Jablonecké kostely

30.09.2021
1921 (archiv Zbyněk Prokopič)
1921 (archiv Zbyněk Prokopič)
Opuštěný kostel v roce 1986
Opuštěný kostel v roce 1986
NEJSTARŠÍ KOSTEL Nejstarší kostel v Jablonci, kostel Svaté Anny ještě před rokem 1932, ještě bez jakékoli "přidané hodnoty v lokalitě "v podobách jakéhokoli hotelu Merkur, ale po zbourání tkzv. studené kovárny.   😃 (color Fotočas)
NEJSTARŠÍ KOSTEL Nejstarší kostel v Jablonci, kostel Svaté Anny ještě před rokem 1932, ještě bez jakékoli "přidané hodnoty v lokalitě "v podobách jakéhokoli hotelu Merkur, ale po zbourání tkzv. studené kovárny. 😃 (color Fotočas)
1916 (archiv Zbyněk Prokopič)
1916 (archiv Zbyněk Prokopič)
namaloval jsem "Zázraky u sv.Anny." (Petr Liška)
namaloval jsem "Zázraky u sv.Anny." (Petr Liška)
originál foto (archiv Petr Liška)
originál foto (archiv Petr Liška)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Krásy nového jabloneckého parku a okolí v jeho počátcích 😁✋ (color Fotočas)
Krásy nového jabloneckého parku a okolí v jeho počátcích 😁✋ (color Fotočas)
kostel sv.Anny obec Jablonitz roku 1738 (archiv David Pavlis)
kostel sv.Anny obec Jablonitz roku 1738 (archiv David Pavlis)
archiv David Pavlis
archiv David Pavlis
archiv Václav Honzejk
archiv Václav Honzejk
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
původní interiér kostela
původní interiér kostela
Interiér kostela v září a říjnu 2005
Interiér kostela v září a říjnu 2005
interiér kostela v září a říjnu 2005
interiér kostela v září a říjnu 2005
Od roku 2004 je kostel v majetku města, které jej zrekonstruovalo a od roku 2006, po instalaci třímanuálových varhan, se v něm konají koncerty, výstavy a další kulturní akce, které mají respektovat pokračující liturgické zasvěcení budovy.
Od roku 2004 je kostel v majetku města, které jej zrekonstruovalo a od roku 2006, po instalaci třímanuálových varhan, se v něm konají koncerty, výstavy a další kulturní akce, které mají respektovat pokračující liturgické zasvěcení budovy.

Kostel sv. Anny 

byl postaven majitelkou panství Skály Marií Polyxenou hraběnkou Desfoursovou v letech 1685-1687 jako kostel nový, kamenný, zasvěcený sv. Anně. Význam kostla sv. Anny poklesl, když byl ve třicátých letech dvacátého století postaven nový kostel Nejsvětějšího srdce Ježíšova s budovou děkanství, který se stal novým farním kostelem. Fara byla roku 1944 předána do užívání kongregace redemptoristů. Po komunistickém puči v roce 1948 byl náboženský život v Československu omezován se záměrem celkové likvidace a využití sakrálních staveb se nuceně snižovalo. V sedmdesátých letech 20. století proběhly většinou menší opravy nevalné kvality. Kostel byl však záhy uzavřen. Stav kostela byl velmi neutěšený. Římskokatolická církev jako vlastník nedisponovala potřebnými prostředky. Obrat nastal v roce 2003 díky Společnému regionálnímu operačnímu programu, řešícímu regeneraci ucelené části historického jádra města. Kostel sv. Anny byl v roce 2004 církví bezúplatně převeden do majetku města, a tím bylo umožněno financování jeho rekonstrukce z dotací. V září 2006, při příležitosti Dne evropského dědictví, byl zrekonstruovaný kostel slavnostně předán k užívání.foto: Petr Krajíček a archiv

doba před Merkurová (archiv Fotočas Mirek)
doba před Merkurová (archiv Fotočas Mirek)
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
Po více než dvaceti letech byl kostel poprvé zpřístupněn veřejnost 24. září 1995.
Po více než dvaceti letech byl kostel poprvé zpřístupněn veřejnost 24. září 1995.
Antonín Bratršovský byl od roku 1990 děkanem farnosti Jablonec nad Nisou. Mezi křesťanskou mládeží populární „Padre“ se opravy kostela v roce 2006 nedožil.
Antonín Bratršovský byl od roku 1990 děkanem farnosti Jablonec nad Nisou. Mezi křesťanskou mládeží populární „Padre“ se opravy kostela v roce 2006 nedožil.
Oprava fasády a věže v září 2005
Oprava fasády a věže v září 2005
Opravený kostel v září 2006
Opravený kostel v září 2006
Opravený kostel v září 2006
Opravený kostel v září 2006
Opravený kostel v září 2006
Opravený kostel v září 2006
ČERNOBÍLÁ ORIGINÁLNÍ fotka obrazu reprodukujícího období 1800+ a okolí kostela Svaté Anny v Jablonci, kde se konala tenkrát jakási veliká sláva 🥹 (color Fotočas)
ČERNOBÍLÁ ORIGINÁLNÍ fotka obrazu reprodukujícího období 1800+ a okolí kostela Svaté Anny v Jablonci, kde se konala tenkrát jakási veliká sláva 🥹 (color Fotočas)
Slavobrána u sv. Anny. Vpravo Josef II. (archiv Z.Prokopič)
Slavobrána u sv. Anny. Vpravo Josef II. (archiv Z.Prokopič)
Parčík na Anenském náměstí -1910 (archiv J.Peterka)
Parčík na Anenském náměstí -1910 (archiv J.Peterka)
z Jablonecké historie 1925 (color Fotočas)
z Jablonecké historie 1925 (color Fotočas)
 archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
(color Fotočas)
(color Fotočas)

