Krásný Les

13.01.2021
Foto J. Nechanský. NAKLADATELSTVÍ ORBIS - PRAHA.
Foto J. Nechanský. NAKLADATELSTVÍ ORBIS - PRAHA.
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Kostel sv. Heleny
Kostel sv. Heleny
Lípa u Ticháčků
Lípa u Ticháčků
Výklenková kaplička
Výklenková kaplička
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Pozdrav z Krásného Lesa. Kostel/Fara/Škola. -Pohlednice zaslána roku 1912, DA.
Pozdrav z Krásného Lesa. Kostel/Fara/Škola. -Pohlednice zaslána roku 1912, DA.
Pozdrav z KRÁSNÉHO LESA. KOSTEL A ŠKOLA, ČÁST OBCE. Pohlednice zaslána roku 1917.
Pozdrav z KRÁSNÉHO LESA. KOSTEL A ŠKOLA, ČÁST OBCE. Pohlednice zaslána roku 1917.
Pozdrav z KRÁSNÉHO LESA. ŠKOLA, NEUMANNŮV MLÝN.
Pozdrav z KRÁSNÉHO LESA. ŠKOLA, NEUMANNŮV MLÝN.
Krásný Les - Dolní Řasnice - okres Frýdlant v Čechách. Vydal ORBIS, 1955-1960 (archiv V.Hájek)
Krásný Les - Dolní Řasnice - okres Frýdlant v Čechách. Vydal ORBIS, 1955-1960 (archiv V.Hájek)
Frýdlant v Č. Bažantnice. - Pohlednice zaslána roku 1925.
Frýdlant v Č. Bažantnice. - Pohlednice zaslána roku 1925.
Foto J. Nechanský. NAKLADATELSTVÍ ORBIS - PRAHA.
Foto J. Nechanský. NAKLADATELSTVÍ ORBIS - PRAHA.
Před školou (archiv Daniel Loskot)
Před školou (archiv Daniel Loskot)
Pohlednice zaslána roku 1942.
Pohlednice zaslána roku 1942.
Krásný Les = Dolní Řasnice.
Krásný Les = Dolní Řasnice.
Pohlednice zaslána asi roku 1940.
Pohlednice zaslána asi roku 1940.
Požár v Krásném Lese. -Pohlednice zaslána roku 1929.
Požár v Krásném Lese. -Pohlednice zaslána roku 1929.

Krásný Les (německy Schönwald) je vesnice na severu Česka, v okrese Liberec, v Libereckém kraji. Leží ve Frýdlantském výběžku asi 3,5 km severovýchodně od města Frýdlantu na silnici do Jindřichovic pod Smrkem. V obci, která měla na začátku dvacátého století 1095 obyvatel, dnes žije 481 obyvatel. Je v ní mateřská a základní škola (1. - 3. třída). Protéká jí Řasnický potok.

Krásným Lesem prochází železniční trať 039 z Frýdlantu do Jindřichovic pod Smrkem, na níž se nacházejí dvě železniční zastávky (Krásný Les a Krásný Les bažantnice).

Historie

Obec vznikla patrně na počátku 14. století, první zmínka o ní je z roku 1346, kdy je v písemnostech míšeňského biskupství zmiňován zdejší kostel sv. Heleny. Je také uvedena jako součást frýdlantského panství v urbáři z roku 1381. Stejně jako okolní obce, byl i Krásný Les lenním statkem vlastněným v 15. a 16. století rodinou Etzelů. Roku 1574 zemřel bez potomků poslední z tohoto rodu - Wolf - a statek připadl Redernům. Obec měla úzké vztahy s Dolní Řasnicí, vsi měly společný hřbitov, u jehož zdi stávala dvojice pranýřů.

Zajímavosti a pamětihodnosti

 • Kostel sv. Heleny je nejstarší budovou obce. Jeho původně gotický ráz zanikl během úprav provedených letech 1769-71. Kazatelna z roku 1787 a přední část varhan jsou v rokokovém stylu. Kostel vyhořel roku 1992, byl však rychle opraven.
 • Výklenková kaplička
 • Přírodní památka Hadí kopec
 • Památné stromy:
  • Klen v Krásném Lese (na jv. okraji obce u čp. 239)
  • Lípa u Barešů (na jižním okraji obce u čp. 37)
  • Lípa u Čmuchálků (ve východní části obce u čp. 81)
  • Lípa u Ticháčků (na jižním okraji obce u čp. 269)
  • Lípy na křižovatce (jižně od obce při křižovatce silnic)

  (zdroj: Wikipedia)

Fara u kostela svaté Heleny
Fara u kostela svaté Heleny
Železniční zastávka Krásný Les
Železniční zastávka Krásný Les
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Pohlednice zaslána roku 1930.
Pohlednice zaslána roku 1930.
Pohlednice zaslána roku 1942.
Pohlednice zaslána roku 1942.
"Motorová stříkačka" dobr. has. sboru, Krásný Les - 9.9.1934. (archiv V.Hájek)
"Motorová stříkačka" dobr. has. sboru, Krásný Les - 9.9.1934. (archiv V.Hájek)
archiv V.Hájek
archiv V.Hájek
Krásný Les, okres Frýdlant v Č., kostel, škola, celkový pohled.
Krásný Les, okres Frýdlant v Č., kostel, škola, celkový pohled.
KRÁSNÝ LES. Okres Frýdlant v Č. Podle akvarelu F. Hausmanna.
KRÁSNÝ LES. Okres Frýdlant v Č. Podle akvarelu F. Hausmanna.
KARL MAI, zahradnictví v Krásném Lese u Frýdlantu v Č. - Pohlednice vydána asi kolem roku 1910.
KARL MAI, zahradnictví v Krásném Lese u Frýdlantu v Č. - Pohlednice vydána asi kolem roku 1910.
Krásný Les - škola (archiv J.Kutílek)
Krásný Les - škola (archiv J.Kutílek)
KRÁSNÝ LES okr. Frýdlant v Čechách. - Vydal ORBIS, 1955-1960
KRÁSNÝ LES okr. Frýdlant v Čechách. - Vydal ORBIS, 1955-1960
Válečný pomník. Odhalení. Krásný Les, Dolní Řasnice 2.11.1924.
Válečný pomník. Odhalení. Krásný Les, Dolní Řasnice 2.11.1924.
Krásný Les u Frýdlantu. Záběr na ulici. pohlednice zaslána roku 1928.
Krásný Les u Frýdlantu. Záběr na ulici. pohlednice zaslána roku 1928.
Statek č.p. 71 Zasláno roku 1919.
Statek č.p. 71 Zasláno roku 1919.
Pohlednice vydána roku 1929.
Pohlednice vydána roku 1929.
Požár v Krásném Lese. -Pohlednice zaslána roku 1929.
Požár v Krásném Lese. -Pohlednice zaslána roku 1929.
Krásný Les - Bažantnice (Schönwald - Fasangarten) - hájovna (archiv J.Kutílek)
Krásný Les - Bažantnice (Schönwald - Fasangarten) - hájovna (archiv J.Kutílek)
Krásný Les (archiv Ladislava Šípa)
Krásný Les (archiv Ladislava Šípa)

Kostel svaté Heleny v Krásném Lese (Schönwald)

na Frýdlantsku. Jediný svého zasvěcení u nás, pod celkem nenápadnou fasádou se ukrývá zachovalý gotický interiér, s původní oblázkovou dlažbou z konce 13. století. Od požáru roku 1992 proběhla jen základní oprava, od loňského roku jsou již v plánu bohoslužby v hlavní lodi (doposud probíhaly v sakristii).(text a foto 28.1.2022 :  Pavel Paňouk Pavel)

Historie obce Krásný Les

Samotná obec vznikla patrně na počátku 14. století. První zjištěný
záznam o existenci obce nalezneme v písemnostech míšeňského
biskupství z roku 1346. V něm je zmiňován zdejší kostel sv. Heleny.
Další zmínka o kostelu je ve frýdlantském urbáři z roku 1381.
V tomtéž dokumentu se uvádí, že se v té době v obci nacházely dva
obilné mlýny a jedna pila.

