Hotel Koruna

01.10.2021
HOTEL KORUNA (úprava+color Fotočas)
HOTEL KORUNA (úprava+color Fotočas)
HOTEL KORUNA (úprava+color Fotočas)
HOTEL KORUNA (úprava+color Fotočas)

Hotel Koruna

Zmizelý Jablonec nad Nisou - tentokrát o někdejší významné jablonecké budově, která stávala v místech dnešního parčíku před prodejnou Delvita (Jabloň), dnes CENTRAL.
Jablonec nebyl založen, ale vznikl, když tato krajina byla dosídlena.

Z nejstarší podoby názvu našeho města "Jablonec z Novum" z roku 1356 se dá usuzovat, že obyvatelé přišli z Jablonce u Mnichova Hradiště.
Teprve po povýšení Jablonce na městys roku 1808 bylo nutno pozměnit jeho vesnický vzhled. Potřeba prostoru pro týdenní a roční trhy vedla k hledání vhodného místa. Nejdříve se jednalo o prostranství, které tvoří nynější Komenského náměstí. To bylo přirozeným střediskem společenského života obce. Záměr ale nevyšel pro neochotu majitelů pozemků i pro námitky některých obyvatel, že by zde vzniklo "rodinné náměstí" (v souvislosti s vlastnictvím okolních domů).

To byly důvody, které zachránily starý zájezdní hostinec zvaný Dorfschenke - Vesnický šenk. Podle starých záznamů ho dal postavit Christ Elgert již v polovině 17. sto­letí. Jednalo se o patrovou dřevěnou stavbu.

Nový vzhled, tentokrát již zděného hos­tince z roku 1840, byl dílem G. Esselbacha. Hotel Krone - tedy Koruna - s vinárnou Reingold měl velmi dobrou pověst již před první světovou válkou. Velkou zásluhu na tom měl nepochybně hoteliér Josef Hub. Zhor­šené zásobování a celková hospodářská situace však vedla k chátrání hotelu. Od roku 1948 byl celý objekt postupně uzavírán. Ještě v roce 1949 zde byla uspořádána výstava drobných hospodářských zvířat. Chátrající stavba byla pak využita jako ubytovna zaměstnanců podniku Bižuterie. Poslední tečkou za někdejší slávou hotelu se stala demolice v roce 1953. V souvislosti s měnovou reformou (k níž došlo ve stejném roce) si občané trefně říkali: "Tak už nemáme ani Korunu."

Počátkem šedesátých let byl uvolněný prostor upraven na park. Staré hotelové sklepení zde však zůstalo a bývalo s ním dříve počí­táno pro účely civilní obrany.
autor článku: Václav Vostřák

Jablonecký hotel Koruna v dobách své slávy a prosperity, jak jsme ho ještě neviděli.. (color Fotočas)
Jablonecký hotel Koruna v dobách své slávy a prosperity, jak jsme ho ještě neviděli.. (color Fotočas)
Jablonecký hotel Koruna v dobách své slávy a prosperity, jak jsme ho ještě neviděli.. (color Fotočas)
Jablonecký hotel Koruna v dobách své slávy a prosperity, jak jsme ho ještě neviděli.. (color Fotočas)
V GABLONZ na Hauptstrasse 1933 - před hotelem KRONE ( KORUNA). (color Fotočas)
V GABLONZ na Hauptstrasse 1933 - před hotelem KRONE ( KORUNA). (color Fotočas)
1933 (archiv Milan Brož)
1933 (archiv Milan Brož)
Jablonecké "živo" v roce 1915 (color Fotočas)
Jablonecké "živo" v roce 1915 (color Fotočas)
Hotel Koruna na dnešní Komenské ulici (color Fotočas)
Hotel Koruna na dnešní Komenské ulici (color Fotočas)
Tramvajka objíždějící hotel Krone (Koruna)na dnešní ulici Komenského v Jablonci, v první polovině minulého století 😮 (color Fotočas) PS: Tramvajové sběrače V Liberci se měnily tyčové sběrače za lyry hromadně v roce 1914 a ty pak za pantografy v roce 1936 (první vozy s PTG: pracovní č. 11 v roce 1924 a sněhový pluh „Krasin“ v roce 1925). V Jablonci nad Nisou se přecházelo z kladek v letech 1912 – 1914 a následně na pantografy v letech 1931 – 1935. (poznámka od Honzy Drábka)
Tramvajka objíždějící hotel Krone (Koruna)na dnešní ulici Komenského v Jablonci, v první polovině minulého století 😮 (color Fotočas) PS: Tramvajové sběrače V Liberci se měnily tyčové sběrače za lyry hromadně v roce 1914 a ty pak za pantografy v roce 1936 (první vozy s PTG: pracovní č. 11 v roce 1924 a sněhový pluh „Krasin“ v roce 1925). V Jablonci nad Nisou se přecházelo z kladek v letech 1912 – 1914 a následně na pantografy v letech 1931 – 1935. (poznámka od Honzy Drábka)
C A F É  K R Ó N E a okolí  🧐 (color Fotočas)
C A F É K R Ó N E a okolí 🧐 (color Fotočas)
Zdroj: Kamil Syrovátka
Zdroj: Kamil Syrovátka
Hotel a kavárna Koruna 1925 (archiv J.Peterka)
Hotel a kavárna Koruna 1925 (archiv J.Peterka)
Hauptstrasse- Hotel Koruna 1927 (archiv J.Peterka)
Hauptstrasse- Hotel Koruna 1927 (archiv J.Peterka)
Komenského ulice, v povzdálí hotel Koruna
Komenského ulice, v povzdálí hotel Koruna
Hotel KORUNA - LP : 1800 😃 (color Fotočas)
Hotel KORUNA - LP : 1800 😃 (color Fotočas)
1904 (archiv O.Musil)
1904 (archiv O.Musil)
Hotel KORUNA v Jablonci + 21.5 1955 Sem si na pivo už nikdo nezajde... (color Fotočas)
Hotel KORUNA v Jablonci + 21.5 1955 Sem si na pivo už nikdo nezajde... (color Fotočas)
Místa v Jablonci, které se ani za víc jak sto let moc nezměnila. Zde ještě stojí pouze hotel KRONE, který byl zbourán začátkem 50-tých let, jinak je vše skoro stejné 🙂 (color Fotočas)
Místa v Jablonci, které se ani za víc jak sto let moc nezměnila. Zde ještě stojí pouze hotel KRONE, který byl zbourán začátkem 50-tých let, jinak je vše skoro stejné 🙂 (color Fotočas)
zde již hotel chybí (archiv Fotočas Mirek)
zde již hotel chybí (archiv Fotočas Mirek)
Konec jedné z nejznámějších budov celé historie starého města Gablonz/Jablonce - hotelu KRONE/KORUNA 1.11.1954. (color Fotočas)
Konec jedné z nejznámějších budov celé historie starého města Gablonz/Jablonce - hotelu KRONE/KORUNA 1.11.1954. (color Fotočas)
15.11.1954
15.11.1954