Mšeno

13.12.2021
Mšeno (archiv Zbyněk Prokopič)
Mšeno (archiv Zbyněk Prokopič)
Kvůli lepší orientaci trochu obarvená, ne moc kvalitní, o to vzácnější  fotografie starého Mšena. (color Fotočas)
Kvůli lepší orientaci trochu obarvená, ne moc kvalitní, o to vzácnější fotografie starého Mšena. (color Fotočas)
M Š E N O bez Many, Vietnamců i Kauflandu bylo určitě krásnější...🥹🧐  (color Fotočas)
M Š E N O bez Many, Vietnamců i Kauflandu bylo určitě krásnější...🥹🧐 (color Fotočas)
archiv Ladislav Vacek (Myslím že je to kopec nad Silkou , pohled od dnešního sídliště na Úbočí směr Loučná (komentář Zdeněk Tyl)
archiv Ladislav Vacek (Myslím že je to kopec nad Silkou , pohled od dnešního sídliště na Úbočí směr Loučná (komentář Zdeněk Tyl)
NAVETA - tam kde dneska stojí paneláky. (archiv T.Majer)
NAVETA - tam kde dneska stojí paneláky. (archiv T.Majer)
archiv Marcela Holubářová
archiv Marcela Holubářová
MŠENO pohlednice - Dneska od křižovatky / světelné / přechodu pro chodce směrem na JANOV. Vlevo dva domy ještě stojí do dnešních dnů - troleje a koleje pro tramvaj jsou už také minulostí .(archiv Ladislav Vacek)Potraviny , zelenina , holič Šecl ,textil , dále papírnictví Zajíčková a v právo MNV a VB v zadu mandl , tohle budou asi ještě 50 léta přelom do 60 roku (komentář Zdeněk Tyl)
MŠENO pohlednice - Dneska od křižovatky / světelné / přechodu pro chodce směrem na JANOV. Vlevo dva domy ještě stojí do dnešních dnů - troleje a koleje pro tramvaj jsou už také minulostí .(archiv Ladislav Vacek)Potraviny , zelenina , holič Šecl ,textil , dále papírnictví Zajíčková a v právo MNV a VB v zadu mandl , tohle budou asi ještě 50 léta přelom do 60 roku (komentář Zdeněk Tyl)
Bourání Mšena ulice Ivana Olbrachta (archiv Alena Knorková)
Bourání Mšena ulice Ivana Olbrachta (archiv Alena Knorková)
Most za třetí přehradou - v roce 1976, Dneska na kopci je NAVETA a vpravo zahrádkářská osada (archiv Ladislav Vacek)
Most za třetí přehradou - v roce 1976, Dneska na kopci je NAVETA a vpravo zahrádkářská osada (archiv Ladislav Vacek)
MŠENO - stará NAVETA  - / foto z mého negativu / Bourání staré továrny a příprava pro paneláky. - průjezdná silnice mezi první a druhou přehradou - v pozadí TAJVAN..(archiv Ladislav Vacek)
MŠENO - stará NAVETA - / foto z mého negativu / Bourání staré továrny a příprava pro paneláky. - průjezdná silnice mezi první a druhou přehradou - v pozadí TAJVAN..(archiv Ladislav Vacek)

Historie Mšena

Při potoku zvaném Bílá Nisa byla roku 1548 založena třetí nejstarší sklářská huť v Jizerských horách. Nacházela se na maloskalském panství, které tehdy bylo v držení rodu Vartenberků. Zakladatel huti Franz Kuntze jistě nezvolil místo na okraji rozlehlých lesů náhodně, důležitý byl totiž dostatek palivového dřeva. Tak byl položen základ budoucí obce.

