Historie  chrámu sv.Vavřince a sv.Zdislavy

26.10.2021

Pohled z věže bývalého farního kostela, poté pivovaru i základní školy na chrám sv. Vavřince

(archiv Jaroslav Slabý)

(archiv Ladislav Psigoda)
(archiv Ladislav Psigoda)
(archiv Ladislav Psigoda)
(archiv Ladislav Psigoda)
Blahořečení Zdislavy z Lemberka , jejíž život byl naplněn charitativní činností, v Jablonném v P. dne 28. 8.1907 Zdroj: R.Karpaš a kolektiv :Stalo se na severu Čech 1900/2000
Blahořečení Zdislavy z Lemberka , jejíž život byl naplněn charitativní činností, v Jablonném v P. dne 28. 8.1907 Zdroj: R.Karpaš a kolektiv :Stalo se na severu Čech 1900/2000
(archiv Ladislav Psigoda)
(archiv Ladislav Psigoda)
**Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy na snímku z roku 1939 ** (archiv J.Peterka)
**Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy na snímku z roku 1939 ** (archiv J.Peterka)
Jablonné v Podještědí. Budova dominikánského kláštera vedle chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy. V padesátých letech tam bývala školní družina a také školní jídelna. Rád jsem do družiny chodil a hrál loutkové divadlo s barokními loutkami po vykázaných mniších. Bůhví, kam se podělo🤦‍♂️ Foto : https://www.luzicke-hory.cz/ (autor příspěvku François Hecht )
Jablonné v Podještědí. Budova dominikánského kláštera vedle chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy. V padesátých letech tam bývala školní družina a také školní jídelna. Rád jsem do družiny chodil a hrál loutkové divadlo s barokními loutkami po vykázaných mniších. Bůhví, kam se podělo🤦‍♂️ Foto : https://www.luzicke-hory.cz/ (autor příspěvku François Hecht )
1938 (archiv Jiří Peterka)
1938 (archiv Jiří Peterka)
1938 (archiv Jiří Peterka)
1938 (archiv Jiří Peterka)
foto Marťas Marťas
foto Marťas Marťas
foto Marťas Marťas
foto Marťas Marťas
foto Jana Sanem Cymbálová
foto Jana Sanem Cymbálová
Déjá Vu 1932/2022. Marx, Engels, Beatles… Vývoj jde do spirály! (archiv Marťas Marťas)
Déjá Vu 1932/2022. Marx, Engels, Beatles… Vývoj jde do spirály! (archiv Marťas Marťas)
Kdysi pořídil tuhle fotku Boban Hetver.
Kdysi pořídil tuhle fotku Boban Hetver.
.od dnešního dne 11.12.2022 budou brázdit trať Děčín - Liberec tyhle a podobné soupravičky od Trilexu - vy všichni, kdo využíváte služby kolejové dopravy, tak se mrkněte na jízdní řád - ten se totiž od dnešního dne zřejmě asi trochu upravil, protože jezdí rychleji... 😉 PS:...tu věžičku zámku v pozadí a baziliku vám jistě představovat nemusím... 😉 (foto Milan Hamr Dvořák)
.od dnešního dne 11.12.2022 budou brázdit trať Děčín - Liberec tyhle a podobné soupravičky od Trilexu - vy všichni, kdo využíváte služby kolejové dopravy, tak se mrkněte na jízdní řád - ten se totiž od dnešního dne zřejmě asi trochu upravil, protože jezdí rychleji... 😉 PS:...tu věžičku zámku v pozadí a baziliku vám jistě představovat nemusím... 😉 (foto Milan Hamr Dvořák)
foto Maciej Barchetta
foto Maciej Barchetta
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Jablonné v Podještědí v roce 1905 - Domy v Klášterní bráně. Zleva dům čp. 179, za ním dům čp. 180 krejčího Karla Henkeho, který se synem pózuje na cestě. Naproti přes ulici dnes již nestojící dům čp. 189 tkalce Augusta Ouaisera. (zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021)
Jablonné v Podještědí v roce 1905 - Domy v Klášterní bráně. Zleva dům čp. 179, za ním dům čp. 180 krejčího Karla Henkeho, který se synem pózuje na cestě. Naproti přes ulici dnes již nestojící dům čp. 189 tkalce Augusta Ouaisera. (zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021)
2005 (foto Jiří Peterka)
2005 (foto Jiří Peterka)
Pohled kolem roku 1900 (archiv Miloš Halama Srvv)
Pohled kolem roku 1900 (archiv Miloš Halama Srvv)
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
foto Gábina Bartošová
foto Gábina Bartošová
(archiv Ladislav Psigoda)
(archiv Ladislav Psigoda)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Hlavní oltář. (archiv J.Peterka)
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí. Hlavní oltář. (archiv J.Peterka)
Krišpin Zejda
Krišpin Zejda

