Památník na dnešním "Horním náměstí"

01.10.2021
archiv Petr Gerhardt
archiv Petr Gerhardt
Takhle doslovně dopadl rytíř Ruddiger v Jablonci prvních dnech osvobození... ?!  To je ale jen moje vyfabulovaná domněnka. Originál, dosti nekvalitní fotka není signována, tak mě to tak napadlo. Možná někdo ví přesnou příčinu toho, proč zde před Corsem rytíř na těch zádech opuštěn takhle leží ! (color Fotočas)
Takhle doslovně dopadl rytíř Ruddiger v Jablonci prvních dnech osvobození... ?! To je ale jen moje vyfabulovaná domněnka. Originál, dosti nekvalitní fotka není signována, tak mě to tak napadlo. Možná někdo ví přesnou příčinu toho, proč zde před Corsem rytíř na těch zádech opuštěn takhle leží ! (color Fotočas)

H I S T O R I E památníků na dnešním "Horním náměstí" v Jablonci n/N.

Kde jsou ty doby, kdy se dnešní Horní náměstí v Jablonci nad Nisou jmenovalo Rudé. Těsně po skončení 2. světové války byl Jablonec, jako jedno z mnoha měst v Sudetech, odsouzen k téměř totální obměně obyvatelstva. A protože i toto město osvobodila Rudá armáda, nová česká vláda nad městem se chtěla osvoboditelům z východu zavděčit. I proto se z někdejšího náměstí Dr. Karla Richarda Fischera (zasloužilý starosta ještě německého Jablonce) stalo Rudé, zmizela kašna a socha rytíře Rüdigera ze začátku 30. let dle projektu architekta Josefa Zascheho. Stržena byla ještě v roce 1945.

Po stržení Rüdigera zůstal kamenný podstavec původní kašny prázdný. Byl pak pravidelně využíván pro politické poutače a hesla během prvomájových oslav.

V roce 1953 vznikla zvláštní komise pro vybudování památníku Rudé armády, který měl být odhalen při příležitosti 10. výročí osvobození ČSR. "Mělo ho tvořit sousoší vojína, ženy a partyzána, které by vyjadřovalo vděčnost našeho lidu sovětské armádě za naše osvobození a její připravenost k aktivní obraně našich zemí," zavzpomínal před více než deseti lety dnes už zesnulý jablonecký patriot a historik Václav Vostřák.

Návrh, aby sousoší stálo na podstavci původní kašny, byl zamítnut. Jednání o úpravě celého náměstí se protahovalo a původní termín se nakonec nestihl. V roce 1956, tedy rok po výročí, dospěli soudruzi ke změně názoru: "Vzhledem k nynější politické a finanční situaci a s vyhlídkou na světový mír, bude památník tvořit jedna postava sovětského vojáka beze zbraně, s čapkou v ruce."Socha byla zhotovena podle návrhu jabloneckého akademického sochaře Karla Pešata a k jejímu slavnostnímu odhalení došlo 7. listopadu 1957. Pomník pak stál na svém místě až do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Hned první den - 21. srpna 1968 - byl pískovcový voják stržen a zničen. Znovu zde zůstal prázdný a tentokrát i popsaný podstavec.

Ten byl použit pro postavení nového a zatím posledního pomníku, který byl odhalen 9. května 1971.

Sovětský voják v typickém postoji se samopalem, kyticí šeříku a holčičkou v náruči byl dílem akademického sochaře Aloise Hubičky, ředitele jablonecké umělecko - průmyslové školy. Později vytesal neznámý autor na druhou stranu podstavce s nápisem květen 1945 ještě srpen 1968. "Po sametové revoluci se začal voják - jakoby symbolicky - naklánět dozadu a hrozilo nebezpečí jeho zřícení. Proto byl sejmut a i s podstavcem uložen," doplnil Vostřák. Socha je uložená v prostorách jabloneckých komunálních služeb, později se z místa odstranil i mohutný podstavec.

Hranice Československa překročila vojska Varškavské smlouvy v noci z 20. na 21. srpna 1968. Okupace se účastnily armády Bulharska, Maďarska, Německé demokratické republiky a Sovětského svazu. Na našem území zůstali okupanti následných dvaadvacet let, když poslední sovětský voják opustil Československo až 27. června 1991.(color Fotočas)

Zdroj: https://jablonecky.denik.cz/.../foto-prvni-rudoarmejec...

Tenkrát GEWERBEPLATZ..... dnes tkzv. Horní námestí v dobách, kdy na něho ještě dohlížel ze žulového podstavce rytíř Rüdiger.  Socha zadumaného Rüdigera je v současnosti umístěna v bavorském Kaufbeuren. (color Fotočas)
Tenkrát GEWERBEPLATZ..... dnes tkzv. Horní námestí v dobách, kdy na něho ještě dohlížel ze žulového podstavce rytíř Rüdiger. Socha zadumaného Rüdigera je v současnosti umístěna v bavorském Kaufbeuren. (color Fotočas)

Rytíř Rüdiger by se měl na náměstí vrátit, říká historik architektury Lukeš
.....................................

