Městské divadlo

01.10.2021
foto Pepino Hurta
foto Pepino Hurta

Trocha pravdy a HISTORIE..

...............................Starosta města A. H. Posselt provedl 23. července slavnostní výkop základů a v den sedmdesátých šestých narozenin císaře Františka Josefa I., v neděli 18. srpna 1906, byl slavnostně položen základní kámen městského divadla. Figurální výzdobu exteriéru navrhl vídeňský sochař Karl Hegenbarth. Na střeše divadla byla umístěna vítězná spřežení tažené lvy. Alegorické postavy vozatajů, múza Thalie a Komedie, jsou dnes bohužel ztraceny.

Postupnou rekonstrukcí procházelo v letech 1964-68 i městské divadlo. Tato rekonstrukce však nebyla nejšťastnější. Z dnešního pohledu tehdejší pojetí "modernizace" vážně narušilo architektonickou a výtvarnou koncepci stavby. Došlo k odstraňování zdobných prvků z exteriérů a interiérů. Uvnitř divadla došlo k pozměnění malby, k redukcím zlaceného štuku a úpravám vestibulu a foyeru. Z průčelí zmizely vrcholové dominanty - alegorické postavy vozatajů.

V roce 1990 rozhodla rada MěNV o změně názvu Divadla Julia Fučíka na Městské divadlo. V průběhu osmdesátých a devadesátých let se stavební a technický stav divadla natolik zhoršil, že bylo třeba začít uvažovat o rekonstrukci. Rekonstrukce začala v říjnu 1996. Vzniklo účelové sdružení stavebních firem Technoart s.p., Bak a.s. a První stavební s.r.o..

Nejprve byly umělecko řemeslné prvky odstrojeny a odvezeny do uměleckých a restaurátorských dílen. V říjnu začaly bourací práce, které pokračovaly do března následujícího roku. V lednu 1997 se začalo s vyzdíváním nových příček. Do května byly dokončeny všechny omítky včetně fasády. Současně probíhala rekonstrukce střechy a rozvodů topení, vody, kanalizace a elektrických rozvodů. Během března 1998 byl objekt předán městu, které pokračovalo v dovybavení. Konečné náklady na rekonstrukci činily 139 milionů korun. V dubnu 1998 byla založena obecně prospěšná společnost Městské divadlo Jablonec nad Nisou, jejímž vedením byla pověřena Ing. Jaroslava Syrovátková. Prvním veřejným představením byla 2. září 1998 "Prodaná nevěsta" Bedřicha Smetany v nastudování Divadla F.X.Šaldy Liberec. Od roku 1999 je ředitelem společnosti Mgr. Pavel Žur.

