Jablonec nad Nisou a jeho proměny - 1.část

15.12.2021
archiv Ladislav Sepp
archiv Ladislav Sepp
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
archiv M.Gergelčík
I v Jablonci jsme měli "ŽIDOVSKÝ HŘBITOV", dnes už jako všude kolem jsou jen paneláky...😏🤨 (archiv Fotočas Mirek)
I v Jablonci jsme měli "ŽIDOVSKÝ HŘBITOV", dnes už jako všude kolem jsou jen paneláky...😏🤨 (archiv Fotočas Mirek)
Jan Sefr V dnešní době ...
Jan Sefr V dnešní době ...
A zase jedna "letitá" fotografie jablonecké původní hasičárny nahoře u Obchodní školy. Ten rovný plac vlevo před původní budovou je zajímavý (color Fotočas)
JABLONECKÁ HASIČÁRNA KOLEM ROKU 1900... (color Fotočas)
JABLONECKÁ HASIČÁRNA KOLEM ROKU 1900... (color Fotočas)
Pohled na Gablonz zase trochu jinak... 😃. Na popředí dnešní ulice 5. květen, na pozadí kostel Svaté Anny a nová sokolovna... (color Fotočas)
Pohled na Gablonz zase trochu jinak... 😃. Na popředí dnešní ulice 5. květen, na pozadí kostel Svaté Anny a nová sokolovna... (color Fotočas)
archiv Miroslav Janik
archiv Miroslav Janik
archiv Miroslav Janik
archiv Miroslav Janik
KINO J A B L O Ň na konci své éry. Kolik smíchu a radosti v něm prožily stovky dětí padesátých let, včetně mně..! (color Fotočas)
KINO J A B L O Ň na konci své éry. Kolik smíchu a radosti v něm prožily stovky dětí padesátých let, včetně mně..! (color Fotočas)
2 rozdilne fotky kina Jablon ... (archiv Ruda Hlousek)
2 rozdilne fotky kina Jablon ... (archiv Ruda Hlousek)
Doby, když bylo kino Jabloň ještě hospodou... 😁✌️ (color Fotočas)
Doby, když bylo kino Jabloň ještě hospodou... 😁✌️ (color Fotočas)
Pasířská ulice napravo, doleva nahoru k nádraží ČSD Poštovní , přímo před námi budoucí kolečko konečné tramvaje JB/LB v Jablonci n.N. (color Fotočas)
Pasířská ulice napravo, doleva nahoru k nádraží ČSD Poštovní , přímo před námi budoucí kolečko konečné tramvaje JB/LB v Jablonci n.N. (color Fotočas)
dnešní pohled (archiv Fotočas Mirek)
dnešní pohled (archiv Fotočas Mirek)

Kino "JABLOŇ" v podobě, jak ho v pivovarské ulici pamatuji já

 ............................ Ve 40. letech jablonecká kina doplnilo Invaliden-Lichtspiele (Kino Invalidů) zřízené Bund der Kriegsverletzten. Budova na rohu Wustungergasse 40 a Braühausgasse (Revoluční a Pivovarská) skýtala 300 míst a po přejmenování ve 40. letech na Wustungerhof-Lichtspiele se v poválečné době proměnilo na Bio (od slova biograf) Jabloň.(color Fotočas)

1910-restaurace Invalidovna, která se změnila později na Kino Jabloň🙂🧐
1910-restaurace Invalidovna, která se změnila později na Kino Jabloň🙂🧐
a dnes....skoro žádný rozdíl.. 😃
a dnes....skoro žádný rozdíl.. 😃

H O Ř Í

Horská ulice

(color Fotočas)
archiv Patrik Hoffi
archiv Patrik Hoffi
archiv Petr Novak
archiv Petr Novak
archiv Petr Novak
archiv Petr Novak
archiv Petr Novak
archiv Petr Novak
archiv František Vinklář
archiv František Vinklář
archiv Z.Prokopič
archiv Z.Prokopič
1920 Obchodní akademie (archiv J.Peterka)
1920 Obchodní akademie (archiv J.Peterka)

Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu a Obchodní akademie, Horní náměstí 15, 466 79 Jablonec nad Nisou


Historie obchodní akademie se začíná psát od roku 1891, v roce 1901 získává název Gemeinde Handelsakademie. S ředitelem dr. Ewaldem Gleisbergem působí ve stávající budově na Horním náměstí / tehdy na Gewerbeplatz / tři p rofesoři, jeden suplent, čtyři pomocní učitelé. Ve škole studuje 39 žáků obchodní akademie, 151 žáků tříleté obchodní školy a 22 dívek v jednoročním obchodním kursu. Mezi žáky je pouze 13 Čechů, vždyť Jablonec je tehdy, i přes své české okolí, ryze německý. Teprve v roce 1889 se díky odkazu pilníkáře Chvojky otvírá v budově v Kamenné ulici česká matiční jednotřídka. Myšlenka na otevření české střední školy dozrává až v nových poměrech po válce.

V roce 1920 Svaz českých průmyslníků a vývozců jabloneckého zboží, reprezentující tehdy již 50 procent jabloneckého vývozu, iniciuje zřízení české obchodní akademie. Ministerstvo školství povoluje školu z podnětu ustaveného kuratoria a prvním ředitelem je jmenován profesor Antonín Šípek. Akademie je umístěna v budově po matiční škole , tedy v Kamenné ulici. Ani v novém státě nebyla existence takové školy samozřejmostí, v tu dobu je v Čechách 6 českých obchodních akademií a ani jedna z nich v pohraničí.

Po prvních přijímacích zkouškách bylo přijato 100 žáků a 16. září 1921 začalo vyučování. Už u prvního zápisu byl počet zájemců vysoký, proto bylo přistavěno další patro / v této podobě slouží budova dodnes /.

