Zámecká

26.10.2021

Zámek Nový Falkenburk - Jablonné v Podještědí (archiv Jiří Peterka)
Zámek Nový Falkenburk - Jablonné v Podještědí (archiv Jiří Peterka)
Jablonné v Podještědí v roce 1916 (AKON)
Jablonné v Podještědí v roce 1916 (AKON)
Jablonné v Podještědí v roce 1930 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Jablonné v Podještědí v roce 1930 (zdroj: https://www.portafontium.eu )

Osada Zámecká je dnes součástí města Jablonné v Podještědí a leží na jeho západním okraji. Zámeckou prochází hlavní silnice směřující po hrázi Mlýnského rybníka na Kunratice a Cvikov. Naproti Mlýnskému rybníku stojí pozdně barokní zámek Nový Falkenburk, který je obklopen rozsáhlou zahradou. V blízkosti zámku se nachází původní hospodářský dvůr a skupina samostatně stojících domů. V písemných pramenech nalezneme jméno této osady teprve v roce 1572, kdy byl Jindřichem Berkou z Dubé postaven zámek Nový Falkenburk. Ten byl vystavěn na místě bývalého dvora Krotenful, který se v písemných pramenech poprvé objevil v roce 1391 při majetkovém vyrovnání Berků z Dubé. Během husitských válek, patrně v roce 1425, byla ves Krotenful vypleněna a označena za pustou. Přesto byla v roce 1565 při dalším rodinném dělení majetku pánů z Dubé uvedena jako ves s pouhými třemi poddanými. Název Krotenful zanikl mezi lety 1565-1572, kdy byl postaven zámek Nový Falkenburk, podle kterého se nově osídlená osada začala nazývat. Od počátku byla osada důležitým zemědělským zázemím zámku i panství Jablonné. Řemesla a obchody se nerozvinuly, neboť na konci 16. století obdrželo město Jablonné výsadu, že ve vesnicích v okolí nesmí žádní řemeslníci pracovat, aby neškodili zájmům městských cechovních řemesel. Naproti tomu byla sedlákům žijícím ve vesnicích zmírněna robota, uděleno právo svobodného stěhování a svobodného odkazu svého majetku testamentem. Berkové z Dubé vlastnili osadu Zámecká, s malou přestávkou na konci 16. století, až do roku 1706, kdy přešla na jejich vzdálené příbuzné. V roce 1718 koupil panství Jablonné, včetně osady Zámecké a zámku Nový Falkenburk, Jan Jáchym Pachta z Rájova, majitel sousedního panství Horní Valtinov, čímž vytvořil jedno rozsáhlé panské dominium. V roce 1848, kdy přestala být panství správními jednotkami a jako nové správní obvody vznikly okresy, byla osada Zámecká přiřazena pod místní obec Valtinov, příslušnou od roku 1850 k okresu Jablonné, V osadě Zámecká se pak podle nového správního uspořádání nacházel velkostatek Nový Falkenburk, skládající se ze zámku, statku a k němu náležících pozemků. V roce 1867 prodali Pachtové z Rájova velkostatek Nový Falkenburk svobodnému pánu Karlu von Palm, čímž se natrvalo dostal do vlastnictví bohatých továrníků a průmyslníků. Po několika následných prodejích během druhé poloviny 19. století koupil v roce 1900 velkostatek Nový Falkenburk baron Johann Moritz Liebieg z Liberce.

Osada Zámecká jako součást obce Valtinov v této době čítala 6 domů se 48 obyvateli, většinou pracujícími na zámeckém statku. V letech 1910-1921 vzrostl počet obyvatel na dvojnásobek, zásluhou dobře se rozvíjejícího velkostatku Nový Falkenburk, při kterém byla zřízena ovocnářská školka a zahradnictví. V následujících letech byla na Mlýnském rybníku zprovozněna plovárna a půjčovna loděk, která se sousedním areálem městských slatinných lázní vytvářela hostům a návštěvníkům příjemné rekreační prostředí. Charakter turistické a prosperující zemědělské osady byl zachován do konce druhé světové války, přičemž Zámecká byla v roce 1942 reorganizací státní správy a samosprávy připojena k městu Německé Jablonné. Po roce 1945 již nedošlo k dalším správním převodům osady, a tak je Zámecká dodnes trvalou součástí města Jablonné v Podještědí, namísto dřívější obce Valtinov.

Na pohlednici je zámek Nový Falkenburk v roce 1901 se zahradou krátce před rekonstrukcí, kterou provedl jeho nový majitel, textilní průmyslník Johann Moritz Liebieg z Liberce. Ten si velkostatek Nový Falkenburk zakoupil od továrníka Franze Mattauscha z Benešova nad Ploučnicí ve velmi špatném stavu.
(zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021)

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ V ROCE 1950

V roce 1945 byl zámek Nový Falkenburk potomkům Johanna Moritze Liebiega zkonfiskován a přidělen Místnímu národnímu výboru v Jablonném v Podještědí do užívání. Po roce 1948 byl zámek městu odebrán a přidělen ministerstvu dopravy jako výcvikové středisko Československých státních drah. Dnes slouží jako dětský domov. Jeho zásluhou byl v r.2001 zrenovován.
zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021

zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv Soka Liberec
archiv Soka Liberec


zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
...v podzámčí na Mokřadech (foto Petr Pazdera)
...v podzámčí na Mokřadech (foto Petr Pazdera)
foto André P. Schwarzkopf Profoa
foto André P. Schwarzkopf Profoa
foto Radek Drbohlav
foto Radek Drbohlav
foto André P. Schwarzkopf Profoa
foto André P. Schwarzkopf Profoa
foto Radek Drbohlav
foto Radek Drbohlav
foto Hadmax Selektor
foto Hadmax Selektor
foto Hadmax Selektor
foto Hadmax Selektor