Historie chrámu sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí

 Mezi nejstarší města severních Čech patří bezesporu Jablonné v Podještědí. Jeho počátky souvisejí s kolonizační aktivitou Markvarticů do Podještědí v průběhu 13. století. Výraznou postavou tohoto mocného rodu byl Havel, zakladatel hradu Lemberk, po němž se psal nejen on, ale i jeho potomci. Se svou manželkou Zdislavou zaměřili svou pozornost na městečko Jablonné. V roce 1249 se Havel podepsal s přídomkem "de Yablonni". Město bylo obehnáno hradbami, vyrost zde honosný farní kostel sv. Kříže a byl vybudován i dominikánský klášter s klášterním kostelem sv. Vavřince. První zmínka o klášteru pochází z roku 1252. Téhož roku zemřela "po životě plném dobrých skutků" i paní Zdislava. Oplakávána domácími i vším lidem a zvláště dominikány byla pochována v kostele sv. Vavřince, kde její ostatky spočívají dodnes.

Kult jejích ostatků uložených v klášterním kostele se ujal patrně velmi brzo. Už kronika tak řečeného Dalimila oslavuje Zdislavu, připomínajíc její zázračné skutky. Zpráva z roku 1596 líčí obnovu jejího náhrobku umístěného v podlaze kostela, obklopeného mříží a dřevěným zábradlím. O podobě středověkého kostela až do jeho barokní přestavby nemáme žádných zpráv. O klášteru víme pouze, že až do roku 1683 byl "z hlíny a ze dřeva".

Roku 1683 přikračují dominikáni k přestavbě konventu. Stavení kláštera byla postupně strhávána a nahrazována budovami zděnými. Pokračuje se také ve výzdobě gotického klášterního kostela sv. Vavřince. Klášter byl hotov roku 1698 a téhož roku byl pozván ke stavbě majitel panství František Antonín hrabě Berka z Dubé (*1647-1706). Jako poslední mužský potomek rodu "ujal se tohoto stavebního podniku a věnoval se obětavě a horlivě dílu, které mělo oslaviti blahoslavenou z rodových počátků a zároveň zůstaviti trvalý památník tohoto rodu, který uhasínal bez potomků". Původní dominikánský plán prostého kostela byl brzo opuštěn, neboť v Jablonném měla vzniknout velkolepá stavba. Hrabě Berka proto pověřil vypracováním plánů Jana Lukáše Hildebrandta (1666-1745). Stavitelem se stal Petr Bianca z Litoměřic a kameníkem Mikuláš Kitzinger z Mladé Boleslavi. Základní kámen byl položen 18. září 1699. Stavba pokračovala rychlým tempem, ale náhlá smrt hraběte Františka Antonína znamenala konec horečně stavební činnosti. Pro nedostatek peněz byla plánovaná stavba chrámu zjednodušena. Z toho důvodu Hildebrandt od stavby odchází. Stavební práce byly obnoveny roku 1708 za další majitelky panství Františky Rosálie hraběnky Kinské (roz. Berkové), kdy se novým stavebníkem stává Domenico Perini se zjednodušeným návrhem. Stavba byla natolik pokročilá (r. 1711 zaklenuta kopule), že se již na rok 1713 připravovala slavnost svěcení. K vysvěcení však nedošlo a byl tedy položen alespoň základní kámen k hlavnímu oltáři. V lednu 1714 umírá náhle i hraběnka Kinská a opakuje se stejná situace. Dědic panství Václav Albert z Vrbna a Freudenthalu sice stavbu nezastavil, ale výrazně zpomalil stavební tempo.

