Historie tramvajové dopravy v Jablonci nad Nisou

30.09.2021
Stožáry stojí, ještě natáhneme dráty a tramvaje můžou vyjet... (color Fotočas)
Stožáry stojí, ještě natáhneme dráty a tramvaje můžou vyjet... (color Fotočas)
Jablonec Pražská ulice, koně s povozy stojí před hostincem " U Korunního prince Rudolfa". V pozadí vyčnívá věž Sokolovny. Pohlednice prošlá poštou v roce 1900. (archiv Kamil Syrovátka)
Jablonec Pražská ulice, koně s povozy stojí před hostincem " U Korunního prince Rudolfa". V pozadí vyčnívá věž Sokolovny. Pohlednice prošlá poštou v roce 1900. (archiv Kamil Syrovátka)
archiv Kamil Syrovátka
archiv Kamil Syrovátka
Stavba trolejového vedení při stavbě tramvaje z Rychnova do Janova (archiv David Pavlis)
Stavba trolejového vedení při stavbě tramvaje z Rychnova do Janova (archiv David Pavlis)

Tramvajová doprava na Jablonecku 1900 - 1969
(bakalářská diplomová práce)
Petr Fre
iwillig

Před Corsem (archiv Zbyněk Prokopič)
Před Corsem (archiv Zbyněk Prokopič)

Městská tramvajová trať v Jablonci nad Nisou v roce 1930

Tramvaj před městským divadlem a hlavní poštou dává poznat, že elektrická 8kou. Většinu své délky totiž vedla Podhorskou a Komenského ulicí. Provoz na ní zahájili 2. dubna 1900 a již 10. května téhož roku bylo zprovozněno prodloužení trati k nádraží v Brandlu. Na opačnou stranu města, Podhorskou ulicí od starokatolického kostela do Pasek před dnešní kruhový objezd, tramvaje dojely 1. září 1904. Vratme se však k divadlu. Na snímku to není příliš vidět, ale od roku 1928 odbočovala Poštovní ulicí nová spojka k hlavnímu nádraží. Tramvaje linky č, 2 pak jezdily od nádraží do Pasek, úsek od pošty do Brandlu obsluhoval kyvadlově jeden vůz. Právě ten, na který se díváte.

(zdroj: Libereckým krajem s dobovými pohlednicemi - po zemi, na vodě i vzduchem, 2013)

Rozvoj tramvajové dopravy v Jablonci

............................................................
Souvislosti zavedení tramvajové dopravy V devadesátých letech devatenáctého století, dnes v obecném povědomí často nekriticky idealizované belle époque, dochází k uvádění četných vymožeností vědeckotechnické revoluce v život, pro současníky s přímo brizantní razancí. Dynamizace tohoto vývoje nastává zejména po roce 1895, kdy přichází období nebývalé a všeobecné prosperity nejen v Předlitavsku, ale v celé světové ekonomice. Doba Fin de Siècle vytvářela pro široké rozšíření technických novinek vynikající klima nejen hmotné, ale s tehdejší vírou v technický pokrok i duchovní. Již v osmdesátých letech se začíná využívat elektřina k osvětlení a pohonu strojů a dopravních prostředků. Právě v dopravě nalezla elektřina masové využití.49 Energii již není třeba vyrábět přímo na vozidle, odpadá nutnost objemných a těžkých parních kotlů, nemluvě o podstatně vyšší účinnosti elektrických strojů oproti parní trakci. V českých zemích se objevila díky Františku Křižíkovi elektrická tramvaj ne o mnoho později, než ve světových metropolích. Předvedl ji v roce 1891 u příležitosti Zemské jubilejní výstavy v Praze. V roce 1895 je zavedena elektrická dráha v Teplicích, v roce 1897 v Liberci, roku 1899 v Olomouci, Plzni a Ústí nad Labem.50 V únoru následujícího roku vyjedou tramvaje i v Jablonci nad Nisou. Již od roku 1895 tomu předcházejí první kroky.
(color Fotočas

archiv Ladislav Vacek
archiv Ladislav Vacek
kolorováno (archiv Jiří Peterka)
kolorováno (archiv Jiří Peterka)
Tramvajová výhybna a překladiště ve Mšeně u "Zlatého jelena" (color Fotočas)
Tramvajová výhybna a překladiště ve Mšeně u "Zlatého jelena" (color Fotočas)
vůz odbočuje do Remíze (archiv Zbyněk Prokopič)
vůz odbočuje do Remíze (archiv Zbyněk Prokopič)
JABLONECKÁ REMIZE Není datováno, takže nevím z jakého roku je tato fotografie hospůdky "U města Vídně". Tady vypadá že ještě mohla být otevřena, takže by to mohlo být kolem roku cca 1920. Možná někdo z vás upřesní.. (color Fotočas)
JABLONECKÁ REMIZE Není datováno, takže nevím z jakého roku je tato fotografie hospůdky "U města Vídně". Tady vypadá že ještě mohla být otevřena, takže by to mohlo být kolem roku cca 1920. Možná někdo z vás upřesní.. (color Fotočas)
Nové kanceláře a vedení el. drah v Jablonci u Remize 1900+ (color Fotočas)
Nové kanceláře a vedení el. drah v Jablonci u Remize 1900+ (color Fotočas)
PRAŽSKÁ ulice / původní trasa - Jablonecká zima / takhle se tady dříve jezdilo v lednu. Tramvaj jede do kopce - směrem na Rychnov. 😃 (Ladislav Vacek)
PRAŽSKÁ ulice / původní trasa - Jablonecká zima / takhle se tady dříve jezdilo v lednu. Tramvaj jede do kopce - směrem na Rychnov. 😃 (Ladislav Vacek)
archiv Boveraclubu
archiv Boveraclubu
Tramvaj v Jabloneckých Pasekách rok 1941 kolorováno (archiv Jiří Peterka)
Tramvaj v Jabloneckých Pasekách rok 1941 kolorováno (archiv Jiří Peterka)
Janov nad Nisou (archiv Thomas Majer)
Janov nad Nisou (archiv Thomas Majer)

Jablonecké tramvaje od roku 1900 do roku 1975. Trasa kudy tramvaj všude jezdila a jak tramvaj postupně nahrazoval autobus . Knížka byla vydaná 1975 s nákladem 1500 výtisků.