Místo nese dodnes velmi starý český název Mšeno, který ve staré češtině označoval mšenné, tedy mechovaté místo. Němečtí osadníci ho nazývali Grünwald, což znamená Zelený les. Oba názvy jistě velmi dobře vystihovaly ráz zdejší krajiny. V té době však ještě nebylo možné hovořit o vsi. Až později, kdy při huti vyrostl panský dům, mlýn, pila a také hutní statek, přibývalo pozvolna obyvatel a Mšeno se kolem roku 1635 stalo vesnicí. To již sklárnu od roku 1615 vlastnil slovutný sklářský rod Schürerů z Waldheimu. Huť se pravděpodobně nacházela v místech dnešního čísla popisného 71, zhruba v prostoru mezi nynějšími ulicemi Palackého a F. L. Čelakovského. Poblíž stála i ostatní stavení, a tak můžeme s jistotou do těchto míst situovat nejstarší část obce. Sklárna v roce 1734 vyhořela a zřRoku 1771 bylo z příkazu císaře Josefa II. provedeno první číslování domů, které se dotklo též Mšena. Nejnižší čísla byla přiřazena domkům nejbližším Jablonci, tedy stojícím poblíž Starého rybníka, a zvyšovala se směrem k severu. Tehdy mělo Mšeno osmdesát pět popisných čísel. ejmě již nebyla obnovena.

Nevšední událostí byl poznamenán rok 1778, kdy Mšenem projížděl císař Josef II. s doprovodem. Ke vzácné návštěvě došlo snad 19. června, avšak prameny nejsou v datu jednotné. Vznešená návštěva dorazila z Hodkovic přes Rádlo a pokračovala dál do Liberce. Po 131 letech, 10. října 1909, byl Josefu II. ve Mšeně odhalen pomník. Neměl však dlouhého trvání, protože po vzniku republiky byly pomníky habsburských monarchů odstraněny.

Přibližně ve stejné době, pravděpodobně již před rokem 1780, byla postavena mšenská kaplička svaté Anny (letopočet nad vchodem nejspíš není rokem vzniku). Stejně stará je i pískovcová socha Piety, která původně stávala před dříve známým Hübnerovým statkem. Dnes ji nalezneme v parku před panelovými domy.

V roce 1798 byla postavena libereckým obchodníkem Philippem Vaterem nejstarší mšenská textilní fabrika. Pozdější Mauthnerova textilka se po přestavbách a proměnách dochovala až do současnosti. Známe ji jako Silku, kde se po roce 1945 zabývali textilní výrobou a později přešla pod národní podnik Bižuterie.

Mšenské děti navštěvovaly v dávných dobách školu v Jablonci či v Rýnovicích. Později se již vyučovalo v místě v pronajatých místnostech, ale až v roce 1884 bylo rozhodnuto o stavbě nové školní budovy, která byla slavnostně předána 6. září 1886. Roku 1902 byla ještě zvýšena o jedno patro. Stará škola stojí dodnes při hlavní třídě, avšak po výstavbě sídlišť byla nahrazena dvěma novými objekty.

Důležitým okamžikem pro Mšeno se stal 9. květen 1900, kdy byl uveden do provozu úsek elektrické dráhy vedoucí z Jablonce do Rýnovic. Mnohem větší rozruch mezi obyvateli vyvolal záměr výstavby přehrady na Mšenském potoku. Stavba se začala projednávat v roce 1901 a pod budoucí hladinou se měla ocitnout celá řada stavení včetně nepříliš staré Priebschovy huti. Mšenští sepisovali petice, stěžovali si na ministerstvech, obrátili se dokonce na samotného mocnáře Františka Josefa I., který roku 1906 navštívil Jablonec. Nic naplat, protesty nebyly vzaty v potaz. Stavba však přinesla obci hospodářský rozvoj, a tak se s ní nakonec obyvatelé smířili. V roce 1910 byla stavba nádrže dokončena.