Brzy získává obchodní akademie výbornou pověst a postupně se orientuje na vývozní problematiku. V roce 1930 je ředitel pověřen vypracováním osnov tehdy jedinečné školy - Exportní obchodní akademie. Již tenkrát šlo o školu výběrovou, zájem uchazečů z celé republiky nebylo možno uspokojit. I tak do roku 1938 absolvovalo na 500 maturantů a dalších 500 žáků obchodní školy - všichni našli dobré uplatnění v republice i ve světě.

Svět se však změnil a změnila se i situace školy: 23. září 1939 se musí odstěhovat do Turnova a zde zůstává až do roku 1946. Jakmile válka skončila, jeden z prvních profesorů,pan Pavel Jánský, se vrací z koncentračního tábora přímo do Jablonce. Okamžitě usiluje o obnovu své školy. Bývalí žáci mu pomáhají přenést se přes první těžkosti . Přebírá budovu původní německé akademie a zahajuje výuku v pěti třídách. Správou nového ústavu byl pověřen František Ráček. Nový ředitel a staronoví profesoři však směř ují výš: z řizují opět akademii pro zahraniční obchod, jedinou toho druhu v ČSR.

Nadějné vyhlídky však přerušila reorganizace školství 1948. exportní typ zrušen, neboť začaly vznikat jednotné vyšší hospodářské školy té naší po odchodu ředitele ráčka hrozila likvidace. profesorský sbor byl vystaven zásahům zvenčí: několik výborných učitelů muselo odejít. teprve 1957 se podařilo dalšímu řediteli jiřímu tschorn-brindlerovi za podpory místních podniků a představitelů města definitivně odvrátit zamýšlené zrušení školy. v následujícím roce je zřízena větev mezinárodních vztahů, opět přístupná studentům z celé republiky.

Nabídka, kterou škola poskytovala veřejnosti, se ovšem dle potřeby rozšiřovala: v roce 1959 se otvírá specializace provoz a ekonomika spojů, od konce padesátých let probíhá večerní studium a na nějakou dobu i studium dálkové. Na konci osmdesátých let přibývá na denním studiu specia lizace cestovní ruch. Po celou dobu ovšem trvá i studium všeobecné ekonomiky, které tvoří trvalou páteř školy.

Školní rok v roce 1989 začal tradičně, ale listopadové události rozvířily dosud poklidný tok času. Tento rok přinesl mnoho změn. Učitelé i studenti se živě účastnili veřejných událostí, diskutovali o budoucích změnách. Listopadový převrat zasáhl i do vedení školy: do jejího čela byl nejdříve zvolen, pak i konkurzem potvrzen Josef Hrbotický. V září 1990 se opět změnil název školy na původní obchodní akademii, změnila se i délka studia, a to na pět let. Sametová revoluce však pro nás byla především otevřením dveří k novým možnostem, nové kvalitě výuky i výchovy.

Ve školním roce 1993/1994 zahájilo svoji činnost pomaturitní Vyšší odborné studium zahraničního obchodu, pojišťovnictví a cestovního ruchu. Zájem o studium značně převýšil naše možnosti. Nově zavedené 3,5leté studium je zakončené absolutoriem a titulem diplomovaný specialista /DiS/. První zkušenosti ukazují, že to byl krok správným směrem.

Školním rokem 1997/1998 se délka studia vrací opět ke studiu čtyřletému, což koresponduje s prodloužením povinné školní docházky na 9 let.
V říjnu roku 2000 byla slavnostně otevřena nová přístavba školní budovy na Horním náměstí, se kterou získala škola aulu pro 91 studentů, studovnu, 8 nových učeben včetně jedné počítačové učebny a pro vyučující také 9 nových kabinetů.

Od 1. srpna 2001 stojí v čele školy nový ředitel Mgr. Jiří Kabelka.

V současné době zaměřuje škola své aktivity na další zlepšení kvality výuky jak na obchodní akademii, tak na vyšším odborném studiu, včetně zkvalitnění technického zázemí.

https://www.vosmoa.cz/o-skole/historie-skoly/

Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou založena roku 1880. (archiv J.Peterka)
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou založena roku 1880. (archiv J.Peterka)

Horní náměstí - já mu stále říkám Ruďák (autorem posledního snímku je Ladislav Vacek )

(archiv David Pavlis)

Horní náměstí (autor Ladislav Vacek)
Horní náměstí (autor Ladislav Vacek)
Školy na Horním náměstí 1920 (archiv Zbyněk Prokopič)
Školy na Horním náměstí 1920 (archiv Zbyněk Prokopič)

H I S T O R I E  Š K O L.

Historie OBCHODNÍ AKADEMIE

se začíná psát od roku 1891, v roce 1901 získává název Gemeinde Handelsakademie. S ředitelem dr. Ewaldem Gleisbergem působí ve stávající budově na Horním náměstí / tehdy na Gewerbeplatz / tři p rofesoři, jeden suplent, čtyři pomocní učitelé. Ve škole studuje 39 žáků obchodní akademie, 151 žáků tříleté obchodní školy a 22 dívek v jednoročním obchodním kursu. Mezi žáky je pouze 13 Čechů, vždyť Jablonec je tehdy, i přes své české okolí, ryze německý.
-------------------------------

Střední UMĚLECKO-PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

a Vyšší odborná škola v Jablonci nad Nisou byla založena roku 1880 v reakci na potřeby rozvíjejícího se bižuterního průmyslu. Původně řemeslná škola zaměřená na výuku kreslení, modelování a cizelování rozšířila postupně nabídku svých oborů o pasíře, rytce, dekoratéry a výrobce bronzového zboží. Přes komplikovaný historický vývoj, kterým škola procházela, se podařilo udržet vysoký standard přípravy umělců specializujících se na oblast bižuterního průmyslu.
zdroj: wikkipedia
(color Fotočas)

archiv Z.Prokopič
archiv Z.Prokopič

Starokatolický kostel - Náměstí Boženy Němcové

(archiv David Pavlis)