Lidická ulice
Lidická ulice
Vykolejená tramvaj v pravoúhlé zatáčce na dolním konci Lidické ulice s ulicí 5.května. Asi jela moc rychle, a vyjela z kolejnic. Pravý důvod a data možná někdo budete pamatovat... 😃 (color Fotočas)
Vykolejená tramvaj v pravoúhlé zatáčce na dolním konci Lidické ulice s ulicí 5.května. Asi jela moc rychle, a vyjela z kolejnic. Pravý důvod a data možná někdo budete pamatovat... 😃 (color Fotočas)
Řeznictví Dlouhá - 5. května. (archiv Ladislav Vacek)
Řeznictví Dlouhá - 5. května. (archiv Ladislav Vacek)
Tramvajka pod Brandlem na trati Jablonec/Liberec koncem šedesátých let. Touhle jsem v 67 jezdil do školy do LB. a ve vlečňáku na poslední chvíli do a opisoval úkoly nebo bifloval německá slovíčka... 😃 (color Fotočas)
Tramvajka pod Brandlem na trati Jablonec/Liberec koncem šedesátých let. Touhle jsem v 67 jezdil do školy do LB. a ve vlečňáku na poslední chvíli do a opisoval úkoly nebo bifloval německá slovíčka... 😃 (color Fotočas)
Nalevo od tramvaje je dnes klenotnictví, na vozovce potom část tramvajových kolejí. Vzadu je vidět kostel na Horním náměstí. Nalevo průmyslovka, proti ekonomka.(archiv Jiří Peterka)
Nalevo od tramvaje je dnes klenotnictví, na vozovce potom část tramvajových kolejí. Vzadu je vidět kostel na Horním náměstí. Nalevo průmyslovka, proti ekonomka.(archiv Jiří Peterka)
 Toto je upravený výřez- 60. léta. (archiv J.Peterka)
Toto je upravený výřez- 60. léta. (archiv J.Peterka)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv Josef Paldus
archiv Josef Paldus
Tramvajka na Palackého ulici u přehrady, to už je jen bledá vzpomínka {color Fotočas}
Tramvajka na Palackého ulici u přehrady, to už je jen bledá vzpomínka {color Fotočas}
archiv Lubomír Šůra
archiv Lubomír Šůra
Pražská ulice v Jablonci ve třicátých letech dvacátého století... (color Fotočas) komentář Ludmila Pokorná: Původní Pražská ulice. Restaurace u Grobiána, kam jsem chodila taťkovi pro točené pivo do bandasky. Krásná kovová vrata byla k naší zahradě. Děkuji moc a moc za zveřejnění.   Po levé straně bylo vše vybouráno. V místě, kde jede tramvaj, je nyní kruhák na Turnovské ul. Proti vratům byla zastávka tramvaje.
Pražská ulice v Jablonci ve třicátých letech dvacátého století... (color Fotočas) komentář Ludmila Pokorná: Původní Pražská ulice. Restaurace u Grobiána, kam jsem chodila taťkovi pro točené pivo do bandasky. Krásná kovová vrata byla k naší zahradě. Děkuji moc a moc za zveřejnění. Po levé straně bylo vše vybouráno. V místě, kde jede tramvaj, je nyní kruhák na Turnovské ul. Proti vratům byla zastávka tramvaje.

HISTORICKÉ MEZNÍKY TRAMVAJOVÉ DOPRAVY V JABLONCI NAD NISOU

• 1892 - první úvahy o zřízení tramvajové dopravy v Jablonci

• 1895 - továrník Gustav Hoffmann získal předběžnou koncesi pro provoz tramvaje; ve stejném roce vznikl první projekt

• 1898 - začaly přípravné práce na stavbě tramvajové trati

• 1899 - vznik společnosti Gablonzer Strassenbahn und Elektrizitäts Gesellschaft

• 1900, 7. února - v Jablonci vyjely první tramvaje na trati spojující dnešní Mírové náměstí s Rychnovem u Jablonce n. N. Celý úsek byl jednokolejný s výhybnami, měl rozchod 1000 mm a měřil přibližně 9,3 km.

• 1900, duben - provoz na trati od divadla přes Mírové náměstí na náměstí Boženy Němcové

• 1900, květen - trať z Mírového náměstí do Rýnovic k poště a od divadla do Brandlu (trať byla zrušená v roce 1945)

• 1900, září - provoz na úsecích Rýnovice, pošta - Janov nad Nisou a z Brandlu do Rýnovic (tato trať ukončila provoz v roce 1950)

• Na konci roku 1900 celá tramvajová síť měřila přibližně 21 km a vedla hodně členitým terénem. Jablonecké tramvaje měly spíše charakter malodráhy, protože spojovaly s Jabloncem obce v blízkém i vzdálenějším okolí.

• 1904 - prodloužení trati z náměstí Boženy Němcové do Jabloneckých Pasek. Dalších 30 let se síť tramvajových tratí neměnila.

• 1902-1904 - velký rozmach nákladní tramvajové dopravy; na celé síti vzniklo několik nákladišť a vleček do různých podniků

• 1904 - pravidelnou přepravu zásilek zahájila pošta, která tramvaje využívala až do roku 1945

(zdroj: Naše Jablonecko)

Tramvajová doprava Jablonec nad Nisou - Janov nad Nisou

Přes Horní náměstí, kde byla výhybna, pokračovala trať jednokolejně při pravé straně Palackého třídy na další výhybnu ve Mšeně. Přibližně od úrovně přehradní nádrže se však klikatila starou zástavbou zlikvidovanou při výstavbě mšenského sídliště. V letech 1903 až 1950 zde bývala i odbočka vlečky do sklárny Josefa Priebsche. V roce 1906 před ní byla postavena výhybna, ze které odbočovala další vlečka sloužící při výstavbě přehradní hráze. Za výhybnou ve Mšeně pak byla i nákladní stanice a překladiště.