V 15. a 16. století byl Krásný Les lesním statkem rodiny Etzelů. Když v roce 1574 zemřel Wolf z Etzelu jako poslední příslušník svého rodu, připadl statek Melchiorovi z Redernu, držiteli panství Frýdlant. I když šlechtický letní statek v Krásném lese zanikl, byla ves spravována vrchnostenským rychtářem, jež zde sídlil.

Dochované záznamy z roku 1577 udávají existenci pouze jednoho mlýna.

Po bitvě na Bílé hoře byl majetek Kryštofovi z Redernu za účast ve stavovském povstání zkonfiskován a připadl v roce 1621 Albrechtovi z Valdštejna. Nejprve jako léno a o rok později tyto oblasti Albrecht od císaře odkoupil.

Po zavraždění Albrechta z Valdštejna roku 1634 se stal novým vlastníkem panství hrabě Matthias von Gallas. Celé panství, včetně Krásného Lesa, vlastnili jeho potomci až do roku 1757.

Nevolnické bouře
Významnou kapitolou v historii Krásného Lesa byl odboj nevolníků v letech 1679-1687.
Zdejší obyvatelé se zapojovali do protestů za zrušení robot. Po uvěznění vůdce nevolníků Andrease Stelziga, kováře ze sousední obce Dolní Řasnice, se značně zasazovali o jeho propuštění. Významným spolupracovníkem Stelziga byl krásnoleský sedlák Gregor Hausmann, který společně se svými bratry připravoval tajný plán na Stelzigův útěk z vězení.
On sám se však musel před vrchností skrývat, protože mu za zmiňovanou spolupráci také hrozilo vězení.

V zápisech z roku 1601- 1602 (rovněž i ve frýdlantském urbáři z roku 1631)
je uváděno, že se v obci nacházel jeden vodní mlýn.

V tereziánském katastru z roku 1713 je uvedeno, že se v Krásném Lese nacházelo 7 rybníků na chov ryb.

Na západním konci vesnice byla od konce roku 1741 panská bažantnice,
která zasahovala svou rozlohou až k frýdlantskému statku. Část bažantnice
byla později zrušena a pozemky byly vráceny zpět sedlákům.
Roku 1774 se započalo s výstavbou nové bažantnice. K jejímu dalšímu
rozšíření došlo roku 1875. Hrabě Gallas si tu nechal vybudovat velkou myslivnu v barokním stylu.

V roce 1757 se ujal panství rod Clam-Gallasů, jež byl vlastníkem tohoto panství až do vyvlastnění v roce 1945.

Nevolnické bouře 1775
Další nevolnické bouře postihly Frýdlantsko v roce 1775. Ty však nedosahovaly takového rozsahu jako protesty za Stelziga. Obyvatelé Krásného Lesa patřili v protestech opět mezi nejaktivnější.

Roku 1834 byl vydán statistickotopografický věstník frýdlantského panství, jehož autorem byl Johann Gottfried Sommer (Das Königreich Böhmen; statistisch-topographisch dargestellt von Johann Gottfried Sommer).
Ten popisuje Krásný Les takto:

"Vesnice se nachází jednu hodinu severovýchodně od Frýdlantu v mělkém údolí řasnického potoka. Vesnici projdete po celé délce za jednu hodinu. Má 151 domů se 776 obyvateli.
Nachází se zde kostel zasvěcený svaté Heleně, který se již roku 1346 objevuje v písemnostech míšeňské diecéze. Roku 1764 byl nově opraven. Dříve byl filiálkou frýdlantské farnosti. V roce

1778 byl dosazen nový farář, pro kterého byla postavena nová budova, na níž se složili místní obyvatelé. Nachází se zde škola, která je společně s kostelem pod panskou patronací. Dále jsou tu dva mlýny a jedna pila. Na západním konci vesnice je panská bažantnice, od které vede alej k frýdlantskému statku. Jeden mlýnský rybník, jeden velký rybník na řasnickém potoce a tři malé rybníky převážně se pstruhy a kapry. Rozsáhlé hluboké lesy umožňují obyvatelům provozovat obchody se dřevem. Za třicetileté války byly kostel a ves zplundrovány a mnoho obyvatel bylo ze svých domovů vyhnáno. "

Roku 1868 se obec rozšířila o osadu, která byla nazývána Nový - Krásný Les. Toto území se nacházelo u silnice vedoucí z Frýdlantu do Habartic.