https://www.divadlojablonec.cz/historie-mestskeho-divadla

1 8 9 5 Dnešní Poštovní ulice, na pozadí ulice Jehlářská ještě bez "Billy" a chaloupka která ustoupí brzy divadlu...  (color Fotočas)
1 8 9 5 Dnešní Poštovní ulice, na pozadí ulice Jehlářská ještě bez "Billy" a chaloupka která ustoupí brzy divadlu... (color Fotočas)
Zde bude stát divadlo... (archiv Zbyněk Prokopič)
Zde bude stát divadlo... (archiv Zbyněk Prokopič)
Detail roubenky z roku 1902 v místě kde bude stát divadlo.. (archiv J.Peterka)
Detail roubenky z roku 1902 v místě kde bude stát divadlo.. (archiv J.Peterka)
JABLONECKÁ SMETÁNKA u svého nového divadla /1907+ Slavnostní otevření divadla proběhlo v sobotu 21. září 1907.
JABLONECKÁ SMETÁNKA u svého nového divadla /1907+ Slavnostní otevření divadla proběhlo v sobotu 21. září 1907.
Jablonec nad Nisou 21.9.1907 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Jablonec nad Nisou 21.9.1907 (zdroj: https://www.portafontium.eu )
Městské divadlo 40. léta. Pro účely výstavby divadla byl 22. prosince 1894 založen Divadelní klub Gablonz a jeho předsedou byl Richard Näbe, ředitel místní pobočky Union Bank. Na konci roku 1905 bylo v pokladně Jabloneckého divadelního klubu 175 000 korun, což byla polovina částky, která byla potřeba k zahájení výstavby. Sparkasse Jabloneck však učinil štědrou nabídku, když daroval Divadelnímu klubu Gablonz částku 200 000 korun, čímž pokryl většinu finančních nákladů na vlastní výstavbu. Slavnostní otevření divadla proběhlo v sobotu 21. Místo toho září 1907. Na začátku večera bylo provedeno několik menších prací. (archiv O.Musil)
Městské divadlo 40. léta. Pro účely výstavby divadla byl 22. prosince 1894 založen Divadelní klub Gablonz a jeho předsedou byl Richard Näbe, ředitel místní pobočky Union Bank. Na konci roku 1905 bylo v pokladně Jabloneckého divadelního klubu 175 000 korun, což byla polovina částky, která byla potřeba k zahájení výstavby. Sparkasse Jabloneck však učinil štědrou nabídku, když daroval Divadelnímu klubu Gablonz částku 200 000 korun, čímž pokryl většinu finančních nákladů na vlastní výstavbu. Slavnostní otevření divadla proběhlo v sobotu 21. Místo toho září 1907. Na začátku večera bylo provedeno několik menších prací. (archiv O.Musil)
archiv Renaty Hoffmanové
archiv Renaty Hoffmanové
Vlevo pošta, vprávo divadlo - A vzadu vpravo ještě zelená a žlutá škola. (archiv Zbyněk Prokopič)
Vlevo pošta, vprávo divadlo - A vzadu vpravo ještě zelená a žlutá škola. (archiv Zbyněk Prokopič)
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál

VRÁTÍ SE NA DIVADLO OCHRÁNKYNĚ UMĚNÍ?

Na střeše divadla se již přes sto let ženou vpřed dva páry lvic zapřažených do dvoukolových antických vozíků. Mnozí z nás už ani nepřipadá zvláštní, že vozíky jsou prázdné, že v nich vlastně cosi chybí. Jen pamětníci a znalci starých obrázků ještě vědí, že v každé dvoukolce stála alegorická socha múzy - jedné z devíti ochránkyň umění.

Dominantu budovy tvořily až do roku 1968 dvě plastiky: Thálie - múza komedie, básnictví a později i divadelnictví, a Euterpé - múza lyrické poezie a hudby. V letech 1964 - 1968, kdy procházelo jablonecké divadlo rekonstrukcí, byly obě múzy odstraněny. Říkalo se tehdy, že sochy bylo nutné sejmout, neboť ohrožovaly svojí statickou nestabilitou bezpečnost chodců. Čtyřicet let již tedy lvice uhánějí s prázdnými vozíky.

V současnosti uvažují zástupci města spolu s vedením divadla o navrácení múz na střechu této významné jablonecké budovy. Jistým problémem však je chybějící původní dokumentace tohoto díla. Na pomoc přišel již před lety kunsthistorik Dieter Klein z Vídně, který zjistil, že velmi podobné plastiky zdobí i sofijské Národní divadlo Ivana Vazova. Plány obou divadel vznikly totiž ve stejné době a ve stejném vídeňském ateliéru firmy Fellner & Helmer. Obě budovy byly dokončené v roce 1907. Je nepochybné, že architekti využili navržené umělecké dílo pro obě stavby, což v té době nebylo výjimečné. Rozdíl spočívá snad jen v tom, že s každým párem sofijských lvic je zapřažen i jeden lev.