Trať pokračovala k Ostrému rohu, kde odbočovala vpravo na Janov, zleva se v křižovatce napojovala nákladní trať od Brandlu. Za křižovatkou byla výhybna a za ní vlečky sklárny Leopolda Riedla a dvě vlečky textilky Mauthner & Österreicher. První vlečka textilky měla rozsáhlé kolejiště, které bylo za její existence několikrát přestavováno. Uvedené vlečky byly většinou obsluhovány přes nákladní trať a železniční překladiště v Brandlu, protože trasa do Rychnova byla komplikována velkými sklony na trati. Dále tramvaj pokračovala přes Loučnou a výhybnu kolem hostince Modrý Dunaj do Janova. Za levým obloukem pak byla vlečka do sklárny a proti jejímu objektu byl vystavěn objekt překladiště se skladem a vozovnou pro jeden tramvajový vůz.

Konečná v Janově nad Nisou

V zářezu pod skalním masivem bylo kromě konečné stanice vybudováno i kolejiště pro nákladní tramvaje, které bylo na vjezdu chráněno závorou proti ujetí odstavených vozů. Před konečnou stanicí byl několik let před ukončením provozu postaven kolejový trojúhelník pro obracení vozů. Tramvaje zajely nejdříve do kusé koleje podél cesty na Velký Semerink a pak couvaly i s vlečným vozem a cestujícími na konečnou.

Ukončení provozu

V padesátých letech trvala cesta z Rychnova do Janova celou hodinu. Mezi Vrkoslavicemi a Mšenem byla linka č. 1 posilována vloženými vozy linky č. 3. Ještě v roce 1962 byly v těchto místech hledány lokality pro možnou výstavbu kolejových smyček, jež měly společně se zjednosměrněním vozů a zrušením průvodčích zefektivnit provoz. O rok později však byla přijata koncepce autobusové dopravy a na celou trať vyjely tramvaje naposled v březnu 1965. Výhybna v Pražské sloužila tramvajím do Liberce až do roku 1972. Nákladní doprava však byla zastavena mnohem dříve, po roce 1950 byly přívěsné vozy a lokomotivy využívány už jen sporadicky při opravách tratí, častěji byly odstavovány na kolejích již nepoužívaných vleček a překladišť. Kromě zmíněného kousku kolejí tak tramvaje připomíná jen torzo janovského překladiště, trolejové úchyty na některých domech a někde i základy sloupů či traťové kilometrovníky.