V minulosti přináležely ke Mšenu též Loučná (do r. 1902), Paseky (1904) a Jindřichov (1906). I když se tyto části postupně osamostatnily, rostlo Mšeno a 27. června 1912 mohlo být prohlášeno městysem. Prvním starostou byl zvolen Julius Kittel. V posledních desetiletích se Mšeno změnilo k nepoznání. Před proměnami byla hlavní třída s dlažbou a provozem tramvají lemována městskými domy, do okolí se rozbíhaly ulice s rodinnými domky a zahradami plnými zeleně. Na břehu přehrady stávala Priebschova sklárna a o kus dál továrna Naveta. Nad kostelíkem Nejsvětější Trojice se nacházel hřbitov a na něm se tyčily náhrobky někdejších obyvatel. V roce 1962 bylo Mšeno sloučeno s Jabloncem nad Nisou.

Počátkem 80. let minulého století bylo staré Mšeno zbouráno a jeho obyvatelé byli, chtě nechtě, nastěhováni do paneláků. Na místě malebné obce vyrostly monotónní hradby mnohopodlažních domů, domov současných generací. Postaveny byly nové výrobní podniky, velkoprodejny i rušné křižovatky. Němým svědkem všech radostných i bolestných událostí zůstává tři sta let starý dub letní, který se stal symbolem Mšena.
Text: Václav Vostřák, spolupráce Otokar Simm

"Ve Mšeně". (archiv Ondrášek Vacátko)
"Ve Mšeně". (archiv Ondrášek Vacátko)
Mšeno.Dnes..zastávka pod Kauflandem. (archiv J.Peterka)
Mšeno.Dnes..zastávka pod Kauflandem. (archiv J.Peterka)
Bourání Mšena ulice Ivana Olbrachta (archiv Alena Knorková)
Bourání Mšena ulice Ivana Olbrachta (archiv Alena Knorková)
MŠENO - stará NAVETA  - / foto z mého negativu / Bourání staré továrny a příprava pro paneláky. - Část demolice staré NAVETY a vpravo silnice která vedla až k JABLONEXU ,sklárně a navazovala na ulici PALACKÉHO . (archiv Ladislav Vacek)
MŠENO - stará NAVETA - / foto z mého negativu / Bourání staré továrny a příprava pro paneláky. - Část demolice staré NAVETY a vpravo silnice která vedla až k JABLONEXU ,sklárně a navazovala na ulici PALACKÉHO . (archiv Ladislav Vacek)
1962 \)v místě kouře je dnes městský bazén) (archiv Zbyněk Prokopič)
1962 \)v místě kouře je dnes městský bazén) (archiv Zbyněk Prokopič)
Pohled na Rýnovice a Mšeno rok 1933 (archiv J.Peterka)
Pohled na Rýnovice a Mšeno rok 1933 (archiv J.Peterka)
Mšeno a přehrada (archiv Petr Gerhardt)
Mšeno a přehrada (archiv Petr Gerhardt)
1940 (archiv J.Peterka)
1940 (archiv J.Peterka)
M Š E N O 1922 (color Fotočas)
M Š E N O 1922 (color Fotočas)
archiv Miroslav Janík
archiv Miroslav Janík
to byly časy.louka nahoru smerem k fabrice a ubytovně.dnes uplně zastavěne baraky a chatama.ještě v 70letech jsem tam chodil lyžovat nebo na podzim pouštěl draka. (komentář Jan Pelc) Přesně jak to napsal Honza. Ale až k tomu plotu se dojet nedalo.tam už byl potůček a bažiny i v zimě. Ale na tom Putrveke alias Puťáku jsme se něco nablbli...krásné to vzpomínky na dětství. (komentář Vlatimil Malý)
to byly časy.louka nahoru smerem k fabrice a ubytovně.dnes uplně zastavěne baraky a chatama.ještě v 70letech jsem tam chodil lyžovat nebo na podzim pouštěl draka. (komentář Jan Pelc) Přesně jak to napsal Honza. Ale až k tomu plotu se dojet nedalo.tam už byl potůček a bažiny i v zimě. Ale na tom Putrveke alias Puťáku jsme se něco nablbli...krásné to vzpomínky na dětství. (komentář Vlatimil Malý)