Feixův mlýn (Feixmühle) (archiv Z.Prokopič)
Feixův mlýn (Feixmühle) (archiv Z.Prokopič)

"Feixův Mlýn" - Náměstí Boženy Němcové

(archiv David Pavlis)

FAIXŮV MLÝN 1925 /color Fotočas/
FAIXŮV MLÝN 1925 /color Fotočas/

rozhledna a restaurace Petřín

(autorem posledního snímku je Eva Sedláková)

(archiv David Pavlis)

rozhledna a restaurace Petřín (autor Eva Sedláková)
rozhledna a restaurace Petřín (autor Eva Sedláková)

"Belveder"- Mlýnská ulice

(archiv David Pavlis)

Uprostřed na kopečku, je tehdejší restaurace dnes galerie Belveder rok 1881 (archiv David Pavlis)
Uprostřed na kopečku, je tehdejší restaurace dnes galerie Belveder rok 1881 (archiv David Pavlis)

z ulice Generála Mrázka - Rehavital

srovnání Rehavitalu nic moc, ale na snímku z 80.let jsem se našel (klučina úplně vzadu, do ulice, na kraji snímku )

(archiv David Pavlis)

v ulici Podhorská vedle kostela Dr. Farského ( chlapec uprostřed byl asi hodně znuděný z běhání po nákupech s rodiči a nebo mu v hračkářství nekoupili hračku co chtěl 🤔😀 )
v ulici Podhorská vedle kostela Dr. Farského ( chlapec uprostřed byl asi hodně znuděný z běhání po nákupech s rodiči a nebo mu v hračkářství nekoupili hračku co chtěl 🤔😀 )

v ulici Podhorská vedle kostela Dr. Farského

(archiv David Pavlis)

Podhorská ulice (archiv J.Peterka)
Podhorská ulice (archiv J.Peterka)

V době vzniku fotografie chybělo k založení nové církve Dr. Farským ještě 13 let. 

Náměstí se v té době jmenovalo, jak je uvedeno na pohlednici. Kostel byl původně evangelický, zkonfiskovaný po roce 1945. Samotná církev mnoho kostelů nepostavila. Většina jejich kostelů byly dříve nekatolické kostely a synagogy.

autor příspěvku Zbyněk Prokopič

1.května 1925 Pohled na nejfrekventovanější jabloneckou ulici Gebirgsstrasse, ulici plnou obchodů a reklamních tabulí, nechybí hotely byty a kanceláře podnikatelů, živnostníků a obchodníků, pohled do hlavní ulice v Jablonci v dobách své největší prosperity, důležitosti a slávy....! (color Fotočas)
1.května 1925 Pohled na nejfrekventovanější jabloneckou ulici Gebirgsstrasse, ulici plnou obchodů a reklamních tabulí, nechybí hotely byty a kanceláře podnikatelů, živnostníků a obchodníků, pohled do hlavní ulice v Jablonci v dobách své největší prosperity, důležitosti a slávy....! (color Fotočas)
Gebirgsstrasse - Podhorská ulice-cca 1910 (archiv J.Peterka)
Gebirgsstrasse - Podhorská ulice-cca 1910 (archiv J.Peterka)

Podhorská ulice

LÉTA desátá/dvacátá_ minulého století

Jablonečákům známý rohový dům na "Gebirgstrasse (Podhorská), ve kterém já ještě pamatuji trafiku dnes prodejna DONNISSIMA..

(archiv Fotočas Mirek)

Přestavba trolejového vedení jabloneckých elektrických drah. (color Fotočas)
Přestavba trolejového vedení jabloneckých elektrických drah. (color Fotočas)

Podhorská 144/148. 

Pohled z ulice Pionýrů. Tramvajová trať do Jabloneckých Pasek.

Dle leteckého snímkování z roku 1948 stál blíže k ulici ještě jeden dům.
Na snímku červeně označen dům 144/148. Oranžově domy naproti, z nichž blíže k Podhorské již nestojí a následně byl nahrazen tou nízkou stavbou.

(archiv Čech Lands)

"Bártlův kopec" - pohled do ulice Kokonínská (fotografováno z Lidické ulice)

(archiv David Pavlis)

v ulici Kokonínské

(archiv David Pavlis)

do ulice Bažantí

(archiv David Pavlis)

Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vévodí Hornímu náměstí. ............................ Na pohled netypický kostel postavený ve 30. letech minulého století, byl dokončen v roce 1932. Působí strohým a zároveň tajemným dojmem, a určitě stojí za bližší prozkoumání. 🙂 (color Fotočas)
Kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšova vévodí Hornímu náměstí. ............................ Na pohled netypický kostel postavený ve 30. letech minulého století, byl dokončen v roce 1932. Působí strohým a zároveň tajemným dojmem, a určitě stojí za bližší prozkoumání. 🙂 (color Fotočas)

ulice Lipanská - U Tržnice

(archiv David Pavlis)

Dnešní LIPANSKÁ už bez chaloupky (color Fotočas)
Dnešní LIPANSKÁ už bez chaloupky (color Fotočas)

Dnešní LIPANSKÁ už bez chaloupky

(color Fotočas)

do ulice Kamenná z 5.Května

(archiv David Pavlis)

křižovatka Kamenná s 5.Květen a do kopce Kokonínská (archiv Miroslav Matějíček)
křižovatka Kamenná s 5.Květen a do kopce Kokonínská (archiv Miroslav Matějíček)
Kde je konec takovým chalupám, které zkrášlovaly Jablonec před ještě 100 lety ve velkém počtu...
/color Fotočas/

do ulice 5.Května - z křižovatky Mostecká, Lovecká

(archiv David Pavlis)

Původní stará Jablonecká pivnice - 1879
Původní stará Jablonecká pivnice - 1879

Původní stará Jablonecká pivnice, stála naproti Mostecké ulici

(archiv David Pavlis)

Místo kde stála "Původní stará Jablonecká pivnice" - 2019
Místo kde stála "Původní stará Jablonecká pivnice" - 2019