Autor článku Tomáš Krebs

Tramvajová souprava ve směru na Rychnov u "Štěpánova domu" v Jablonci (u remize) (color Fotočas)
Tramvajová souprava ve směru na Rychnov u "Štěpánova domu" v Jablonci (u remize) (color Fotočas)
1971 Jablonec nad Nisou Motorový vůz 6MT č.59 z roku 1953 přijíždí od Liberce na konečnou k jablonecké remíze. Také pro ty, kteří neví, že uprostřed křižovatky stál kdysi i sloupek se směrovkami. (color Fotočas)
1971 Jablonec nad Nisou Motorový vůz 6MT č.59 z roku 1953 přijíždí od Liberce na konečnou k jablonecké remíze. Také pro ty, kteří neví, že uprostřed křižovatky stál kdysi i sloupek se směrovkami. (color Fotočas)
Ulice Budovatelů Rok: 1971 (archiv J.Peterka)
Ulice Budovatelů Rok: 1971 (archiv J.Peterka)
Křižování tramvají na výhybce ve středním Mšeně, jako bych to viděl včera... 😃 (color Fotočas)
Křižování tramvají na výhybce ve středním Mšeně, jako bych to viděl včera... 😃 (color Fotočas)
Vzpomínka na starou Pražskou ulici a na opravdové zimy v Jablonci... (color Fotočas)
Vzpomínka na starou Pražskou ulici a na opravdové zimy v Jablonci... (color Fotočas)
NOVÁ TRAMVAJ Podívaná pro jablonecké kluky. Už jsem tam mohl ve sporťáku taky sedět a koukat se... 😃 (color Fotočas)
NOVÁ TRAMVAJ Podívaná pro jablonecké kluky. Už jsem tam mohl ve sporťáku taky sedět a koukat se... 😃 (color Fotočas)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv Ladislav Vacek
archiv Ladislav Vacek
archiv Thomas Majer
archiv Thomas Majer
Zase jedna tramvajová kolize... (rok nevím) původní záměr zahnout z Lidické doprava do 5.května se nějak nezdařil, a tramvaj vlétla rovně do ulice dnešní Dlouhé - a to dosti daleko. Nejspíš selhaly brzdy, je pozoruhodné, že se tentokrát vůz nepřevrátil na bok...😮 (color Fotočas)
Zase jedna tramvajová kolize... (rok nevím) původní záměr zahnout z Lidické doprava do 5.května se nějak nezdařil, a tramvaj vlétla rovně do ulice dnešní Dlouhé - a to dosti daleko. Nejspíš selhaly brzdy, je pozoruhodné, že se tentokrát vůz nepřevrátil na bok...😮 (color Fotočas)
Alter Markt s tramvajkou a klukem... (color Fotočas)
Alter Markt s tramvajkou a klukem... (color Fotočas)
1964 - Vidím tenhle obrázek v reálu jako by to bylo včera..! Do samky jsem chodil taťkovi se síťovkou pro "lahvače sedmičky", a Garant-pekaři tam stáli takhle hodně často.. 😃 (color Fotočas)
1964 - Vidím tenhle obrázek v reálu jako by to bylo včera..! Do samky jsem chodil taťkovi se síťovkou pro "lahvače sedmičky", a Garant-pekaři tam stáli takhle hodně často.. 😃 (color Fotočas)
Přestupní stanice v Jablonci u Remize tak jak vypadala v roce 1972. (color Fotočas)
Přestupní stanice v Jablonci u Remize tak jak vypadala v roce 1972. (color Fotočas)
Výhybna u rybníků na Vrkoslavicích... Nedatováno, řekl bych 40 tá léta před dlážděním silnice. Když tak opravte.. 😃 (color Fotočas)
Výhybna u rybníků na Vrkoslavicích... Nedatováno, řekl bych 40 tá léta před dlážděním silnice. Když tak opravte.. 😃 (color Fotočas)
1959 - Tramvajka k vlaku do Rychnova na samém vrcholku stoupání z Jablonce do Vrkoslavic... (color Fotočas)
1959 - Tramvajka k vlaku do Rychnova na samém vrcholku stoupání z Jablonce do Vrkoslavic... (color Fotočas)
koloroval Fotočas Mirek
koloroval Fotočas Mirek
Jablonec- Pražská ulice 1963 (archiv J.Peterka)
Jablonec- Pražská ulice 1963 (archiv J.Peterka)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Jablonec nad Nisou, 10.7.1962, pohled vrchním vjezdem do areálu vozovny. Původně mostecké 6MT č. 34 právě probíhá velkou opravou, po které vyrazí do jabloneckých ulic s číslem 117. Pak se ještě projede po Ústí nad Labem a nakonec se vrátí do Liberce. Za ní patrně služební vůz č. 122 (ex 22 z roku 1904) a vpravo vykukuje původní poštovní vůz č. 136 z roku 1903, používaný jako nehodový.
Jablonec nad Nisou, 10.7.1962, pohled vrchním vjezdem do areálu vozovny. Původně mostecké 6MT č. 34 právě probíhá velkou opravou, po které vyrazí do jabloneckých ulic s číslem 117. Pak se ještě projede po Ústí nad Labem a nakonec se vrátí do Liberce. Za ní patrně služební vůz č. 122 (ex 22 z roku 1904) a vpravo vykukuje původní poštovní vůz č. 136 z roku 1903, používaný jako nehodový.
Ještě stará hasičská zbrojnice v Liberecké ulici u Plynárny - pamatuješ ? (color Fotočas)
Ještě stará hasičská zbrojnice v Liberecké ulici u Plynárny - pamatuješ ? (color Fotočas)
Výhybna Pražská, Jablonec nad Nisou, 17.9.1961. Vlečný vůz č. 182 najíždí své poslední kilometry. Provoz v Jablonci zahájil v roce 1900 pod číslem 31, v letech 1951-56 byl zapůjčen do Liberce. Po návratu obdržel nové číslo 182 a na konci roku 1961 byl vyřazen. Foto Erwin Cettineo
Výhybna Pražská, Jablonec nad Nisou, 17.9.1961. Vlečný vůz č. 182 najíždí své poslední kilometry. Provoz v Jablonci zahájil v roce 1900 pod číslem 31, v letech 1951-56 byl zapůjčen do Liberce. Po návratu obdržel nové číslo 182 a na konci roku 1961 byl vyřazen. Foto Erwin Cettineo
archiv Ladislav Vacek - Podhorská a za tím malým domečkem se chodí nahoru na sídliště - Šumava, vyjdete naproti čistírně peří (komentář: Dana Slavík Žlábková )
archiv Ladislav Vacek - Podhorská a za tím malým domečkem se chodí nahoru na sídliště - Šumava, vyjdete naproti čistírně peří (komentář: Dana Slavík Žlábková )
Stejné místo rok 1908, ale jen jedna tramvaj. (archiv Kamil Syrovátka)
Stejné místo rok 1908, ale jen jedna tramvaj. (archiv Kamil Syrovátka)
Nynější Podhorská, na konci ulice restaurace Hermanka. (archiv Miroslav Janík)
Nynější Podhorská, na konci ulice restaurace Hermanka. (archiv Miroslav Janík)
Jablonec nad Nisou, výhybna Pražská 15.7.1953. Tramvajový vlak vedený motorovým vozem č. 59 přijel od Janova a po vykřižování bude pokračovat přes Vrkoslavice, Kokonín a Pulečný do Rychnova. (archiv Boveraclubu) komentář Františka Zikmunda - A vpravo vzadu je už napojena kolej od Liberce (v té době se jezdilo jen do Vratislavic). Od 1955 pak v celé trase. Někdy se tam sešly vozy obou linek + protijedoucí do Janova. Také jsem se do Rychnova mnohokrát svezl. Nejvíc se mi líbila "vracečka" oblouk 180 stupňů v Kokoníně.- Škoda, že není nějaká fotka.
Jablonec nad Nisou, výhybna Pražská 15.7.1953. Tramvajový vlak vedený motorovým vozem č. 59 přijel od Janova a po vykřižování bude pokračovat přes Vrkoslavice, Kokonín a Pulečný do Rychnova. (archiv Boveraclubu) komentář Františka Zikmunda - A vpravo vzadu je už napojena kolej od Liberce (v té době se jezdilo jen do Vratislavic). Od 1955 pak v celé trase. Někdy se tam sešly vozy obou linek + protijedoucí do Janova. Také jsem se do Rychnova mnohokrát svezl. Nejvíc se mi líbila "vracečka" oblouk 180 stupňů v Kokoníně.- Škoda, že není nějaká fotka.
"vracečka" oblouk 180 stupňů v Kokoníně.- (archiv Boveraclubu)
"vracečka" oblouk 180 stupňů v Kokoníně.- (archiv Boveraclubu)
"vracečka" oblouk 180 stupňů v Kokoníně.- (archiv Boveraclubu)
"vracečka" oblouk 180 stupňů v Kokoníně.- (archiv Boveraclubu)
"vracečka" oblouk 180 stupňů v Kokoníně.- (archiv Boveraclubu)
"vracečka" oblouk 180 stupňů v Kokoníně.- (archiv Boveraclubu)
"vracečka" oblouk 180 stupňů v Kokoníně.- (archiv Boveraclubu)
"vracečka" oblouk 180 stupňů v Kokoníně.- (archiv Boveraclubu)
Dolní Kokonín v roce 1925. Ani nevím že nahoře u školy bývala tenkrát výhybka... 😮 (color Fotočas)
Dolní Kokonín v roce 1925. Ani nevím že nahoře u školy bývala tenkrát výhybka... 😮 (color Fotočas)
Vykolejení tramvaje v Jablonci na náměstí Josef Scheibler Platz (dnes nám. Boženy Němcové) se secesním kostelem Povýšení sv. Kříže. ( což vlastně není náměstí, ale křižovatka s kostelem) . (archiv J.Peterka)
Vykolejení tramvaje v Jablonci na náměstí Josef Scheibler Platz (dnes nám. Boženy Němcové) se secesním kostelem Povýšení sv. Kříže. ( což vlastně není náměstí, ale křižovatka s kostelem) . (archiv J.Peterka)
Palackého (archiv J.Peterka)
Palackého (archiv J.Peterka)
DEPO - jablonecká remize, opravy a údržby jabloneckého vozového parku, "rychlá pomoc" pro vozy, které v kopcovitém terénu jablonecka dostávaly pěkně zabrat a pravidelná údržba vozů byla na denním pořádku. (color Fotočas)
DEPO - jablonecká remize, opravy a údržby jabloneckého vozového parku, "rychlá pomoc" pro vozy, které v kopcovitém terénu jablonecka dostávaly pěkně zabrat a pravidelná údržba vozů byla na denním pořádku. (color Fotočas)
GABLONZ a.d. Nise Linka HONSBERK / JOHANESBERG ( foto u Remize) (color Fotočas)
GABLONZ a.d. Nise Linka HONSBERK / JOHANESBERG ( foto u Remize) (color Fotočas)
Jablonec nad Nisou, Podhorská ulice dne 27.3.1923, tedy 99 let zpátky. Motorový ůz č. 4 sloužil v letech 1900 až 1945. (archiv Boveraclubu)
Jablonec nad Nisou, Podhorská ulice dne 27.3.1923, tedy 99 let zpátky. Motorový ůz č. 4 sloužil v letech 1900 až 1945. (archiv Boveraclubu)
Za časů tramvajových v Jabloneckých Pasekách... (archiv Petr Gerhardt)
Za časů tramvajových v Jabloneckých Pasekách... (archiv Petr Gerhardt)
trať linky č.1 Rychnov-Jablonec-Janov, trať vedla i lesem mezi Kokonínem a Pulečným. Založena byla roku 1900 a ukončena v roce 1965
trať linky č.1 Rychnov-Jablonec-Janov, trať vedla i lesem mezi Kokonínem a Pulečným. Založena byla roku 1900 a ukončena v roce 1965

