1.máj a další oslavy

12.01.2022

1.máj v Jablonném v Podještědí

(archiv Ladislav Psigoda)

archiv Karel Klepš
archiv Karel Klepš
archiv Karel Klepš
archiv Karel Klepš
archiv Karel Klepš
archiv Karel Klepš
archiv Karel Klepš
archiv Karel Klepš
archiv Karel Klepš
archiv Karel Klepš

Oslava státního svátku 28. října v Jablonném v roce 1933.

Ten den o půl třetí odpoledne začalo shromažďování a řazení u hřbitova. Ze všech okolních vsí nastupovaly spolky. Ze Svoru byl do Německého Jablonného vypraven zvláštní vlak. Kolem půl čtvrté se průvod dal do pohybu směrem k náměstí. V jeho čele pochodovali legionáři se státní vlajkou, zástupci okresního úřadu, okresní vzdělávací výbor, starosta s městskou radou, sokolové, sokolky, četnictvo, finanční stráž, pošťáci, cestáři, železničáři, jablonský střelecký sbor se zbraněmi, Německý tělocvičný spolek Německé Jablonné, hasičské svazy, setniny aktivních německých cvičenců, lesnický personál, pěvecké spolky, kostelní spolky, spolky Horských bratří, sportovní spolky, váleční poškozenci, policie, učitelstvo, obecní zastupitelstva a masy přihlížejících.

V průvodu šlo asi 11 spolkových praporů a 2 kapely. Poté, co všechny spolky a tělesa zaujaly na náměstí svá místa, krátkými zdravicemi obou předsedů Okresního vzdělávacího výboru byla manifestace zahájena. Poté byla za zvuků státní hymny vyzdvižena státní vlajka. Jako první řečník vystoupil český senátor Šolz (česky). Obsah jeho projevu: Bránit demokracii proti všem útokům! Dalším řečníkem byl německý poslanec Franz Heller z České Lípy (za Svaz rolníků). Obsah jeho řeči: Pravda a spravedlnost mají být základy státu a na těchto základech je zajištěna spolupráce Němců v tomto státě. Následovala opět státní hymna a poděkování pořadatelů za masovou účast. Poté přehlídka uniformovaných spolků před hodnostáři a státní vlajkou; odchod.

Z této oslavy se dochovala i řada fotografií, jednu přikládám. Bohužel se již neví, kdo na ni řeční.

(autor příspěvku Jaorslav Beneš)

Jablonné v Podještědí v roce 1927


Bundesfest (Festival spolků), putovní spolková slavnost, které se zúčastnily všechny spolky z okresu Německé Jablonné.


Příprava na průvod v Lorenzově ulici. Spolek malých zahradníků a dětský spřátelený spolek města Žitavy a Německého Jablonného.


zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021