Donín 

17.12.2021

DONÍN (Dönis)

 byl původně samostatnou obcí, po 2. světové válce se stal součástí města Hrádku nad Nisou. Obec se původně dělila na horní a dolní část. Byla prý založena německými osadníky z okolí Drážďan již ve 13. století. V roce 1779 navštívil obec císař Josef II., který hledal v okolí vhodné místo pro vojenská opevnění. Procházeli tudy vojáci generála Laudona, francouzská (1813) a pruská armáda (1866). V průběhu 19. století zde bylo založeno několik průmyslových závodů a dílen. Školní budova pochází z roku 1908. Historickou památkou je sousoší "Pieta"

zdroj: František Vydra - Vitalij Marek - Petr Prášil - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005

Pohlednice Donín z roku 1905 - Herrmannův obchod, domy v dolní části obce, obecní úřad, budova staré obecní školy (archiv SM Liberec)
Pohlednice Donín z roku 1905 - Herrmannův obchod, domy v dolní části obce, obecní úřad, budova staré obecní školy (archiv SM Liberec)
Pohlednice Donín (archiv SM Liberec)
Pohlednice Donín (archiv SM Liberec)
Vlevo bývalá prodejna Dunaj, odbočka vpravo vedla směrem k Ovčímu mostu zdroj: František Vydra - Vitalij Marek - Petr Prášil - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Vlevo bývalá prodejna Dunaj, odbočka vpravo vedla směrem k Ovčímu mostu zdroj: František Vydra - Vitalij Marek - Petr Prášil - Hrádecko a Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
Pohlednice Donín z roku 1932 - celkový pohled na obec, továrna v pozadí je Kolora, vpravo bývalá barvírna (nyní NISAP)(archiv SM Liberec)
Pohlednice Donín z roku 1932 - celkový pohled na obec, továrna v pozadí je Kolora, vpravo bývalá barvírna (nyní NISAP)(archiv SM Liberec)
Pohlednice Donín z roku 1906 - celkový pohled na obec a Hrádek nad Nisou v pozadí (archiv SM Liberec)
Pohlednice Donín z roku 1906 - celkový pohled na obec a Hrádek nad Nisou v pozadí (archiv SM Liberec)
Donín - střed obce s novou budovou školy - pohlednice z roku 1925. (archiv SM Liberec)
Donín - střed obce s novou budovou školy - pohlednice z roku 1925. (archiv SM Liberec)
Donín - celkový pohled na obec ze směru od Dolního Sedla -pohlednice z roku 1925. (archiv SM Liberec)
Donín - celkový pohled na obec ze směru od Dolního Sedla -pohlednice z roku 1925. (archiv SM Liberec)

Ovčí most - Schafbrücke

archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
1925 (archiv Marek Prchlík)
1925 (archiv Marek Prchlík)
HRÁDEK NAD NISOU (1916)  vlevo ulice U Nisy (Neisserstrasse), vpravo Francouzská ulice (Gablerstrasse), která vedla ke starému Ovčímu mostu, dům s věží je hotel Helgoland  zdroj: František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil - Hrádecko - Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
HRÁDEK NAD NISOU (1916) vlevo ulice U Nisy (Neisserstrasse), vpravo Francouzská ulice (Gablerstrasse), která vedla ke starému Ovčímu mostu, dům s věží je hotel Helgoland zdroj: František Vydra, Vitalij Marek, Petr Prášil - Hrádecko - Chrastavsko na starých pohlednicích, 2005
pohlednice z roku 1919 (archiv Jany Zahurancové)
pohlednice z roku 1919 (archiv Jany Zahurancové)
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
Schafbrücke - Grottau / Dönis - Ovčí most -Donín / Hrádek n/N (archiv Marek Prchík)
Schafbrücke - Grottau / Dönis - Ovčí most -Donín / Hrádek n/N (archiv Marek Prchík)
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
Donín - Dönis, Fabrik Hermann Müller - Továrna Hermann Müller (archiv Marek Prchlík)
Donín - Dönis, Fabrik Hermann Müller - Továrna Hermann Müller (archiv Marek Prchlík)
Strojírna Ernsta Vietze, Donín (archiv Marek Prchlík)
Strojírna Ernsta Vietze, Donín (archiv Marek Prchlík)
Donín Na této pohlednici vidíme bývalý hostinec Oskara Knespela. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Donín Na této pohlednici vidíme bývalý hostinec Oskara Knespela. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Hrádek nad Nisou Pohlednice z roku 1908 zachycuje nově dokončený Ovčí most (Schafbrücke) přes Nisu. Vlevo je ještě vidět odsunutá konstrukce starého mostu. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Hrádek nad Nisou Pohlednice z roku 1908 zachycuje nově dokončený Ovčí most (Schafbrücke) přes Nisu. Vlevo je ještě vidět odsunutá konstrukce starého mostu. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
zdroj: https://picclick.de
zdroj: https://picclick.de
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
Hrádek nad Nisou Tato pohlednice zachycuje bývalý Ovčí most (Schafbrücke) někdy kolem roku 1925. V pozadí je tehdejší hotel Helgoland s věží. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Hrádek nad Nisou Tato pohlednice zachycuje bývalý Ovčí most (Schafbrücke) někdy kolem roku 1925. V pozadí je tehdejší hotel Helgoland s věží. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
Hrádek nad Nisou Tato meziválečná pohlednice zachycuje dnešní Francouzskou ulici od křižovatky u bývalého Ovčího mostu. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
Hrádek nad Nisou Tato meziválečná pohlednice zachycuje dnešní Francouzskou ulici od křižovatky u bývalého Ovčího mostu. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola. (zdroj: https://www.luzicke-hory.cz )
archiv Marek Prchlík
archiv Marek Prchlík
roh Turistické a Příčné ulice v Doníně (archiv Marek Prchlík)
roh Turistické a Příčné ulice v Doníně (archiv Marek Prchlík)
Donín - koloniál Karla Herrmanna ve střední části obce - pohlednice z archivu SM Liberec
Donín - koloniál Karla Herrmanna ve střední části obce - pohlednice z archivu SM Liberec
Donín - pohlednice z archivu SM Liberec (Donín nedaleko obchodu p. Uhla -  jeden z posledních domů s doškovou střechou - komentář Marek Prchlík)
Donín - pohlednice z archivu SM Liberec (Donín nedaleko obchodu p. Uhla - jeden z posledních domů s doškovou střechou - komentář Marek Prchlík)
Dům s doškovou střechou -  mělo by se jednat o Donín (dům nedaleko obchodu pana Uhla) (archiv M.Prchlík)
Dům s doškovou střechou - mělo by se jednat o Donín (dům nedaleko obchodu pana Uhla) (archiv M.Prchlík)
Fotbal v Doníně (archiv Marek Prchlík)
Fotbal v Doníně (archiv Marek Prchlík)
Sport v Doníně (archiv Marek Prchlík)
Sport v Doníně (archiv Marek Prchlík)

Jeden z Hrádeckých průmyslníků z meziválečného období.

Pan Janeček vlastník malé továrny v Doníně. První fotografie je pořizena v zahradě u jeho vily v Doníně. na druhé fotografii je pan Janeček se svými zaměstnanci a na třetí se svou rodinou.

(autor příspěvku Marek Prchlík)