Vadí, mi když se kádrují sochy, umělecká díla a jejich autoři, říká přední český historik architektury Zdeněk Lukeš. Odborník tak reaguje na vyostřenou debatu okolo případného návratu repliky kašny se sochou bájného rytíře Rüdigera na Horní náměstí v Jablonci.
(color Fotočas)
Zdroj: https://www.idnes.cz/.../socha-rytir-rudiger-namesti..

archiv Jiří Peterka
archiv Jiří Peterka
Socha rytíře, který byl součástí Metznerovy kašny v Jablonci, vznikla v roce 1904. Autor: repro město Jablonec
Socha rytíře, který byl součástí Metznerovy kašny v Jablonci, vznikla v roce 1904. Autor: repro město Jablonec
Socha na dobovém snímku Autor: Josef Tvrzník, Paměť národa
Socha na dobovém snímku Autor: Josef Tvrzník, Paměť národa
archiv J.Peterka
archiv J.Peterka
Jablonecké "Rudé náměstí" v šedesátých letech, tak jak jsme ho zažili my, kteří jsme bydleli v jeho sousedství a tak, jak bylo nejkrásnější. Všechny úpravy poté už vedly jen k horšímu. Dnes je to už jen zoufalost. 🙁 (color Fotočas)
Jablonecké "Rudé náměstí" v šedesátých letech, tak jak jsme ho zažili my, kteří jsme bydleli v jeho sousedství a tak, jak bylo nejkrásnější. Všechny úpravy poté už vedly jen k horšímu. Dnes je to už jen zoufalost. 🙁 (color Fotočas)
"RUĎÁK" jak ho mám v paměti já, bo jsem bydlel jako kluk ve Floriánce, hned pod ním..🧐😉 (color Fotočas)
"RUĎÁK" jak ho mám v paměti já, bo jsem bydlel jako kluk ve Floriánce, hned pod ním..🧐😉 (color Fotočas)

1932 - Než postavili Metznerovu kašnu, stál rytíř Rüdiger dočasně na místě Rudolfa II.

(archiv Zbyněk Prokopič)

V roce 1970 spolu s rozebranou kašnou putovala do německého Neugablonz jako připomínka původního domova pro odsunuté Jablonečany německé národnosti. Tam, v parku před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně, stojí dodnes. Autor: repro město Jablonec
V roce 1970 spolu s rozebranou kašnou putovala do německého Neugablonz jako připomínka původního domova pro odsunuté Jablonečany německé národnosti. Tam, v parku před kostelem Nejsvětějšího srdce Páně, stojí dodnes. Autor: repro město Jablonec
Horní náměstí s dominantou kostela sloužilo vždy jako přirozené shromaždiště – trhy, průvody, demonstrace. Autor: repro město Jablonec
Horní náměstí s dominantou kostela sloužilo vždy jako přirozené shromaždiště – trhy, průvody, demonstrace. Autor: repro město Jablonec
Takto vypadalo jablonecké Horní náměstí před rokem 1945. Dominantou byla právě kašna se sochou rytíře. Autor: repro město Jablonec
Takto vypadalo jablonecké Horní náměstí před rokem 1945. Dominantou byla právě kašna se sochou rytíře. Autor: repro město Jablonec
1939 (archiv J.Peterka)
1939 (archiv J.Peterka)
1939 (archiv J.Peterka)
1939 (archiv J.Peterka)
Foceno pravděpodobně z kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Nedatováno. - Ruďák (Horni Náměstí) a dnešní sport/cukrárna/květiny/Váhala (archiv J.Peterka, komentář: Jiří Hosic)
Foceno pravděpodobně z kostela Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Nedatováno. - Ruďák (Horni Náměstí) a dnešní sport/cukrárna/květiny/Váhala (archiv J.Peterka, komentář: Jiří Hosic)
Okolorované ještě nedotčené a panenské exteriéry dnešního Horního náměstí, tenkrát v ranných 10/20 letech dvacátého století se jmenovalo Kaiser Franz Josefs Platz. Na pozadí ještě starý jablonecký hřbitov, na jehož místě dnes stojí jablonecké letní kino... (color Fotočas)
Okolorované ještě nedotčené a panenské exteriéry dnešního Horního náměstí, tenkrát v ranných 10/20 letech dvacátého století se jmenovalo Kaiser Franz Josefs Platz. Na pozadí ještě starý jablonecký hřbitov, na jehož místě dnes stojí jablonecké letní kino... (color Fotočas)
Kolem roku 1920+- Městský hřbitov a ještě nezastavěná plocha jabloneckého "Horního náměstí", která teprve čeká na svou budoucnost..! (color Fotočas)
Kolem roku 1920+- Městský hřbitov a ještě nezastavěná plocha jabloneckého "Horního náměstí", která teprve čeká na svou budoucnost..! (color Fotočas)
1969 _ Rudé náměstí v Jablonci z dob jabloneckých výstav a LVT, tak jak ho pamatujeme. Velké žluté pískoviště 😃 🤫🤫 (color Fotočas)
1969 _ Rudé náměstí v Jablonci z dob jabloneckých výstav a LVT, tak jak ho pamatujeme. Velké žluté pískoviště 😃 🤫🤫 (color Fotočas)
Nejsme ještě tak starý, aby jsme si nepamatovali "bordel plac" na pískovém Rudém náměstí. Tohle bude už doba šusťáková kolem roku 67/70 , kdy tkzv. šusťáky nosil každej kdo sehnal pár bonů do Tuzexu, kde se prodávaly ve velkém. Já ho měl samozřejmě také 😂👍 Nevidíš se i ty ?? 🙂 (color Fotočas)
Nejsme ještě tak starý, aby jsme si nepamatovali "bordel plac" na pískovém Rudém náměstí. Tohle bude už doba šusťáková kolem roku 67/70 , kdy tkzv. šusťáky nosil každej kdo sehnal pár bonů do Tuzexu, kde se prodávaly ve velkém. Já ho měl samozřejmě také 😂👍 Nevidíš se i ty ?? 🙂 (color Fotočas)