Kostel svatého Ducha (Rýnovice)

Farní kostel Seslání Ducha svatého v Rýnovicích
Farní kostel Seslání Ducha svatého v Rýnovicích
Krásné mladé velocipédistky před rýnovickým kostelem, tehdá cca ve 40/tých + letech, zastavené a vyfotografované náhodným pouličním fotografem...Teda asi...!!{dnešní ul. Českosl. armády}

Čb. foto zveřejněno od Standou Kuchařem

(color Fotočas)

Římskokatolický farní kostel Seslání svatého Ducha v Rýnovicích je barokní sakrální stavba. Od roku 1963 je kostel i s farou chráněn jako kulturní památka.

Historie

Kostel byl postaven v letech 1698–1699 architektem M. A. Canevallem. V průběhu dějin byl častěji opravován a k jeho pronikavé úpravě došlo v roce 1882, kdy mu byla zvýšena věž.

Finance na stavbu kostela poskytl Jan Václav von Gallas, který daroval všechen stavební materiál a uhradil i stavební náklady. Chrám byl vysvěcen 18. ledna 1699. V té době se jednalo pouze o filiální kostel, který patřil do farnosti liberecké (1624–1652), později rochlické (1652–1764) a vratislavické (1764–1786). Farnost byla zřízena roku 1852, před tím byla lokálií s kaplanem v obci.

Zásluhou Antonína Bratršovského byl kostel v letech 1992–1994 celkově rekonstruován díky pomoci státních orgánů a darům a dobrovolníkům ze zahraničí. Byla obnovena střecha, obnovena vnitřní výmalba včetně renovace fresek, oltářů a kazatelny. Kostel dostal darem od firmy Preciosa a.s. nový lustr a dne 10. října 1994 byl litoměřickým biskupem Josefem Kouklem za účasti mnoha věřících znovu otevřen pro bohoslužby.

(zdroj: Wikipedia)

Farní kostel Seslání Ducha svatého v Rýnovicích
Farní kostel Seslání Ducha svatého v Rýnovicích

Římsko-katolický farní kostel Seslání svatého Ducha v Rýnovicích je barokní sakrální stavba.
Od roku 1963 je kostel i s farou chráněn jako kulturní památka.
--------------------------------
Kostel byl postaven v letech 1698–1699 architektem M. A. Canevallem. V průběhu dějin byl častěji opravován a k jeho pronikavé úpravě došlo v roce 1882, kdy mu byla zvýšena věž.
První zvony byly pořízeny v roce 1721 a vyrobil je pražský zvonař Antonín Schönfeld, za 1. světové války byly sneseny a zrekvírovány pro válečné účely. Roku 1922 byly pořízeny nové zvony o váze 400, 175, 90 a 52 kg (ladění: b, es, g, b) od firmy Oktavián Winter. I ty byly roztaveny na začátku 2. světové války.
Okolí kostela
Na čp. 59 se nachází pozdně barokní fara z roku 1787. Jedná se o přízemní obdélné stavení s mansardovou střechou. Má rustikové pásy v nárožích, lizénový rámec a obdélná okna. Na návsi stojí litinová socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1857.
zdroj: Wikipedia
(color + úprava Fotočas)

