Štolpišská silnice (+ Paličník, Ořešník, Holubník, Poustevníkův kámen)

30.10.2021
1903 Isergebirge. Partie a. d. Stolpichstrasse (Hermann Seibt, Meissen) (archiv Radek 'habendorf' Kudela)
1903 Isergebirge. Partie a. d. Stolpichstrasse (Hermann Seibt, Meissen) (archiv Radek 'habendorf' Kudela)
1925 (zdroj:https://fotohistorie.cz/)
1925 (zdroj:https://fotohistorie.cz/)
2017 (zdroj:https://fotohistorie.cz/)
2017 (zdroj:https://fotohistorie.cz/)

Štolpišská silnice

Štolpišská silnice je unikátní horská silnice vedoucí od Ferdinandova pod Jizeru.

Historie

K vybudování Štolpišské silnice došlo v roce 1891. Od svého vzniku byla velmi oblíbená mezi turisty i fotografy. Velkou ránu zasadil silnici konec druhé světové války a odsun Němců, kdy zanikla řada spolků pečujících o silnici. V roce 1958 ji postihly povodně a od té doby přestala sloužit lesnímu hospodářství. Na přelomu 20. a 21. století se objevili snahy o znovuzprovoznění cesty, nakonec došlo pouze k opravě nejvíce poškozených úseků. Dnes je určena hlavně turistům a cykloturistům, v zimě i lyžařům.

Průběh cesty

Z hlavní silnice u chaty Smědava odbočuje Štolpišská silnice. Stoupá k rozcestí Na Knajpě a poté pokračuje náhorní planinou až do míst, kde pramení Velký Štolpich.

Při stavbě silnice musely být v těchto místech překonány podmáčené a rašelinné úseky. Nejprve je bylo potřeba odlesnit a odvodnit pomocí příkopů, které byly hluboko zaříznuty do mohutných vrstev rašeliny. Dnes jsou tato místa zpevněna betonovými panely nebo živičným povrchem.

Tato silnice bývá v létě velmi využívána cyklisty a v zimě po ní vede trasa lyžařské magistrály.

V dřívějších dobách bývala spojnice zvaná i Alpská. Tento název je oprávněný, protože byla navržena vskutku odvážně. Vodní tok překlenulo několik mostů a největší klesání divokou roklí Štolpichu překonali stavitelé velkou protáhlou zatáčkou. Nebylo vůbec jednoduché toto postavit, a proto v těchto místech stojí velká opěrná zeď, zvaná Galerie. Na stavbu této opěrné zdi bylo použito stovky na sebe narovnaných žulových kvádrů. Tato kyklopská práce našich předků uvádí v úžas každého návštěvníka. V dnešní době se jedná o stavebně-technickou památku, kterou je potřeba zachovat pro další generace.

V závěru už tato významná komunikace mírně klesá k Ferdinandovu. V těchto místech z ní odbočuje jiná silnice, takzvaná Rauscheckova cesta. Ta od těchto míst dosti strmě vystupuje ke křižovatce zvané Hřebínek.

Na konci druhé světové války těmito místy ustupovala jednotka německé armády. Po pětadvaceti letech se v těchto místech nacházely trosky obrněného vozidla a pojízdné dílny. Podél cesty vedla ještě mnoho let po válce stará telefonní linka, která spojovala ferdinandovskou hájovnu s Novou loukou. V letech 1998 až 1999 byla cesta za velkých nákladů opravena.

Stavba Štolpišské silnice byla dokončena v roce 1891. Stala se velkou chloubou tehdejších stavitelů jizerskohorských cest. Lesnický personál o cestu velmi pečoval. Každý vzniklý výmol byl ihned opraven, takže vozovka byla stále sjízdná pro koňmi tažené povozy a kočáry.

V roce 1958, kdy toto území zachvátily povodně, byla silnice velmi narušena. Teprve v roce 2000 byly její dva úseky zrekonstruovány.

(zdroj: Wikipedia)


zdroj: https://www.akpool.de
zdroj: https://www.akpool.de
2017 (zdroj:https://fotohistorie.cz/)
2017 (zdroj:https://fotohistorie.cz/)
Sedmitrámový most a Paličník zdroj: https://i.ebayimg.com
Sedmitrámový most a Paličník zdroj: https://i.ebayimg.com

Sedmitrámový most je rozcestí turistických tras na severním úbočí Smědavské hory (1084 m n. m.) v Jizerských horách na severu České republiky. Nachází se u silnice II/290, která zde stoupá z Bílého Potoka k horské chatě Smědava. U rozcestníku se nachází nejvýše položený z mostů, po nichž komunikace překonává tok řeky Smědé. Tento most původně tvořilo sedm trámů, které daly rozcestníku svůj název. Během pozdějších rekonstrukcí došlo k přestavbě mostu na betonový. Ve vzdálenosti sta metrů po toku řeky pod Sedmitrámovým mostem se ve výšce 575 m n. m. nachází nepravý vodopád, vysoký tři metry. Ten má sklon 90° a protéká tudy 600 litrů vody za sekundu.

(zdroj: Wikipedia)

Rokle Černého čili Velkého Štolpichu

byla považována za jedno z nejkrásnějších a nejromantičtějších míst v Jizerských horách. Divoký horský potok tam protéká úzkou roklí a v nejstrmějším místě padá do údolí vysokým kaskádovitým vodopádem. Staré vlastivědy uváděly, že podle štolpišské rokle byly malovány i dekorace pro drážďanské divadlo, když uvádělo v roce 1821světovou premiéru opery Carl Maria von Webera Čarostřelec. Slavný skladatel byl totiž v roce 1814 hostem v Lázních Libverdě a do rokle prý chodíval. Dokonce právě zde prý našel inspiraci k hudebním motivům pro árii z Vlčího dolu v opeře Čarostřelec.

zdroj: Miloslav Nevrlý a Pavel D. Vinklát - Album starých pohlednic Frýdlantsko, 2009

Paličník

foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Rafal Kotylak
foto Rafal Kotylak
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Alice Balousová
foto Alice Balousová
foto Alice Balousová
foto Alice Balousová
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner
foto Matyáš Gál
foto Matyáš Gál
..Ořešník pohled z údolí Štolpichu ...březen 2018
..Ořešník pohled z údolí Štolpichu ...březen 2018

Ořešník

Král skalních vyhlídek. Starým králem jizerskohorských vyhlídek je odedávna Ořešník, ostrý skalní vrchol vypínající se hrdě nad velebnou krásou Hejnic a jejich okolím. Dochoval se záznam, že roku 1819 se z Ořešníku zřítili dva bratři ze zdejšího františkánského kláštera právě ve chvíli, kdy obnovovali svaté znamení. (foto Tomáš Kupec)
Král skalních vyhlídek. Starým králem jizerskohorských vyhlídek je odedávna Ořešník, ostrý skalní vrchol vypínající se hrdě nad velebnou krásou Hejnic a jejich okolím. Dochoval se záznam, že roku 1819 se z Ořešníku zřítili dva bratři ze zdejšího františkánského kláštera právě ve chvíli, kdy obnovovali svaté znamení. (foto Tomáš Kupec)
Vyhlídka Ořešník Vážení, přidávám fotku jedné z nejhezčích vyhlídek Jizerských hor, právem také nazývanou "král skalních vyhlídek". Ořešník vyčnívá nad obcí Hejnice a je rovněž viditelný z Hejnic pokud stojíte před Kostelem Navštívení Panny Marie. Výšlap patří mezi ty lehce náročnější, ale opravdu stojí za to. (foto Tomáš Kupec)
Vyhlídka Ořešník Vážení, přidávám fotku jedné z nejhezčích vyhlídek Jizerských hor, právem také nazývanou "král skalních vyhlídek". Ořešník vyčnívá nad obcí Hejnice a je rovněž viditelný z Hejnic pokud stojíte před Kostelem Navštívení Panny Marie. Výšlap patří mezi ty lehce náročnější, ale opravdu stojí za to. (foto Tomáš Kupec)
NAD SMĚDAVSKOU HORNATINOU Jedním z významných vrcholů nad Hejnicemi je Ořešník. Je to skála tvořená především tvrdou porfyrickou žulou a granodioritem. Vrchol Ořešníku je převážně zarostlý bučinami a taky aby ne, když místo je součástí národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. Jako všude v Jizerkách je na vrcholu vztyčený kříž. Tady prý už stojí od roku 1813. Cesta nahoru je jedna z těch horších (ne bylo to strašný) a to mě kamarád vedl prý tou příjemnější trasou  (foto Filip Holič)
NAD SMĚDAVSKOU HORNATINOU Jedním z významných vrcholů nad Hejnicemi je Ořešník. Je to skála tvořená především tvrdou porfyrickou žulou a granodioritem. Vrchol Ořešníku je převážně zarostlý bučinami a taky aby ne, když místo je součástí národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny. Jako všude v Jizerkách je na vrcholu vztyčený kříž. Tady prý už stojí od roku 1813. Cesta nahoru je jedna z těch horších (ne bylo to strašný) a to mě kamarád vedl prý tou příjemnější trasou (foto Filip Holič)

Holubník 1071 M.

(foto Tomáš Exner)

Svítání nad Hejnicemi... Vyhlídku "Poustevníkův kámen" zná asi spousta z vás, je odsud pěkně vidět pohoří Jizerek a jejich významné vrcholy. Zleva Smrk, za Paličníkem vychází slunce, dále Frýdlantské cimbuří a vpravo Ořešník. Dole potom část Hejnic kde se nachází Chrám Navštívení Panny Marie.  (foto Tomáš Kupec)
Svítání nad Hejnicemi... Vyhlídku "Poustevníkův kámen" zná asi spousta z vás, je odsud pěkně vidět pohoří Jizerek a jejich významné vrcholy. Zleva Smrk, za Paličníkem vychází slunce, dále Frýdlantské cimbuří a vpravo Ořešník. Dole potom část Hejnic kde se nachází Chrám Navštívení Panny Marie. (foto Tomáš Kupec)

Poustevníkův kámen

Skalní vyhlídka Poustevníkův kámen byla v roce 2016 zpřístupněna kovovým žebříkem a byly vykáceny stromy, bránící lepšímu výhledu. Na skálu byl umístěn dřevěný kříž, předchozí z roku 1863 zmizel z vrcholu pravděpodobně v 50. letech 20. století.
Název dostalo místo podle poustevníka Eremita Paula Stelziga z Ludvíkova, který tu žil kolem roku 1863 a postavil kapličku. Místní říkají vyhlídce také Triangl podle někdejší triangulační tyče.
Vrch Na Chatkách býval oblíbeným výletním místem - v roce 1914 vzniklo ve skalách kousek od vyhlídky lesní divadlo pro 2 000 diváků, stála tu i malá chata s občerstvením.
Vyhlídka byla v roce 2018 obnovena (nové kamenné schody, lavičky, kříž, zábradlí a informační panel), 5. května byla slavnostně otevřena veřejnosti. (foto Tomáš Exner)

Na Čihadle

Rašeliiště Na Čihadle patří k těm nejznámějším v Jizerkách, jak ale vznikl jeho název a co znamená? V tomto místě kdysi bývalo ptačí čihadlo. Bylo to místo, kde čihaři neboli ptáčníci v dřevěné boudě čekali na přílet zpěvného ptactva. Čihařství je prastaré řemeslo a kdysi to byl jediný způsob lovu, který mohli volně vykonávat prostí lidé i bez povolení vrchnosti. Ulovení ptáci však nesloužili k potěše z jejich zpěvu a nekončili v klíckách na okrasu. Ačkoli čihařství může znít trochu romanticky, ulovení ptáci končili na jídelním stole. Poprvé se o čihařích v Jizerkách píše roku 1381. V té době vykonávali poddaní frýdlantského panství čižbu jako robotu a ptačím masem zásobovali zámeckou kuchyni. Nejvíce zpráv o ptáčnících je ze 17. století, ulovené ptactvo končilo jak v zámecké kuchyni, tak třeba i na ptačích trzích v Liberci. Pokud pomineme morální hledisko, tak čižba sama neovlivňovala pestrost ptactva v horách. Oficiální konec čižby přišel v roce 1870, kdy vyšel první zemský zákon na ochranu ptactva. I přesto čižbaři lovili ještě dalších několik desetiletí. Ačkoli je toto staré řemeslo dnes již minulostí, čihařství k Jizerkám patřilo možná více, než ke kterýmkoli jiným horám u nás. Pohlížejme na řemeslo, jako na dřívější způsob obživy a na čihaře, jako znalce, kteří byli schopni porozumět řeči přírody.

autor příspěvku: Tomáš Vrkoslav

Čížek lesní 📷 Tomáš Vrkoslav
Čížek lesní 📷 Tomáš Vrkoslav
foto Radek Drbohlav
foto Radek Drbohlav
foto Jaroslav Vynikal
foto Jaroslav Vynikal
foto Jizersko-ještědský horský spolek
foto Jizersko-ještědský horský spolek

Čižbáři neboli Fogelmixové z Jizerských hor

Čihařství nebo také čižbářství patří ke starým řemeslům a v Jizerských horách bylo velice rozšířeno. Poprvé je zmiňováno už v roce 1381, kdy poddaní vykonávali čižbu jako robotu a dodávali ptačí maso do zámecké kuchyně frýdlantské vrchnosti. Čihaři byli lovci a chytači malých ptáků a používali k tomu různých metod. Ve vytypovaných místech pokládali klícky s živými ptáky, k nimž se sesedali většinou ze severu táhnoucí hejna ptáků. Návnady měly na sobě lep a čihaři, schovaní v úkrytech-čihadlech, pak na nešťastné ptáky přehazovali sítě. Ulovení ptáci se navlékali na provázky a krom zámku se prodávali ma trzích jako pochoutka. Lovili se zvonci, pěnkavy, čižkové, konopky, dlaskové, hýlové I špačkové a holubi... Až v roce 1870 vyšel první zemský zákon na ochránu ptactva, který lov ptáků na maso zakázal. 

Zpěvní ptáci byli lapáni i pro potěchu a byli prodávám v klecích hlavně do měst pro svůj zpěv i pro barevnou krásu — křivky, stehlíci, červenky, konopky i sýkory. Čihařilo se po celých horách, ale osada Jizerka byla tímto řemeslem i kvalitní nabídkou ptáků proslulá. 

Pryč je čas tajemných mužů s dřevěnými klíckami a sítěmi na zádech, třímajicích dýmku v ústech.

zdroj: kalendář Vyprávění o místech a lidech z Jizerských hor a jejich podhůří,2023

Vrcholové rašeliniště "Na Čihadle" je známou přírodní rezervací Jizerských hor nacházející se 980 metrů nad mořem v sedle mezi Smědavskou horou a Černou horou. Na ploše 4 hektarů zde byla vyhlášena v roce 1987. Jméno místa, které se nachází na rozvodí Severního a Baltského moře, pochází od tradiční obživy obyvatelů Jizerských hor - čižby neboli ptáčnictví. Malí a zpěvní ptáci jako jikavci, čečetky, brkoslavové, kvíčaly a další končili na talíři ještě dlouho po roce 1872, kdy byla čižba zakázána z důvodu ochrany ptactva.