 O navrácení múz na střechu našeho divadla se uvažovalo již při generální opravě v 90. letech, to se však z různých důvodů nepodařilo. Zdá se ale, že nyní nastala nová příležitost. Město získalo grant z Libereckého kraje ve výši 130 tisíc korun a tato částka by měla posloužit k zjištění a zakonzervování současného stavu zbytku jabloneckých plastik a zdokumentování těch sofijských. To provádí pražská firma R.A.M.I. restaurátorské ateliéry.


(autor čláku Fotočas Mirek)

PŘÍPRAVA PARCELY PRO BUDOUCÍ JABLONECKÉ DIVADLO

Dne 22. prosince 1894 proběhlo ustavující shromáždění nově založeného Jabloneckého divadelního spolku Gablonzer Theaterverein, který usiloval od počátku své činnosti o založení stálého městského divadla. Na podporu svých snah uspořádal spolek věcnou loterii, ze které získal spolu s jinými finančními příspěvky do konce roku 1897 téměř sedmnáct tisíc zlatých. Původně byla pro novou budovu podle doporučení přizvaného Hermanna Helmera vyhlédnuta parcela na území Starého náměstí (Alter Markt) - na dnešním Mírovém náměstí.
V roce 1902 zakoupil spolek nové místo ke stavbě divadelní budovy v tehdejší Říšské ulici - dnešní ulici Generála Mrázka. Zanedlouho v roce 1903 byla vyhlášena nová architektonická soutěž, v níž zvítězil návrh Franze Krausse a Josefa Tölka. Není známo, zda do soutěže vstoupil také atelier Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, jimž divadelní spolek projekt nakonec definitivně zadal. Bylo to pravděpodobně především z důvodu limitu částky, kterou mohl spolek použít a kterou vítězné návrhy překračovaly. Členy spolku zřejmě inspirovala i úspěšná stavba divadla v nedalekém Liberci podle návrhu téhož ateliéru.
zdroj : wikkipedia
(coor Fotočas Mirek )

Krásná nová budova jabloneckého divadla v letech zanedlouho po jeho postavení. Dne 23. července 1906 se konal slavnostní výkop základů, v srpnu byl položen základní kámen a 2. září 1907 byla stavba, provedená stavitelem Emilianem Herbigem, zkolaudována. 😮  (color Fotočas)
Krásná nová budova jabloneckého divadla v letech zanedlouho po jeho postavení. Dne 23. července 1906 se konal slavnostní výkop základů, v srpnu byl položen základní kámen a 2. září 1907 byla stavba, provedená stavitelem Emilianem Herbigem, zkolaudována. 😮 (color Fotočas)
ZELENÁ ŠKOLA V RUINÁCH - odstřel ZELENÉ ŠKOLY SE KONAL 24. září 1988. .......................................... Velkorysá stavba vyrostla vedle budovy chlapecké školy. Byla postavena podle plánů jabloneckého stavitele Franze Haslera a stála na tehdejší poměry značnou sumu 93 865 zlatých. Český zemský výbor poskytl subvenci ve výši 5 000 zlatých. Nová, tzv. zelená škola byla otevřena 1. září 1885 a v jejím přízemí sídlila i školka. V roce 1904 zde byly uloženy sbírky a slavnostně otevřena první expozice muzea vybudovaná Řemeslným spolkem. (color Fotočas)
ZELENÁ ŠKOLA V RUINÁCH - odstřel ZELENÉ ŠKOLY SE KONAL 24. září 1988. .......................................... Velkorysá stavba vyrostla vedle budovy chlapecké školy. Byla postavena podle plánů jabloneckého stavitele Franze Haslera a stála na tehdejší poměry značnou sumu 93 865 zlatých. Český zemský výbor poskytl subvenci ve výši 5 000 zlatých. Nová, tzv. zelená škola byla otevřena 1. září 1885 a v jejím přízemí sídlila i školka. V roce 1904 zde byly uloženy sbírky a slavnostně otevřena první expozice muzea vybudovaná Řemeslným spolkem. (color Fotočas)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv O.Musil
archiv O.Musil
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič
12. 2. 2022 (foto Zbyněk Prokopič)
12. 2. 2022 (foto Zbyněk Prokopič)
(foto Matyáš Gál.)
(foto Matyáš Gál.)
archiv Miroslav Janík
archiv Miroslav Janík
archiv Miroslav Janík
archiv Miroslav Janík
1920 (archiv O.Musil)
1920 (archiv O.Musil)