archiv David Pavlis
archiv David Pavlis
Když je zima, jeden zimní... 1897 (archiv Petr Gerhardt)
Když je zima, jeden zimní... 1897 (archiv Petr Gerhardt)
Evangelický kostel a prostor pod ním - dnes výškové budovy a před nimi autobusové nádraží jeden z nestarších obrazu původního kostela z roku 1830 (archiv David Pavlis)
Evangelický kostel a prostor pod ním - dnes výškové budovy a před nimi autobusové nádraží jeden z nestarších obrazu původního kostela z roku 1830 (archiv David Pavlis)
Původní MODLITEBNA na místě dnešního kostka dr. Farského. ................ Původní modlitebna evangelické náboženské obce z roku 1833 byla přestavěna pod vedením stavitele Arweda Thameruse v novogotickém stylu v roce 1892. Šedesátimetrová chrámová věž vévodí jednolodnímu objektu kostela, který slouží bohoslužbám Českosloveské církve husitské a probíhají zde koncerty vážné hudby.
Původní MODLITEBNA na místě dnešního kostka dr. Farského. ................ Původní modlitebna evangelické náboženské obce z roku 1833 byla přestavěna pod vedením stavitele Arweda Thameruse v novogotickém stylu v roce 1892. Šedesátimetrová chrámová věž vévodí jednolodnímu objektu kostela, který slouží bohoslužbám Českosloveské církve husitské a probíhají zde koncerty vážné hudby.
Bývalý Evangelický kostel, v současnosti kostel Československé Církve Husitské se nachází na Náměstí ThDr. Farského - snímek před rokem 1892 (archiv David Pavlis)
Bývalý Evangelický kostel, v současnosti kostel Československé Církve Husitské se nachází na Náměstí ThDr. Farského - snímek před rokem 1892 (archiv David Pavlis)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1900 (archiv Petr Gerhardt)
1900 (archiv Petr Gerhardt)
archiv David Pavlis
archiv David Pavlis
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
1905 (archiv Petr Gerhardt)
1905 (archiv Petr Gerhardt)

Kostel dr. Farského

 postavený v pseudogotickém stylu na stejnojmenném náměstí v centru města není nijak veliký, přesto přitahuje pozornost kolemjdoucích. Možná právě pro svou uměřenost a domácí atmosféru. Objekt slouží již od poválečných dob bohoslužbám Československé církve husitské a je oblíbeným místem konání koncertů vážné hudby díky varhanám koncertní dispozice z roku 1939, které byly v roce 2015 opraveny.

Původně kostel patřil evangelíkům. Evangelická náboženská obec v Jablonci vznikla v první třetině 19. století. Ke stavbě vlastní svatyně přistoupili evangelíci v roce 1833, dlouho však šlo v důsledku diskriminačních "tolerančních" předpisů o objekt bez věže a zvonů. Až po roce 1861 mohla být přistavěna věž dřevěná. Objekt nicméně rychle chátral. Navrhované rekonstrukce původně počítaly jen s opravou věže. Evangelická obec byla v Jablonci sice menšinová, ale s mnoha aktivními členy, úspěšnými podnikateli. Peněz se nakonec sehnalo tolik, že mohl být vyprojektován celý nový kostel.
Pseudogotický jednolodní objekt s obdélníkovou věží v průčelí postavil v roce 1892 jablonecký stavitel Arwed Thamerus. Chrámová věž se tyčí do výše čtyřiceti metrů.

Kostel je ve správě Církve československé husitské v Jablonci nad Nisou

(zdroj:  https://www.liberecky-kraj.cz )

archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka

STAVBA VĚŽE dr. Farského.

Kostel ThDr. Karla Farského je jednolodní novogotická stavba. V průčelí je vztyčena štíhlá obdélníková věž vysoká 60 metrů.
........................
Kostel ThDr. Karla Farského: budova byla jako evangelický sakrální objekt postavena v roce 1833, v roce 1838 vysvěcena. V roce 1892 prošla pod vedením významného jabloneckého architekta Arweda Thameruse zásadní novogotickou přestavbou, kterou si ponechala dodnes. Exteriéru dominuje vysoká štíhlá věž s hodinami, umístěná nad západním průčelím a vchodem se schodištěm, fasádu objektu zdobí typizované novogotické architektonické prvky. Ve východní části jednolodního objektu je umístěn oltář, nad ním nad střešním prostorem věžička. Zajímavostí je vytápění kostela plynem.
(color Fotočas)

(color Fotočas)
(color Fotočas)
1925 (archiv J.Peterka)
1925 (archiv J.Peterka)
Náměstí Dr. Farského. (foto Matyáš Gál)
Náměstí Dr. Farského. (foto Matyáš Gál)
Náměstí Dr. Farského. (foto Matyáš Gál)
Náměstí Dr. Farského. (foto Matyáš Gál)
Zbyněk Prokopič
Zbyněk Prokopič
1906 (Zbyněk Prokopič)
1906 (Zbyněk Prokopič)
Rok 1922 - Kostel Povýšení svatého Kříže (archiv Petr Gerhardt)
Rok 1922 - Kostel Povýšení svatého Kříže (archiv Petr Gerhardt)
Kostel Povýšení svatého Kříže (archiv J.Peterka)
Kostel Povýšení svatého Kříže (archiv J.Peterka)
1905 (archiv Petr Gerhardt)
1905 (archiv Petr Gerhardt)
(foto Matyáš Gál.)
(foto Matyáš Gál.)

