Kostel Navštívení Panny Marie

18.11.2021
foto Tomáa Exner
foto Tomáa Exner
Kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích na pohlednici z roku 1930. (archiv J.Peterka)
Kostel Navštívení Panny Marie v Hejnicích na pohlednici z roku 1930. (archiv J.Peterka)

fotografie označené tímto logem pocházejí z archivu Rostislava Jelínka

1938 ( archiv Tomáš Stracke)
1938 ( archiv Tomáš Stracke)
1930 (archiv J.Peterka)
1930 (archiv J.Peterka)
Hejnice-Kostel Navštívení Panny Marie 1925 (archiv J.Peterka)
Hejnice-Kostel Navštívení Panny Marie 1925 (archiv J.Peterka)
1938 ( archiv Tomáš Stracke)
1938 ( archiv Tomáš Stracke)
Řemeslníci restaurující věž hejnického chrámu Navštívení Panny Marie na pohlednici z roku 1936. (archiv J.Peterka)
Řemeslníci restaurující věž hejnického chrámu Navštívení Panny Marie na pohlednici z roku 1936. (archiv J.Peterka)
Hejnice. Pohlednice byla odeslána v roce 1936. (archiv Danča Zerzánová)
Hejnice. Pohlednice byla odeslána v roce 1936. (archiv Danča Zerzánová)
Hejnice - kostel Navštívení Panny Marie 30-tá léta 20. století a r. 2021, františkáni (archiv Vl.Hájek)
Hejnice - kostel Navštívení Panny Marie 30-tá léta 20. století a r. 2021, františkáni (archiv Vl.Hájek)
Hejnické slavnosti r. 1931, živé obrazy před bazilikou (archiv Enjoy Frýdlant)
Hejnické slavnosti r. 1931, živé obrazy před bazilikou (archiv Enjoy Frýdlant)
Hejnice.....70.léta
Hejnice.....70.léta
archiv Mady Meiresonne
archiv Mady Meiresonne
Hejnice 1930 (archiv J.Peterka)
Hejnice 1930 (archiv J.Peterka)
archiv R.Jelínek
archiv R.Jelínek
1930 (archiv J.Peterka)
1930 (archiv J.Peterka)
Hejnice, chrám Navštívení Panny Marie 1925 (archiv J.Peterka)
Hejnice, chrám Navštívení Panny Marie 1925 (archiv J.Peterka)
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
1930 (archiv J.Peterka)
1930 (archiv J.Peterka)
1985 (archiv Jaroslav Demčák)
1985 (archiv Jaroslav Demčák)
Holubice vznášející se v hlavní kopuli baziliky v Hejnicích (foto Vojtěch Klimt)
Holubice vznášející se v hlavní kopuli baziliky v Hejnicích (foto Vojtěch Klimt)
archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
Hejnice v roce 1931 Pohlednice zachycuje představení divadelní hry podle rakouského dramatika Huga von Hofmannsthal konané na chrámových schodech. Bylo součástí každoročních - od roku 1931 - hejnických slavností zvaných Jedermann Festspiele.  zdroj: Miloslav Nevrlý  - Pavel D.  Vinklát  - Album starých pohlednic Frýdlantsko,  2009
Hejnice v roce 1931 Pohlednice zachycuje představení divadelní hry podle rakouského dramatika Huga von Hofmannsthal konané na chrámových schodech. Bylo součástí každoročních - od roku 1931 - hejnických slavností zvaných Jedermann Festspiele. zdroj: Miloslav Nevrlý - Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009
Hejnice v roce 1978 (archiv Všichni Čermáci)
Hejnice v roce 1978 (archiv Všichni Čermáci)
hejnický kostel Navštívení Panny Marie kolem roku 1920  (foto Rudolf Ginzel)
hejnický kostel Navštívení Panny Marie kolem roku 1920 (foto Rudolf Ginzel)
foto. G. Krause, cca 1935
foto. G. Krause, cca 1935
foto Čestmír Ježek
foto Čestmír Ježek
foto Čestmír Ježek
foto Čestmír Ježek
Klášterní bazilika v Hejnicích  (léto 2019) (archiv Vojtěch Klimt)
Klášterní bazilika v Hejnicích (léto 2019) (archiv Vojtěch Klimt)
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner

Kostel Navštívení Panny Marie

je barokní kostel při františkánském klášteře v Hejnicích. Nachází se na místě starého poutního místa jehož počátky sahají do 13. století. Bývá někdy nazýván bazilikou, ovšem proces povýšení kostela na baziliku minor nebyl ještě dokončen, zůstal před vypuknutím druhé světové války na úrovni diplomatického protokolu. Je zřejmě jedním z nejstarších mariánských poutních míst v litoměřické diecézi. Uctívána je zde gotická, 38 cm vysoká, soška Panny Marie nazývaná Sličná Matka (latinsky Mater Formosa či Maria Formosa).

Legenda o vzniku

Podle místní legendy žil v blízké vesničce Lužec (dnes část Raspenavy) chudý řemeslník - sítař a řešetář - se svou nemocnou ženou a dítětem. Jednoho dne roku 1159 (1211) hledal v hejnickém lese dřevo na práci a pod třemi lípami na břehu říčky Smědé usnul. Ve snu spatřil lípu zalitou září, na větvích seděli andělé. Jeden z nich jej vyzval: "Jsi na zázračném místě, na kterém se zalíbilo Otci. Jdi domů a vrať se s obrázkem Matky Boží, aby každý, kdo v budoucnu půjde kolem, se mohl zastavit a mít účast na milosti. Tobě se pak za odměnu uzdraví žena i dítě." Řemeslník, který byl přesvědčen o tom, že nešlo o pouhý sen, zakoupil při nejbližší návštěvě Žitavy dřevěnou sošku a tu zavěsil na určený strom. A podle legendy se jeho žena i dítě skutečně uzdravily.


Původní kaple a kostel

Zpráva o tomto zázračném uzdravení se brzy roznesla a lidé začali na tomto místě prosit o pomoc. Údajně v roce 1211 se pak rozhodli lípu pokácet a na jejím místě zbudovat dřevěnou kapličku. Již roku 1252 byla na jejím místě postavena kaple kamenná. Postupem času však sílil proud poutníků a kaple tak byla neustále rozšiřována. Na konci 13. století jeden z rodu Biberštejnů, držících celé frýdlantské panství, dal postavit kamenný gotický kostel, jehož části - datované na rozhraní 13. a 14. století jsou uchovány v nynějším baroknímu chrámu. Tento poutní kostel je písemně doložen k roku 1346. Od té doby přicházejí do Hejnic poutníci ze širokého okolí. Roku 1469 obdržel mariánský chrám v Hejnicích od papežského legáta Rudolfa odpustky.

Kostel byl slavnostně vysvěcen 2. září 1498 míšeňským biskupem Janem ze Salhauzenu. To bylo frýdlantské panství již dlouho ve vlastnictví Biberštejnů, kteří jej získali od krále Přemysla Otakara II. roku 1278.

Po smrti Kryštofa Biberštejna připadlo panství císaři Ferdinandovi I., který Frýdlantsko prodal v roce 1558 protestantskému šlechtickému rodu Redernů za 40 000 zlatých. Ti podle tehdejšího práva změnili všechny kostely na svém panství na protestantské. Kvůli četným katolickým poutím z okolních panství to však v případě hejnického kostela nebylo možné a tak kostel rovnou uzavřeli. Poutníci proto vykonávali pobožnosti před zavřenou mariánskou svatyní. Poutníkům nebyl kostel otevřen dokonce ani na žádost císaře Rudolfa II. z roku 1591. Roku 1609 odvezla Kateřina z Redernu celý majetek kostela včetně sošky madony na liberecký zámek. Ten 2. května 1615 vyhořel, hejnická soška však zničena nebyla a ještě téhož roku byla vrácena zpět. Po této události Kateřina z Redernu sošku odvezla do Hejnic a vlastnoručně ji umístila na původní místo. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 Redernové z Čech odešli.

Panně Marii Hejnické byla zasvěcena 11. kaple Svaté cesty z Prahy do Staré Boleslavi. Kaple byly stavěny v letech 1674 - 1690.

Vybudování kláštera

Panství koupil roku 1622 vojevůdce Albrecht z Valdštejna a kostel znovu otevřel. Vévoda byl zavražděn roku 1634 a panství po něm získali roku 1636 Gallasové. Za jejich panování dosáhla proslulost Hejnic svého vrcholu - na některých poutích se údajně sešlo až 7000 věřících a roční návštěvnost místa se v 17. století pohybovala okolo 80 000 poutníků. Protože těch stále přibývalo, rozhodl se hrabě František Ferdinand z Gallasu roku 1692 pozvat řádové bratry františkány, aby poutníkům sloužili jak po duchovní, tak i hmotné stránce. V letech 1692 - 1696 byl pro ně vystavěn čtvercový klášter podle návrhu italského architekta jménem Marco Antonio Canevalle. Po smrti hraběte 4. ledna 1697 pokračovala jeho manželka Emerenciána v rozšiřování komplexu. Pod místem zjevení byla roku 1698 pod dohledem Jana Václava Gallase zbudována třídílná rodinná hrobka. Jedna z krypt patří rodu Gallasů, druhá jejich nástupníkům Clam-Gallasům a třetí františkánům.