STAVBA ÚZKOKOLEJNÉ TRAMVAJOVÉ DRÁHY JABLONEC /RYCHNOV
(foto je z míst tkzv. "pulečenského lesa" )

....................................................
Povězme si, jak se tramvaje v Jablonci zrodily. Až do roku 1888 postrádal Jablonec železniční spojení, protože první trať v našem kraji - z Pardubic do Liberce - otevřená 1. května 1858, naše město minula. Naštěstí protnula alespoň 8 km vzdálený Rychnov. S myšlenkou založení elektrické dráhy v Jablonci přišel v roce 1894 jablonecký továrník Gustav Hoffman. Šlo mu o vybudování moderního dopravního systému pro potřeby místního průmyslu a spojení města s hlavní železniční sítí.
O čtyři roky později obdrželo naše město koncesní listinu, kterou vydalo c. a k. ministerstvo železnic ve Vídni. Tato listina ukládala soukromé "Jablonecké společnosti pouličních drah a elektráren" vystavět a provozovat jednokolejnou trať v délce 23,618 kilometrů. Práce na výstavbě byly započaty v roce 1898 a ve středu 7. února 1900 se v Jablonci začala psát historie dodnes obdivovaného tramvajového provozu, respektive elektrické dráhy, která dokázala velmi důmyslně přepravit snad cokoliv.

