Cvikov - staré pohlednice 

04.02.2021
Cvikov Historická pohlednice Cvikova z roku 1898. Kromě celkového pohledu na město je vlevo kostel sv. Alžběty, jižní strana náměstí s radnicí a skály na Dutém kameni, vpravo je zobrazena skalní brána na Milštejně. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Historická pohlednice Cvikova z roku 1898. Kromě celkového pohledu na město je vlevo kostel sv. Alžběty, jižní strana náměstí s radnicí a skály na Dutém kameni, vpravo je zobrazena skalní brána na Milštejně. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na zimní pohlednici Cvikova z roku 1899 vidíme nahoře celkový pohled na město a bývalý hostinec „Švýcarský dům“ na Zeleném vrchu, dolní obrázek zachycuje starou radnici na rohu náměstí. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na zimní pohlednici Cvikova z roku 1899 vidíme nahoře celkový pohled na město a bývalý hostinec „Švýcarský dům“ na Zeleném vrchu, dolní obrázek zachycuje starou radnici na rohu náměstí. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Tato litografie z přelomu 19. a 20. století zachycuje na čtyřech obrázcích všechny strany náměstí, z nichž západní s hotelem „U Zlatého lva“ (vpravo nahoře) dnes již neexistuje. Na dalších obrázcích vidíme budovu bývalé Střelnice (druhý obrázek zprava nahoře), nádraží (v prostřední řadě vlevo) a tělocvičnu (dole). Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato litografie z přelomu 19. a 20. století zachycuje na čtyřech obrázcích všechny strany náměstí, z nichž západní s hotelem „U Zlatého lva“ (vpravo nahoře) dnes již neexistuje. Na dalších obrázcích vidíme budovu bývalé Střelnice (druhý obrázek zprava nahoře), nádraží (v prostřední řadě vlevo) a tělocvičnu (dole). Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na pohlednici z roku 1929 vidíme Cvikov ze Zeleného vrchu. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na pohlednici z roku 1929 vidíme Cvikov ze Zeleného vrchu. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Tato pohlednice z roku 1919 zachycuje jihovýchodní část města ze svahu Zeleného vrchu. V popředí vidíme měšťanský pivovar se dvěma pivovarskými rybníky a vpravo od nich je novější rybník Hoffmannův, který dnes již neexistuje. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice z roku 1919 zachycuje jihovýchodní část města ze svahu Zeleného vrchu. V popředí vidíme měšťanský pivovar se dvěma pivovarskými rybníky a vpravo od nich je novější rybník Hoffmannův, který dnes již neexistuje. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Pohlednice z roku 1911 zachycuje domky na severovýchodním okraji města s Kalvárií v pozadí. Z lesa vlevo vyčnívá tehdy nově postavená budova plicní léčebny. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Pohlednice z roku 1911 zachycuje domky na severovýchodním okraji města s Kalvárií v pozadí. Z lesa vlevo vyčnívá tehdy nově postavená budova plicní léčebny. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje střed Cvikova od východu. Záběru dominuje novostavba národní a měšťanské školy z roku 1907 (uprostřed), věž kostela sv. Alžběty a objekt tehdejší tkalcovny Serafin Liebisch synové (zcela vlevo). V popředí prochází okresní silnice na Jablonné. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje střed Cvikova od východu. Záběru dominuje novostavba národní a měšťanské školy z roku 1907 (uprostřed), věž kostela sv. Alžběty a objekt tehdejší tkalcovny Serafin Liebisch synové (zcela vlevo). V popředí prochází okresní silnice na Jablonné. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje zástavbu dnešní Kollárovy ulice z věže kostela sv. Alžběty. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje zástavbu dnešní Kollárovy ulice z věže kostela sv. Alžběty. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na pohlednici z roku 1907 vidíme náměstí s bývalou radnicí a Panským domem (vpravo), který nechala velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská postavit v roce 1739 pro správu panství. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z roku 1907 vidíme náměstí s bývalou radnicí a Panským domem (vpravo), který nechala velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská postavit v roce 1739 pro správu panství. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Pohlednice z roku 1900 zachycuje část náměstí s radnicí, jejíž věžička tehdy ještě měla špičatou střechu. Vpravo je vidět část Panského domu, v němž od roku 1850 sídlil okresní soud. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Pohlednice z roku 1900 zachycuje část náměstí s radnicí, jejíž věžička tehdy ještě měla špičatou střechu. Vpravo je vidět část Panského domu, v němž od roku 1850 sídlil okresní soud. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Tato pohlednice z počátku 20. století zachycuje horní část náměstí, tvořící uličku mezi bývalým Panským domem (vlevo) a hotelem „U Zlatého lva“ (vpravo). Novorenesanční budova hotelu byla spolu se sousedními domy zbořena začátkem 80. let 20. století. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola
Cvikov Tato pohlednice z počátku 20. století zachycuje horní část náměstí, tvořící uličku mezi bývalým Panským domem (vlevo) a hotelem „U Zlatého lva“ (vpravo). Novorenesanční budova hotelu byla spolu se sousedními domy zbořena začátkem 80. let 20. století. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola
Cvikov Tato pohlednice zachycuje výstavnou budovu hotelu „U Zlatého lva“, která bývala dominantou cvikovského náměstí. Po 2. světové válce ale zchátrala a v roce 1981 byla spolu se všemi sousedními domy zbořena. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje výstavnou budovu hotelu „U Zlatého lva“, která bývala dominantou cvikovského náměstí. Po 2. světové válce ale zchátrala a v roce 1981 byla spolu se všemi sousedními domy zbořena. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na pohlednici z doby těsně před 1. světovou válkou vidíme dolní část náměstí s výstavnou budovou dnešního městského úřadu. Zcela vlevo je část Panského domu, zbořeného na podzim roku 1945. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z doby těsně před 1. světovou válkou vidíme dolní část náměstí s výstavnou budovou dnešního městského úřadu. Zcela vlevo je část Panského domu, zbořeného na podzim roku 1945. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z počátku 20. století vidíme severovýchodní část náměstí s budovou starostenského úřadu a sousedním textilním obchodem Carla Pohla. V popředí vlevo je tehdejší hostinec „U Koruny“ a vpravo vyčnívá nároží bývalého Panského domu. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z počátku 20. století vidíme severovýchodní část náměstí s budovou starostenského úřadu a sousedním textilním obchodem Carla Pohla. V popředí vlevo je tehdejší hostinec „U Koruny“ a vpravo vyčnívá nároží bývalého Panského domu. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje jihozápadní část náměstí s radnicí kolem roku 1947. Na místě zbořeného Panského domu byl tehdy již upravený parčík. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje jihozápadní část náměstí s radnicí kolem roku 1947. Na místě zbořeného Panského domu byl tehdy již upravený parčík. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na litografii Cvikova z roku 1901 je uprostřed celkový pohled na město, vpravo od něj je budova tělocvičny a vlevo vidíme bývalou Střelnici a zaniklý hostinec „Švýcarský dům“ na jihovýchodní straně Zeleného vrchu. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na litografii Cvikova z roku 1901 je uprostřed celkový pohled na město, vpravo od něj je budova tělocvičny a vlevo vidíme bývalou Střelnici a zaniklý hostinec „Švýcarský dům“ na jihovýchodní straně Zeleného vrchu. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na litografické pohlednici z přelomu 19. a 20. století vidíme Cvikov s dominantou Klíče v pozadí. Menší obrázky zachycují tři významné objekty: pivovar pod Zeleným vrchem, morový sloup z roku 1695 a tehdy zbrusu novou městskou elektrárnu. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na litografické pohlednici z přelomu 19. a 20. století vidíme Cvikov s dominantou Klíče v pozadí. Menší obrázky zachycují tři významné objekty: pivovar pod Zeleným vrchem, morový sloup z roku 1695 a tehdy zbrusu novou městskou elektrárnu. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje Cvikov na konci 19. století. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje Cvikov na konci 19. století. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na této pohlednici vidíme Cvikov ze severní strany od Trávnického vrchu. Za městem výrazně vyčnívá vrch Ortel a vpravo za ním jsou nižší kopce v okolí Sloupu. Pohlednice ze sbírky Tomáše Rejzka.
