Ferdinandov

30.10.2021
Pamětní deska Járy Cimrmana
Pamětní deska Járy Cimrmana
1938 (archiv J.Peterka)
1938 (archiv J.Peterka)

Ferdinandov (německy Ferdinandstal) je ves v okrese Liberec ve stejnojmenném kraji na severu Čech. Ferdinandov je částí města Hejnice, od jehož středu je vzdálený asi 2 km. Ves leží na rozhraní Frýdlantské pahorkatiny a Jizerských hor, na cestě ke Štolpišským vodopádům zhruba v nadmořské výšce 410 m.

Víska byla založena roku 1781 na pustém pozemku v odlesněné enklávě mezi toky Malého a Velkého Štolpichu. Byla nazvána po třetím synu tehdejšího majitele panství, hraběte Clam-Gallase. V její horní části bývala velká papírna, podle níž byl Ferdinandov nazýván místními obyvateli "papírová víska".

Kultura

Minimálně v období mezi dvěma světovými válkami ve dvacátém století se v podkroví místní restaurace "Waldfrieden" nacházel mechanický betlém.

Na domě čp. 21 je umístěna pamětní cedule s textem "Zde byl v roce 1914 naposledy spatřen Jára da Cimrman", kterou v roce 1986 odhalovali Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Deska je zhotovena ze zvonoviny. V místní restauraci navíc měla první čtenou zkoušku divadelní hra Dobytí severního pólu z repertoáru divadla Járy Cimrmana.

Zajímavosti a pamětihodnosti

  • Arboretum Josefa Eberta původních i exotických dřevin (Ferdinandov čp. 62)
  • Vodopády v blízké bývalé národní přírodní rezervaci Štolpichy (dnes NPR Jizerskohorské bučiny)
  • Pamětní deska na domě č. p. 21 uvádí, že na tomto místě byl naposledy viděn fiktivní český génius Jára Cimrman.

Hospodářství

Papírna

Při zakládání vsi v roce 1783 se počítalo s výrobnou papíru, jejímž nájemcem se stal Carl Schütze. Pohon strojů v továrně zajišťovala vodní síla z Velkého Štolpichu. Například roku 1796 podnik vyprodukoval 30 kop takzvané malé lepenky, za jejíž prodej následně utržil 52 zlatých a 30 krejcarů. V roce 1886 vlastnil areál papírny mlynář Josef Ullrich, který jej přestavil na trhárnu bavlny. Objekt však roku 1923 vyhořel a na počátku 21. století stojí na jeho místě penzion.

Vodní mlýny

Zdejší mlýn na řece Smědé fungoval od roku 1846, kdy na něm působil Franz Neumann. Ten možná mlýn i postavil, ale záznamy o tom nejsou. O rok později začal ve mlýně působit Josef Bergmann. Ten zde však dlouho nevydržel, neb v následujícím roce je jako mlynář uváděn Ferdinand Vogt. Roku 1899 mlýn vyhořel, leč byl rychle obnoven a sloužil dále svému původnímu účelu i krátce po druhé světové válce. Na začátku 21. století je náhon mlýna upraven a objekt bude sloužit k výrobě elektrické energie.

Další mlýn stával na potoce Štolpich. V roce 1871 jej pravděpodobně postavil Ignaz Klause. Toho v hospodaření posléze vystřídal Ferdinand Schindler, jenž objekt roku 1880 rozšířil ještě o pekárnu. Posledním mlynářem zde byl Rudolf Lenkert a po druhé světové válce v mlýně bydlela rodina Chráskových.

(zdroj: Wikipedia)

Pozůstatek hasičské zbrojnice ve Ferdinandově
Pozůstatek hasičské zbrojnice ve Ferdinandově

Hostinec "Waldschloß" .

Hostinec "Waldschloß" majitel. : J. Linke.

Dnes Lesní restaurace
(často nazývaná "Svaz", podle svazácké klubovny).

Letovisko Ferdinandov. - Dům č. p. 274, Resselhaus.

Jägersteig - Baude - Chata "Myslivecká stezka"

Dům č. p. 173 - Šárka.

Pohlednice zaslána roku 1933.
Pohlednice zaslána roku 1933.
Ferdinandov s chatou "Myslivecká stezka"
Ferdinandov s chatou "Myslivecká stezka"
Pohlednice zaslána roku 1934.
Pohlednice zaslána roku 1934.
Pohlednice zaslána roku 1948.
Pohlednice zaslána roku 1948.
Hejnice - pension Šárka - Fotografie datována 01.04.1957.
Hejnice - pension Šárka - Fotografie datována 01.04.1957.

Augstenova restaurace "Waldfrieden ". Dnes hostinec U Cimpla.

Jizerské hory. Letovisko Ferdinandov. Augstenova restaurace "Waldfrieden ". Dnes hostinec U Cimpla. (1914)
Jizerské hory. Letovisko Ferdinandov. Augstenova restaurace "Waldfrieden ". Dnes hostinec U Cimpla. (1914)
Hostinec Firyt, Ferdinandov. Dnes hostinec U Cimpla.
Hostinec Firyt, Ferdinandov. Dnes hostinec U Cimpla.
14.06.2021 foto Karel Sádovský
14.06.2021 foto Karel Sádovský
Výzdoba sálu. Waldfrieden Ferdinandov. Dnes hostinec U Cimpla.
Výzdoba sálu. Waldfrieden Ferdinandov. Dnes hostinec U Cimpla.
U dnešního hostince U Cimpla. Na voze vpředu sedí hajný Hausmann s manželkou. Foto F. Peuker.
U dnešního hostince U Cimpla. Na voze vpředu sedí hajný Hausmann s manželkou. Foto F. Peuker.
foto 21.05.2021 Karel Sádovský
foto 21.05.2021 Karel Sádovský

V krasosmutném kraji 

Dvě velké proměny přišly na Frýdlantsko! První byla krutá - jako by Morana máchla svojí sukovitou holí a země začala usychat. Zmizela malebnost hospodářství s popínavými růžemi, dřevěnými lavičkami pod lípou a polními kříži vztyčenými na znamení pevné víry selského lidu. Pak začaly mizet dřevěné chalupy, zbořeny a zničeny byly stovky domů z celé starobylé a půvabné Friedlandie, oné jemné krajiny, která se spíše než jizerskohorskou drsností pyšní jemnou náladou vanoucí sem od Horní Lužice a Dolního Slezska. Nahradily je stavby zemědělské velkovýroby, ony betonové pevnosti, obklopené rezavějícím náčiním. Poté začaly chátrat fabriky a vily továrníků, jejichž výstavnost kdysi dosahovala střihu až zámeckého; opadávaly z nich gypsové sochy a štukové římsy; nikdo toho nedbal. Kostely se rozpadaly. Konec 20. století pak přinesl či velkou ránu - neudržovaná krajina zarostla trním a houštím, lidé ztráceli naději a jen snílci v čase zániku frýdlantské minulostí hledali romantiku a krásu. Pak najednou přišla obnova duchovního centra Frýdlantska — hejnického kláštera. A to znamenalo moc, stejně jako apokalyptická povodeň, jež roku 2010 přinesla nejen zmar, ale i pospolitost a naději. Krásné Frýdlantsko bylo na mnoha místech v troskách, ale najednou bylo opraveno i to, co chátralo celá desetiletí. Domy, cesty, mosty, ale i kříže a sochy i panské statky, v jejichž záchranu už nikdo nevěřil. Korunováním nadějných proměn pak byla oprava a znovuotevření starobylého pivovaru pod frýdlantským zámkem. Dlouho jsem v něco tak velkého nevěřil a ono se to vzkříšení nad řekou Smědou nakonec opravdu povedlo. Valdštejnské pivo vesele zapěnilo, do krasosmutné krajiny znovu radost a veselí přineslo..

Marek Řeháček

Ferdinandov 1912 a 14.5.2014
Ferdinandov 1912 a 14.5.2014

Ferdinandov 1946 a 22.6.2016

Ferdinandovská hospoda, známá ponejvíce pod jménem U Cimpla, Po válce ji vedl Václav Firyt a vedle hospody byl i obchod koloniálním zbožím. Podnik byl ale oblíbený již dávno předtím; v předvánočním čase se do hospody dokonce lidé chodívalí potěšit velkým mechanickým betlémem, který obsluhoval hostinský Augsten. Řadu let byl hostinec nad vodami Černého Štolpichu cílem horolezeckého kondičního pochodu z Českého ráje do Hejnic, nazvaného Vajs-Cimpl. Budova se tvarově příliš nezměnila, jen ta půlkulatá okna jí tak nějak více slušela.

(zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin, 2016)

Ferdinandov 1912 a 14.5.2014

Restauraci Waldfrieden čili Lesní zátiší ve Ferdinandově zřídil roku 1877 Franz Neisser. Později měnila majitele, až ji roku 1911 získal Gustav Augsten. Za jeho časů vzkvétala jako výletnický podnik, v němž se podával i domácí likér z jedlových šišek. Od druhé poloviny 50. let hospodu Jednoty dvacet let vedla ferdinandovská legenda - oblíbený Antonín Cimpl. Za něj se z podníku stalo útočiště turistů, horolezců i trempířů. Později zde za pípou stála i Káča Zemanová, která na soudobý snímek přijela na kole ze své ferdinandovské hospody U Tetřeva.

(zdroj: Jizerské hory včera a dnes - Jan a Šimon Pikousové, Marek Řeháček, Petr Kurtin, 2016)

Ferdinandov 1946 a  22.6.2016
Ferdinandov 1946 a 22.6.2016

MŠ Ferdinandov

Ferdinanov čp. 64

14.08.2021 (foto Ivo Schötta)
14.08.2021 (foto Ivo Schötta)

Papírna

Při zakládání vsi v roce 1783 se počítalo s výrobnou papíru, jejímž nájemcem se stal Carl Schütze. Pohon strojů v továrně zajišťovala vodní síla z Velkého Štolpichu. Například roku 1796 podnik vyprodukoval 30 kop takzvané malé lepenky, za jejíž prodej následně utržil 52 zlatých a 30 krejcarů. V roce 1886 vlastnil areál papírny mlynář Josef Ullrich, který jej přestavil na trhárnu bavlny. Objekt však roku 1923 vyhořel a na počátku 21. století stojí na jeho místě penzion. (zdroj: Wikipedia)

Nový mlýn

Pohled od severu do dvora, 10 2019 © mapy.cz
Pohled od severu do dvora, 10 2019 © mapy.cz
Originální mapa stabilního katastru, výřez, 1843 © ags.cuzk.cz/archiv
Originální mapa stabilního katastru, výřez, 1843 © ags.cuzk.cz/archiv

Petra Bezruče čp. 260

Zdejší mlýn na řece Smědé fungoval od roku 1846, kdy na něm působil Franz Neumann. Ten možná mlýn i postavil, ale záznamy o tom nejsou. O rok později začal ve mlýně působit Josef Bergmann. Ten zde však dlouho nevydržel, neb v následujícím roce je jako mlynář uváděn Ferdinand Vogt. Roku 1899 mlýn vyhořel, leč byl rychle obnoven.

V roce 1930 soustružnictví vlatnil mlýn Josef Pohl, jež zde provozoval i soustružnickou dílnu. 

Po znárodnění sloužil mlýn původnímu účelu do roku 1950, kdy bylo ukončeno mletí.

Na začátku 21. století je náhon mlýna upraven a objekt bude sloužit k výrobě elektrické energie.

(zdroj: Wikipedia, https://www.vodnimlyny.cz )

Plán na rekonstrukci po požáru, řez mlýnicí - kolo na střední vodu, paleční kolo a transmise, 1900 © SOkA Liberec, OÚ frýdlant, kart. č. 25, inv. č. 153
Plán na rekonstrukci po požáru, řez mlýnicí - kolo na střední vodu, paleční kolo a transmise, 1900 © SOkA Liberec, OÚ frýdlant, kart. č. 25, inv. č. 153

Ferdinandovský mlýn

Letecký měřický snímek, výřez, 1938 © ags.cuzk.cz/archiv
Letecký měřický snímek, výřez, 1938 © ags.cuzk.cz/archiv

Ferdinandov Čp. 454 bývalé čp. 297

V roce 1871 jej pravděpodobně postavil Ignaz Klause. Toho v hospodaření posléze vystřídal Ferdinand Schindler, jenž objekt roku 1880 rozšířil ještě o pekárnu. Posledním mlynářem zde byl Rudolf Lenkert

V roce 1945 byl mlýn konfiskován, Lenkert odsunut.  Po druhé světové válce v mlýně bydlela rodina Chráskových.

V roce 1956 stál  ještě celý areál. V roce 1961 byla zbořena velká budova (mlýnice?) 

(zdroj: Wikipedia,  https://www.vodnimlyny.cz )

Pohled od jz, 10 2019 © mapy.cz
Pohled od jz, 10 2019 © mapy.cz