Nový krásný kostelík "Povýšení svatého Kříže" (Jablonec nad Nisou)

Do konce 19. stol. se starokatolické bohoslužby konaly v Jablonci jen o svátcích, a to v evangelickém kostele. Starokatolická obec se tedy 20. října 1899 rozhodla postavit si vlastní svatostánek. Mohla tento plán začít hned realizovat, protože ve svých řadách měla podnikatele schopné projekt financovat. Zásadní roli v jeho vzniku sehrál podnikatel Josef Scheibler, který v září 1899 koupil stavební pozemek. Starokatolické obci jej věnoval, a navíc stavbu ze dvou třetin financoval. K dalším mecenášům patřil např. zakladatel světoznámé sklářské a šperkařské firmy Daniel Swarovski pocházející z blízkého Jiřetína pod Bukovou či exportér Richard Haasis.Základní kámen stavby byl položen 18. srpna 1900, v den oslavy 70. narozenin císaře Františka Josefa I. Stavební práce provedla firma Emiliana Herbiga, stavební dozor vykonával sám Josef Zasche. Rozpočet stavby činil 52 000 korun, byl však významně překročen: celková částka nakonec vzrostla na 92.000 korun.

Dne 4. března 1907 byla do té doby filiální obec Jablonec uznána jako samostatná farní obec. V roce 1911 se kostel dočkal varhan.V roce 1908 měla jablonecká církevní obec 2600 členů, z toho v samotném Jablonci 535 členů. O šest let později to bylo již 3100 členů. První světová válka přinesla nejen pokles členstva, ale i finanční potíže. Z věže kostela navíc byly pro válečné potřeby odebrány dva větší zvony. Na místě tak zůstal jen třetí, nejmenší zvon. V roce 1928 farní obec shromáždila peníze na dva nové zvony - dostaly jméno Víra a Láska, zvon, který zde přežil válku, byl pojmenován Naděje.

(autor článku Fotočas Mirek)

archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
Jirka Peterka zveřejnil krásnou a hlavně neznámou fotografii dnešní Podhorské ulice u kostela Povýšení svatého Kříže, kterou jsem si musel fakt z-kolorovat, protože bych neusnul... 😃  Jirko díky ! (color Fotočas)
Jirka Peterka zveřejnil krásnou a hlavně neznámou fotografii dnešní Podhorské ulice u kostela Povýšení svatého Kříže, kterou jsem si musel fakt z-kolorovat, protože bych neusnul... 😃 Jirko díky ! (color Fotočas)
Jablonec 1938 (archiv J.Peterka)
Jablonec 1938 (archiv J.Peterka)
kolorováno Zbyněk Prokopič
kolorováno Zbyněk Prokopič
Husova ulice (archiv Zbyněk Prokopič)
Husova ulice (archiv Zbyněk Prokopič)
Kostel Povýšení svatého Kříže v Jablonci n.N. - 1933. Projekt stavby vyhotovil jablonecký rodák Josef Zasche v roce 1900. Dokončena byla 31. srpna 1902 a vysvěcena 8. listopadu téhož roku. (color Fotočas)
Kostel Povýšení svatého Kříže v Jablonci n.N. - 1933. Projekt stavby vyhotovil jablonecký rodák Josef Zasche v roce 1900. Dokončena byla 31. srpna 1902 a vysvěcena 8. listopadu téhož roku. (color Fotočas)
2017 (archiv Fotočas Mirek)
2017 (archiv Fotočas Mirek)
2021 - Starokatolický kostel v Jablonci nad Nisou (foto Josef Hurta)
2021 - Starokatolický kostel v Jablonci nad Nisou (foto Josef Hurta)
Starokatolický kostel v Gablonz svítící novotou v roce 1903. 🧐 (color Fotočas)
Starokatolický kostel v Gablonz svítící novotou v roce 1903. 🧐 (color Fotočas)
To se to fotilo, když tam nebyla zaparkovaná auta... **Scheiblerovy domy (1903) od Roberta Hemmricha ** (archiv Zbyněk Prokopič)
To se to fotilo, když tam nebyla zaparkovaná auta... **Scheiblerovy domy (1903) od Roberta Hemmricha ** (archiv Zbyněk Prokopič)
Černobílá pohlednice z let 1902+, na které je zdokumentováno dostavění starokatolického kostela. Při dnešním pohledu na místa nám známé, můžeme posoudit okolní exteriéry, které se právě rodily do dnešních podob... (color Fotočas)
Černobílá pohlednice z let 1902+, na které je zdokumentováno dostavění starokatolického kostela. Při dnešním pohledu na místa nám známé, můžeme posoudit okolní exteriéry, které se právě rodily do dnešních podob... (color Fotočas)

