Léčba, kyselka, oplatky 

10.12.2021

Léčba

Kyselka

oplatky

O léčivých pramenech v Libverda


Léčivé prameny na severním úpatí Jizerských hor vyvěrají v mistech, kde se setkávají dvě různé horniny rozdílné složením i stářím, Jsou to žulový masiv a starší krystalické horniny, Právě v lokalitách střetu těchto nesourodých materiálů vyvěrají prameny obohacené kysličníkem uhličitým a ve stopových koncentracích i minerály, ponejvíce železem. "Boží vodu" objevili zdejší lidé nejdřive v Libverdě a užívali ji k posílení organismu oni sami i poutníci směřující tudy po staré stezce do Slezska a Lužice. Lidé pili pramennou vodu na doporučení ranhojičů či doktorů jako zázračný ozdravný prostředek. Dokonce i August I. z Drážďan, kurfiřt saský či Albrecht z Valdštejna. Trochu pozapomenutou slávu libverdských pramenů oprášili v 18. století Clam-Gallasové, kteří tady postavili v roce 1760 první lázeňský dům. Byly objeveny a vyčištěny další perlivé železité prameny - Mariin a Kristiánův (1793), a o třináct let později i Josefinin, Vilémův a Eduárdův. To už se díky Kristianu Filipovi hraběti Clam-Gallasovi z Libverdy stávají opravdové honosné lázně a v roce 1847 mají dokonce svoji kolonádu. Pobývali tady i známé osobnosti jako např. hudební skladatel Carl Maria Weber nebo český buditel Josef Jungmann. Lázně slouží k svému účelu dodnes.


Zdroj: kalendář - Ivan Vydra - Vyprávění o místech a lidech z Jizerských hor i jejich podhůří, 2023