Vyjímečná fotografie DOSTAVBY JABLONECKÉHO DIVADLA


Historie
Dne 22. prosince 1894 proběhlo ustavující shromáždění nově založeného Jabloneckého divadelního spolku Gablonzer Theaterverein, který usiloval od počátku své činnosti o založení stálého městského divadla. Na podporu svých snah uspořádal spolek věcnou loterii, ze které získal spolu s jinými finančními příspěvky do konce roku 1897 téměř sedmnáct tisíc zlatých. Původně byla pro novou budovu podle doporučení přizvaného Hermanna Helmera vyhlédnuta parcela na území Starého náměstí (Alter Markt) – na dnešním Mírovém náměstí.
Záhy si nově založený divadelní spolek objednal u ateliéru Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera základní část projektu, která byla hotova v srpnu roku 1895. Spolek však neměl dostatek finančních prostředků, takže další práce na projektu musely být pozastaveny. Novým krokem byla soutěž vyhlášená v roce 1900. K jejímu hodnocení spolek přizval například Josefa Zítka nebo Angela Neumanna, ředitele Nového německého divadla v Praze. Nejvyšší ocenění získal návrh vídeňského Rudolfa Krausze, druhé místo obsadil W. Berger z Jablonného a třetí architektonická kancelář Badstieber a Rainer z Vídně. K realizaci však nedošlo.
V roce 1902 zakoupil spolek nové místo ke stavbě divadelní budovy v tehdejší Říšské ulici – dnešní ulici Generála Mrázka. Zanedlouho v roce 1903 byla vyhlášena nová architektonická soutěž, v níž zvítězil návrh Franze Krausse a Josefa Tölka. Není známo, zda do soutěže vstoupil také atelier Ferdinanda Fellnera a Hermanna Helmera, jimž divadelní spolek projekt nakonec definitivně zadal. Bylo to pravděpodobně především z důvodu limitu částky, kterou mohl spolek použít a kterou vítězné návrhy překračovaly. Členy spolku zřejmě inspirovala i úspěšná stavba divadla v nedalekém Liberci podle návrhu téhož ateliéru.
Vídenští architekti vytvořili pro jablonecké divadlo zcela nové pojetí projektu s progresivní koncepcí, dispoziční i exteriérovou. Podoba stavby s jednodušším, modernějším a účelnějším architektonickým výrazem nezakrývá novodobé konstrukční principy. Secesní podoba stavby vede k domněnkám, že k návrhu jabloneckého divadla pravděpodobně přispěl autorsky z velké části Hermann Helmer mladší.
Dne 15. srpna schválila obecní rada definitivně finanční plán na realizaci stavby a 18. srpna byl slavnostně položen základní kámen. Stavbu provedla jablonecká firma Emiliana Herbiga v rekordním čase – 2. září 1907 byla stavba zkolaudována. Dne 21. září téhož roku proběhlo slavnostní otevření divadla uvedením veselohry Husarská horečka (Husarenfieber) od Gustava Kadelburga a Richarda Skowronka.
V roce 1928 se vedení divadla rozhodlo z důvodů zvýšení kapacity diváckých míst pro zrušení středových uliček, návrh však nebyl realizován. Podobně dopadla i myšlenka úpravy hlediště z roku 1941 - tehdy měla být zřízena střední lóže pro oficiální hosty na prvním balkoně

Pohled na zadní část divadla v roce 1927. (archiv J.Peterka)
Pohled na zadní část divadla v roce 1927. (archiv J.Peterka)
coloroval Zbyněk Prokopič
coloroval Zbyněk Prokopič