20.4.1966 Jablonec nad Nisou - Pražská ulice (archiv Boveraclubu)
20.4.1966 Jablonec nad Nisou - Pražská ulice (archiv Boveraclubu)
Tramvajky Jablonec/Liberec a Paseky /Jablonecké nádraží. Jediné místo v Jablonci, kde nedává řidič přednost, při odbočování vlevo. 😃 (color Fotočas)
Tramvajky Jablonec/Liberec a Paseky /Jablonecké nádraží. Jediné místo v Jablonci, kde nedává řidič přednost, při odbočování vlevo. 😃 (color Fotočas)
GEBIRGSTRASSE Velmi frekventovaná část Gablonz a.d.Nise v první polovině minulého století... (color Fotočas)
GEBIRGSTRASSE Velmi frekventovaná část Gablonz a.d.Nise v první polovině minulého století... (color Fotočas)
Bez komentáře na křižovatce u jablonecké polikliniky.. 🙂 (color Fotočas)
Bez komentáře na křižovatce u jablonecké polikliniky.. 🙂 (color Fotočas)
archiv Fotočas Mirek
archiv Fotočas Mirek
BOVERACLUB Historické fotky Bovera-clubu, které nám připomínají minulé století s tramvajkama jak v Liberci , tak i v Jablonci . Jen jsem je trochu obarvil. Díky moc chlapi..!! (color Fotočas)
BOVERACLUB Historické fotky Bovera-clubu, které nám připomínají minulé století s tramvajkama jak v Liberci , tak i v Jablonci . Jen jsem je trochu obarvil. Díky moc chlapi..!! (color Fotočas)
Rudé náměstí v reálném socialismu - cca1960+
Rudé náměstí v reálném socialismu - cca1960+
Nástupní i výstupní stanice Jablonec/Liberec na tehdejším "Dukeláku" u starého dobrého Merkuru. Zde jsem tři roky každé ráno nastupoval a jezdil do LB na učňák. V tramvaji se tradičně narychlo šprtaly slovíčka z němčiny a dopisovaly úkoly 😃 (color Fotočas)
Nástupní i výstupní stanice Jablonec/Liberec na tehdejším "Dukeláku" u starého dobrého Merkuru. Zde jsem tři roky každé ráno nastupoval a jezdil do LB na učňák. V tramvaji se tradičně narychlo šprtaly slovíčka z němčiny a dopisovaly úkoly 😃 (color Fotočas)
Určitě jedu ve vlečňáku do Liberce na učňák...🙃 (color Fotočas)
Určitě jedu ve vlečňáku do Liberce na učňák...🙃 (color Fotočas)
JN-vykolejení tramvaje-Dlouhá ulice(Lange Gasse) (archiv J.Cvrček)
JN-vykolejení tramvaje-Dlouhá ulice(Lange Gasse) (archiv J.Cvrček)
Moderní tramvaj v zastávce přestupního uzlu v Jablonci nad Nisou. T2 č. 6002 v lednu 1957.(archiv Boveraclubu) Komentář Jiří Rak: Prostě krása. 1965 likvidace tramvají v Jablonci, 2021 zrušení úzkorozchodné tramvaje Liberec - Jablonec. A nově rekonstruovaná trať na 1435 mm opět zůstane zakonzervovaná na kraji centra a paradoxně tak nadále nenabídne lepší alternativu k vlaku, podél nějž pojede řadu km o stejném rozchodu.
Moderní tramvaj v zastávce přestupního uzlu v Jablonci nad Nisou. T2 č. 6002 v lednu 1957.(archiv Boveraclubu) Komentář Jiří Rak: Prostě krása. 1965 likvidace tramvají v Jablonci, 2021 zrušení úzkorozchodné tramvaje Liberec - Jablonec. A nově rekonstruovaná trať na 1435 mm opět zůstane zakonzervovaná na kraji centra a paradoxně tak nadále nenabídne lepší alternativu k vlaku, podél nějž pojede řadu km o stejném rozchodu.
Šedesát let zpátky, aneb pohled do roku 1963 objektivem Erwina Cettinea. V čele soupravy vyjíždějící z Jablonce je motorový vůz č. 41 a ještě týž rok bude po nehodě vyřazen. (koloroval Zbyněk Prokopič)
Šedesát let zpátky, aneb pohled do roku 1963 objektivem Erwina Cettinea. V čele soupravy vyjíždějící z Jablonce je motorový vůz č. 41 a ještě týž rok bude po nehodě vyřazen. (koloroval Zbyněk Prokopič)
K O K O N Í N i s jeho historickou, ještě používanou tramvajovou podkovou (color Fotočas)
K O K O N Í N i s jeho historickou, ještě používanou tramvajovou podkovou (color Fotočas)
Tramvajka objíždějící hotel Krone (Koruna)na dnešní ulici Komenského v Jablonci, v první polovině minulého století 😮 (color Fotočas)
Tramvajka objíždějící hotel Krone (Koruna)na dnešní ulici Komenského v Jablonci, v první polovině minulého století 😮 (color Fotočas)
Pohledy z našeho okna na hlavní křižovatku u Remize, dnešního kruháku v 70-tých letech minulého století...😁✋ (color Fotočas)
Pohledy z našeho okna na hlavní křižovatku u Remize, dnešního kruháku v 70-tých letech minulého století...😁✋ (color Fotočas)
Pozemní práce v Loučné, před výhybnou "U Modrého Dunaje" na tramvajové lince Jablonec/Janov. (color Fotočas)
Pozemní práce v Loučné, před výhybnou "U Modrého Dunaje" na tramvajové lince Jablonec/Janov. (color Fotočas)
Poslední dny domků naproti pumpě, na staré Liberecké ulice před kompletním vybouráním...🤨 (color Fotočas )
Poslední dny domků naproti pumpě, na staré Liberecké ulice před kompletním vybouráním...🤨 (color Fotočas )
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
1987 (archiv Boveraclubu)
Jablonec nad Nisou 8.8.1958 a křižovatka ulic Poštovní a Sadová s projíždějící tramvajovou soupravou na lince č. 11 do Liberce. (archiv Boveraclubu) komentář František Zikmund: popředí ještě koleje od nádraží tehdejší jablonecké linky 2, do Pasek. Jedenáctka si musela dávat pozor, jestli proti ní nepojede od divadla v protisměru po jednokolejce nějaká dvojka. Byla tam sice krátkou dobu nějaká signalizace, ale co pamatuji nikdy nefungovala. Já v tom roce dělal brigádníka/průvodčího.
Jablonec nad Nisou 8.8.1958 a křižovatka ulic Poštovní a Sadová s projíždějící tramvajovou soupravou na lince č. 11 do Liberce. (archiv Boveraclubu) komentář František Zikmund: popředí ještě koleje od nádraží tehdejší jablonecké linky 2, do Pasek. Jedenáctka si musela dávat pozor, jestli proti ní nepojede od divadla v protisměru po jednokolejce nějaká dvojka. Byla tam sice krátkou dobu nějaká signalizace, ale co pamatuji nikdy nefungovala. Já v tom roce dělal brigádníka/průvodčího.
Jablonec n.N.- tramvaj vyjíždí ze smyčky v dnešních Tyršových sadech do tehdy ještě průjezdné Poštovní ulice (archiv Všichni Čermáci)
Jablonec n.N.- tramvaj vyjíždí ze smyčky v dnešních Tyršových sadech do tehdy ještě průjezdné Poštovní ulice (archiv Všichni Čermáci)

Trať sloužila především pro nákladní dopravu - uhlí z Brandlu do janovské sklárny. Pro osobní dopravu sloužila jen výjimečně, zpravidla na Dušičky jezdila speciální linka na hřbitov a také byla využita při odsunu Němců z Jablonce - shromaždiště totiž bylo v místě dnešního OC Rýnovka. Trať byla zrušena na začátku 50. let.

Ale fotografie bude z pozdějších let, kdy tam byl už jen trúhelník pro obracení tramvají. Mapa - zdroj: Boveraclub (komentář: Petr Leosz Mikula)

archiv Fotočas Mirek
archiv Fotočas Mirek

Slavomír Jiří Lamberg - Při rekonstrukci Liberecké,tam byla chvíli točna a konečná.Jenom si nemohu vzpomenout ve kterém roce.Cca.druhá polovina sedmdesátých let

Jablonec u Brandlu

Věřte nebo ne, já vůbec nepamatuju, že by kolej byla vedena někdy z hlavní Liberecké, do Tovární ulice ! Možná na čas při nějakých pozemních úpravách, ale já to nevím
(color Fotočas)

Tramvaj tudy vedla až do Mšena, sloužila pro dopravu zboží ke vlakům . Snad to dobře reprodukuji ze článku o historii. "Nad jabloneckou tramvajovou dopravou se začalo smrákat již za války, kdy byla zrušena trať od Brandlu k divadlu. V roce 1945 také skončila přeprava pošty. V roce 1950 byl ukončen provoz na trati Brandl - Rýnovice (od roku 1904 pouze nákladní provoz). I přesto se v Jablonci začala stavět nová tramvajová trať." (komentář: Anna Körnerová)

