Uhelná

14.12.2021
UHELNÁ pohlednice odeslaná 1901 (archiv Jany Zahurancové)
UHELNÁ pohlednice odeslaná 1901 (archiv Jany Zahurancové)
1909 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1909 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
UHELNÁ pohlednice odeslaná 1901 (archiv Jany Zahurancové)
UHELNÁ pohlednice odeslaná 1901 (archiv Jany Zahurancové)

Uhelná (něm. Kohlige) je malá vesnice, část města Hrádek nad Nisou v okrese Liberec. Uhelná se nachází na kopci Vřesový vrch (Heidelberg, 341 m n. m.) přímo na hranicích s Polskem, asi 4 km na východ od Hrádku nad Nisou. Jihozápadně od obce je velký pískový lom. Je zde evidováno 22 adres. Trvale zde žije 33 obyvatel.

Historie

Uhelná byla založena roku 1711 jako tábor pro uhlíře, kteří vyrábí dřevěné uhlí. V roce 1830 měla obec 30 domů a žilo v ní 170 obyvatel. Kvalita zdejšího uhlí byla v té době velmi známa.

Uhlí se také dodávalo do významných saských lázní v obci Oppelsdorf (po roce 1945 Opolno Zdrój). Na hranicích byla od roku 1788 také celnice. Roku 1850 byla výroba uhlí z politického nařízení obecního úřadu ve Wetzwalde (Václavice), okresního hejtmanství Reichenberg (Liberec) a okresního soudu v Kratzau (Chrastavě) zastavena.

Během války Pruska s Rakouskem začali v obci na hranicích večer, dne 22. června 1866 pruští vojáci provokovat a střílet na rakouské husary z pluku "Radecký". O týden později německé vojsko překročilo hranici a vytvořilo dva tábory v Uhelné, kde v 34 staveních bydlelo 450 důstojníků, 3892 vojáků a 366 koní. Další tábor byl zřízen v horní části obce Václavice.

V roce 1869 žilo v Uhelné celkem 193 lidí v roce 1900, to bylo už 185 obyvatel. Počet obyvatel se stále snižoval. V roce 1930 měla obec pouze 169 obyvatel. Po mnichovské dohodě 1938, kdy pohraničí připadlo německé říši až do roku 1945 a byla přidělena k okresu Liberec.

Po druhé světové válce připadla vesnice zpět Československu a němečtí obyvatelé byli na základě Benešových dekretů vyhnáni v roce 1946. Obec byla z Kohlige přejmenována na Uhelnou.[2] Hraniční přechod, který vedl do Polska, byl uzavřen. 1950 bylo v obci 83 obyvatel, v roce 1970 to bylo 53. Spolu s Václavicemi byla Uhelná v roce 1980 přidělena k Hrádku nad Nisou. V roce 2001 obec sestávala z 13 bytových domů a 33 obyvatel.

(zdroj: Wikipedia)

Uhlená v roce 1908 (zdroj: https://www.buchfreund.de/)
Uhlená v roce 1908 (zdroj: https://www.buchfreund.de/)

Dne 3. září 1864 se na Uhelné,

v domě čp. 9, narodil Fridolin Anton Pietsch. Jeho rodný dům stával v blízkosti dnešního dětského hřiště. Vystudoval k. k. Oberreal Gymnasium v Liberci a v osmdesátých letech devatenáctého století odešel z Uhelné do Varnsdorfu. Tam se začal intenzivně věnovat mimo jiné fotografii a kinematografii. Jako přednášející a experimentátor měl výbornou pověst daleko za hranicemi Varnsdorfu. V roce 1908 založil první kino ve Varnsdorfu a jen o čtyři roky později nechal postavit ve Varnsdorfu první stálé kino v rámci tehdejšího Rakouska - Uherska. Stavbou kina pověřil místní společnost Schmidt & Röttig, která v průběhu roku 1912 vybudovala na základě jeho zadání účelovou stavbu ve stylu geometrické secese. Fridolin Pietsch byl na vrcholu své tvůrčí kariéry. Zamřel v 78 letech. Dne 26. července 1942 vyšla v tehdejších libereckých novinách Reichenberger Tagesbote krátká zpráva o úmrtí Fridolina Pietsche - "Zemřel průkopník německého filmu". (autor příspěvku Pavel Štok)