První vyhlídková dřevěná věž byla Na Čihadle postavena dobrovolnými strážci v listopadu 1976 a svému účelu sloužila do 90. let minulého století, kdy byla pro svůj špatný stav stržena. Novou vyhlídkovou věž o výšce cca 4 metry (se 16 schody) zde v roce 1999 zbudovala Společnost pro Jizerské hory a Správa CHKO Jizerské hory v rámci programu "Stabilizace rašelinišť náhorní plošiny Jizerských hor Na Čihadle, Na Kneipě a U Posedu". Slavnostně byla zpřístupněna 9. června 2000. Drsné klima však zapříčinilo rychlejší konec i této věže. Vyhlídka byla navíc v posledních letech svého provozu značně omezena díky okolním stromům. Osud věže se naplnil v srpnu 2011, kdy musela býta zbořena. Zároveň byl připraven projekt na její obnovu na nedalekém výhledově příznivějším místě.

Současná patrová dřevěná rozhledna byla navržena sdružením projektantů Toinsta z Jablonce nad Nisou. Výstavbu provedli členové Jizersko-ještědského horského spolku během několika dnů z dílů, které přes zimní období vyrobili pod vedením svých mistrů učni ze Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci. Jako stavební materiál byl použit dub (dřívější předchůdkyně byly vystavěny ze smrkového dřeva), který by měl zaručit delší životnost rozhledny, a to minimálně čtvrt století.

Obnova vyhlídky byla součástí projektu "Obnova návštěvnické infrastruktury v CHKO Jizerské hory" financovaného z Operačního programu Životní prostředí a z prostředků společnosti Lesy ČR, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a statutárního města Liberec. Celkové náklady na veškerá opatření v rezervaci Na Čihadle činily 720 tis. Kč, z toho vlastní vyhlídková plošina stála asi 230 tis. Kč. Slavnostně byla pro turisty otevřena ve čtvrtek 19. července 2012.

zdroj: https://rozhledny.webzdarma.cz/cihadlo.htm

foto Tomáš Vrkoslav
foto Tomáš Vrkoslav
foto Toni Vlček
foto Toni Vlček
foto Tomáš Exner
foto Tomáš Exner

O divožence z rašelinišť

Mnoho jizerských pověstí vypráví o nadpřirozených bytostech. Už jste slyšeli o bytosti, kterou němečtí obyvatelé hor nazývali "Die Moorfrau"? Žila hluboko v jizerskohorských lesích na nebezpečném místě, na rašeliništi Na Čihadle. Lidem se zjevovala v různých podobách, chudým a hodným lidem pomáhala, zlé však lákala do hloubi bažin.

 Jedna z pověstí vypráví příběh nešťastného dřevaře z Kristiánova, který sotva uživil svou rodinu. Měl nemocnou ženu, které nedokázal pomoci, protože nemohl zaplatit ani lékaře, ani léky. A tak se jednoho dne rozhodl požádat o pomoc divoženku z rašeliniště.

Se strachem v očích dorazil k rašeliništi, v podvečer vypadala celá krajina velmi hrozivě. Překonal strach a zavolal na divoženku z rašelinišť, z mlhy se začaly zjevovat nejrůznější postavy a mezi nimi jedna vysoká v šedých hadrech, dřevař okamžitě poznal, že jde o divoženku z rašelinišť.

Když dřevař vypověděl, proč do rašelinišť přišel, dočkal se jen jedovatého smíchu. Lidé se prý nadpozemským silám jen vysmívají a nezáleží jim na nich. Zdrcený muž odešel z rašelinišť s nepořízenou.

 Jaké však bylo překvapení, když dřevař vstoupil do domu. Jeho žena byla zdravá a na plotně připravovala polévku, stůl byl prostřený a bylo tu připraveno mnoho jídla. Když se muž divil, jak se tomu stalo, žena mu udiveně řekla, že jídlo přece poslal on sám a že jim ho v koši přinesla žena, která rychle zmizela pryč. Na dně koše našla rodina ještě dukáty.

Do domu se opět dostala radost a dřevař byl hrdý, že se odvážil za spravedlivou divoženkou z rašelinišť Na Čihadle.

Jiří Stránský

Rašeliniště Na Čihadlech, 1926
Rašeliniště Na Čihadlech, 1926