Byl tam takový trojúhelník, myslím že v roce 87-88 a vlastně i konečná.Pak zbourali tu hasičárnu a tu kostku v pozadí ( komentář: Petr Falta)

archiv Pavel Killian
archiv Pavel Killian
Tramvajka pod Brandlem na trati Jablonec/Liberec koncem šedesátých let. Touhle jsem v 67 jezdil do školy do LB. a ve vlečňáku na poslední chvíli do a opisoval úkoly nebo bifloval německá slovíčka... 😃 (color Fotočas)
Tramvajka pod Brandlem na trati Jablonec/Liberec koncem šedesátých let. Touhle jsem v 67 jezdil do školy do LB. a ve vlečňáku na poslední chvíli do a opisoval úkoly nebo bifloval německá slovíčka... 😃 (color Fotočas)
První polovina padesátých let a místo, kde se potkávaly koleje třech rozchodů. Železnice 1435 mm, tramvaj 1000 mm a průmyslová drážka 600 mm. Tehdejší názvy: Jablonec nad Nisou, odbočka - Brandl - Plynárna. (archiv Boveraclubu)
První polovina padesátých let a místo, kde se potkávaly koleje třech rozchodů. Železnice 1435 mm, tramvaj 1000 mm a průmyslová drážka 600 mm. Tehdejší názvy: Jablonec nad Nisou, odbočka - Brandl - Plynárna. (archiv Boveraclubu)

Z RYCHNOVA DO JANOVA S TRAMVAJÍ I BEZ TRAMVAJE (kdysi a v roce 2012)

(archiv Boveraclubu

Konečná v Rychnově u Jablonce nad Nisou těsně po válce.
Konečná v Rychnově u Jablonce nad Nisou těsně po válce.
Nádražní budova v Rychnově.
Nádražní budova v Rychnově.
Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Rychnov u Jablonce nad Nisou.
Dolní Kokonín.
Dolní Kokonín.
Kokonín.
Kokonín.
Kokonínská podkova.
Kokonínská podkova.
Poblíž Pyramidy.
Poblíž Pyramidy.
Vrkoslavice překladiště.
Vrkoslavice překladiště.
Vrkoslavice výhybna.
Vrkoslavice výhybna.
Vozovna Pražská.
Vozovna Pražská.
Ruďák.
Ruďák.
Palackého třída.
Palackého třída.
Ostrý roh.
Ostrý roh.
Modrý Dunaj.
Modrý Dunaj.
Před Janovem.
Před Janovem.
Před Janovem.
Před Janovem.
Janov
Janov
Janov
Janov

Jablonecká tramvaj před 100 lety

archiv David Pavlis
archiv Markéta Hrubá
archiv Markéta Hrubá

NA HORNÍM KOKONÍNĚ

(color Fotočas)

Místo nehody tramvaje dne 25.1.1946, Jablonec nad Nisou, Pražská ulice (tehdy ještě Vídeňská) nad křižovatkou s Revoluční.
Místo nehody tramvaje dne 25.1.1946, Jablonec nad Nisou, Pražská ulice (tehdy ještě Vídeňská) nad křižovatkou s Revoluční.
Odstraňování následků nehody tramvaje ze dne 25.1.1946, následující den jsou vlečný i motorový vůz složitě zvedány zpět na kola.
Odstraňování následků nehody tramvaje ze dne 25.1.1946, následující den jsou vlečný i motorový vůz složitě zvedány zpět na kola.
Odstraňování následků nehody tramvaje ze dne 25.1.1946, následující den jsou vlečný i motorový vůz složitě zvedány zpět na kola.
Odstraňování následků nehody tramvaje ze dne 25.1.1946, následující den jsou vlečný i motorový vůz složitě zvedány zpět na kola.
Fungl nový motorový vůz č. 55 byl poprvé v provozu 28.9.1926 a úplně naposled 25.1.1946.
Fungl nový motorový vůz č. 55 byl poprvé v provozu 28.9.1926 a úplně naposled 25.1.1946.
Sobota 26.1.1946 a odstraňování následků dopravní hehody. Poničený motorák a vlekem je už na kolejích a tažen jinou tramvajé do remize.
Sobota 26.1.1946 a odstraňování následků dopravní hehody. Poničený motorák a vlekem je už na kolejích a tažen jinou tramvajé do remize.

Nehoda tramvaje - Jablonec nad Nisou - 25.1.1946

Na začátku pátrání byly jen dvě fotografie z nehody tramvajové soupravy v Jablonci nad Nisou, a to ještě s chybně uvedenou datací. Postupným bádáním a přispěním různých kolegů se podařilo upřesnit dění kolem jedné z poválečných nehod na kolejích jabloneckých elektrických drah.