mšenská kaplička

MŠENSKÁ KAPLIČKA Na kapličku i dnes koukám přímo z okna ložnice, a když chodím kolem ní s Filipkem, vždycky mě napadne co má uloženo už v "pamětech" co se prošlých časů týká. Kdyby tak mohla mluvit..! (color ze staré fotografie Fotočas)
MŠENSKÁ KAPLIČKA Na kapličku i dnes koukám přímo z okna ložnice, a když chodím kolem ní s Filipkem, vždycky mě napadne co má uloženo už v "pamětech" co se prošlých časů týká. Kdyby tak mohla mluvit..! (color ze staré fotografie Fotočas)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
archiv Martek Drahonovsky
archiv Martek Drahonovsky
Rovnání silnice a zatáček z Jablonce do Mšena v letech 70-tých minulého století 😁  (color Fotočas)
Rovnání silnice a zatáček z Jablonce do Mšena v letech 70-tých minulého století 😁 (color Fotočas)
Mšenská kaplička v roce 1965  (color Fotočas)
Mšenská kaplička v roce 1965 (color Fotočas)

Mšeno výstavba 1981 / 1985 .

Tohle byla doba - když každý chtěl byt v paneláku . Bydlení obnášelo bezstarostné bydlení za pár korun. O tom si dnešní mladé rodiny můžou - dneska jenom nechat zdát.

(archiv Ladislav Vacek)

MŠENO  - když ještě nestál most. (archiv Ladislav Vacek)
MŠENO - když ještě nestál most. (archiv Ladislav Vacek)
Seriál z knihy "ZMIZELÉ DOMY" v JABLONCI n/N -  na pokračování... 1/2 (rozklikni každý list samostatně!)  (rychlý color Fotočas)
Seriál z knihy "ZMIZELÉ DOMY" v JABLONCI n/N - na pokračování... 1/2 (rozklikni každý list samostatně!) (rychlý color Fotočas)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
color Zbyněk Prokopič
color Zbyněk Prokopič
M Š E N O  stejné místo jiný čas... (archiv Fotočas Mirek)
M Š E N O stejné místo jiný čas... (archiv Fotočas Mirek)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
(kolor Fotočas)
(kolor Fotočas)
70-tá LÉTA "perestrojka" starého krásného Mšena v plném proudu.. (color Fotočas)
70-tá LÉTA "perestrojka" starého krásného Mšena v plném proudu.. (color Fotočas)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Chodil jsem okolo přehrady a sledoval jak Mšeno mění svou tvář. (archiv Ladislav Vacek)
Chodil jsem okolo přehrady a sledoval jak Mšeno mění svou tvář. (archiv Ladislav Vacek)

Mšeno- hospodářství zvané Hübnerhov.

Jedno celkem vzácné foto z mého archívu (v takto kvalitní fotografii toto stavení není zřejmě již zdokumentované)Zajímavou částí Mšena bývalo hospodářství zvané Hübnerhof. Založil ho rychtář Josef Martin Kittel, jenž ho později přenechal i s funkcí rychtáře svému zeťovi Johannu Josefu Hübnerovi. Do dvora se vcházelo branou, před níž stálo sousoší Piety z roku 1786. Tato ukázka pololidového baroka od neznámého autora zde měla své místo téměř dvě stě let.Při přestavbě Mšena v 70. letech došlo i k budování nové školy a tehdy Hübnerhof zanikl. Poškozené sousoší bylo přemístěno do současného parku a v roce 1985 bylo restaurováno. Součástí opravy byli i dva andílci, jenže ty pár let po renovaci kdosi ukradl. V roce 2002 zajistilo město znovu opravu, avšak oba andílkové se opět stali obětí nenechavce.

Zdroj textu: Václav Vostřák (autor příspěvku Jiří Peterka)