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Foto z roku cca 1929/30 - stavba kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na jabloneckém Horní náměstí. ✋ (color Fotočas)
Foto z roku cca 1929/30 - stavba kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova na jabloneckém Horní náměstí. ✋ (color Fotočas)
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Pavel Killian
archiv Pavel Killian
20. 9. 1931 (archiv Zbyněk Prokopič)
20. 9. 1931 (archiv Zbyněk Prokopič)
Před dokončením stavby proběhla také slavnost svěcení zvonů, která se uskutečnila dne 30. září 1931 a je zdokumentována dobovými fotografiemi. Celá stavba byla dokončena koncem roku 1931 a dne 23. prosince 1931 bez závad zkolaudována;82 vysvěcení kostela pak proběhlo dne 24. dubna 1932 za účasti litoměřického biskupa dr. Aloise Webera. (komentář Pavel Kilián)
Před dokončením stavby proběhla také slavnost svěcení zvonů, která se uskutečnila dne 30. září 1931 a je zdokumentována dobovými fotografiemi. Celá stavba byla dokončena koncem roku 1931 a dne 23. prosince 1931 bez závad zkolaudována;82 vysvěcení kostela pak proběhlo dne 24. dubna 1932 za účasti litoměřického biskupa dr. Aloise Webera. (komentář Pavel Kilián)
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vévodí Hornímu náměstí. ............................ Na pohled netypický kostel postavený ve 30. letech minulého století, byl dokončen v roce 1932. Působí strohým a zároveň tajemným dojmem, a určitě stojí za bližší prozkoumání. 🙂 (color Fotočas)
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vévodí Hornímu náměstí. ............................ Na pohled netypický kostel postavený ve 30. letech minulého století, byl dokončen v roce 1932. Působí strohým a zároveň tajemným dojmem, a určitě stojí za bližší prozkoumání. 🙂 (color Fotočas)

Římskokatolický děkanský  kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou je sakrální stavba na Horním náměstí. Od roku 1963 je kostel společně s farou chráněn jako kulturní památka.

Kostel byl postaven podle návrhu jabloneckého rodáka Josefa Zasche v letech 1930-1931.

Architektura

Jedná se o cihlový trojlodní obdélníkový objekt s příčnou lodí. Na jižní straně dominuje stavbě hranolovitá věž. Vnitřek kostela zdobí kazetový strop a boční kaple zdobí tribuny. Bronzová socha Krista umístěná na hlavním oltáři pochází z roku 1930. Jejím autorem je vídeňský sochař Arnold Hartig. V boční oltář vyzdobil roku 1933 mramorovou sochou Piety sochař F. Huppe. V sakristii se nachází ikonicky zajímavý obraz sv. Martina z roku 1671.

(zdroj: Wikipedia)

archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
archiv O.Musil
archiv O.Musil
"Rudé náměstí" - nevím jestli už tenkrát, ale určitě je foto po roku 1945, protože socha rytíře Ruddigera už je suspendována z podstavce a čeká se už jen na rudoarmějce.. 😃 (color Fotočas)
"Rudé náměstí" - nevím jestli už tenkrát, ale určitě je foto po roku 1945, protože socha rytíře Ruddigera už je suspendována z podstavce a čeká se už jen na rudoarmějce.. 😃 (color Fotočas)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
1 9 6 3 Moje vlastní fotografie Ruďáku ze 22 března 1963, pořízena ze střechy našeho domu ve Floriánce mým novým Ljubitělem 2 6x6 cm negativ. Samozřejmě čb. dnes jen obarvena. 😃 (color Fotočas)
1 9 6 3 Moje vlastní fotografie Ruďáku ze 22 března 1963, pořízena ze střechy našeho domu ve Floriánce mým novým Ljubitělem 2 6x6 cm negativ. Samozřejmě čb. dnes jen obarvena. 😃 (color Fotočas)
Stavba katolického kostela - Jablonec nad Nisou - 1932 (zdroj: Aukro)
Stavba katolického kostela - Jablonec nad Nisou - 1932 (zdroj: Aukro)

ZE SKLENĚNÉHO NEGATIVU

Nový, ještě nehotový kostel v Gablonz a.d.Nise s rytířem Rüdigerem a novou kašnou roku 1930

Koncem 19. století město Jablonec nad Nisou překotně rostlo, a proto bylo potřeba nahradit původní, kapacitně již nedostačující barokní kostel sv. Anny. Nový farní římskokatolický kostel ale vznikal vinou dobových peripetií téměř půl století. Byl dostavěn - i když ne zcela dokončen - během hospodářské krize, částečně i jako sociální stavba, na které se podílela řada místních firem. Vysvěcen byl 24. dubna 1932 litoměřickým biskupem Antonem Aloisem Weberem. Autorem návrhu pozoruhodné stavby v duchu meziválečné moderny byl Josef Zasche (1871 Jablonec nad Nisou - 1957 Schackensleben), jeden z nejvýznamnějších architektů předválečného Československa. Přes 52 metrů vysoká kostelní věž na nejvýše položeném jabloneckém náměstí - které vzniklo až společně s dostavbou kostela na místě zvaném Bastei, tj. Bašta - je dominantou města završující jeho uliční síť se třemi výraznými věžemi nad sebou (staré radnice, nové radnice a nejvýše kostelní věž). zdroj: Borek Tichý a kol. (color Fotočas)

