Základní škola

10.12.2021

ZŠ Lázně Libverda

foto 2. 9. 2009
foto 2. 9. 2009

Základní škola v obci Lázně Libverda je škola určená pro 26 žáků. Ve škole je zavedena výuka cizích jazyků.

Budova školy se nachází ve starší zástavbě v horní části obce, tedy mimo lázeňské centrum.

Historie

V Lázních Libverdě se vyučovalo již od roku 1786. Tehdy byla zřízena místní škola jako pobočka školy v blízkých Hejnicích. Jejím prvním učitelem byl Anton Neumann, který souběžně s vyučováním dětí pracoval jako tkadlec. Vedle toho se navíc ještě staral o obecní písemnosti.

Roku 1819 byla díky podpoře Kristiána Filipa Clam-Gallase v obci zbudována samostatná škola. Na konci 19. století, v roce 1891, je škola na náklady obce přestavěna a rekonstruována.

Po druhé světové válce, roku 1945, se ze školy stává jednotřídka s tím, že žáci po jejím vychozením pokračují dále ve studiu na hejnické měšťanské škole. Ovšem již za tři roky - od září 1948 - dochází k rozšíření školy na dvoutřídku a roku 1967 je navíc ještě otevřena i školní družina. Ke změně charakteru školy dochází ve školním roce 1986/87, kdy se ze školy stává škola zvláštní. Tento stav trval po dobu 20 let a na začátku školního roku 2006/07 došlo k opětovnému návratu ke klasické základní škole.

(zdroj: Wikipedia)