Pivovar s hostincem

12.01.2022
Lemberk 1910 (archiv Jiří Peterka)
Lemberk 1910 (archiv Jiří Peterka)
Lemberk (archiv M.Gergelčík)
Lemberk (archiv M.Gergelčík)
Lemberk v roce 1913 (zdroj: https://www.ebay.com )
Lemberk v roce 1913 (zdroj: https://www.ebay.com )
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz
zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz
1905 zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz
1905 zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz

Hostinec pod Lemberkem v roce 1916

Příjemný interiér výletní restaurace u lemberského pivovaru nás vábí do časů na přelomu 19. a 20. století. Odkdy vlastně můžeme hovořit o oné pověstné české hospodské kultuře? Samozřejmě, ve středověku i v raném novověku se setkáváme s krčmami a později zájezdními hostinci, ale pravý rozmach hospod nastává až v 19. století, zejména v jeho druhé polovině. Za nebývalý vzrůst počtu hostinců vděčíme především rozvoji spolkového života. Ten v habsburské monarchii nastal po roce 1867, kdy vstoupil v platnost nový, podstatně liberálnější spolkový a shromažďovací zákon. Dalším mocným impulsem se stal rozvoj turistiky, umožněný - alespoň pro středostavovsky situované občany - mohutnými modernizačními proudy 19. století.
(zdroj: Za pivem Libereckým krajem na dobových pohlednicích, 2015)

(archiv Ladislav Psidoga)
(archiv Ladislav Psidoga)
Lemberk Na této pohlednici vidíme zámek s bývalým pivovarem směrem od západu. V popředí je hráz Pivovarského rybníka. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Lemberk Na této pohlednici vidíme zámek s bývalým pivovarem směrem od západu. V popředí je hráz Pivovarského rybníka. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz
zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz
Lemberk Tato meziválečná pohlednice zachycuje dnes již zbořené budovy bývalého pivovaru a sýpky za Pivovarským rybníkem. Na kopci v pozadí se vypíná zámek Lemberk. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Lemberk Tato meziválečná pohlednice zachycuje dnes již zbořené budovy bývalého pivovaru a sýpky za Pivovarským rybníkem. Na kopci v pozadí se vypíná zámek Lemberk. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz
zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz
Lemberk v roce 1908 (zdroj: AKON)
Lemberk v roce 1908 (zdroj: AKON)
zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz
zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz
1908 zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz
1908 zdroj: https://www.hrady-zriceniny.cz
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
LEMBERK (zdroj: Čarověník Egona Wienera)
LEMBERK (zdroj: Čarověník Egona Wienera)
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka