Blaschkova vila

16.12.2021
Vila krátce po dostavbě na dobové pohlednici.
Vila krátce po dostavbě na dobové pohlednici.

Těměř sto let stará pohlednice ukazuje dům i továrnu tehdy patrně nejzámožnějšího obyvatele Hodkovic nad Mohelkou, továrníka Blaschkeho. Jeho rod tady od roku 1836 vlastnil textilní továrnu na výrobu vlněných látek. Hodkovice jsou malebným městem v údolí říčky Mohelky a jsou poprvé zmiňovány pod jménem Hothovici již v roce 1142. Poněmčeno bylo toto staré lidské sídlo až o staletí později. Již půl století jsou Hodkovice městskou památkovou zónou. Barokní kostel sv. Prokopa byl dostavěn roku 1720, mariánský sloup na náměstí je ještě o deset let starší. Výstavná radnice nahradadila starý městský rathaus začátkem 19. století, ale dnešní novorenesanční podobu získala až v roce 1889. Pozoruhodná je i kaple Kalvarie nad městem.
Vila na archivní pohlednici.
Vila na archivní pohlednici.
Stav města okolo roku 1909: Blaschkova vila zbořená roku 1987, nalevo výrazná budova nového pivovaru (prohlášená památka), městské zástavbě dominují věže kostela a radnice
Stav města okolo roku 1909: Blaschkova vila zbořená roku 1987, nalevo výrazná budova nového pivovaru (prohlášená památka), městské zástavbě dominují věže kostela a radnice

Blaschkova vila


Mimořádně výstavná rodinná vila severočeských průmyslníků Blaschků z Hodkovic nad Mohelkou byla v roce 1902 postavena libereckým architektem a stavitelem Ernstem Schäferem v duchu romantizující secese v blízkosti textilky Blaschka & Söhne. Rodina patřila k nejvýznamnějším severočeským podnikatelům a dělila se na dvě větvě, sklářskou a textilní. Vila se vyznačovalo vytříbenou architekturou s historizujícím nádechem, díky kterému získala takřka zámecký charakter.

Secese se tak projevuje především v malebné skladbě hmot, přičemž Schäfer se zde projevil jako invenční eklektik, využívající pozdně gotických a renesančních prvků, které nápaditě seskupil do výrazně romantizujícího celku. Zřejmě nejhodnotnější hodkovická vila stála až do roku 1987, kdy byla barbarsky a zcela zbytečně zbořena.

(Zdroj: https://liberec-reichenberg.net/.../nazev/80-blaschkova-vila, a https://www.portafontium.eu )

Snímek z bourání vily.
Snímek z bourání vily.