Lovecký zámeček

12.01.2022

Jablonné v Podještědí - původní lovecký zámeček (1914)

Lovecký zámeček si nechali kolem roku 1730 postavit tehdejší majitelé panství Pachtové z Rájova. Jelikož budova stála při hlavní silnici, byla V její části v roce 1737 zřízena stanice jízdní pošty a v roce 1751 poštovní stanice. Prvním poštmistrem se stal zdejší hostinský a radní Hans Christopher Koch. V roce 1758 získal místo poštmistra Franz Ferdinand Feuereisen, jehož potomci úřad dědičně zastávali až do roku 1852. Jeho vnuk Hans Ferdinand nechal u pravého rohu domu postavit sloup Nejsvětější Trojice, aby sloužil k potěše a povzbuzení kolemjdoucích. V roce 1897 byla pošta přestěhována do budovy okresního hejtmanství, přesto si označení "Stará pošta" ponechala až do roku 1945.
(zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021

Jablonné v Podještědí - původní lovecký zámeček (1914) (zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021
Jablonné v Podještědí - původní lovecký zámeček (1914) (zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021
1926 - zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021
1926 - zdroj: Renata Černá - Jablonné v Podještědí na starých pohlednicích, 2021
Zámeček Pachtů z Rájova v Jablonném v Podještědí  navštívili Josef II. i Napoleon Foto: KÚ LK (autor příspěvku François Hecht )
Zámeček Pachtů z Rájova v Jablonném v Podještědí navštívili Josef II. i Napoleon Foto: KÚ LK (autor příspěvku François Hecht )
(archiv Ladislav Psigoda)
(archiv Ladislav Psigoda)