 Mostecká ulice

(archiv David Pavlis)

2011
2011
křižovatka ulic 5.Květen, Lovecká a Mostecká (přibližně v místě mezi plotem vlevo a pánem na kole, dnes kruhový objezd)
křižovatka ulic 5.Květen, Lovecká a Mostecká (přibližně v místě mezi plotem vlevo a pánem na kole, dnes kruhový objezd)
První v cyklista který před pár lety ujel pelotonu, právě projíždí ulicí 5.května. 😁 (color Fotočas)
První v cyklista který před pár lety ujel pelotonu, právě projíždí ulicí 5.května. 😁 (color Fotočas)

křižovatka ulic 5.Květen, Lovecká a Mostecká

(archiv David Pavlis)

na křižovatce ulic 5.Května a Luční - u Autobusáku za firmou Malina Safety
na křižovatce ulic 5.Května a Luční - u Autobusáku za firmou Malina Safety
na křižovatce ulic 5.Května a Luční - u Autobusáku za firmou Malina Safety
na křižovatce ulic 5.Května a Luční - u Autobusáku za firmou Malina Safety

na křižovatce ulic 5.Května a Luční - u Autobusáku za firmou Malina Safety

(archiv David Pavlis)

ulice 5.Května před školou (na místě chaloupky po pravé straně stojí dnes budova školy 5.Května)
ulice 5.Května před školou (na místě chaloupky po pravé straně stojí dnes budova školy 5.Května)
ulice 5.Května před školou (vlastník originálu Kamil Syrovátka)
ulice 5.Května před školou (vlastník originálu Kamil Syrovátka)

ulice 5.Května před školou

(archiv David Pavlis)

Přehlídka jabloneckých velocipédistů... (color Fotočas)
Přehlídka jabloneckých velocipédistů... (color Fotočas)
do ulice Slunečná z křižovatky SNP a Podhorská - 190?
do ulice Slunečná z křižovatky SNP a Podhorská - 190?
do ulice Slunečná z křižovatky SNP a Podhorská - 1987
do ulice Slunečná z křižovatky SNP a Podhorská - 1987

do ulice Slunečná z křižovatky SNP a Podhorská

(archiv David Pavlis)

do ulice Slunečná z křižovatky SNP a Podhorská - 2017
do ulice Slunečná z křižovatky SNP a Podhorská - 2017
na křižovatce ulic SNP, 5.Května a Růžová
na křižovatce ulic SNP, 5.Května a Růžová

na křižovatce ulic SNP, 5.Května a Růžová

(archiv David Pavlis)

na křižovatce ulic SNP, 5.Května a Růžová
na křižovatce ulic SNP, 5.Května a Růžová
Růžová ulice čtyřicátých let... (color Fotočas)
Růžová ulice čtyřicátých let... (color Fotočas)
Pohled do Růžové ulice z SNP kolem roku 1906 Malý domek za sloupem je hasičská zbrojnice pro tuto oblast, zcela vpravo část hotelu "Zum Schwan"
Pohled do Růžové ulice z SNP kolem roku 1906 Malý domek za sloupem je hasičská zbrojnice pro tuto oblast, zcela vpravo část hotelu "Zum Schwan"
Hotel "Zum Schwan" na křižovatce Růžová a SNP kolem roku 1906
Hotel "Zum Schwan" na křižovatce Růžová a SNP kolem roku 1906

Pohled do ulice Růžová

(archiv David Pavlis)

Pohled do Růžové ulice z SNP kolem roku 1986
Pohled do Růžové ulice z SNP kolem roku 1986
Pohled do Růžové ulice z SNP roku 2015 (do dnes vypadá stále stejně)
Pohled do Růžové ulice z SNP roku 2015 (do dnes vypadá stále stejně)

do ulice - Slovenského národního povstání

(archiv David Pavlis)

Čilý provoz na "Neisseegasse", dnešní ulici Budovatelů v roce 1892. (color Fotočas)
Čilý provoz na "Neisseegasse", dnešní ulici Budovatelů v roce 1892. (color Fotočas)

ulice Budovatelů - lázně

(archiv David Pavlis)

Stavba tramvajové trati v Jablonci n.N. v ulici Budovatelů v roce 1949. (archiv Všichni Čermáci)
Stavba tramvajové trati v Jablonci n.N. v ulici Budovatelů v roce 1949. (archiv Všichni Čermáci)

Pohled na divadlo - zezadu

(archiv David Pavlis)

Divadlo  (archiv Miroslav Janík)

ulice Komenského - hampýz

(archiv David Pavlis)

1918 Vylidněná Hauptstrasse, všichni jsou asi v nevěstinci... (color Fotočas)
1918 Vylidněná Hauptstrasse, všichni jsou asi v nevěstinci... (color Fotočas)

KOMENSKÁ ULICE v čase....

(najdi rozdíl )(color Fotočas)

Komenského. Nedatováno. Odhaduji tak cca 50. léta archiv J.Peterka
Komenského. Nedatováno. Odhaduji tak cca 50. léta archiv J.Peterka

Kousek Komenské ulice v časech....

(color Fotočas)

Před rokem cca 1900+-Kšeft rodiny Posseltových 

v dnešní ulici Komenského v místech bývalé lékárny na rohu...

color Fotočas

Na ulici Hauptstrasse (Komenského)

...Jablonecké doby před rokem 1918, když jsme ještě patřili pod rakouské mocnářství, který rok je to nevím, co je to v Jablonci za slavnostní průvod taky ne, ale asi to bylo důležité a pěkné... (color Fotočas)

2019
2019
V ulici Lovecká - původní domky od založení ulice
V ulici Lovecká - původní domky od založení ulice

v ulici Lovecká

(archiv David Pavlis)

v ulici Lovecká

(archiv David Pavlis)

na křižovatce ulic Pivovarská a Jelení

(archiv David Pavlis)

na křižovatce ulic Pivovarská a Příčná

(archiv David Pavlis)

kolorováno (archiv Zbyněk Prokopič)
kolorováno (archiv Zbyněk Prokopič)

Restaurace/hotel "Koruna" z ulice Komenského

(archiv David Pavlis)

Někdo se ptal, kde stál hotel KORUNA. Našel jsem asi nejlepší pohled, který to vysvětlí... (archiv Petr Gerhardt)
Někdo se ptal, kde stál hotel KORUNA. Našel jsem asi nejlepší pohled, který to vysvětlí... (archiv Petr Gerhardt)
Hotel Krone (Koruna) 1930 (archiv J.Peterka) - parkoviště a parčík Komenského
Hotel Krone (Koruna) 1930 (archiv J.Peterka) - parkoviště a parčík Komenského

Restaurace/hotel "Koruna"

(archiv David Pavlis)

P R O M Ě N Y (color Fotočas)
P R O M Ě N Y (color Fotočas)

Komenského ulice -  vedle ČSOB

(archiv Fotočas Mirek)

Řikalo se tomu "jeníšovické stánky" - nyní tam stojí multifunkční dům

Hauptstrasse (Komenského) Nedatováno. (archiv J.Peterka)
Hauptstrasse (Komenského) Nedatováno. (archiv J.Peterka)

Jehlářská uliceDŮM TEXTILU 

Tenkrát asi první "velký obchoďák" v Jablonci. Koncem padesátých a 60-tých let, velmi populární prodejní budova EWEKO na vrcholku Jehlářské ulice.Zde už těsně před demolicí před rokem 1979..

(color Fotočas)

Střelnice

(archiv David Pavlis)

Miroslav Pačes:

Takto krásnou Střelnici pamatuji ještě dlouho po válce. Hospodský pan Bělský a jeho vlčák Blesk. Správce stadionu pan Vyhnal s podobným vlčákem. Hospoda neustále plná jak, příznivci tak sportovci a to jak fotbalisty, atlety a střelci, kteří měli své palposty mezi několika valy nahoře, v místech dnešní atletické haly....

v ulici Emilie Floriánové

(archiv David Pavlis)

v Máchově ulici

(archiv David Pavlis)

Máchova 544 (foto Matyáš Gál.)
Máchova 544 (foto Matyáš Gál.)
chaloupka vlevo divadlo a ta vpravo Moneta bank/Billa 🙂 (archiv David Pavlis)
chaloupka vlevo divadlo a ta vpravo Moneta bank/Billa 🙂 (archiv David Pavlis)

když Billa nebyla Billa nebo spíše Moneta Bank

(archiv David Pavlis)

"TUZEX"

(archiv David Pavlis)

před kinem Radnice

(archiv David Pavlis)

Budova soudu - před kinem Radnice

(archiv David Pavlis)

Vlakové nádraží - vchod

(archiv David Pavlis)

Vlakové Nádraží - kolejiště

(archiv David Pavlis)

19..
19..
1987
1987

Jablonec nad Nisou - Zastávka

(archiv David Pavlis)

2022
2022

Pivovarská ulice

(archiv David Pavlis)

JABLONECKÁ REMIZE Není datováno, takže nevím z jakého roku je tato fotografie hospůdky "U města Vídně". Tady vypadá že ještě mohla být otevřena, takže by to mohlo být kolem roku cca 1920. .. (color Fotočas)
JABLONECKÁ REMIZE Není datováno, takže nevím z jakého roku je tato fotografie hospůdky "U města Vídně". Tady vypadá že ještě mohla být otevřena, takže by to mohlo být kolem roku cca 1920. .. (color Fotočas)
Prostě kouzlo starých hospůdek ve starém Gablonz a.d.Nise. (color Fotočas)
Prostě kouzlo starých hospůdek ve starém Gablonz a.d.Nise. (color Fotočas)

"U Remíze"

(archiv David Pavlis)

HOSTINEC U MĚSTA VÍDNĚ v Jablonci
Jedním z oblíbených hostinců poskytující občerstvení byl dřevěný domek č.p. 190 v Pražské ulici. První zmínka pochází z roku 1867 se A.Wenzel stal majitelem roubeného domku.
V roce 1913 byl hostinec rozšířen o kantýnu.
V souvislosti s plánovanou stavbou reprezentační budovy elektrických drah a dílen, byl v roce 1925 domek stržen.
Po zboření hospody byla na volném prostranství postavena benzínová pumpa, která byla v provozu do začátku osmdesátých let.
(color Fotočas)

U Remíze ještě s hostincem U města Vídně (archiv Z.Prokopič)
U Remíze ještě s hostincem U města Vídně (archiv Z.Prokopič)

HOSTINEC U MĚSTA VÍDNĚ v Jablonci

Jedním z oblíbených hostinců poskytující občerstvení byl dřevěný domek č.p. 190 v Pražské ulici. První zmínka pochází z roku 1867 se A.Wenzel stal majitelem roubeného domku.
V roce 1913 byl hostinec rozšířen o kantýnu.
V souvislosti s plánovanou stavbou reprezentační budovy elektrických drah a dílen, byl v roce 1925 domek stržen.
Po zboření hospody byla na volném prostranství postavena benzínová pumpa, která byla v provozu do začátku osmdesátých let.
(color Fotočas)

Wiener Strasse, dnešní Pražská ulice u remize v roce 1910... (color Fotočas)
Wiener Strasse, dnešní Pražská ulice u remize v roce 1910... (color Fotočas)
Zima v letech 20/30 letech u jablonecké Remize.... (color Fotočas)
Zima v letech 20/30 letech u jablonecké Remize.... (color Fotočas)
P R A Ž S K Á ulice Starou Pražskou vydlážděnou ulici takhle dobře pamatuji ještě i já, tramvají jsem tudy do Rychnova jezdil za tatínkem do ZEZ-u kde pracoval, i k vlaku do Rychnova. Je to už mnoho let, ale v rohovém domě v zatáčce bydlela myslím kamarádka z pionýrského tábora 😁nějaká, myslím Lenka(nebo Olina) Syslová, ale je možná že jinak ... 😃 (color Fotočas)
P R A Ž S K Á ulice Starou Pražskou vydlážděnou ulici takhle dobře pamatuji ještě i já, tramvají jsem tudy do Rychnova jezdil za tatínkem do ZEZ-u kde pracoval, i k vlaku do Rychnova. Je to už mnoho let, ale v rohovém domě v zatáčce bydlela myslím kamarádka z pionýrského tábora 😁nějaká, myslím Lenka(nebo Olina) Syslová, ale je možná že jinak ... 😃 (color Fotočas)
Původní domek v ulici 5.Květen z dob založení Jablonce vedle hostince 'U Zeleného Stromu' - Zepředu
Původní domek v ulici 5.Květen z dob založení Jablonce vedle hostince 'U Zeleného Stromu' - Zepředu
Původní domek v ulici 5.Květen z dob založení Jablonce vedle hostince 'U Zeleného Stromu' - Z boku
Původní domek v ulici 5.Květen z dob založení Jablonce vedle hostince 'U Zeleného Stromu' - Z boku
archiv Fotočas Mirek
archiv Fotočas Mirek
U Zeleného stromu (archiv Filip Lagron)
U Zeleného stromu (archiv Filip Lagron)

Původní domek v ulici 5.Květen z dob založení Jablonce vedle hostince 'U Zeleného Stromu'

(archiv David Pavlis)


Původní domek v ulici 5.Květen z dob založení Jablonce vedle hostince 'U Zeleného Stromu' - Zezadu
Původní domek v ulici 5.Květen z dob založení Jablonce vedle hostince 'U Zeleného Stromu' - Zezadu
Hostinec 'U Zeleného Stromu' - po r.1900
Hostinec 'U Zeleného Stromu' - po r.1900
Jablonec u remize. Rohový dům na ulici 5.května č.2 ve kterém jsem dva roky žil, kde se narodil můj první syn Radim a kde mě každé ráno budily v půl páté první pískající tramvaje 😃 Vlevo ještě stará a historický nejznámější hospoda Jablonce "U zeleného stromu"
Jablonec u remize. Rohový dům na ulici 5.května č.2 ve kterém jsem dva roky žil, kde se narodil můj první syn Radim a kde mě každé ráno budily v půl páté první pískající tramvaje 😃 Vlevo ještě stará a historický nejznámější hospoda Jablonce "U zeleného stromu"
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka

"U Zeleného Stromu"

(archiv David Pavlis)

ulice 5.května - rozdíl stejného místa let třicátých a sedmdesátých minulého století  🙂 (color Fotočas)
ulice 5.května - rozdíl stejného místa let třicátých a sedmdesátých minulého století 🙂 (color Fotočas)

domy v ulici 5.Května z křižovatky u "Zeleného Stromu"

- úplně vpravo vykukuje "Mléčný bar" na křižovatce ulic Lidická, 5.Května a Dlouhá - ani jeden z domů v popředí už nestojí

(archiv David Pavlis)

prázdné místo po domech v ulici 5.Května z křižovatky u "Zeleného Stromu"
prázdné místo po domech v ulici 5.Května z křižovatky u "Zeleného Stromu"
Křižovatka ulic Budovatelů, Kostelní a Soukenné
Po roce 1948 původní budova hotelu Merkur

zchátrala natolik, že byla v roce 1987 odstřelena. Její místo zanedlouho zaujme stejnojmený hotel, který nicméně svými robustními, utilitárními formami narušil tuto část města.

(color Fotočas) čb. foto zveřejnil Georg Kutek

1979 _ J A B L O N E C nad Nisou

Ulice 5. května__"doba před-bulvárová"
(color Fotočas)
"U Zeleného Stromu" - křižovatka ulic 5.Května, Budovatelů, Pražská a Revoluční po roce 1900
"U Zeleného Stromu" - křižovatka ulic 5.Května, Budovatelů, Pražská a Revoluční po roce 1900
"U Zeleného Stromu" - křižovatka ulic 5.Května, Budovatelů, Pražská a Revoluční - 198?
"U Zeleného Stromu" - křižovatka ulic 5.Května, Budovatelů, Pražská a Revoluční - 198?

"U Zeleného Stromu" - křižovatka ulic 5.Května, Budovatelů, Pražská a Revoluční

(archiv David Pavlis)

"U Zeleného Stromu" - křižovatka ulic 5.Května, Budovatelů, Pražská a Revoluční - 2019
"U Zeleného Stromu" - křižovatka ulic 5.Května, Budovatelů, Pražská a Revoluční - 2019
Přesně takhle si to tady u remize pamatuji, když jsem bydlel v 73-5 roce hned přes ulici naproti... 😃 (color Fotočas)
Přesně takhle si to tady u remize pamatuji, když jsem bydlel v 73-5 roce hned přes ulici naproti... 😃 (color Fotočas)
Doba předkruháková u Remize v Jablonci.... 🤐 color Fotočas
Doba předkruháková u Remize v Jablonci.... 🤐 color Fotočas
archiv Zbyněk Prokopič
archiv Zbyněk Prokopič

v ulici Revoluční - kdysi Národní dům "Česká Beseda"

(archiv David Pavlis)

zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
v ulici Revoluční - kdysi Národní dům "Česká Beseda" - 1909
v ulici Revoluční - kdysi Národní dům "Česká Beseda" - 1909

v ulici Revoluční - kdysi Národní dům "Česká Beseda"

(archiv David Pavlis)

v ulici Revoluční - kdysi Národní dům "Česká Beseda" - 2014
v ulici Revoluční - kdysi Národní dům "Česká Beseda" - 2014
Revoluční ulice - archiv David Pavlis (kolorování Zbyněk Prokopič)
Revoluční ulice - archiv David Pavlis (kolorování Zbyněk Prokopič)

v ulici Revoluční

(archiv David Pavlis)