Barokní chrám

Roku 1721 bylo požádáno o výstavbu barokního chrámu spolu podle plánů Tomáše Haffeneckera. Podle pozdějších záznamů se však kostel stavěl podle plánů Johana Bernarda Fischera z Erlachu. Protože na původním skalisku nebylo dost místa, byl ze staršího gotického kostela zachován jen presbytář, který dnes tvoří pravé (východní) rameno příční lodi. Hlavní loď byla postavena napříč, v severojižním směru, na místě zasypané strže. Chrám s kapacitou pro 1 000 poutníků byl slavnostně vysvěcen 1. července 1725.

Za vlády Marie Terezie a Josefa II. chrám chátral, stříbrné bohoslužebné nádoby byly odvezeny do Vídně. Kostel byl téměř zcela vybrakován a jeho dveře byly zapečetěny. Až počátkem 20. století byla zrekonstruován na náklady hraběte Clam-Gallase - ty tehdy dosáhly 200 000 korun. Zároveň také došlo k obnovení tradičních poutí. V letech 1904-1906 byl Andreasem Grollem vymalován strop, od května 1914 zvonily ve zvonicích dva nové zvony. Ty však byly za první světové války sňaty a roztaveny. Stejný osud čekal kostelní zvony i za druhé světové války. Po jejím skončení začali poutníci hejnickou Pannu Marii nazývat "strážkyní pohraničí" a tento název se brzy ujal. Poutě do Hejnic tak získaly nový rys. Roku 1950 byl klášter zrušen a přeměněn na internační a poté centralizační pro mužské duchovní z celého Česka. Během 50. a 60. let sloužil jako ubytovací pro řeholní sestry, které odtud odcházely pracovat do místní porcelánky a textilky. Z kláštera se v 70. letech 20. století stala ruina a do kostela samotného zatékalo.

V roce 1990 došlo za nového faráře Miloše Rabana k celkové rekonstrukci kláštera a jeho přeměně na "Mezinárodní centrum duchovní obnovy". Opravenou budovu kláštera pak znovu požehnal 5. ledna 2001 zástupce Svatého stolce apoštolský nuncius arcibiskup Giovanni Coppa.

Popis stavby

Chrám je k jihu obrácená barokní stavba s dvojicí věží v průčelí. Má půdorys kříže s postranními kaplemi, pravé příčné rameno kříže je tvořeno zbytky původního gotického kostela. Je 50 m dlouhý, 37 široký a 35 m je výška jeho kopule.

Soška Panny Marie Hejnické v pozlacené skříňce na hlavním oltáři pochází zhruba z osmdesátých let 14. století. Vzhledem k její na gotiku neobvykle usměvavou tvář je nazývána Mater Formosa - Sličná matka. Soška měří 38 cm na výšku. Samotný hlavní oltář je dílem sochařů Jana Hájka z Mnichova Hradiště a I. Brenera z Liberce. Pozadím oltáře je iluzivní freska od Josefa Kramolína z Bohosudova z roku 1787. Jen málokterý z návštěvníků si na první pohled všimne, že tu oltář ve skutečnosti nestojí, ale je jen namalovaný.

Ve východní boční kapli se nachází křídlový skládací oltář z konce 15. století, používaný jako polní na vojenských taženích Albrechtem z Valdštejna a věnovaný kostelu jeho manželkou Isabelou. Tato kaple se nachází na původním místě zjevení a uvnitř oltáře je údajně dodnes zabudovaný pařez po původní lípě.

Nástropní malby vymaloval v letech 1902-1906 vídeňský profesor Andreas Groll, vyučující v té době na umělecké průmyslové škole v Jablonci nad Nisou. V hlavní kupoli jsou tři výjevy - Nanebevzetí Panny Marie, Ježíšovo ukřižování a Andělé nesoucí Svatý kříž.

Hlavní pouť se koná každoročně na Svátek Navštívení Panny Marie 31. května.

