Tesařov

15.12.2021
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
Evangelická kaple v Tesařově (2016)
Evangelická kaple v Tesařově (2016)

Tesařov (německy Schenkenhahn) je základní sídelní jednotka v Kořenově, obci v Jizerských horách na severu České republiky. Její název je odvozován s někdejším občerstvovacím zařízením, které stávalo ve zdejších lesích.

Osadou je vedena silnice číslo I/10, která zde křižuje komunikaci číslo II/290.Severozápadně odtud byla roku 1909 zbudována Tesařovská kaple. Naopak jižním směrem je vrchol Hvězda (959 m n. m.) s rozhlednou Štěpánka. Severně od Tesařova se nachází stejnojmenná přírodní památka zřízená 6. října 2015 na podmáčených pcháčových a rašelinných loukách kvůli ochraně zdejšího bohatého výskytu zvláště chráněného druhu prstnatce májového (Dactylorhiza majalis)

(zdroj: Wikipedia)

zdroj: https://deutschboehmen.de
zdroj: https://deutschboehmen.de