Uhelná je obec na konci světa. Vede do ní z Václavic jen jedna úzká silnice, kdo po ní přijede, musí tudy také odjet. Ves je pojmenovaná po uhlířích, kteří zde od 18. století pálili dřevěné uhlí. Při počešťování německého názvu Kohlige prý byl po roce 1945 navrhován i podobně znějící Kulichov. Nejznámější stavbou v obci je dodnes dochovaný, i když již nefunkční větrný mlýn z roku 1828, který na větrném návrší postavil václavický sedlák Josef Scholze. Uhelná kdysi bývala čilou pohraniční obcí, v letech 1788-1853 zde býval celní úřad. Chodilo sem i mnoho turistů z české i saské strany, a tak zde byla i řada hostinců. Na pohlednici z roku 1909 je jeden z nich zvaný U města Žitavy nebo podle majitele U Zückertů č.p. 6. Stál nedaleko kaple Panny Marie Pomocné z roku 1867. Po válce byl zbořen a dnes na téměř stejném místě postavili manželé Gabryšovi dům č. 44. Vedlejší dům č.p. 4 vpravo dosud stojí.

UHELNÁ pohlednice 1901 (archiv Jany Zahurancové)
UHELNÁ pohlednice 1901 (archiv Jany Zahurancové)
Uhelná - Na této pohlednici je křižovatka před hostincem Zlatý bažant, ukrytým za stromy vpravo. Dům vlevo je dnes úplně přestavěný. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz/)
Uhelná - Na této pohlednici je křižovatka před hostincem Zlatý bažant, ukrytým za stromy vpravo. Dům vlevo je dnes úplně přestavěný. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz/)
1929 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1929 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1934 Effenbergerova restaurace (zdroj: https://fotohistorie.cz )
1934 Effenbergerova restaurace (zdroj: https://fotohistorie.cz )
zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de
Uhelná od severozápadu za pozdního odpoledne. Někdy ve třicátých letech dvacátého století. (archiv Pavel Štok) Pohled je odeslaný 5. července 1945. Lipové listy jsou orazítkovány provizorním, poválečným razítkem. Odesílatel jej psal na "Gráfenštejně", ale dole píše, že na obr. je jeho první "působiště". Samá záhada 🙂. Jméno dámy jsem "znečitelnil". Jméno odesílatele jsem nechal jako zaznamenáníhodné, odmítl peníze a nabídl brambory, navíc v celém množství.
Uhelná od severozápadu za pozdního odpoledne. Někdy ve třicátých letech dvacátého století. (archiv Pavel Štok) Pohled je odeslaný 5. července 1945. Lipové listy jsou orazítkovány provizorním, poválečným razítkem. Odesílatel jej psal na "Gráfenštejně", ale dole píše, že na obr. je jeho první "působiště". Samá záhada 🙂. Jméno dámy jsem "znečitelnil". Jméno odesílatele jsem nechal jako zaznamenáníhodné, odmítl peníze a nabídl brambory, navíc v celém množství.
1913 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1913 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1930 (zdroj: https://fotohistorie.cz)
1930 (zdroj: https://fotohistorie.cz)