1930 Nový jablonecký kostel skoro hotový... (color Fotocas)
1930 Nový jablonecký kostel skoro hotový... (color Fotocas)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv O.Musil ·
archiv O.Musil ·
Ten kopec je vybagrovane misto (materiál) po radnici (archiv Zbyněk Prokopič)
Ten kopec je vybagrovane misto (materiál) po radnici (archiv Zbyněk Prokopič)
Nekvalitní fotka z Rudého náměstí z let cca 60-tých 😁 (color Fotočas)
Nekvalitní fotka z Rudého náměstí z let cca 60-tých 😁 (color Fotočas)
foto Daniela Hurtová
foto Daniela Hurtová
archiv Danča Zerzánová
archiv Danča Zerzánová
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
Volební plakáty KSČ u kostela. (archiv Zbyněk Prokopič)
Volební plakáty KSČ u kostela. (archiv Zbyněk Prokopič)
archiv O.Musil
archiv O.Musil
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
30.léta (archiv J.Peterka)
30.léta (archiv J.Peterka)
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové

V Kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova v Jablonci nad Nisou

se konala slavnostní mše svatá s posvěcením varhan. Jedny z největších varhan u nás, přes 2500 píšťal, poprvé zahrály 9. dubna 1932, u příležitosti předání výrobcem, firmou Rieger z Krnova. Postupem let došly do žalostného stavu. A potom přišli manželé Kreiselovi a začaly se dít věci. Založili nadační fond Jablonecké varhany a roky neúnavně získávali peníze na jejich obnovu. Lidé "kupovali" píšťaly či darovali peníze jen tak, přispívaly firmy, či město Jablonec nad Nisou. A bylo mi ctí, že individuálními dotacemi mohl přispět i Liberecký kraj. Za každým počinem, za každou velkou věcí vždycky stojí nejprve jeden člověk. V tomto případě manželský pár Kreiselových. Zaslouží poděkování a úctu nás všech. Byla jsem u toho, když byly varhany připravované ke snesení z kůru a odvozu do varhanářských dílen v Bautzenu. Zaprášené, nefunkční. A dnes jsem byla u toho, když obnovené poprvé zahrály na mši. Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova má nádhernou akustiku. 8. listopadu 2022 se tu koná první koncert, kde na varhany bude hrát Přemysl Kšica a na trubky Jiří Pohnán. Mrzí mě, že tam nemohu být, ale vy určitě jděte. Bude to svátek. (autorka příspěvku Květa Vinklátová)

Kolem roku 1970 (archiv Jiří Peterka)
Kolem roku 1970 (archiv Jiří Peterka)
archiv Ladislav Vacek
archiv Ladislav Vacek
Moc hezký OBRAZ dnešního Horního náměstí (Ruďák), ještě bez kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z roku 1928. (archiv Fotočas Mirek)
Moc hezký OBRAZ dnešního Horního náměstí (Ruďák), ještě bez kostela Nejsvětějšího Srdce Ježíšova z roku 1928. (archiv Fotočas Mirek)
Horní náměstí v roce 1900 Bez kostela a na místě Letního kina je hřbitov (archiv David Pavlis)
Horní náměstí v roce 1900 Bez kostela a na místě Letního kina je hřbitov (archiv David Pavlis)
1938 Poslední chvíle jablonecké synagogy... (archiv Zbyněk Prokopič)
1938 Poslední chvíle jablonecké synagogy... (archiv Zbyněk Prokopič)
Celkový pohled na jabloneckou synagogu v dnešní ulici U muzea kolem roku 1900. (zdroj: Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou)
Celkový pohled na jabloneckou synagogu v dnešní ulici U muzea kolem roku 1900. (zdroj: Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou)
archiv Thomas Majer
archiv Thomas Majer

Jablonecká synagoga

Jednou ze staveb, které změnily jablonecké panorama na sklonku 19. století, byla židovská synagoga, jež v roce 1892 vyrostla na křižovatce ulic Luční a Goetheho (dnes Luční, Jiráskova, U Muzea). Nedávno předtím byl jedinou dominantou Jablonce barokní kostel svaté Anny, pak v rychle se rozvíjejícím městě přibyla mimo jiné budova staré radnice, novogotická stavba evangelického kostela na dnešním náměstí Dr. Farského a již zmíněná synagoga. Po katolících a protestantech tak svůj svatostánek v Jablonci získala i nejmenší, teprve 20 let existující náboženská komunita - židovská obec.

Na přelomu 19. a 20. století tvořili členové židovské obce v Jablonci okolo 3 % obyvatel, ale život města výrazně ovlivnili. Uplatnili se především jako podnikatelé, zpočátku v oblasti textilní a později i sklářské výroby, působili ale převážně v obchodě s bižuterií. Byla mezi nimi rovněž řada právníků, pedagogů a lékařů.