Pohled na dnešní Revoluční ulici v roce 1917 a na naše město té doby... (color Fotočas)
Pohled na dnešní Revoluční ulici v roce 1917 a na naše město té doby... (color Fotočas)
Wustungergasse (dnes Revoluční ulice) (archiv O.Musil)
Wustungergasse (dnes Revoluční ulice) (archiv O.Musil)
Na rohu Pivovarské a Revoluční. Zatím hostinec a herna, později v padesátých letech "+ " KINO JABLOŇ.. 😃
Na rohu Pivovarské a Revoluční. Zatím hostinec a herna, později v padesátých letech "+ " KINO JABLOŇ.. 😃
Pivovarská s Revoluční (archiv Zbyněk Prokopič)
Pivovarská s Revoluční (archiv Zbyněk Prokopič)
Revoluční ulice v dobách, kdy byla o level nebo dva hezčí, nežli je dnes... (color Fotočas)
Revoluční ulice v dobách, kdy byla o level nebo dva hezčí, nežli je dnes... (color Fotočas)
do ulice Lovecká z křižovatky 5.Května a Mostecká - kolem roku 1914
do ulice Lovecká z křižovatky 5.Května a Mostecká - kolem roku 1914
do ulice Lovecká z křižovatky 5.Května a Mostecká - 198?
do ulice Lovecká z křižovatky 5.Května a Mostecká - 198?

do ulice Lovecká z křižovatky 5.Května a Mostecká

(archiv David Pavlis)

do ulice Lovecká z křižovatky 5.Května a Mostecká - 2019
do ulice Lovecká z křižovatky 5.Května a Mostecká - 2019
křižovatka ulic 5.Květen, Lovecká a Mostecká (přibližně v místě mezi plotem vlevo a pánem na kole, dnes kruhový objezd)
křižovatka ulic 5.Květen, Lovecká a Mostecká (přibližně v místě mezi plotem vlevo a pánem na kole, dnes kruhový objezd)

do ulice Lovecká z křižovatky 5.Května a Mostecká

(archiv David Pavlis)

ulice Mostecká a pohled do Lovecké

(archiv Zbyněk Prokopič)

"U Tří Kaprů"

(archiv David Pavlis)

Poštovní úřad - původní budova
Poštovní úřad - původní budova
Stará pošta - dnes na tomto místě stojí nová pošta - Liberecká ulice čp.2 (archiv Petr Gerhardt)
Stará pošta - dnes na tomto místě stojí nová pošta - Liberecká ulice čp.2 (archiv Petr Gerhardt)

Poštovní úřad

(archiv David Pavlis)

(foto Matyáš Gál.)
(foto Matyáš Gál.)
archiv J.Peterka - Nebyl zde pouze poštovní provoz. Část budovy byla vyčleněna pro telekomunikační provoz. Jablonec zásluhou silného exportu zboží měl již před II. sv. válkou jednu z prvních automatických ústředen. (komentář Stanislav Šetina)
archiv J.Peterka - Nebyl zde pouze poštovní provoz. Část budovy byla vyčleněna pro telekomunikační provoz. Jablonec zásluhou silného exportu zboží měl již před II. sv. válkou jednu z prvních automatických ústředen. (komentář Stanislav Šetina)
POŠTOVNÍ ULICE třicátých let minulého století 🙂 (color Fotočas)
POŠTOVNÍ ULICE třicátých let minulého století 🙂 (color Fotočas)
Počtovní ulice - Divadlo už roste (archiv Z.Prokopič)
Počtovní ulice - Divadlo už roste (archiv Z.Prokopič)
Majestátní budova banky v roce 1925 (archiv J.Peterka)
Majestátní budova banky v roce 1925 (archiv J.Peterka)

v ulici Poštovní - budova banky

(archiv David Pavlis)

Poštovní ulice v 30. letech (archiv J.Peterka)
Poštovní ulice v 30. letech (archiv J.Peterka)
Poštovní ulice v Jablonci ještě před rokem 1923. Nestojí ještě budoucí poliklinika. Dnešní budova polikliniky byla postavena v letech 1923-1926 pro účely Okresní zdravotní a sociální pojišťovny (color Fotočas)
Poštovní ulice v Jablonci ještě před rokem 1923. Nestojí ještě budoucí poliklinika. Dnešní budova polikliniky byla postavena v letech 1923-1926 pro účely Okresní zdravotní a sociální pojišťovny (color Fotočas)

Poštovní ulice
OKRESNÍ ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ POJIŠŤOVNA v Jablonci.

Dnešní budova polikliniky byla postavena v letech 1923-1926 pro účely Okresní zdravotní a sociální pojišťovny. Stavba byla provedena na základě projektu místního architekta Alfreda Fischera. Dům je kvalitním reprezentantem neoklasicistních tendencí v rámci meziválečné architektury.
Zajímavé je, že v minulosti byl vchod do polikliniky i z boku nemovitosti. Tam kde je dnes silnice s tramvajovým pásem. Je škoda, že chodník kolem budovy a tento vchod již není zachován. Na tehdejší dobu se jednalo o impozantní stavbu.

autor příspěvku Fotočas Mirek

Před "Výstavištěm" z Podhorské ulice před rokem 1899 ještě bez kolejí do Pasek
Před "Výstavištěm" z Podhorské ulice před rokem 1899 ještě bez kolejí do Pasek
Před "Výstavištěm" z Podhorské ulice po roce 1931 v pozadí výstavba radnice
Před "Výstavištěm" z Podhorské ulice po roce 1931 v pozadí výstavba radnice

před "Výstavištěm" z Podhorské ulice

(archiv David Pavlis)

Před "Výstavištěm" z Podhorské ulice +-1988
Před "Výstavištěm" z Podhorské ulice +-1988
Před "Výstavištěm" z Podhorské ulice 2019
Před "Výstavištěm" z Podhorské ulice 2019
"U Erbenů" kolem 1906
"U Erbenů" kolem 1906
"U Erbenů" kolem 1986
"U Erbenů" kolem 1986
Restaurace U skleněného džbánu, dříve U Erbenů (archiv Zbyněk Prokopič)
Restaurace U skleněného džbánu, dříve U Erbenů (archiv Zbyněk Prokopič)

Skleněný džbán stál na rohu Podhorské a Perlové ulice, ale říkalo se mu spíš U Erbenů. To podle původního majitele Karla Erbena...