Hospoda rodiny Effenbergerových

 stávala v samém centru obce Kohlige. Dům měl čp. 16. Na mapě stabilního katastru byl dům zakreslen jako nespalný objekt a lze se tak domnívat, že již v první polovině 19. století se jednalo o zděný dům tříkraktové dispozice. Poslední z majitelů, Emil Effenberger, narozený v roce 1891, svojí hospodu hojně propagoval a poměrně pravidelně zval hosty na vepřové hody, slavnosti. tancovačky a živou hudbu. Dům byl zbourán po druhé sv. válce jako nedosídlený. Když se člověk dívá dovnitř na to nádherné deštění, piano, výčepní pult, rádio, pendlovky, lustr, židle, upravené stoly a vycpanou divočinu, začne věřit, že tam muselo být pivo jako křen. Všechno skončilo v roklích kolem Uhelné. (autor příspěvku Pavel Štok)

archiv Pavel Štok
archiv Pavel Štok
archiv Pavel Štok
archiv Pavel Štok

V UHELNÉ

měli dlouho jen malý zvonek, pověšený na mohutné lípě před domem č.p. 4. Teprve v říjnu 1867 tu chrastavský zednický mistr Karl Knesch postavil novorománskou kapli Panny Marie Pomocné...

I s vybavením přečkala kaple obě světové války. Na začátku devadesátých let byla ještě pod střechou, uvnitř byl kůr i oltář, i když v bídném stavu. V roce 1996 byla prodána do soukromých rukou, avšak dále bez udržování chátrala. Po dalších 12 letech ji v roce 2008 zpět odkoupilo město.

V roce 2016 se podařilo zajistit financování rekonstrukce v rámci projektu Paměť v krajině Trojzemí, financovaného z prostředků EU.
Záchrana kaple přišla na poslední chvíli, kdy z ní zbývalo již jen obvodové zdivo a jeden stropní trám. Rekonstrukce kaple začala v červenci roku 2017. Slavnostní předání kaple, proběhlo v sobotu 4.8. 2018.

(autor článku Jana Zahurancová)

Uhelná (archiv Jany Zahurancové)
Uhelná (archiv Jany Zahurancové)

UHELNÁ leží těsně u státní hranice s Polskem. Založili prý ji uhlíř (odtud název) v 18. století. V roce 1771 zde bylo 11 domů. Byla zde zřízena stanice pohraniční stráže a celnice. V roce 1828, v období velkého sucha, sedlák Josef Scholze z Václavic postavil v Uhelné větrný mlýn. Budova stojí dodnes (bez větrných ramen), je v dobrém stavu, ale slouží dnes jako soukromý rekreační objekt, veřejnosti nepřístupný. V roce 1867 tu byla postavena tzv. Mariánská kaple, kde se sloužily bohoslužby pro místní obyvatele, kteří dříve docházeli pěšky do Hrádku nad Nisou. Po druhé světové válce již kaple nesloužila církevním účelům a postupně chátrala. Vyhledávanou restaurací pro turisty z dalekého okolí byl "Zlatý bažant" (později sídlo pohraniční stráže). Zvláštností této osady byla jedle s osmi kmeny zvaná Harfa (byla zničena při silné bouři v roce 1898). V současné době některé domy v Uhelné slouží jako rekreační víkendové chalupy.
Na pohlednici z roku 1905 je zobrazena pohodová atmosféra v kavárně a restauraci "Zlatý bažant ". (předposlední dům před státní hranicí).
zdroj: Vitalij Marek, Petr Prášil a František Vydra - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005