Židovský náboženský spolek vznikl 1. září 1872. Jeho prvním předsedou se stal jablonecký advokát Hermann Adler, kterého o pět let později vystřídal ve funkci obchodník Daniel Mendel, člen jabloneckého zastupitelstva a městské finanční komise. S jeho jménem se pojí všechny aktivity židovské komunity, které vedly k osamostatnění od liberecké obce, k ustanovení vlastního matričního obvodu (24. 4. 1878), k založení hřbitova, postavení synagogy a konečně k převedení náboženského spolku na židovskou náboženskou obec (28. 8. 1893). Židovský hřbitov byl založen 1. listopadu 1881, první pohřeb se konal 17. listopadu 1882. Hřbitov byl zničen v 60. letech dvacátého století a na jeho místě ve Vysoké ulici vyrostlo sídliště.

Členové židovské obce v období "před synagogou" využívali jako modlitebnu různé prostory. Scházeli se v budově staré Střelnice v Říšské ulici, poblíž dnešní křižovatky Liberecká - Polní, později také v sále hostince U Stříbrného měsíce v dnešní Soukenné ulici a při některých příležitostech využívali i sál v hotelu Geling, dnes nám dobře známého Hotelu Praha v Komenského ulici.

Rozhodnutí o stavbě synagogy padlo 1. listopadu 1891. Pozemek pro její stavbu získala jablonecká židovská obec od starosty A. H. Posselta v roce 1892. K položení základního kamene došlo 10. dubna téhož roku a už 28. září 1892 byla nová synagoga slavnostně zasvěcena. Slavnost zasvěcení, která je velmi pěkně popsána v knize "Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou", zakončil slavnostní banket v sále hotelu Geling.

Výstavbu budovy v maurském stylu podle plánů vídeňského c. k. stavebního rady Wilhelma Stiassného uskutečnil jablonecký stavitel Franz Kaudela ve velmi krátkém čase. Mezi tehdy ještě převážně přízemní roubenou architekturou v dolní části města tvořila synagoga velmi výraznou dominantu. Její dvě hranolové věže s kopulemi zakončenými Davidovou hvězdou však doplňovaly jablonecké panorama jen půl století, do osudných událostí konce roku 1938, kdy zmizela, podobně jako další synagogy v Německu, Rakousku a Sudetech, v plamenech "Křišťálové noci". Po dlouhá desetiletí její existenci v Jablonci nic nepřipomínalo.

V roce 1920 se v Jablonci hlásilo k judaismu 801 lidí. Po podpisu Mnichovské dohody 30. září 1938, která postoupila české pohraniční Německu, většina židovských obyvatel odešla do vnitrozemí nebo do zahraničí. V době Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 židovská komunita v Jablonci v podstatě neexistovala. Podle zpráv z tehdejšího tisku byla jablonecká synagoga dopoledne 10. listopadu vypleněna a okolo 17. hodiny zapálena. Díky prozíravosti tehdejšího rabína Vidy, který opustil Jablonec těsně před záborem Sudet, se dochovala jedna Tóra, která je dnes vystavena v americkém památníku Tikvat Holocaust Memorial otevřená v místě, kde z ní bylo naposledy v jablonecké synagoze předčítáno.

Z knihy Kapitoly ze stavebního vývoje Jablonce nad Nisou čerpala Markéta Hozová.

Synagoga, neboli Templ, stála v severočeském Jablonci (v německých pramenech Gablonz and der Neisse) mezi lety 1892-1938, kdy byla vypálena a zbořena nacisty. Téměř všichni židovští obyvatelé Jablonce nad Nisou zahynuli během šoa, dnes ve městě zřejmě nežije ani jeden. Židovské rodiny se význačnou měrou zasloužily o to, že se Jablonec stal z chudičké horské vesnice jedním z nejbohatších měst střední Evropy.(color Fotočas)

Virtuální rekonstrukce jablonecké synagogy

Vzpomínka na synagogu

Symbolický pomník byl na místě vypálené synagogy slavnostně odhalen 2. srpna 1993. Jeho autorem je akademický sochař Oldřich Plíva. Památník je tvořen žulovým trojhranným blokem. Jeho horní strana je oproti trojúhelníkové základně pootočena tak, aby při pohledu shora tvořila šesticípou hvězdu, židovský symbol chrámu krále Davida.

U paty památníku jsou položeny dvě desky s nápisy: "Zde stávala synagoga sloužící 300 židovským rodinám, které značně prospěly rozvoji jabloneckého průmyslu před druhou světovou válkou. V říjnu 1938 nacisté obsadili město, znesvětili a zničili synagogu. Většina židovského obyvatelstva byla zavražděna v nacistických koncentračních táborech. Bůh žehnej jejich památce."

