Okolí nádraží

06.11.2021
archiv J.Hůlka
archiv J.Hůlka
Křižany (zdroj kalendář Z Liberce všemi směry 2014)
Křižany (zdroj kalendář Z Liberce všemi směry 2014)
(archiv Jaroslav Hůlka )
(archiv Jaroslav Hůlka )
foto Pavel Paňouk Pavel)
foto Pavel Paňouk Pavel)

Rozhled od křižanského nádraží v roce 1906

Pohlednice vznikla bezpochyby bezprostředně po dokončení železniční trati z Mimoně do Liberce. Ta byla slavnostně otevřena 16. září 1900 a její chloubou byl 815 m dlouhý tunel, který je vyobrazen vpravo dole. Prorazit v nesoudržných horninách hlavní ještědský hřeben trvalo barabům od 5. března 1898 do 4. května 1900. Uprostřed tunelu dosahuje tato trať své nejvyšší nadmořské výšky 500,17 m n.m. Nádražní budova je vlevo, vpravo od ní hostinec Josefa Mieslera, známý později i jako hotel BruscheIrampusch. Stojí sice dodnes, ale je opuštěn a "vybydlen". Na rozhledu k jihozápadu do údolí Ještědského potoka s obcemi Křižany a na ně navazujícími Zibřidicemi nabízí kolorovaná pohlednice osm výrazných vrcholů. Je to zleva doprava Bezděz, Děvín (oba s ruinami osm století starých královských hradů), Velký a Malý Jelení vrch, Ralsko, Utěchovický Spičák, Krkavčí skály a Stříbrník.

1925 (archiv J.Peterka)
1925 (archiv J.Peterka)
Křižany - hostinec pod nádražím před rokem 1923 ( postaven cca 1905 , pùvodní název Mislerova restaurace ) (zdroj: https://mirasafa.lbcfree.net )
Křižany - hostinec pod nádražím před rokem 1923 ( postaven cca 1905 , pùvodní název Mislerova restaurace ) (zdroj: https://mirasafa.lbcfree.net )
Budova hotelu "Bruscha & Trampusch" v Křižanech (Kriesdorf). Po různých epizodách v poválečném období je budova opuštěna. (foto Pavel Paňouk Pavel 30.12.2021)
Budova hotelu "Bruscha & Trampusch" v Křižanech (Kriesdorf). Po různých epizodách v poválečném období je budova opuštěna. (foto Pavel Paňouk Pavel 30.12.2021)

"Velký bejček" na triumfální cestě do Křižan.

(foto 2.12.2023 Matyáš Gál)