Rychnovský koncentrační tábor

07.04.2020

ZDROJ : Město Rychnov u Jablonce nad Nisou
Husova 490
Rychnov u Jablonce nad Nisou
468 02 Rychnov u Jablonce n.Nis.
IČO: 00262552
Bankovní spojení: 963232349/0800
Telefon: +420 488 880 921
Datová schránka: fjxbbm5
Čb. foto z archivu J.KURFIŘTA
(color Fotočas)

Dosti dlouho po válce stály v Rychnově nad fabrikou ještě zbytky koncentráčního pracovního tábora po Němcích....
Baráky stály jako memento bývalého lágru, po válce později se opravené použily a sloužily cihelně !!
(color Fotočas)


KONCENTRAČNÍ TÁBOR GROSS ROSEN, POBOČKA RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU
V březnu letošního roku jsme si mohli připomenout již plných sedmdesát devět let od okamžiku, kdy do Rychnova dorazilo několik vagonů s vězni z koncentračního tábora Gross Rosen ze Slezska, kteří měli pracovat v místní továrně Gettewent. Stalo se tak dle dokumentů 14. 3., polští vězni, kteří tvořili tuto skupinu, však vzpomínají, že to bylo o prvním jarním dnu. Do nepřipravených prostor tábora bylo za řevů esesáckých dozorců nahnáno 199 zubožených mužů. Jeden z nich cestou zřejmě umrzl a spolu s vagony se vrátil zpět do matečního tábora. Vězně v letních koncentráčnických mundurech v Rychnově přivítalo zimní počasí, mrzlo a ležela vysoká vrstva sněhu. Již první cesta dlouhá několik stovek metrů všechny přesvědčila, že jejich pobyt v táboře bude snůškou krutosti ze strany dozorců a strážných, že i v Rychnově bude naplňován pokyn esesáků, který je vedl k tomu, aby se vězni upracovali k smrti. První noci strávené v nedokončeném baráku za silných mrazů byly více než kruté, dny pak vyplnila tvrdá práce na výstavbě koncentračního tábora. Velitel Braun nechal vyčistit celou prostoru tábora od sněhu. Vzniklo táborové oplocení s vysokým drátěným plotem ukončeným několika pásy ostnatého drátu, v prostoře vznikl i ohradník pod vysokým napětím a kamenné zátarasy. V rozích tábora vztyčili vězni vysoké strážní věže. Postupně vznikaly táborové baráky vězňů, naprosto stranou zůstala sociální a hygienická zařízení. Mimo areál vyrostly ubikace pro strážné a některé skladovací prostory. Nacistická mašinérie potřebovala od vězňů výrobky do zbraní k pozemnímu a i námořnímu vedení bojů na všech frontách světa. Vedení Getewentu (Gesellschaft für technisch – wirtschaftliche Entwicklung mbH.) a tábora proto soustředily svoji hlavní pozornost k výstavbě patrového fabrického baráku přímo v centru tábora. Ten jediný vedle dvou domů a domku velitele tábora na Pelíkovicích byl vystavěn z cihel. Prvotní počet dvou set heftingů rychle narůstal a záhy se v táboře tísnilo v průměru na 350 ubožáků, v květnových dnech i přes pět set. Táborem mělo projít dle výpovědi především polských vězňů (Ing. J.Kosiňski –autor polské knížky o KT Reichenau) na čtrnáct set až čtrnáct set padesát koncentráčníků.