Jablonecká židovská tematika se objevila i v několika studentských pracích. V září 2010 proběhla na vídeňské technické univerzitě výstava Zničené synagogy. Díky tomu vznikla v roce 2014 virtuální počítačová rekonstrukce jablonecké synagogy a práce studenta architektury Macieje Romana Lazewskeho z polské Vratislavi s názvem Virtuelle Rekonstruktion der Synagoge Jablonec nad Nisou.

archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Jednou ze staveb, které změnily jablonecké panorama na sklonku 19. století, byla židovská synagoga, jež v roce 1892 vyrostla na křižovatce ulic Luční a Goetheho (dnes Luční, Jiráskova, U Muzea). Stála zde mezi lety 1892–1938, kdy byla vypálena a zbořena nacisty. (archiv J.Peterka)
Jednou ze staveb, které změnily jablonecké panorama na sklonku 19. století, byla židovská synagoga, jež v roce 1892 vyrostla na křižovatce ulic Luční a Goetheho (dnes Luční, Jiráskova, U Muzea). Stála zde mezi lety 1892–1938, kdy byla vypálena a zbořena nacisty. (archiv J.Peterka)

V noci z 9. na 10. listopadu 1938 v celém Německu byl proveden protižidovský pogrom. Během pogromu, který probíhal od pozdních hodin 9., během 10. a na některých místech ještě 11. listopadu, byla vypálena převážná část synagog a židovských modliteben. Byly vypleněny židovské obchody a podniky, jejich zařízení bylo zničeno. Bylo hlášeno zhruba 7500 zdemolovaných židovských obchodů. Přímo při pogromu bylo zabito téměř 100 Židů a zhruba 30 tisíc - většinou majetnějších - jich bylo odvlečeno do koncentračních táborů Dachau, Buchenwald a Sachsenhausen. Ani Opava toho nebyla ušetřena. I zde byla vypálena synagoga. Na tomto místě dnes nalezneme pomník, který tuto tragickou událost připomíná.Většina občanů židovského původu opustila Opavu a území, které pod ní spadalo.

 Dneska už se málo ví, že to byla například i vzdálená Moravská Třebová.Pár desítek Židů v Opavě a v jejím správním území zůstalo. Jejich osud byl tím zpečetěn. Ti starší byli transportováni do Terezína a Ti ostatní vlastně nevíme ani kam. Listina je nadepsána "Na východ". Už léta pátrám po osudu 39 osob, kterým byly v Opavě odebrány peníze, hodinky, brože a následně někam odvlečeni. Zachránila se jen jedna osoba. 

Marie Gárská (1881) https://www.pamatnik-terezin.cz/vezen/te-gorska-marie

 , která byla ze seznamu vyškrtnuta a nakonec poslána jako poslední do Terezína 10. ledna 1944. To ji zachránilo život.Ostatní to štěstí neměli. Dne 16. listopadu bude náš spolek CEBENA - cesta bezmoci a naděje ukládat společně s městem Moravská Třebová kameny zmizelých 3 lidem z tohoto transportu. Alfrédovi a Josefíně Lammovým a Oskarovi Holzmannovi. Od počátku června leží na radnici ve Vítkově návrh na zhotovení a uložení kamenů zmizelých pro manžele Feigeovi z Vítkova, kteří patří také mezi těch 39 nešťastných osob z tohoto transportu. Jsou to rodiče dvou chlapců, které před jistou smrtí zachránil sir. Nicholas Winton. Jednoho z chlapců se před pár dny podařilo vypátrat ve Velké Británii. Má na tom zásluhu Ministerstvo zahraničních věcí v čele náměstkem ministra Jiřím Kozákem. Jsem velmi rád, že lidem ve vysoké státní pozici není lhostejná naše nedávná historie. 

Nedávno se na mne obrátil příbuzný Anny Laryšové, která byla manželkou pekaře v Mokrých Lazcích. Bohužel i ona je od té doby nezvěstná. Mělo si pro ní přijet gestapo z Opavy a na zpáteční cestě mělo auto mít nedaleko Nových Sedlic nehodu. Anna měla mít zlomené obě nohy. V bolestech měla být opět naložena a už ji nikdo nikdy neviděl. Anna Laryšová narozena ve Velké Polomi do rodiny Selberstein, také patří mezi 39 osob, které prostě zmizely, protože to byli "jen" Židé.

autor příspěvku: Vláďa Otovič Nevlud

Vnitřek jablonecké synagogy Zdroj: Maciej Roman LAZEWSKI
Vnitřek jablonecké synagogy Zdroj: Maciej Roman LAZEWSKI
autor: SOkA Jablonec n. N. (color Fotočas)
autor: SOkA Jablonec n. N. (color Fotočas)
foto Slavka Ilse Flekova
foto Slavka Ilse Flekova

Kostel Nejsvětější trojice

V Jablonci nad Nisou, v části zvané Mšeno, v ulici U Kostela, nedaleko přehrady a hned vedle hypermarketu stojí kostel Nejsvětější trojice.Kostel Nejsvětější trojice se začal stavět v roce 1936 podle návrhu architekta ing. Ernsta Siebeneichera, dokončen byl o dva roky později v roce 1938. Půdorys kostela je obdélný s obdélným polygonálně ukončeným presbytářem a sakristií na severní straně lodi. Na stejné straně byla u průčelí vystavěna hranolovitá věž. Tato stavba představuje zajímavý příklad moderní meziválečné architektury.