(archiv David Pavlis)

"U Erbenů" 1988
"U Erbenů" 1988
"U Erbenů" 2019
"U Erbenů" 2019

Podhorská X Perlová ulice

(archiv Miroslav Janík)

Na křižovatce ulic Podhorská a Spojovací směrem z Pasek - 2019

(archiv David Pavlis)

TENKRÁT GOTTWALDOVKA, DNES PODHORSKÁ ULICE v Jablonci.

--------------
Staré, ale historicky krásné ustupuje novému - je jen otázkou, zdali je to takhle správné Otisk na straně domu, je otisk bývalé rohové zeleniny, kam jsme rádi chodili...
(color Fotočas)

Podhorská ulice

Když se Jablonci uváděla do provozu tramvaj - pokládání kolejí .  / skleněný negativ / (archiv Ladislav Vacek)

archiv David Pavlis - tady je krásně vidět o kolik se za tu dobu zvedla cesta...
archiv David Pavlis - tady je krásně vidět o kolik se za tu dobu zvedla cesta...
Podhorská (archiv J.Peterka)
Podhorská (archiv J.Peterka)
koloroval Zbyněk Prokopič
koloroval Zbyněk Prokopič
Gablonz - Gebirgsstrasse. Jablonec- Podhorská ulice. Pohlednice prošlá poštou v roce 1930. (archiv J.Peterka)
Gablonz - Gebirgsstrasse. Jablonec- Podhorská ulice. Pohlednice prošlá poštou v roce 1930. (archiv J.Peterka)

Dvakrát Jablonec. Stejné místo v poněkud rozdílné době.

Podhorská ulice (archiv Vladimír Michal)

Podhorská (zdroj Aukro)
Podhorská (zdroj Aukro)

z ulice Lipanská - u Muzea Skla a Bižuterie

(autor druhého snímku Lada Zejda)

(archiv David Pavlis)

z ulice Lipanská - u Muzea Skla a Bižuterie (autor Lada Zejda)
z ulice Lipanská - u Muzea Skla a Bižuterie (autor Lada Zejda)
v ulici U muzea - vedle muzea a pódia výstaviště směrem Dolní Náměstí - před rokem 1900
v ulici U muzea - vedle muzea a pódia výstaviště směrem Dolní Náměstí - před rokem 1900
v ulici U muzea - vedle muzea a pódia výstaviště směrem Dolní Náměstí
v ulici U muzea - vedle muzea a pódia výstaviště směrem Dolní Náměstí

v ulici U muzea - vedle muzea a pódia výstaviště směrem Dolní náměstí

(archiv David Pavlis)

v ulici U muzea - vedle muzea a pódia výstaviště směrem Dolní Náměstí
v ulici U muzea - vedle muzea a pódia výstaviště směrem Dolní Náměstí
Dolní náměstí - po roce 1900
Dolní náměstí - po roce 1900
Dolní náměstí - 90.léta 20.století
Dolní náměstí - 90.léta 20.století

Dolní Náměstí

(archiv David Pavlis)

Dolní náměstí - 2019
Dolní náměstí - 2019
křižovatka polní-hřbitovní,rovně pokračuje polní,doprava hřbitovní(dnes schody ke školce z polní ul.) (archiv Zbyněk Prokopič)
křižovatka polní-hřbitovní,rovně pokračuje polní,doprava hřbitovní(dnes schody ke školce z polní ul.) (archiv Zbyněk Prokopič)

po levé straně ulice Polní na křižovatce do ulice Hřbitovní

(archiv David Pavlis)

"po levé straně ulice Polní na křižovatce do ulice Hřbitovní" místo dnes - zřejmě ten dům co je na starém snímku uprostřed je vidět zde mezi keři
"po levé straně ulice Polní na křižovatce do ulice Hřbitovní" místo dnes - zřejmě ten dům co je na starém snímku uprostřed je vidět zde mezi keři
Před "Výstavištěm" +-1906
Před "Výstavištěm" +-1906
Před "Výstavištěm" +-1986
Před "Výstavištěm" +-1986
archiv Pavel Killian
archiv Pavel Killian

Před "Výstavištěm" Jiráskova ulice

(archiv David Pavlis)
Před "Výstavištěm" 2017
Před "Výstavištěm" 2017
VÝSTAVIŠTĚ / EUROCENTRUM "před a dnes". Čas nezastavíš...! /color Fotočas/
VÝSTAVIŠTĚ / EUROCENTRUM "před a dnes". Čas nezastavíš...! /color Fotočas/
archiv Pavel Killian
archiv Pavel Killian
Gablonz, Reichstrasse (Liberecká ulice) Pohlednice prošlá poštou v roce 1899. (archiv J.Peterka)
Gablonz, Reichstrasse (Liberecká ulice) Pohlednice prošlá poštou v roce 1899. (archiv J.Peterka)
vlevo ulice Liberecká vpravo odbočka do Nemocniční - 1905
vlevo ulice Liberecká vpravo odbočka do Nemocniční - 1905

vlevo ulice Liberecká vpravo odbočka do Nemocniční

(archiv David Pavlis)
ulice Liberecká zhruba v místě odbočky - 2019 v růžku historická mapa 1938 a postavení dnešních budov, červená šipka směr pořízení snímku
ulice Liberecká zhruba v místě odbočky - 2019 v růžku historická mapa 1938 a postavení dnešních budov, červená šipka směr pořízení snímku