Přibližně sto vězňů – odborníků nahnaných do rychnovského lágru z celé řady koncentračních táborů nacistické říše – pracovalo v továrním baráku v jedenácti až dvanáctihodinových směnách. Výhodou pro ně bylo to, že nebyli vystavěni nepřízni počasí jako ostatní, kteří pracovali pod širým nebem v tzv. Baukollone. Nejhůře jistě bylo těm, kdož hloubili spojovací tunel mezi továrnou a koncentračním táborem. Ti totiž byli přinuceni k těžké práci v podzemí a po celou pracovní směnu stáli v neustále vyvěrající vodě, která jim leckdy sahala až k pasu. Vytěžená zemina byla vynášena na povrch a odvážena neznámo kam. Ti, kdož byli v pracovních kolonách, dřeli při výstavbě druhé železniční koleje zřejmě někde na Rochlicku a Liberecku, opravovali železniční svršek, udržovali silnice. Na práce odjížděli v časných ranních hodinách na otevřených železničních vozech. Jejich pracovní vytížení nezřídka trvalo až do 22. večerní hodiny. Celodenní vysilující práce v nepříjemných povětrnostních podmínkách, jakákoliv absence možnosti usušit promoklé koncentráčnické oděvy, naprosto nedostatečná a náhražková strava rozhodně vedle nulové zdravotní péče podlamovaly zdraví fyzicky vysílených lidí a rozhodně měly zřejmě za následek značnou úmrtnost. Záměrně píši značnou, protože doklady o úmrtí vězněných byly koncem války zničeny. Mrtví byli v první fázi existence tábora odváženi do matečního tábora Gross Rosen a jejich těla končila v táborovém krematoriu. V době od března do dubna 1945 byly oběti místního koncentráku spalovány v pozdních večerních hodinách v libereckém městském krematoriu až do chvíle, než se liberečtí Němci proti upalování vehementně postavili s konstatováním, že " ... je tím znehodnocována památka mrtvých Němců." Dle informací vězňů byli proto mrtví z KT Reichenau pochováváni na blíže neurčených místech v okolí tábora a v Planském lese. Oběti pochované pod zdí místního hřbitova a jejich ostatky byly v roce 1945 exhumovány a pietně pohřbeny na hřbitově. Na základě minima doložených materiálů lze operovat, že v Rychnově zemřelo na sto vězněných. Přeživší vězni ve svých vzpomínkách uváděli, že však v táboře umíralo denně i několik lidí. Podle délky existence tábora je možno souhlasit s údajem Ing. J. Kosiňského, který uvádí dokonce číslo 610 mrtvých včetně těch, kdož táborem prošli a byli posláni do jiných táborů, ale domů se již nikdy nevrátili. Při počtu cirka čtrnácti set dvaceti rychnovských koncentráčníků, kteří táborem prošli, je číslo mrtvých rychnovských vězňů více než hrůzné. Smrt lidí měli na svědomí esesáčtí dozorci v počtu 25 až 36 lidí ne vždy pouze německé národnosti, ale i kápové, kteří v počtu deseti nemilosrdně týrali spoluvězně. Nejsurověji si počínal velitel tábora F. Braun, jeho zástupci Hoffmann a W. Märkesdorf, stejně jako starší tábora L. Stellmach a H. Czech a další v čele s táborovým písařem H. Haichem. Ti všichni se podíleli na bití vězňů obušky nebo bejčáky, jejich polévání studenou vodou za mrazů, ukládáním fyzicky náročných cvičení a především neúměrně náročné práci zubožených vězňů. Spoluvinu na nesnesitelných podmínkách vězňů v táboře měli i ředitel fabriky A. Zenkler a především jeho technický náměstek H. Carsterns, který byl neúnavným náhončím odborníků pro Getewent i v koncentračních táborech Osvětim a Buchenwald. Své sehrála i naprosto nedostatečná strava, která spočívala v dávkách 250 gramů chleba s řídkým náhražkovým kafem ke snídani, řepné polévce nebo trochu brambor při obědě, večeře byla stejná jako snídaně. Jen občas dostávali vězni kousek margarinu nebo marmelády nebo kolečko něčeho, co bylo označováno jako salám. Zajímavostí v KT Rychnov bylo, že chlebový příděl byl dáván až na stolech jednomu každému vězni. Krádež chleba byla spoluvězni trestána i smrtí zloděje.
Getewent ze zabýval výrobou a snad i výzkumem nových strojů a zbraní ve zcela jiných podmínkách, než tomu bylo v jiných koncentračních táborech. Ve fabrice byla vyráběna různá elektrotechnická zařízení, ať již se týkala přijímacích a vysílacích zařízení do bojové nacistické techniky, ale i radiolokace a zařízení k sonarům. Stranou nezůstala ani produkce roznětek do leteckých pum a granátů, ojedinělou byla i malosériová výroba specializovaných strojů a využití moderních technologií práce s různými kovy a hmotami. Filia KT Reichenau byla jednou z posledních vedlejších táborů slezského Gross Rosen.Tuhá kázeň zde panovala ještě v březnu a dubnu roku 1945. Není divu, že si komandatura Gross Rosen vybrala rychnovský tábor za místo, kam se uchýlila před postupující vítěznou Rudou armádou. Je známa skutečnost, že sem byla přemístěna i kartotéka matečního tábora. Dokumenty byly páleny pod dozorem esesáckých strážců v kotelně Getewentu. Jedna z posledních stránek koncentračního tábora byla napsána ze 7. na 8. květen. Velitel Braun nařídil v ranních hodinách evakuaci tábora. Kolona vězňů však byla zřejmě poblíž Kokonína zastavena německým tankem, jehož velitel se rozhodl koncentráčníky postřílet. Teprve po zásahu jednoho z doprovázejících dozorců se trestanci mohli vrátit zpět do tábora. Dozorci v čele v Braunem utekli s německými jednotkami. Vězni v táboře vytvořili vlastní organizaci a po příchodu jednotky českých ozbrojených vlastenců z nedalekého Frýdštejna získali kýženou svobodu.
Teprve v nedávné době zásluhou pracovníků Severočeského muzea Liberec pánů I. Rouse a L. Laciny se ukázalo, že nacisté měli s rychnovským Getewentem dalekosáhlé cíle. O tom svědčí plány na gigantickou výstavbu podzemních továrních prostor včetně pracovních hal a skladišť, které měly doslova prošpikovat celý přilehlý vršek nad továrnou. Panu Rousovi a jeho přátelům se podařilo alespoň částečně proniknout do dnes již téměř zavalených, ale existujících podzemních prostor. Z iniciativy obou pánů vznikla v prostorách muzea v Liberci i expozice, kde dochované fotografie o rychnovském koncentráku výrazně doplnily pohled na podobná zařízení v severních Čechách. Kniha pana Rouse Tábory a válečná výroba se dá číst jako dobře napsaná detektivka, v řadě případů s otevřeným koncem. Je potěšující, že i spisovatel, scénárista a historik pan Mottl věnoval osudům rychnovského koncentráku jednu ze svých reportáží, která byla vysílána Českou televizí, stejně jako skutečnost, že zasedací síň našeho města opět 13. března navštívil a občany města se svými poznatky o koncentráku seznámil pan I. Rous.
Jak známo, ve městě se nachází několik památníků, které připomínají tragiku pobočného koncentráku Gros Rosen v Rychnově. Některé alespoň jednou do roka u příležitosti Dne vítězství zdobí květiny. Na jiné zapomínají i organice, které by zrůdnost fašismu a nacionalismu měly připomínat stále. Je dobře, že se v rozpočtu našeho města nalezly finance k tomu, aby byly v loňském roce obnoveny nápisy na pyloncích v prostoru bývalého tábora v jazycích vězňů koncentráku. Nacházejí se i peníze na práce v podzemí bývalého tábora smrti. Je to jen malé poděkování těm, "kdož padli bez své viny na bojištích a kdekoli, daleko od své domoviny, které dnes již nic nebolí....."
J. Kurfiřt - kronikář - 21. března 2014

KONCENTRAČNÍ TÁBOR GROSS ROSEN - POBOČKA RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU

...................................
V březnu letošního roku tomu bylo již 65 let od chvíle, kdy do nedohotoveného koncentračního tábora u firmy Getewent (dnes Hölter) byli nahnáni první koncentráčníci z koncentračního tábora Gross Rosen z polského Slezska. V továrně měli nahradit citelný úbytek sudetských dělníků, kteří byli nacisty povoláni do armády a zvýšit produkci firmy zaměřené zcela na válečnou výrobu. Byly v ní totiž vyráběny vysílací, přijímací a zesilovací radiopřístroje do obrněné techniky a letectva, dále radarové systémy a v závěru války zřejmě i komponenty pro rakety V1 a V2. Písemná oficiální dokumentace o rychnovském koncentráku se nedochovala, neboť veškeré materiály byly na příkaz vedeni Gross Rosen v dubnu roku 1945 spáleny. Přes výše uvedenou skutečnost je dostatek poznatků ve vzpomínkách i písemných zprávách vězňů tábora. Nejuceleněji zpracoval své vzpomínky jeden z prvních vězňů Ing. Jan Kosiński v knize "Liczyl sie kaźdy przeźity dzień" a historik M. Moldawa v díle "Gross Rosen - obóz koncentracyjny na Ślasku". Cenné jsou i vzpomínky českých vězňů J. Mlčkovského a pana Pavlíčka, kteří po válce žili v Jablonci nad Nisou. Dle jejich poznatků prošlo rychnovským koncentrákem na 1420 vězňů. Nejen v Rychnově, ale i v jiných táborech smrti, kam byli koncentráčníci v důsledku přesunů eskortováni, se nedočkalo svobody 610 vězněných, kteří rychnovským táborem prošli. V květnových dnech roku 1945, před osvobozením tábora ozbrojenými českými vlastenci z Frýdštejna, zde živořilo 381 zbídačených lidí. Mezi vězni v Rychnově byli nejčastěji Poláci, Češi, občané Sovětského svazu, Jugoslávci, Norové, údajně i několik Italů a řada asociálních živlů německé národnosti. První kolona ze Slezska v počtu 199 mužů (jeden cestou zemřel) dorazila na rychnovské nádraží 25. března 1944. "Přivítaly" je více než půl metru vysoké závěje, řev dozorců a nemilosrdné rány, jež hnaly nuzně oblečené lidi ke dvěma sněhem zpola zasypaným lágrovým barákům. Od prvních dnů byl koncentrační tábor horečně dokončován. Prostor byl obehnán vysokým drátěným plotem ukončeným ostnatými hroty. Tábor rovněž lemovaly dráty pod vysokým napětím. V rozích prostoru vyrostly strážní věže příslušníků SS, vystavěn byl i další ubytovací barák, strážnice a ubikace dozorců a nejdůležitější hospodářské stavby. Za zcela vedlejší bylo pokládáno zřízení latrín i umýváren, ve kterých po dokončení jen občas tekla pouze studená voda. Hlavní pozornost naopak získala lágrová fabrika, jejíž spodní část byla zděná, zbytek byl montován ze dřeva. Před jejím dokončením pracovali vězni v pečlivě střeženém oddělení Getewentu.