(zdroj: Wikipedia, fotografie z archivu R. Jelínka)

1938 ( archiv Tomáš Stracke)
1938 ( archiv Tomáš Stracke)
Hejnice 1928 (archiv J.Peterka)
Hejnice 1928 (archiv J.Peterka)
A o 84 let později. (archiv J.Peterka)
A o 84 let později. (archiv J.Peterka)
Hejnice 1930 (archiv J.Peterka)
Hejnice 1930 (archiv J.Peterka)
Hejnické slavnosti r. 1931, živé obrazy před bazilikou (zdroj: https://picclick.de/)
Hejnické slavnosti r. 1931, živé obrazy před bazilikou (zdroj: https://picclick.de/)
1933 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
1933 (zdroj: https://pohlednice.sbiram.cz)
Hejnice. Pohlednice prošlá poštou v roce 1928. (archiv J.Peterka)
Hejnice. Pohlednice prošlá poštou v roce 1928. (archiv J.Peterka)
1930 (archiv J.Peterka)
1930 (archiv J.Peterka)
zdroj: aukro
zdroj: aukro
zdroj: Aukro
zdroj: Aukro
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Hejnice (zdroj Petr Zora - Severočeským krajem, 1977)
Hejnice (zdroj Petr Zora - Severočeským krajem, 1977)
Klášter s bazilikou Navštívení Panny Marie v Hejnicích býval jedním z nejvýznamnějších poutních míst Čech. V roce 1950 sem komunisté na několik let internovali členy zlikvidovaných řadů z celé země. Chátrající stavby byly zachráněny rozsáhlou rekonstrukcí po roce 1989. (foto Vojtěch Klimt)
Klášter s bazilikou Navštívení Panny Marie v Hejnicích býval jedním z nejvýznamnějších poutních míst Čech. V roce 1950 sem komunisté na několik let internovali členy zlikvidovaných řadů z celé země. Chátrající stavby byly zachráněny rozsáhlou rekonstrukcí po roce 1989. (foto Vojtěch Klimt)
Hejnice (zdroj: Kalendář Rok 2017 s dobovými pohlednicemi)
Hejnice (zdroj: Kalendář Rok 2017 s dobovými pohlednicemi)
Několikrát do roka se zde konaly poutě. K jejich tradici se místní s obnovením svatostánku vrátili. Foto: Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Několikrát do roka se zde konaly poutě. K jejich tradici se místní s obnovením svatostánku vrátili. Foto: Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Slavnost v Hejnicích Foto: Mezinárodní centrum duchovní obnovy
Slavnost v Hejnicích Foto: Mezinárodní centrum duchovní obnovy
foto Čestmír Ježek
foto Čestmír Ježek
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
Pohádka z Hejnic. (foto Radek Teope Drbohlav)
Pohádka z Hejnic. (foto Radek Teope Drbohlav)
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
Hejnice 1930 (archiv Jiří Peterka)
Hejnice 1930 (archiv Jiří Peterka)

Černé světlo v Hejnicích

Slunce takto podlezlo mraky v podhůří Jizerských hor krátce před soumrakem v pátek 28.5.2022.

(c) Václav Bacovský | krasnesvetlo.cz

HEJNICKÉ SLAVNOSTI 2022 (foto Tomáš Exner)
HEJNICKÉ SLAVNOSTI 2022 (foto Tomáš Exner)
foto André P. Schwarzkopf Profoa
foto André P. Schwarzkopf Profoa
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
Foto: Jan Kodeš
Foto: Jan Kodeš
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
(foto Tomáš Exner)
(foto Tomáš Exner)
foto Tomáš Kupec
foto Tomáš Kupec

V proměnách 23.12.2023

(foto Tomáš Exner)

Z oblaku

(foto Tomáš Exner)

Hejnice 1914-svěcení nových zvonů pro Kostel Navštívení Panny Marie. (archiv J.Peterka)
Hejnice 1914-svěcení nových zvonů pro Kostel Navštívení Panny Marie. (archiv J.Peterka)

pohled na Hejnice z Poustevníkova kámene.

foto Tomáš Exner

Duchovní srdce Jizerských hor 
-Ač trochu na konci světa, přesto sem jezdí lidé z celého světa. Snoubí se zde víra, osudy lidí, historie a nádherná okolní horská příroda. To vše vytváří jedinečný genius loci.

Hejnicím se také přezdívá český Mariazell. Bývalý klášter františkánů byl postaven v letech 1692-1696, arch. Marcus A. Canevalle. Poutní místo vzniklo již na počátku 13. století, dle legendy díky zázraku. 

Původní gotický kostel přestal brzy dostačovat, současný barokní klášterní chrám Navštívení Panny Marie vznikl v letech 1722-1729, arch. Thomas Haffenecker. Nechybělo moc a celý areál by úplně zchátral...Dnes je však ukázkově opečovávaný a hojně navštěvovaný věřícími i ateisty. Národní kulturní památka.

Kdo se chce více dozvědět o mezinárodní poutní stezce VIA SACRA, jejíž českou stranu jsem fotil pro Město Liberec, tak doporučuji její oficiální propagaci viasacra.cz Jde převážně o památky v Libereckém kraji, ale nechybí ani např. nádherný Broumov.

autor příspěvku Ladislav Renner