Hotel U Města Vídně

18.11.2021

Tři století starý hotel v Hejnicích

Protože do Hejnic putovali za zázračnou soškou Panny Marie nejen kmání, ale i páni přijíždějící na koních, poručila roku 1723 hraběnka Johanna Emerentia Gallasová místnímu tesaři C. Neumannovi postavit za zdí klášterní zahrady velkou stáj a pozemek vedle ní zarovnat pro budoucí hostinec. Ten byl postaven asi záhy, protože o deset později si ho mohl J. G. Buchelt již pronajmout jako "horní" část, zatímco "dolní" částí byla nazývána starší stáj. Měl právo volně šenkovat (pivo musel kupovat od vrchnosti) a porážet dobytek a musel "on i jeho rodina žít zbožně a ctnostně". Během staletí se majitelé střídali, hostinec získal jméno U Města Vídně. Na pohlednici odeslané roku 1898 byl jeho majitelem již 30 let Max Hitschmann. Roku 1918 koupila hotel Sofie Schóntagová a nazvala jej svým jménem. Hotel, který stál proti pozdějšímu Perunu, shořel v prosinci 1949 a na jeho místě je dnes park.