Uhelná (archiv Jany Zahurancové)
Uhelná (archiv Jany Zahurancové)
Kaplička na Uhelné - Kapelle, Kohlige (archiv Marka Prchlíka)
Kaplička na Uhelné - Kapelle, Kohlige (archiv Marka Prchlíka)
Uhelná - kaplička před rekonstrukcí
Uhelná - kaplička před rekonstrukcí
Uhelná - kaplička 2021 (archiv Jany Zahurancové)
Uhelná - kaplička 2021 (archiv Jany Zahurancové)
současný stav interieru (foto Hedvika Zimmermannová)
současný stav interieru (foto Hedvika Zimmermannová)
Uhelná - kaplička 2021 (archiv Jany Zahurancové)
Uhelná - kaplička 2021 (archiv Jany Zahurancové)
Uhelná 2021 (archiv Jany Zahurancové)
Uhelná 2021 (archiv Jany Zahurancové)
Uhelná 2021 (archiv Jany Zahurancové)
Uhelná 2021 (archiv Jany Zahurancové)
Uhelná 1929 (něm. Kohlige) je malá vesnice, část města Hrádek nad Nisou v okrese Liberec. Uhelná se nachází na kopci Vřesový vrch (Heidelberg, 341 m n. m.) přímo na hranicích s Polskem, asi 4 km na východ od Hrádku nad Nisou. Jihozápadně od obce je velký pískový lom. Je zde evidováno 22 adres. Trvale zde žije 33 obyvatel.

autor příspěvku Jiří Peterka

Stará celnice na Uhelné (archiv Marek Prchlík)
Stará celnice na Uhelné (archiv Marek Prchlík)
a situace před válkou (archiv Jaroslav Beneš)
a situace před válkou (archiv Jaroslav Beneš)
tohle je poválečný snímek budovy oddělení finanční stráže v Uhelné, viz situace před válkou:  (Jaroslav Beneš)
tohle je poválečný snímek budovy oddělení finanční stráže v Uhelné, viz situace před válkou: (Jaroslav Beneš)
https://deutschboehmen.de
https://deutschboehmen.de
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
Rekonstruovaný větrný mlýn v Uhelné
Rekonstruovaný větrný mlýn v Uhelné
Mlýn 2021 (archiv Jany Zahurancové)
Mlýn 2021 (archiv Jany Zahurancové)
mlýn (archiv Jany Zahurancové)
mlýn (archiv Jany Zahurancové)

Větrný Scholzeho mlýn

se nachází ve Václavicích, části města Hrádek nad Nisou v okrese Liberec ve stejnojmenném kraji. Objekt z první poloviny 19. století je zapsán jako kulturní památka.


Větrný mlýn u Uhelné (německy Kohlige) postavil v letech 1842 až 1843 Josef Scholze, tesař a majitel hospodářství z nedalekých Václavic. Ve mlýně byla dvě mlecí složení a šrotovník. Podle dobových záznamů se ve mlýně ročně semlelo 14 až 16 tisíc měřic obilí. Po Josefu Scholzovi zde provozoval mlynářské řemeslo jeho syn Filip, který po roce 1860 začal mlýn pronajímat. Řemeslo postupně upadalo, protože hospodáři z okolí začali dávat přednost mletí obilí v nedaleké Žitavě. Posledním mlynářem ve větrníku u Uhelné byl v letech 1870 až 1875 Gotthelf Berndt, který provozoval také pekárnu. Po roce 1875 se ve mlýně už jen šrotovalo. V roce 1890 provoz ustal úplně a byly sundány větrné lopatky. Na počátku 20. století podle záznamu z roku 1909 sloužila budova jako seník.

Bývalý mlýn v průběhu dalších desetiletí postupně chátral, jak dokládá i záznam v evidenčním listu nemovité kulturní památky z roku 1967, kde se mj. hovoří o rozbité střeše objektu a strženém větrníku.V roce 1973 objevil ruiny větrného mlýna a přilehlého domku Jiří Fanta a rozhodl se mlýn zachránit. O rok později mlýn koupil od státu a získal souhlas k jeho rekonstrukci, načež sloužil k rekreačním účelům. V roce 1999 Jiří Fanta mlýn prodal Poté prošel rozsáhlými stavebními úpravami a začal v něm být počátkem 21. století provozován luxusní penzion. (zdroj: Wikipedia)

archiv Pavel Štok
archiv Pavel Štok
Scholzeho větrný mlýn v Uhelné při západu slunce!   Foto: Petr Holan (@petrholan_)
Scholzeho větrný mlýn v Uhelné při západu slunce! Foto: Petr Holan (@petrholan_)