kulturní památku. Dodnes se z hráze dochovala šoupátková věž, zbytky hráze a podzemní štola, kterou se odváděla voda do sousední nádrže Souš.Desná byla přehrada se sypanou hrází zbudovaná na řece Bílá Desná za účelem zabránění povodním. Pro sypanou hráz se stavitelé rozhodli, protože pevná skála, do které by bylo možné ukotvit hráz betonovou (gravitační typu Intze), ležela příliš hluboko pod vrstvami usazenin. Během stavby byla zemina v tělese hráze vždy po navršení 40 cm zhutňována válcováním. Aby výpustní štola se šoupátkovou věží nesedala, byla uložena na betonový rošt. Výpustní potrubí ve štole mělo vnitřní průměr 80 cm, bylo na jednom konci uzavíratelné ze šoupátkové věže a na konci druhém ze šoupátkové komory na vzdušné straně hráze.

O stavbě přehrady se začalo vážně uvažovat již v roce 1902, stavba však byla zahájena až 17. 10. 1912. Stavbu řídil Emil Gebauer, dozorem nad ní byli pověřeni August Klammt a Karel Podhajský. Ve dnech 18.-20. 8. 1913 byla stavba vážně poškozena intenzivními dešti. Po začátku první světové války byl kvůli vysoké inflaci nucen investor - "Vodní družstvo pro stavbu přehrady na Černé Desné" - ke značným úsporným opatřením, která se na kvalitě stavby rozhodně podepsala. Přes tyto těžkosti byla stavba v září roku 1915 dokončena a 18. 11. 1915 komisí vedenou Ing. K. Podhajským také zkolaudována.

Dne 18. září 1916 v 15:30 upozornili kolem procházející dřevaři hrázného na pramínek vody o průměru asi 2 cm tryskající z hráze. Přehrada v té době ještě nebyla zcela napuštěná a obsahovala jen 290 000 m³ vody. Zděšený hrázný zavolal do kanceláře vodního družstva. Přítomný Ing. Gebauer, správce stavby, mu nařídil okamžitě otevřít oba havarijní uzávěry a přehradu vypustit. Hrázný se společně s několika dělníky pokusil rozkaz splnit, ale nakonec jej bortící se hráz přinutila opustit šoupátkovou místnost, aniž by tento úkon dokončil (oba uzávěry se otevřely pouze z poloviny). To se stalo v 15:55. V 16:00 byl informován poštovní úřad v Desné, že "nějaký čas poteče korytem více vody". V 16:15 přišla nová zpráva, oznamující protržení hráze a také žádost o alarmování hasičů a vyklizení obce. Dlažba na návodní straně se začala propadat a po další půlhodině se propadla až ke dnu. Zůstala pouze vrchní část ve tvaru mostu, a i ta se za několik okamžiků zřítila do divokého proudu. Voda se z přehrady valila 18 m širokou průrvou a brala s sebou stromy i s kořeny. Po půl hodiny tak proudilo do údolí 150 m³ vody za sekundu. Když voda dorazila do Desné, nebyla její evakuace ani zdaleka ukončena a mnozí se ještě snažili zachránit příbuzné a majetek v zasažené zóně. První stavbou, kterou voda z přehrady smetla, byla velká panská pila, kde s sebou vlna vzala připravené dříví. To pomohlo (jako beranidla) rozbít všechny domy stojící vlně v cestě. Velké množství vody a trosek sice zachytila železniční trať a viadukt v dolní části Desné, záplava však i tak postihla celé Tanvaldsko.

Rozsah škod byl v celém Rakousku-Uhersku ojedinělý. 95 rodin s 380 příslušníky bylo bez přístřeší, 1020 osob bez možnosti zaměstnání, 370 občanů ztratilo veškerý majetek. 29 obytných domů a 11 brusíren skla zmizelo ve vlnách a 62 domů a závodů bylo vážně poškozeno. Druhý den bylo 59 osob nezvěstných. Škody byly odhadnuty na několik milionů korun.

Soudní proces trval 16 let a ukončil jej až osvobozující rozsudek Okresního soudu v Tanvaldu ze dne 29. září 1932. Za příčinu katastrofy soudní znalci označili geologickou poruchu nacházející se v takové hloubce, kde již tehdejší normy nevyžadovaly provádět zkušební sondy. Osvobozujícího rozsudku se nedočkal vedoucí kolaudační komise Ing. Karel Podhajský, který se krátce po protržení hráze zastřelil.

