Holičky 

16.02.2021
Holičky v roce 1933 Hasíčí na mostku před školou na pohlednici vydané k 40.výročí založení dobrovolného hasičského sboru. Naproti pravé straně silnice je hasičská zbrojnice. Za domem vlevo je vidět hostinec Skalní sklep.  (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil  - Šťastný  - Ralsko na starých pohlednicích,  2014)
Holičky v roce 1933 Hasíčí na mostku před školou na pohlednici vydané k 40.výročí založení dobrovolného hasičského sboru. Naproti pravé straně silnice je hasičská zbrojnice. Za domem vlevo je vidět hostinec Skalní sklep. (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil - Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Budova školy postavená v roce 1870. (1935)(zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil  - Šťastný  - Ralsko na starých pohlednicích,  2014)
Budova školy postavená v roce 1870. (1935)(zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil - Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
Skalní místnosti v bývalých Holičkách
Skalní místnosti v bývalých Holičkách
Křižovatka v bývalých Holičkách, odbočka do Černé Noviny
Křižovatka v bývalých Holičkách, odbočka do Černé Noviny

Holičky (německy Hultschken) je zaniklá obec v okrese Česká Lípa, v severní části bývalého vojenského prostoru Ralsko, při jehož založení zanikla. Ležela asi 11,5 km severovýchodně od Kuřívod a 3 km jihozápadně od Osečné. Původní zabrané katastrální území bylo Holičky, současné je Náhlov v novodobém městě Ralsko.

Na bývalé sídlo upomíná názvem Holičský vrch, který leží asi jeden kilometr vsv. směrem.

Historie

První zprávy o obci pocházejí z 16. století. Její název lze odvodit z německého "Holzung" což znamená "mýcení lesa". Česky "holina" popisovala planinu, která vznikla při vykácení lesa. V minulosti zde žili horníci, v okolí těžila železná ruda. Z dochovaných záznamů lze zjistit, že zde žili i řemeslníci (košíkáři a bednáři).

Při sčítání lidu roku 1921 bylo v Holičkách 37 domů se 165 obyvateli (162 Němců a 3 Češi). Farní úřad byl ve Svébořicích. Zdravotní obvod, četnická stanice, pošta a telegraf byly v Osečné (3,5 km) a železniční stanice v Křižanech (11,5 km). Malá část Holiček přináležela obci Černá Novina.

Obec zanikla po roce 1945, kdy bylo německé obyvatelstvo vystěhováno a poté se oblast připojila k vojenskému prostoru Ralsko. Zůstaly zde zachovalé sklepy jako jediný pozůstatek obce.

(zdroj: Wikipedia,  https://www.zanikleralsko.cz/fotoalbum/holicky-----hultschken/ )

Pohled od skalního suku na obec směrem k Ještědu (1932). Vlevo nahoře je budova školy, Za zatáčkou silnice vpravo je vidět hostinec Skalní sklep. (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil  - Šťastný  - Ralsko na starých pohlednicích,  2014)
Pohled od skalního suku na obec směrem k Ještědu (1932). Vlevo nahoře je budova školy, Za zatáčkou silnice vpravo je vidět hostinec Skalní sklep. (zdroj: Kovařík - Krčil - Prášil - Šťastný - Ralsko na starých pohlednicích, 2014)
střed zaniklé obce
střed zaniklé obce
Holičky, hostinec r. 1938 v porovnání se stavem v r. 2009
Holičky, hostinec r. 1938 v porovnání se stavem v r. 2009
Holičky, střed obce r. 1921 v porovnání se stavem v r. 2009
Holičky, střed obce r. 1921 v porovnání se stavem v r. 2009