1983

16.12.2021

v roce 1983 se stavěla rozvodna VVN v Jílovém u Hodkovic.

Komentář Barry Barry - Patrně se stěhuje trafo 400kV do rozvodny v Jílovém.

archiv Milly Bozděchovská

Základním rozvodným uzlem elektřiny pro okresy Liberec a Jablonec i jejich okolí je rozvodna Bezděčín u Hodkovic. V roce 1965 zde byla vybudována transformovna 220/110 kV (200MVA) a připojeno nové vedení přivádějící proud z Výškova a Chotějovic v Podkrušnohoří. Druhý transformátor 220/110 kV (125MVA) byl instalován v roce 1973 a po šesti letech začala výstavba transformace velmi vysokého napětí 400/110 kV (250 MVA), dokončená v roce 1984. Fotografie zachycují transport nového transformátoru po dvouproudové silnici Liberec — Praha těsně před cílem v Hodkovicích nad Mohelkou v roce 1983. 

zdroj: Karpaš a kolektiv - Stalo se na severu Čech 1900/2000, 2001

archiv Martin Lukáš
archiv Martin Lukáš
archiv Martin Lukáš
archiv Martin Lukáš