V pátek 25.1.1946 přijela v 19:56 tramvajová souprava linky č. 1 od Jablonce na konečnou zastávku u rychnovského nádraží. V čele byl motorový vůz č. 55 vyrobený a dodaný v roce 1926 s připojeným vlečným vozem z třicátých let, jedním ze čtyř dodaných z Prahy od Ringhoffera. V každém voze průvodčí a v motoráku řidič Vladimír Hošic, narozený 29.7.1912 a k elektrickým drahám přijatý 17.9.1945 jako zaměstnanec se služebním číslem 738. Tramvajákem byl tedy asi jen 4 měsíce, jako trvalé bydliště stále ještě uváděl Novou Paku, Klášterní 142. Praxi v řízení ve svých 33 letech tedy asi neměl příliš velkou. V Rychnově tramvaje přebraly cestující z vlaku od Turnova, posádka ještě předtím musela ve výhybně pod nádražní budovou odpojit vlek, objet ho motorákem a připojit na druhou stranu. Za čtyři minuty se to stíhalo tak tak, odjezd ve 20:00 byl mírně opožděn. Průvodčí z vleku písknul k odjezdu, průvodčí motoráku zatáhl za řemínek a cinknul nad řidičem k odjezdu. Dvakrát nohou na nášlapný zvonec a odjezd na poslední spoj dnešní služby, v Jablonci konec, do remíze a domů. Průvodčí odbavovali cestující až za jízdy, na křižování v pulečenském lese stáhnout zpoždění, Kokonínem nahoru přes podkovu motorák jen vrněl v pomalé jízdě a před kokonínskou školou už zase čekalo křižování. Pak už se jen přehoupnout přes horizont nahoře ve Vrkoslavicích a kolem překladiště a přes prázdnou výhybnu dolů k Jablonci. U dalšího překladiště naproti pivovaru trochu přibrzdit na výhybkách a můžeme to víc pustit, zvlášť když prudké klesání 66 promile se zde zmirňuje na příznivějších 56. Jenomže plný vlak se najednou dostal na kluzké koleji do smyku a rychlost se zvýšila. Před prudkým pravým obloukem nebyl čas vypnout brzdu, kola znovu roztočit třeba i zapnutím jízdy, posypat pískem a znovu opatrně brzdit. Možná to neměl mladý řidič ještě v krvi, a tak zatáhl klikou až na konec, ale když se netočí kola, netočí se motor a ten nevyrábí proud pro nouzové použití kolejnicových brzd. V oblouku na Pražské před křižovatkou s Revoluční se oba vozy naklonily doleva a začaly se převracet v plné rychlosti na chodník. V následujícím levém oblouku navíc převrácený motorák prudce narazil do trakčního sloupu, přičemž byla rozdrcena vrchní část plošiny. Najednou ticho a tma. Kdo a kam běžel o pomoc se asi nedozvíme. Možná některý z průvodčích, nebo někdo z cestujících utíkal zpátky do nedalekého pivovaru k telefonu. Cestující A. Bulva a J. Sumerauer přišli na místě o život, dalších 8 jich bylo těžce zraněno a 20 lehce. Zemřel i řidič Vladimír Hošic, parte však uvádí úmrtí asi až dvě hodiny po nehodě, možná v nemocnici. U nehody asistovali hasiči, záchranka nedorazila vůbec, protože neměla benzín. Nehoda se stala už za tmy, a tak fotografie dokládají, že následky nehody byly odstraňovány ještě během druhého dne. Na místě asistoval pracovní vlak složený z motorového vozu a vlečné trolejové věže, mimochodem dodnes existující. Po složitém vyzvednutí vozů zpět na kola pomocí heverů a pražců a nakolejení byla těžce poškozená souprava jiným motorovým vozem odtažena do vozovny.Motorový vůz se zničenou plošinou byl vyřazen, vozová skříň zlikvidována. Podvozek byl ale nadále využit pro výměnný způsob oprav stejného typu vozů. Vlečný vůz byl opraven a vzhledem k tomu, že neznáme jeho číslo, je možné, že existuje dodnes v Liberci jako historický.

Nejen Jablonec nad Nisou se po válce potýkal s řadou těžkých nehod v tramvajovém provozu, zaznamenáno je jich několik a velké množství dalších jistě upadlo v zapomnění. Stejné to bylo i v sousedním Liberci, ale třeba i v Ústí nad Labem, kde došlo v roce 1947 k nehodě s nejtragičtějšími následky u nás. Určitě nezanedbatelný vliv měla poválečná obměna zaměstnanců, kdy zkušené letité řidiče musel rychle nahradit nový nedostatečně zkušený a zacvičený personál.(autor příspěvku Boveraclub)

Nedělní vydání "Stráže severu" stručně informavolo o nehodě a problémech se záchrankou.
Nedělní vydání "Stráže severu" stručně informavolo o nehodě a problémech se záchrankou.
Zaměstnanecká kniha Jabloneckých elektrických drah, vedená od roku 1899 obsahuje na řádku 738 údaje o řidiči Vladimíru Hošicovi.
Zaměstnanecká kniha Jabloneckých elektrických drah, vedená od roku 1899 obsahuje na řádku 738 údaje o řidiči Vladimíru Hošicovi.
Jízdní řád linky č. 1 Rychnov - Jablonec - Janov z roku 1950 se od předešlého příliš neodlišoval.
Jízdní řád linky č. 1 Rychnov - Jablonec - Janov z roku 1950 se od předešlého příliš neodlišoval.
Zprava od Pavla Killiana...Míro, nevím jestli jsi je viděl. Přeposílám z Boveraclubu. Když to hodíš na Jbc. stránky, tak chtějí, zda se někdo přihlásí se vzpomínkami. Posílám i jejich text. Možná budeš chtít, obarvit. Čau Pavel. (color Fotočas)(to víš že budu.. )
Další vyhozená fotografie vytažená z koše, fotografie objektu z roku 1840, který už z množství "mých" publikovaných fotografií určitě dobře poznáte: Nebo ne ? 😃 (color Fotočas)
Další vyhozená fotografie vytažená z koše, fotografie objektu z roku 1840, který už z množství "mých" publikovaných fotografií určitě dobře poznáte: Nebo ne ? 😃 (color Fotočas)
archiv Pavel Kilián
archiv Pavel Kilián
HOSPODA NA "PYRAMIDĚ" Hospůdka na dnešní "Pyramidě" ve Vrkoslavicích/Kokoníně, kde se občas zastavovaly osobní dostavníky s pasažéry směřující na rychnovské nádraží k vlakům a zpět do Jablonce.  Tady se zastavovaly aby napojili koně, vozky i cestující, a poté pokračovaly dále.. ! (color Fotočas)
HOSPODA NA "PYRAMIDĚ" Hospůdka na dnešní "Pyramidě" ve Vrkoslavicích/Kokoníně, kde se občas zastavovaly osobní dostavníky s pasažéry směřující na rychnovské nádraží k vlakům a zpět do Jablonce. Tady se zastavovaly aby napojili koně, vozky i cestující, a poté pokračovaly dále.. ! (color Fotočas)
Kokonin, Rychnovska ul. směr Vrkoslavice
Kokonin, Rychnovska ul. směr Vrkoslavice
Neděle 24.8.1952 a motorový vůz č. 59 vyčkává na jablonecké Palackého třídě svého času odjezdu na lince č. 3 směrem do Kokonína. (archiv Boveraclubu)
Neděle 24.8.1952 a motorový vůz č. 59 vyčkává na jablonecké Palackého třídě svého času odjezdu na lince č. 3 směrem do Kokonína. (archiv Boveraclubu)