Následující opravy, úpravy i celá chudá výzdoba bez umělecké náročnosti byly skončeny roku 1729, kdy byl kostel neokázale a skromně 4. srpna vysvěcen. Kostel, "založený s velkoměstskou velkolepostí byl posléze vybaven nuzně jako chudá svatyně venkovská". Roku 1731 došlo k přenesení ostatků paní Zdislavy zpět do krypty nového kostela. V kryptě stojí profilovaná tumba, na níž leží v červeným sametem potažené truhle rakev s ostatky paní Zdislavy. Na stěnách byl cyklus 24 obrázků malovaných na mědi ze života paní Zdislavy z roku1660. Po restaurování umítěny v refektáři kláštera.

Na základě dekretu císaře Josefa II. z 24. srpna 1786 byl zrušen dominikánský klášter v Jablonném a farnost byla přenesena od kostela Narození P. Marie ke sv. Vavřinci.

11. května 1788 postihl Jablonné velký požár, kterému padl za obět i chrám sv. Vavřince. Porušena byla kopule a kněžiště a zničen byl hlavní oltář, kazatelna, lavice a varhany. Rekonstrukce byla co nejskromnější a tak výzdoba chrámu nedosahuje jeho architektury. Následovaly další úpravy a opravy. Roku 1864 byl chrám pokryt břidlicí.

K příležitosti blahoslavení paní Zdislavy v roce 1907 byl následujícího roku upraven i Mariánský oltář před jejím hrobem, na nějž byla umístěna lebka bl. Zdislavy. V letech 1914 - 15 byla břidlice nahrazena plechem a v letech 1920-25 bylo opraveno vnější zdivo.

V roce 1945 byl kostel i s přilehlým klášterem navrácen dominikánům, kteří zde pokračují v opravách chrámu. Svou činností vyniká zejména P. Ambrož Svatoš. Publikuje brožurku o Zdislavě, nechává zavést elektrické osvětlení do katakomb, renovuje 24 obrázků z krypty apod. Svou činností připravil půdu svým dalším nástupcům, kteří v Jablonném působí až do 4. května 1950, kdy byl klášter opět zrušen, tentokrát však komunistickou mocí (tzv. akce "K" - kláštery).Dominikáni se znovu navrací roku 1969. Za těžkých podmínek se dva otcové P. Jindřich Gajzler a P. František Švercl pouštějí do rozsáhlé vnitřní rekonstrukce. Tato i následné rekonstrukce nemají v dějinách chrámu obdoby. V opravách chrámu i kláštera pokračují i po roce 1990, kdy je dominikánům opět navrácen klášter i s chrámem. V roce 1990 byla dokončena vnitřní úprava chrámu a kopule byla pokryta měděným plechem. Poté se přikročilo k rekonstrukci fasády, která byla dokončena v roce 1992. Úpravy pokračovaly i v dalších letech. Činnost otců dominikánů byla odměněna 21. května 1995, kdy papež Jan Pavel II. svatořečil paní Zdislavu. 25. června 1996 byl chrámu udělen titul papežské baziliky minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy.

autor příspěvku Jaroslav Slabý

zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
Jablonné v Podještědí v roce 1914 Ulice Klášterní brána směrem ke kostelu sv. Vavřince, jehož kupole je pokryta dřevěným lešením. Třebaže bylo již v roce 1911 rozhodnuto o výměně střešní krytiny, k realizaci došlo až během roku 1914. Výměnu břidlice za měděné plechy provedla liberecká firma Gustav Sacher a synové. (zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021)
Jablonné v Podještědí v roce 1914 Ulice Klášterní brána směrem ke kostelu sv. Vavřince, jehož kupole je pokryta dřevěným lešením. Třebaže bylo již v roce 1911 rozhodnuto o výměně střešní krytiny, k realizaci došlo až během roku 1914. Výměnu břidlice za měděné plechy provedla liberecká firma Gustav Sacher a synové. (zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021)
archiv Jarča Budská
archiv Jarča Budská
Jablonné v Podještědí v roce 1916 (zdroj: AKON)
Jablonné v Podještědí v roce 1916 (zdroj: AKON)
**Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí ** Barokní chrám od vídeňského architekta Johanna Lucase Hildebrandta, ve kterém je pohřbena svatá Zdislava z Lemberka, patronka našeho kraje. Mimoto se jedná o unikátní památku středoevropského baroka, na níž bylo poprvé v Čechách užito tzv. kasulové okno. (archiv J.Peterka)
**Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí ** Barokní chrám od vídeňského architekta Johanna Lucase Hildebrandta, ve kterém je pohřbena svatá Zdislava z Lemberka, patronka našeho kraje. Mimoto se jedná o unikátní památku středoevropského baroka, na níž bylo poprvé v Čechách užito tzv. kasulové okno. (archiv J.Peterka)
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí byl postaven v letech 1699-1722. Slohově nejprogresívnější stavba českého baroka. (Edice Má vlast - Čechy, umělecké památky, vydáno r.1982)
Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí byl postaven v letech 1699-1722. Slohově nejprogresívnější stavba českého baroka. (Edice Má vlast - Čechy, umělecké památky, vydáno r.1982)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Krišpin Zejda
Krišpin Zejda
Krišpin Zejda
Krišpin Zejda
Krišpin Zejda
Krišpin Zejda
Krišpin Zejda
Krišpin Zejda
archiv Jiří Bláha
archiv Jiří Bláha
Interiér baziliky sv. Zdislavy 2022-2023 (foto Karel Šimon)
Interiér baziliky sv. Zdislavy 2022-2023 (foto Karel Šimon)
Interiér baziliky sv. Zdislavy 2022-2023 (foto Karel Šimon)
Interiér baziliky sv. Zdislavy 2022-2023 (foto Karel Šimon)
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál

...máte rádi pověsti, tato je z Jablonného v Podještědí

 Ukradený zvon v Jablonném

V dávných dobách visel na věži farního kostela Panny Marie v Jablonném zvon, o němž se vyprávělo, že byl odlitý ze stříbra a srdce měl zlaté. Zvon měl překrásný hlas a Jablonští na něj byli náležitě hrdí. Všechna sousední města jim ho záviděla a nejvíce měšťané z bohaté Žitavy, kteří jej chtěli získat pro sebe. Proto vyslali do Jablonného posla, který za zvon nabídl tolik stříbrných tolarů, kolik se jich v řadě za sebou vejde na silnici spojující obě města. Nabídka byla lákavá, protože město bylo značně zadlužené, ale purkmistr Jablonného rozhodl takto: "Žitavští zvon chtějí. Jen pro dobrou vůli jako dobří sousedé jsme ochotni jej prodat. Zvon je ale nad jiné vzácný a nikde na celém světě druhý takový není. Chtějí-li jej naši milí sousedé mít, jistě jim neublíží, když k nabízeným tolarům přidají ještě tolik zlata, kolik náš zvon váží." Purkmistrova řeč byla přijata a posel se tedy vrátil do Žitavy s nepořízenou. A tak zvon dál zněl svým stříbrným hlasem nad městem a jablonští na nabídku žitavských brzy zapoměli.

Až se jednou od hraničního Hvozdu přikradl větrnou nocí černý bouřkový mrak. Klikaté stuhy blesků prorážely tmu za doprovodu pekelného hřmění. Jeden z ohnivých šípů černého mračna si našel cíl v kostelní věži a současně se ozval naříkavý hlas stříbrného zvonu. Zvoník, bydlící v domku při hradbě u kostela, spěchal po schodech ke zvonici a viděl, jak se zvon v modrém svitu blesků kolébá v těžkém trámoví. Rychle uchopil provaz, aby zvon zastavil, ale ten jakoby kouzlem se sám odmlčel. I bouře v tom okamžiku utichla a hustá tma zahalila zvonici. Zvoník se uklidněn vrátil domů. Příštího rána chtěl jako obvykle pozdravit hlasem zvonu nový den, ale když zatáhl za provaz a nezvykle lehce rozhoupal mohutná břevna, zvon se neozval, a polekaný zvoník zjistil, že už tam není. To bylo v Jablonném nářku nad ztraceným zvonem. Jaké však bylo podivení a zlost, když se dověděli, že jejich stříbrný zvon visí ve věži žitavského chrámu, a že teď svým sladkým hlasem oblažuje tamní obyvatele. Nekalou cestou získali žitavští jejich zvon, jistě jim k němu sám zloduch pomohl, a s takovými lidmi nejsou žádné spolky. Však také od té doby přestalo přátelství mezi oběma městy a živá obchodní cesta osiřela. Žitavští do Čech jezdili novou cestou údolím Nisy k Liberci, který rozkvétal, zatímco Jablonné upadalo.

(text: https://www.luzicke-hory.cz )

2009 (foto Petr Pazdera)
2009 (foto Petr Pazdera)

2008 (fotogalerie Jany Zahurancové)