Kostel sv. Maxmiliána

06.11.2021
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: mirasafa.lbcfree.ne
zdroj: mirasafa.lbcfree.ne
archiv Jaroslav Hůlka
archiv Jaroslav Hůlka

Kostel sv. Maxmiliána v Křižanech

je poprvé písemně zmiňován roku 1352. Šlo zřejmě o dřevěnou stavbu. Nejstarší části dnešního kostela stavebně historický průzkum datoval do přelomu 15. a 16. století. Uklidnění situace v zemi po skončení třicetileté války přineslo jeho raně barokní přestavbu, v jejímž rámci získal hranolovou, polygonálně zakončenou věž v ose západního průčelí a sakristii. Během 18. století ho obklopil areál doprovodných staveb (fara s hospodářským zázemím, zeď hřbitova s márnicí, výklenková kaple) a soch. Po nuceném odchodu německojazyčného obyvatelstva kostel s celou obcí zchátral.

V poslední době se provádějí nezbytné zajišťovací práce.

Kostel sv. Maxmiliána se nachází v jihozápadní části obce Křižany naproti místnímu hřbitovu. Poblíž kostela stojí barokní fara z 18. století, která je obdélná, volně stojící, jednopatrová a hladká, opatřená plechovou mansardou. Památkově chráněný areál fary doplňuje roubená stodola a částečně dochované chlévy z pískovcových kvádrů. Před farou se pak nachází barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1747. Pozoruhodností plastiky je, že stojí na převráceném džberu na vodu. Na jejím podstavci se pak nacházejí reliéfy sv. Maxmiliána, sv. Františka Xaverského a sv. Priska, který je patronem proti "moru, hladu a válce", což jsou mj. také, v tomto pořadí, invokace při eucharistickém průvodu Božího Těla.

Je chráněn jako kulturní památka České republiky. V kostele se nekonají žádné pravidelné bohoslužby.

(zdroj: https://www.hrady.cz/kostel-sv-maxmiliana-krizany )
24. října 2006
24. října 2006