Okna

13.12.2021

kostel a fara.

Okna údajně ke svému jménu přišla tak, že byla oknem na Bezděz. Pohled na kopec se zříceninou je odtud úžasný, ale nějak jsem neměl starou pohlednici na porovnání. Německy se obec jmenovala Woken. Je až úsměvné, jak se v tomhle kraji prolínala čeština s němčinou, Němci si poněmčili český název. Znalci ví, že woken není německý výraz pro okna.Srovnání jsem zařadil proto, abych měl aspoň jedno z obce, kostel nám nějak léty zarostl... (autor příspěvku Václav Víšek)