(zdroj: Protržená přehrada)

Slavnostní zahájení stavby přehrady Souš na Černé Desné 18.10.1911 (archiv J.Peterka)
Slavnostní zahájení stavby přehrady Souš na Černé Desné 18.10.1911 (archiv J.Peterka)
Nádrž na Bílé Desné byla vybudovaná od října 1912 do listopadu 1915, takže od dokončení až po její protržení uplynulo pouhých 10 měsíců.  (color Fotočas)
Nádrž na Bílé Desné byla vybudovaná od října 1912 do listopadu 1915, takže od dokončení až po její protržení uplynulo pouhých 10 měsíců. (color Fotočas)
1916 (zdroj: https://www.fotohistorie.cz)
1916 (zdroj: https://www.fotohistorie.cz)

PŘEHRADA DESNÁ (Color ze skleněného negativu Fotočas) Přehrada na Bílé Desné včetně spojovací štoly byla dokončena během září 1915 a v listopadu proběhla její kolaudace. Zhruba deset měsíců poté spatřili dva lesní dělníci odpoledne 18. září 1916 pramínek vytékající z tělesa hráze. O svém nálezu informovali hrázného a ten o situaci zpravil správce stavby, od něhož dostal příkaz k okamžitému otevření uzávěrů v tělese přehrady. Pramen vytékající z hráze ale nabíral na intenzitě a dělníci otevírající uzávěry se báli o své životy. Místo proto raději opustili, kvůli čemuž zůstaly uzávěry otevřeny jen z části. Sedmdesát minut po zpozorování pramínku se celá hráz přehrady protrhla a z nádrže se vyvalila nashromážděná voda. Ta svou intenzitou ničila domy stojící v údolí pod přehradou a vyžádala si i oběti na lidských životech. Navíc valící se vodě pomáhaly jako beranidlo klády, jež původně ležely uskladněné u pily nad Desnou. Katastrofa si vyžádala 65 lidských životů, 33 zničených a 69 poškozených domů; 307 osob zůstalo bez přístřeší.

Memento Bílé Desné - pamatuj!, pomni!, nezapomínej, nezapomeň! Před 107 lety se protrhla přehrada Desná, zemřelo 65 lidí (color Fotočas)
Memento Bílé Desné - pamatuj!, pomni!, nezapomínej, nezapomeň! Před 107 lety se protrhla přehrada Desná, zemřelo 65 lidí (color Fotočas)
Obec Desná po povodni 18. září 1916
Obec Desná po povodni 18. září 1916
zdroj: https://zoommagazin.iprima.cz/vyroci/prehrada-desna
zdroj: https://zoommagazin.iprima.cz/vyroci/prehrada-desna
1916 (zdroj: https://www.fotohistorie.cz)
1916 (zdroj: https://www.fotohistorie.cz)
1916 (zdroj: https://www.fotohistorie.cz)
1916 (zdroj: https://www.fotohistorie.cz)
1916 (zdroj: https://www.fotohistorie.cz)
1916 (zdroj: https://www.fotohistorie.cz)

fotogalerie - zdroj: Aukro

Protržená přehrada-strážní věž, jediný zbytek přehrady (Edice Má vlast-Jizerské hory, vydáno r.1981)
Protržená přehrada-strážní věž, jediný zbytek přehrady (Edice Má vlast-Jizerské hory, vydáno r.1981)
pavelbucek_photo
pavelbucek_photo
Protržená přehrada v roce 1927 a 8.1.2016
Protržená přehrada v roce 1927 a 8.1.2016

Krömerova bouda v roce 1927 a 8.1.2016

Krömerova bouda byla v podobě na obrázku postavena roku 1926. Zájem turistů o Protrženou přehradu se projevil i na zřízení pokojů, v nichž mohli výletníci přenocovat. Bouda sice přečkala netknutá válku, ale v prosinci 1945 do základů vyhořela. Dlouhá léta se spekulovalo, že ji úmyslně zapálili werwolfové, polští pašeráci či členové Revolučních gard. V červnu 2016 se ovšem objevila informace, že chata vyhořela od vybuchlé konzervy z UNRRA, kterou si v ní dva neopatrní turisté ohřívali na kamnech. Ve stejné době otevřely Lesy ČR na místě boudy dřevěný přístřešek.

(zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin, 2016)

Protržená přehrada a Krömerova bouda v roce 1927 a 8.1.2016

Sněžná pohádka na Bílé Desné. Jizerskohorská zima uměla vždy vykouzlit spoustu nádherných obrazů: na pasekách se malé smrčky proměnily ve sněhuláky, připomínající nahrbené horaly či strašidla. I přes milosrdnost bílé duchny je na obrázku z třicátých let dobře patrné, jak velký zásah do krajiny protržení přehrady přineslo. Krömerova bouda v této době byla již doplněna o další stavbu s umývárnou a pokoji. Hodně se v posledních letech změnilo v našich horách - kdeže dnes ty plnosněžné zimy jsou ?

(zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin, 2016)

Krömerova bouda v roce 1927 a 8.1.2016
Krömerova bouda v roce 1927 a 8.1.2016

Krömerova chata u Protržené přehrady

Dneska to bude cesta trochu delší a namáhavější, ale krásná, věřte mí. Podél divokého toku Bílé Desné dojdeme až k Protržené přehradě, v jejíž šoupátkové věži by klidně mohla spát Šípková Růženka. Navzdory tragédii, která je se zdejším místem spojena, sem přicházelo mnoho turistů. V roce 1924 sem z Antonínova přišel řídící učitel Josef Krömer s chotí. Místo je okouzlilo svou romantikou. Praktická paní, dcera hostinského, si všimla hloučků výletníků a vyslovila přesvědčení, že by se tu uživila malá bouda s občerstvením. Nápadu se chytil i jejich syn s manželkou a až do poloviny roku 1945 zde Krömerovi velmi úspěšně provozovali turistickou chatu s občerstvením a ubytováním.
zdroj: kalendář V neděli do Jizerek s Klárou Hoffmannovou, 2012
Krömerova bouda u Protržené přehrady- 30. léta Oblast protržené přehrady se stala velmi navštěvovaným místem pro turisty. Proto tam byla postavena tato hospoda, která poskytovala v létě i v zimě občerstvení a ubytování v několika pokojích. Po druhé světové válce v prosinci 1945, ale bouda vyhořela. (archiv J.Peterka)
Krömerova bouda u Protržené přehrady- 30. léta Oblast protržené přehrady se stala velmi navštěvovaným místem pro turisty. Proto tam byla postavena tato hospoda, která poskytovala v létě i v zimě občerstvení a ubytování v několika pokojích. Po druhé světové válce v prosinci 1945, ale bouda vyhořela. (archiv J.Peterka)
Tak vypadala před druhou světovou válkou Krömerova bouda. Vpravo v popředí je věž Protržené přehrady.  Archiv Albrechtic v Jizerských horách
Tak vypadala před druhou světovou válkou Krömerova bouda. Vpravo v popředí je věž Protržené přehrady. Archiv Albrechtic v Jizerských horách
zdroj: Jizerky na dobových pohlednicích s texty Kláry Hoffmanové, 2020)
zdroj: Jizerky na dobových pohlednicích s texty Kláry Hoffmanové, 2020)

Záhada požáru Krömerovy boudy rozluštěna. Na vině byla americká konzerva

27. června 2016 6:30 

Všechno je jinak, než se myslelo. Opuštěnou Krömerovu boudu nezapálili v roce 1945 nad Desnou příslušníci Revolučních gard, jimž se přezdívalo rabovací. Zničila ji konzerva neopatrně položená na kamna.

Za požárem nestáli ani němečtí wehrwolfové, pokračující v Jizerských horách v boji i po kapitulaci hitlerovského Německa.
"Rabovací gardy se zajímaly toliko o majetek sudetských Němců a ten tedy v Krömerově boudě nebyl," říká Petr Pavienský, majitel penzionu v Janově nad Nisou.
"Boudu zapálili bohužel můj otec a jeho kamarád Olda. Ale neúmyslně. Táta se nám s tehdejším velkým průšvihem o mnoho let později svěřil. S Oldou byli vášniví turisté a milovníci Jizerských hor. Při cestě z Jablonce na Malou Jizerku ale nestíhali, a tak se rozhodli přenocovat ve své oblíbené boudě u Protržené přehrady."

Oběma přátelům bylo tehdy kolem pětadvaceti let. Zatopili si v kamnech a dali si na ně ohřát konzervu z americké pomoci UNRRA.
"Pak šli do lesa pro další dříví. Když se vraceli zpět, chalupa se otřásla explozí, po které vystříkl rozpálený tuk a proschlá Krömerova bouda se okamžitě rozhořela," podotýká Pavienský.
"Mladíkům nezbylo než bezmocně sledovat plameny. Neměli žádnou nádobu, kam by nabrali vodu na hašení. A možná ani to by nepomohlo. Američané v konzervách tukem nešetřili a chalupa u Protržené přehrady byla pro oheň víc než zralá."
Viníci o původu mlčeli
Pavienského otec s Oldou o neštěstí před cizími lidmi pochopitelně mlčeli. "Při hospodských dohadech mezi horaly nenápadně rozšiřovali teorii, že by žháři mohli být také polští pašeráci," tvrdí Pavienský. "Jen naše máma vždycky hlásala, že zavřenou konzervu na rozpálenou plotnu mohla dát jen taková nemehla jako Olda s naším Karlíčkem."

Lesy České republiky loni vybudovaly na místě Krömerovy boudy dřevěnou útulnu pro výletníky. Útulna ze smrkového dřeva stojí na kamenech a železných traverzách. Předek přízemního domku zabírá zastřešené zápraží, kryté ze tří stran. Brzy by měl být v útulně bufet, podobně jako na Kneipě a na Hřebínku.
Pavienský by se rád spojil s Lesy České republiky, kterým útulna patří. "Nevím, jak bych mohl po sedmdesáti letech za tátu vyhoření Krömerovy boudy napravit," podotýká Pavienský. "Pokud by lesníci souhlasili, tak bych dělal útulně reklamu alespoň mezi hosty v penzionu a mezi návštěvníky našeho webu a facebooku."
Autor: Miloslav Lubas

Zdroj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/pozar-kromerovy-boudy-zavinila-konzerva.A160624_151553_liberec-zpravy_jape?