Roku 1878 byl založen místní sbor dobrovolných hasičů.

V roce 1883 byl zahájen provoz mohutné palírny lihu Josefa Jäckela. Pan Jäckel již mnoho let předtím obchodoval s vínem.

Ve druhé polovině 19. století se poblíž kostela nacházela cihelna a hliniště Josefa Ressela. Stávala zde od roku 1893 dvojitá žárová klenutá pec se samostatným komínem o výšce téměř 19 m. Na území obce stála ještě jedna malá cihelna, kterou od roku 1865 vlastnil Josef Kratzer.

Na konci 19. století byla vybudována nová hlavní komunikace tak, jak ji známe z dnešní doby.
Nahradila tak úzkou horní cestu. Další významnou komunikací byla v tehdejších dobách nová okresní silnice spojující Krásný Les a Bulovku postavená roku 1893.

2. srpna 1902 byl zprovozněn nový železniční úsek z Frýdlantu do Jindřichovic. Zastávka v Krásném Lese si zachovala svůj původní ráz až do současnosti.
V roce 1912 byla otevřena nová budova školy. Ta nahradila menší, již nevyhovující budovu vedle kostela, kde se učilo od roku 1868. Jako
farní ves měl Krásný Les vlastní školu již v 16. století. Bližší informaci k této budově nejsou známy. Je však dochovaná zmínka o dřevěné budově z roku 1778, jež byla nahrazena budovou sousedící s kostelem.

2. světová válka
Po Mnichovské dohodě roku 1938 se Krásný Les stal součástí tzv. Třetí říše a do roku 1945 spadal pod Frýdlantský okres. Po skončení druhé světové války významně poklesl z důvodu nuceného odsunu němců počet obyvatel (oproti roku 1939 téměř o polovinu).

Roku 1946 byl založen fotbalový oddíl SK Sparta Krásný Les.

31. prosince 1947 byl oficiálně uznán český název Krásný Les místo německého Schönwald.

V roce 1952 proběhla výstavba kamenolomu.

V 70. letech 20. století byly postaveny bytovky a nový obchod.

1. července 1980 byly obce Krásný Les, Dolní Řasnice, Horní Řasnice a Srbská sjednoceny pod jeden územní celek s názvem Řasnice. Důvodem byla dle nařízení krajských správ úspora finančních prostředků na správu jednotlivých obcí. Všeobecně toto slučování mezi obyvateli
vyvolalo značné rozhořčení. Ke zpětnému osamostatnění obce došlo 1. září 1990.

V létě roku 1992 došlo k požáru kostela svaté Heleny. K velké škodě této historické památky došlo pouze k částečné opravě.


Zpracovala: Marie Bušovská (místostarostka v období 2014 - 2018)
Velké poděkování za shromáždění dostupných informací o historii obce patří p. Martinu
Bušovskému. Činil tak na vlastní náklady, ve svém volném čase a bez nároku na odměnu  (zdroj:https://www.krasny-les.cz )

Povodně v Krásném Lese

První záznam o povodni je z roku 1432. Další záznamy uvádějí, že od 15. století bylo území pravidelně postihováno menšími záplavami. K velké povodni došlo dne 6. srpna 1858, kdy
k rozlití potoku stačil půlhodinový prudký déšť. Velkou povodeň zažil Krásný Les také 27. až 31. srpna 1897. Ve dnech 3. až 4. srpna 1927
způsobila rozvodněná Řasnice velmi značné škody na majetku a na polích. Bylo zbořeno několik stavení a na pomoc při odstraňování
škod přijeli i vojáci čs. armády. Velká povodeň zasáhla Frýdlantsko také 3. až 4.srpna 1958. Další povodně menšího rozsahu byly v roce 1995 a 2002. 7. srpna 2010 postihla Krásný Les jedna z největších povodní v jeho historii. Byly zatopeny domy poblíž potoka. Pamětníci se shodují, že rozsah
povodně byl větší než v roce 1958.   (zdroj:https://www.krasny-les.cz )