Cvikov Na této pohlednici vidíme Cvikov ze severní strany od Trávnického vrchu. Za městem výrazně vyčnívá vrch Ortel a vpravo za ním jsou nižší kopce v okolí Sloupu. Pohlednice ze sbírky Tomáše Rejzka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje Cvikov s výrazným kuželem Klíče od pivovarského rybníka. Uprostřed zástavby je vidět druhá Niessnerova tkalcovna, která stávala v prostoru dnešního letního kina. Na místě zahrady v popředí vznikl před 1. světovou válkou Hoffmannův rybník. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje Cvikov s výrazným kuželem Klíče od pivovarského rybníka. Uprostřed zástavby je vidět druhá Niessnerova tkalcovna, která stávala v prostoru dnešního letního kina. Na místě zahrady v popředí vznikl před 1. světovou válkou Hoffmannův rybník. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Tato pohlednice z počátku 20. století zachycuje Cvikov z věže pivovaru pod Zeleným vrchem. V popředí je stará silnice od Jablonného a vpravo na obzoru vyčnívá hora Klíč. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice z počátku 20. století zachycuje Cvikov z věže pivovaru pod Zeleným vrchem. V popředí je stará silnice od Jablonného a vpravo na obzoru vyčnívá hora Klíč. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na této pohlednici vidíme střed města s kostelem sv. Alžběty a výstavnou budovu školy v parku za náměstím. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na této pohlednici vidíme střed města s kostelem sv. Alžběty a výstavnou budovu školy v parku za náměstím. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na pohlednici z roku 1918 vidíme severovýchodní část města s výraznou budovou hotelu „Sever“ (dříve Reichshof). V pozadí se zvedá Zelený vrch a vlevo od něj nevýrazné návrší s Kalvárií. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z roku 1918 vidíme severovýchodní část města s výraznou budovou hotelu „Sever“ (dříve Reichshof). V pozadí se zvedá Zelený vrch a vlevo od něj nevýrazné návrší s Kalvárií. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na této pohlednici z počátku 20. století vidíme celou jižní stranu náměstí se starou radnicí (vpravo). Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na této pohlednici z počátku 20. století vidíme celou jižní stranu náměstí se starou radnicí (vpravo). Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na této pohlednici vidíme jihovýchodní část města kolem roku 1957. Uprostřed obrázku je pivovar, v pozadí vpravo vyčnívá věž kostela sv. Alžběty a na obzoru je Strážný vrch. Pohlednice ze sbírky Tomáše Rejzka.
Cvikov Na této pohlednici vidíme jihovýchodní část města kolem roku 1957. Uprostřed obrázku je pivovar, v pozadí vpravo vyčnívá věž kostela sv. Alžběty a na obzoru je Strážný vrch. Pohlednice ze sbírky Tomáše Rejzka.
Cvikov Na meziválečné pohlednici vidíme horní část náměstí mezi Panským domem a hotelem „U Zlatého lva“. Věžička radnice má od roku 1919 sníženou stříšku. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na meziválečné pohlednici vidíme horní část náměstí mezi Panským domem a hotelem „U Zlatého lva“. Věžička radnice má od roku 1919 sníženou stříšku. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje staré domy na západní straně náměstí s výstavným hotelem „U Zlatého lva“. V říjnu 1981 byly všechny domy zbořeny, zůstala zde jen budova bývalé spořitelny zcela vpravo. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje staré domy na západní straně náměstí s výstavným hotelem „U Zlatého lva“. V říjnu 1981 byly všechny domy zbořeny, zůstala zde jen budova bývalé spořitelny zcela vpravo. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje východní stranu náměstí s výraznou budovou starostenského úřadu, ve které bývala dříve měšťanská škola. V přízemí domu, stojícího úplně vpravo, bylo knihkupectví Ferdinanda Oppelta, který vydával většinu cvikovských pohlednic. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje východní stranu náměstí s výraznou budovou starostenského úřadu, ve které bývala dříve měšťanská škola. V přízemí domu, stojícího úplně vpravo, bylo knihkupectví Ferdinanda Oppelta, který vydával většinu cvikovských pohlednic. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje náměstí s domy na východní straně, mezi nimiž vyniká budova starostenského úřadu s měšťanskou školou. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje náměstí s domy na východní straně, mezi nimiž vyniká budova starostenského úřadu s měšťanskou školou. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Zajímavá pohlednice z roku 1957 zachycuje západní část náměstí s výraznou budovou dnes již neexistujícího hotelu „U Zlatého lva“. V parčíku na místě bývalého panského domu tehdy stála socha J. V. Stalina. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Zajímavá pohlednice z roku 1957 zachycuje západní část náměstí s výraznou budovou dnes již neexistujícího hotelu „U Zlatého lva“. V parčíku na místě bývalého panského domu tehdy stála socha J. V. Stalina. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z 50. let 20. století vidíme jihozápadní část náměstí s radnicí a hotelem „U Zlatého lva“ (Zum Goldenen Löwen), strženým spolu se všemi sousedními domy v roce 1981. V parčíku před hotelem stojí Stalinův pomník, který tu byl jako první v tehdejším Československu postaven v listopadu 1948. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z 50. let 20. století vidíme jihozápadní část náměstí s radnicí a hotelem „U Zlatého lva“ (Zum Goldenen Löwen), strženým spolu se všemi sousedními domy v roce 1981. V parčíku před hotelem stojí Stalinův pomník, který tu byl jako první v tehdejším Československu postaven v listopadu 1948. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje horní část staré hlavní ulice, směřující do Svoru (dnešní Komenského). Vlevo vidíme vilu a mechanickou tkalcovnu Josefa Wenzela, ve výřezu dole je tzv. Jubilejní léčebna císaře Františka Josefa I. z roku 1910, velkoryse rozšířená ve 30. letech 20. století na Zemský ústav pro tuberkulózní děti. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje horní část staré hlavní ulice, směřující do Svoru (dnešní Komenského). Vlevo vidíme vilu a mechanickou tkalcovnu Josefa Wenzela, ve výřezu dole je tzv. Jubilejní léčebna císaře Františka Josefa I. z roku 1910, velkoryse rozšířená ve 30. letech 20. století na Zemský ústav pro tuberkulózní děti. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje střední část nynější Komenského ulice, která dnes vypadá úplně jinak. Roubený dům s krásně zdobeným křížem tu dnes již nenajdeme a zbořeny byly i dva nejbližší domy na pravé straně ulice. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje střední část nynější Komenského ulice, která dnes vypadá úplně jinak. Roubený dům s krásně zdobeným křížem tu dnes již nenajdeme a zbořeny byly i dva nejbližší domy na pravé straně ulice. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Pohlednice z roku 1914 zachycuje kdysi poklidnou Nádražní ulici (dnes Čs. armády), směřující do Sloupu. V roce 1970 ji ale hned za posledními domy přeťal nový silniční obchvat města, zatímco v popředí zachycená místní dráha ze Svoru, uvedená do provozu 1. září 1886, byla po roce 1973 zrušena. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Pohlednice z roku 1914 zachycuje kdysi poklidnou Nádražní ulici (dnes Čs. armády), směřující do Sloupu. V roce 1970 ji ale hned za posledními domy přeťal nový silniční obchvat města, zatímco v popředí zachycená místní dráha ze Svoru, uvedená do provozu 1. září 1886, byla po roce 1973 zrušena. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici ze druhé poloviny 20. let 20. století je bývalá Nádražní ulice, vedoucí z náměstí k jihu. V popředí vidíme tehdejší „Okresní dům“, v budově za ním (uprostřed snímku) sídlila Rösslerova sodovkárna a octárna, která vyráběla mimo jiné výtečnou hořčici. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na pohlednici ze druhé poloviny 20. let 20. století je bývalá Nádražní ulice, vedoucí z náměstí k jihu. V popředí vidíme tehdejší „Okresní dům“, v budově za ním (uprostřed snímku) sídlila Rösslerova sodovkárna a octárna, která vyráběla mimo jiné výtečnou hořčici. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na pohlednici z roku 1913 je Žitavská ulice se secesní budovou bývalého hotelu „Říšský dvůr“ (Reichshof), který se od roku 1962 nazýval „Sever“. Pěkná budova byla později znehodnocena necitlivou modernizací, od 90. let 20. století nebyla využívaná a rekostrukce se dočkala až v roce 2011. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z roku 1913 je Žitavská ulice se secesní budovou bývalého hotelu „Říšský dvůr“ (Reichshof), který se od roku 1962 nazýval „Sever“. Pěkná budova byla později znehodnocena necitlivou modernizací, od 90. let 20. století nebyla využívaná a rekostrukce se dočkala až v roce 2011. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na této pohlednici vidíme dvě staré městské ulice. Zatímco vzhled Žitavské ulice (vlevo) po 2. světové válce značně utrpěl přestavbami a demolicemi některých domů, nynější Kollárova ulice (vpravo) si dodnes uchovala svůj původní ráz, který získala po velkém požáru v roce 1820. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na této pohlednici vidíme dvě staré městské ulice. Zatímco vzhled Žitavské ulice (vlevo) po 2. světové válce značně utrpěl přestavbami a demolicemi některých domů, nynější Kollárova ulice (vpravo) si dodnes uchovala svůj původní ráz, který získala po velkém požáru v roce 1820. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na této pohlednici vidíme starou ulici do Jablonného u mostu přes Boberský potok. Téměř všechny zachycené domky byly později zbořeny, dodnes se dochoval jen patrový dům na nároží vpravo. V pozadí vyčnívá Zelený vrch. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na této pohlednici vidíme starou ulici do Jablonného u mostu přes Boberský potok. Téměř všechny zachycené domky byly později zbořeny, dodnes se dochoval jen patrový dům na nároží vpravo. V pozadí vyčnívá Zelený vrch. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje domky kolem Boberského potoka mezi dnešním sídlištěm a Žitavskou ulicí. V pozadí stojící tkalcovna Gustava Niessnera z roku 1884 byla jako jedna z prvních cvikovských obětí hospodářské krize z větší části zbořena v roce 1934, menší z jejích budov se ale dochovala dodnes. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje domky kolem Boberského potoka mezi dnešním sídlištěm a Žitavskou ulicí. V pozadí stojící tkalcovna Gustava Niessnera z roku 1884 byla jako jedna z prvních cvikovských obětí hospodářské krize z větší části zbořena v roce 1934, menší z jejích budov se ale dochovala dodnes. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje interiér kostela sv. Alžběty někdy v první polovině 20. století. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje interiér kostela sv. Alžběty někdy v první polovině 20. století. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje cvikovskou obecnou a měšťanskou školu s přilehlým parkem z věže kostela sv. Alžběty. Vlevo vidíme domky v Čechově ulici, kterou dnes hned vedle školy přetíná silniční obchvat města. Pohlednice ze sbírky Tomáše Rejzka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje cvikovskou obecnou a měšťanskou školu s přilehlým parkem z věže kostela sv. Alžběty. Vlevo vidíme domky v Čechově ulici, kterou dnes hned vedle školy přetíná silniční obchvat města. Pohlednice ze sbírky Tomáše Rejzka.
Cvikov Na této pohlednici vidíme novou budovu okresního soudu, postavenou na staré Svorské ulici v roce 1927. Dnes budova slouží v prakticky nezměněné podobě Spořitelně. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na této pohlednici vidíme novou budovu okresního soudu, postavenou na staré Svorské ulici v roce 1927. Dnes budova slouží v prakticky nezměněné podobě Spořitelně. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na pohlednici z doby před 1. světovou válkou pózují manželé Heinrich a Fanni Stolle před svým domem v nynější Pivovarské ulici pod náměstím. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na pohlednici z doby před 1. světovou válkou pózují manželé Heinrich a Fanni Stolle před svým domem v nynější Pivovarské ulici pod náměstím. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na této pohlednici vidíme bývalý hostinec „U Slunce“ v dnešní Kollárově ulici čp.169. Řadu let před 2. světovou válkou patřil rodině Weikertů a ještě nějaký čas po válce tu byla hospoda „U Sadílků“. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na této pohlednici vidíme bývalý hostinec „U Slunce“ v dnešní Kollárově ulici čp.169. Řadu let před 2. světovou válkou patřil rodině Weikertů a ještě nějaký čas po válce tu byla hospoda „U Sadílků“. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje cvikovské nádraží po vybudování venkovního přístřešku na nástupišti. Na dalších obrázcích je celkový pohled na město od Zeleného vrchu a jihozápadní část náměstí se starou radnicí. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje cvikovské nádraží po vybudování venkovního přístřešku na nástupišti. Na dalších obrázcích je celkový pohled na město od Zeleného vrchu a jihozápadní část náměstí se starou radnicí. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na pohlednici ze 30. let 20. století vidíme budovy tehdejší všeobecné veřejné nemocnice a plicní léčebny na okraji města pod Kalvárií. Nemocnice vznikla z původního městského špitálu zásluhou starosty J. F. Knoblocha v roce 1879 a sloužila až do konce 2. světové války. V roce 1996 zde byl otevřen pečovatelský dům. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici ze 30. let 20. století vidíme budovy tehdejší všeobecné veřejné nemocnice a plicní léčebny na okraji města pod Kalvárií. Nemocnice vznikla z původního městského špitálu zásluhou starosty J. F. Knoblocha v roce 1879 a sloužila až do konce 2. světové války. V roce 1996 zde byl otevřen pečovatelský dům. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje několik míst z parkově upraveného areálu bývalé plicní léčebny pod cvikovskou Kalvárií. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje několik míst z parkově upraveného areálu bývalé plicní léčebny pod cvikovskou Kalvárií. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z roku 1932 je nově dokončená budova v tehdy rozšiřovaném areálu dětské léčebny pod Křížovým vrchem. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z roku 1932 je nově dokončená budova v tehdy rozšiřovaném areálu dětské léčebny pod Křížovým vrchem. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje novou budovu, postavenou v areálu léčebny pod Křížovým vrchem ve 30. letech 20. století. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje novou budovu, postavenou v areálu léčebny pod Křížovým vrchem ve 30. letech 20. století. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje mechanickou tkalcovnu Josefa Niessnera na cvikovském dolním předměstí. Před vypuknutím hospodářské krize tato továrna zaměstnávala na 900 lidí a práci zadávala dalším 560 domácím výrobcům. Za války byla převedena na válečnou výrobu a po roce 1945 sloužila polygrafické výrobě podniku Grafostroj. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje mechanickou tkalcovnu Josefa Niessnera na cvikovském dolním předměstí. Před vypuknutím hospodářské krize tato továrna zaměstnávala na 900 lidí a práci zadávala dalším 560 domácím výrobcům. Za války byla převedena na válečnou výrobu a po roce 1945 sloužila polygrafické výrobě podniku Grafostroj. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z počátku 20. století vidíme restauraci Antona Würfela a další dva záběry z oblíbeného výletního místa ve Františkově údolí pod Kalvárií. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z počátku 20. století vidíme restauraci Antona Würfela a další dva záběry z oblíbeného výletního místa ve Františkově údolí pod Kalvárií. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na této pohlednici vidíme Pivovarský rybník (nazývaný též Badeteich) v dobách, kdy mu ještě nekonkuroval rybník Hoffmannův, zřízený krátce před první světovou válkou. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na této pohlednici vidíme Pivovarský rybník (nazývaný též Badeteich) v dobách, kdy mu ještě nekonkuroval rybník Hoffmannův, zřízený krátce před první světovou válkou. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na této pohlednici vidíme druhé cvikovské koupaliště na Hoffmannově rybníku pod Zeleným vrchem. Rybník byl ještě před 2. světovou válkou zrušen a dnes jej připomíná už jen dochovaný dřevěný domek. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na této pohlednici vidíme druhé cvikovské koupaliště na Hoffmannově rybníku pod Zeleným vrchem. Rybník byl ještě před 2. světovou válkou zrušen a dnes jej připomíná už jen dochovaný dřevěný domek. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na pohlednici z roku 1900 vidíme starou hlavní ulici do Svoru s budovou tělocvičny (vpravo), která se dodnes dochovala takřka ve své původní podobě. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z roku 1900 vidíme starou hlavní ulici do Svoru s budovou tělocvičny (vpravo), která se dodnes dochovala takřka ve své původní podobě. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na této pohlednici vidíme dolní část Rumburské ulice (nynější Komenského), která ve 30. letech 20. století přestala vyhovovat rostoucímu provozu a byla proto podstatně rozšířena. Zbořena přitom byla většina domů na pravé straně ulice, s výjimkou nejbližších dvou. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na této pohlednici vidíme dolní část Rumburské ulice (nynější Komenského), která ve 30. letech 20. století přestala vyhovovat rostoucímu provozu a byla proto podstatně rozšířena. Zbořena přitom byla většina domů na pravé straně ulice, s výjimkou nejbližších dvou. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na této pohlednici vidíme starou Nádražní ulici, vedoucí z města směrem do Sloupu. Většina domů zde dodnes stojí, zmizela pouze nejblíže stojící dřevěná budova vpravo. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na této pohlednici vidíme starou Nádražní ulici, vedoucí z města směrem do Sloupu. Většina domů zde dodnes stojí, zmizela pouze nejblíže stojící dřevěná budova vpravo. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje starou Kostelní ulici u náměstí. Zatímco domy s bývalou radnicí na pravé straně tu stojí dodnes, celá levá strana byla kvůli rozšíření ulice v roce 1978 zbořena a tvář města tak utržila další hlubokou jizvu. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje starou Kostelní ulici u náměstí. Zatímco domy s bývalou radnicí na pravé straně tu stojí dodnes, celá levá strana byla kvůli rozšíření ulice v roce 1978 zbořena a tvář města tak utržila další hlubokou jizvu. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice z let 1906-1907 zachycuje část kdysi honosné Žitavské ulice. V popředí vpravo zachycený hostinec „Německý dům“ (Deutsches Haus) byl po 2. světové válce zbořen, další dva domy za ním byly dost necitlivě přestavěny a na konci stojící hotel „Říšský dvůr“ (Reichshof, dnes hotel Sever) chátral až do roku 2011, kdy byl zrenovován. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice z let 1906-1907 zachycuje část kdysi honosné Žitavské ulice. V popředí vpravo zachycený hostinec „Německý dům“ (Deutsches Haus) byl po 2. světové válce zbořen, další dva domy za ním byly dost necitlivě přestavěny a na konci stojící hotel „Říšský dvůr“ (Reichshof, dnes hotel Sever) chátral až do roku 2011, kdy byl zrenovován. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje domy v Mlýnské ulici pod náměstím. Většina z nich zde stojí dodnes, jen druhý dům vpravo byl ve 2. polovině 20. století zbořen. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje domy v Mlýnské ulici pod náměstím. Většina z nich zde stojí dodnes, jen druhý dům vpravo byl ve 2. polovině 20. století zbořen. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje kamenný most přes Boberský potok, který byl postaven na staré silnici do Jablonného v letech 1845-6 a podle blízkých lázní se nazýval Lazebnický. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje kamenný most přes Boberský potok, který byl postaven na staré silnici do Jablonného v letech 1845-6 a podle blízkých lázní se nazýval Lazebnický. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici ze 30. let 20. století vidíme kostel sv. Alžběty s přilehlým městským parkem, zřízeným v roce 1907 na místě bývalého hřbitova. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na pohlednici ze 30. let 20. století vidíme kostel sv. Alžběty s přilehlým městským parkem, zřízeným v roce 1907 na místě bývalého hřbitova. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Pohlednice z konce 19. století zachycuje kostel sv. Alžběty ve Cvikově, obklopený starým hřbitovem, zrušeným v roce 1890. Pohlednice ze sbírky Dragy Gregorové.
Cvikov Pohlednice z konce 19. století zachycuje kostel sv. Alžběty ve Cvikově, obklopený starým hřbitovem, zrušeným v roce 1890. Pohlednice ze sbírky Dragy Gregorové.
Cvikov Na pohlednici z roku 1925 je cvikovský kostel sv. Alžběty. Dodatečně přistavěná věž byla údajně zbudována z pískovce, lámaného na nedalekém Dutém kameni. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z roku 1925 je cvikovský kostel sv. Alžběty. Dodatečně přistavěná věž byla údajně zbudována z pískovce, lámaného na nedalekém Dutém kameni. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z doby před 1. světovou válkou je honosná budova cvikovské obecné a měšťanské školy, postavená v letech 1906-7 u městského parku. Automobil před školou by mohl patřit tehdejšímu faráři Benschovi, který jezdil vyučovat náboženství i do okolních vsí. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z doby před 1. světovou válkou je honosná budova cvikovské obecné a měšťanské školy, postavená v letech 1906-7 u městského parku. Automobil před školou by mohl patřit tehdejšímu faráři Benschovi, který jezdil vyučovat náboženství i do okolních vsí. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Pohlednice z doby kolem 2. světové války zachycuje budovu bývalého hotelu „U města Rumburka“ (Zur Stadt Rumburg) v dnešní Komenského ulici. U většiny hotelů tehdy bylo možné najmout osobní vůz - zde k tomu sloužily dva vozy značky Tatra. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Pohlednice z doby kolem 2. světové války zachycuje budovu bývalého hotelu „U města Rumburka“ (Zur Stadt Rumburg) v dnešní Komenského ulici. U většiny hotelů tehdy bylo možné najmout osobní vůz - zde k tomu sloužily dva vozy značky Tatra. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje výstavné vily v dnešní Nerudově ulici. Zatímco vzdálenější Niessnerova vila byla v letech 1983-93 upravena jako kulturní dům, druhá vila v popředí se zahájení oprav dočkala teprve v roce 2005. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje výstavné vily v dnešní Nerudově ulici. Zatímco vzdálenější Niessnerova vila byla v letech 1983-93 upravena jako kulturní dům, druhá vila v popředí se zahájení oprav dočkala teprve v roce 2005. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z doby před 1. světovou válkou pózují manželé Heinrich a Fanni Stolle před svým domem v nynější Pivovarské ulici pod náměstím. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na pohlednici z doby před 1. světovou válkou pózují manželé Heinrich a Fanni Stolle před svým domem v nynější Pivovarské ulici pod náměstím. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na této pohlednici je nahoře bývalé cvikovské nádraží, uvedené do provozu v září 1886. Dolní obrázek zachycuje bývalou Kostelní ulici. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Na této pohlednici je nahoře bývalé cvikovské nádraží, uvedené do provozu v září 1886. Dolní obrázek zachycuje bývalou Kostelní ulici. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje jeden z pavilonů bývalé plicní léčebny, založené dr. Hornerem roku 1905 při zdejší nemocnici pod Kalvárií. Dům dodnes stojí, ale jeho podoba byla pozdějšími přestavbami značně změněna. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje jeden z pavilonů bývalé plicní léčebny, založené dr. Hornerem roku 1905 při zdejší nemocnici pod Kalvárií. Dům dodnes stojí, ale jeho podoba byla pozdějšími přestavbami značně změněna. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zobrazuje dětskou léčebnu ve Cvikově s přilehlým areálem. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Tato pohlednice zobrazuje dětskou léčebnu ve Cvikově s přilehlým areálem. Pohlednice ze sbírek Vlastivědného muzea v České Lípě.
Cvikov Na pohlednici z roku 1912 vidíme areál tehdejší Jubilejní léčebny císaře Františka Josefa s Kalvárií v pozadí. Pohlednice ze sbírky Tomáše Rejzka.
Cvikov Na pohlednici z roku 1912 vidíme areál tehdejší Jubilejní léčebny císaře Františka Josefa s Kalvárií v pozadí. Pohlednice ze sbírky Tomáše Rejzka.
Cvikov Na pohlednici z roku 1917 vidíme městský pivovar, postavený v roce 1867 při silnici do Jablonného. V popředí zachycený Hoffmannův rybník, využívaný jako koupaliště s lodičkami, byl zrušen kolem roku 1938. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Na pohlednici z roku 1917 vidíme městský pivovar, postavený v roce 1867 při silnici do Jablonného. V popředí zachycený Hoffmannův rybník, využívaný jako koupaliště s lodičkami, byl zrušen kolem roku 1938. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje kdysi oblíbený hostinec „Fichtelschänke“, který stával na dolním konci Cvikova u silnice do Lindavy. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje kdysi oblíbený hostinec „Fichtelschänke“, který stával na dolním konci Cvikova u silnice do Lindavy. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tento miniaturní vodní mlýn byl jednou z řady atrakcí, nacházejících se ve „Františkově údolí“, které bývalo oblíbeným cílem vycházek cvikovských obyvatel. Dnes je toto místo součástí areálu dětské léčebny pod Kalvárií. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tento miniaturní vodní mlýn byl jednou z řady atrakcí, nacházejících se ve „Františkově údolí“, které bývalo oblíbeným cílem vycházek cvikovských obyvatel. Dnes je toto místo součástí areálu dětské léčebny pod Kalvárií. Pohlednice ze sbírky Tomáše Nováka.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje Pivovarský rybník pod Zeleným vrchem, využívaný ke koupání již před koncem 19. století. Pohlednice ze sbírky Tomáše Barvy.
Cvikov Tato pohlednice zachycuje Pivovarský rybník pod Zeleným vrchem, využívaný ke koupání již před koncem 19. století. Pohlednice ze sbírky Tomáše Barvy.
Cvikov Tato pohlednice ze 20. let 20. století zachycuje koupaliště na Pivovarském rybníku pod Zeleným vrchem. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.
Cvikov Tato pohlednice ze 20. let 20. století zachycuje koupaliště na Pivovarském rybníku pod Zeleným vrchem. Pohlednice ze sbírky Jiřího Rosola.

zdroj.https://www.luzicke-hory.cz

vstup na oficiální stránku města