Pánem nad životem a smrtí vězněných byl sadistický velitel Braun a jeho zástupci včetně funkcionářů tábora, písaře H. Haicke, a dále E. Stellmacha a A. Stockingera. Byli německé národnosti, 36 strážných patřilo do jednotek SS. Nejkrutěji si počínal velitel Braun. Ač byl vyučen truhlářem, prakticky po celou dobu existence tábora "léčil" nemocné, třebaže byli na pokraji fyzických i psychických sil, vysilující usilovnou prací v duchu esesáckého hesla "práce uzdravuje" a v souladu s pokynem říšského velitele SS - Himmlera, že se ".......vězni musí upracovat k smrti ve prospěch vítězství velkoněmecké říše.......". V táboře Braun inicioval v nočních hodinách přepadové kontroly na ubikacích, často týral vězně před všemi nastoupenými koncentráčníky, nesmyslně nechával dlouhou dobu stát spoře oděné muže na nástupovém prostranství bez ohledu na počasí. Ti, kdož se v jeho očích jen nepatrně provinili, byli zařazováni do baukolony a různých trestních pracovních čet, kde byla zvláště vysilující práce. Osobně kontroloval vězně a poháněl je k co nejusilovnější práci často i za poklusu. Vyčerpávající práce (v trestných kolonách až čtrnáct hodin denně), velký nedostatek stravy (ráno půl litru hořké "kávy" z nejrůznějších náhražek včetně pražených žaludů, k obědu 0,7 litru polévky z koňských kostí nebo kedluben či červené řepy, k večeři půllitr "kafe" s krajíčkem chleba, zřídka kousek margarínu případně lžíce řepné marmelády) a hlavně nelidské zacházení měly za následek značnou nemocnost (vředovitost, střevní katary, plicní problémy) i úmrtnost. Nemocní nebyli léčeni. V táboře chyběly nejzákladnější léky, lékaře ani marodky nebylo. Mrtví byli ukládáni za jeden táborový barák a příležitostně posíláni do spalovacích pecí v Gross Rosen. Později mrtví nebožáci končili svoji životní pouť v libereckém krematoriu. Ale jen do té doby, než si někteří sudetští Němci důrazně stěžovali, že spalovaní "podlidé" znesvěcují posvátnou árijskou půdu. Pak byly mrtvoly vězňů zahrabávány na neznámých místech v okolí tábora, zřejmě i v Pláňském lese, a u jižní zdi dnešního hřbitova. Ostatky 17 umučených byly právě zde po osvobození exhumovány a pietně uloženy na čestném místě hřbitova v podzimních měsících roku 1945. Převážná část heftlingů, jak nacisté koncentráčníky nazývali, byla pracovně vytížena v lágrové fabrice. Středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní lidé zde prováděli především kontrolu již výše uvedených výrobků, které byly výsledkem práce obráběčů kovů, zámečníků, elektrikářů, foukačů lamp a pracovníků dalších profesí, které si v řadě koncentráků vybíral výrobní ředitel Getewentu - Carstens. Přes teror a soustavnou kontrolu docházelo k občasným drobným sabotážím (studené spoje). Tajným zdrojem informací o tom, co se děje za ostnatými dráty, bylo ilegálně držené rádio, které ze zcizených součástek sestavil polský vězeň Rataiczek. Dlouhodobě věznění muži si brali na starost nově příchozí a informovali je o životě v táboře a chování esesáků. K útěku přímo z tábora nedošlo. Zběhnout se pokusilo několik Rusů z pracovní skupiny. Byli chyceni, ztýráni před nastoupenými koncentráčníky a pověšeni za ruce svázané za zády. Pak byli vráceni do Gross Rosen, kde se po nich slehla zem. Útěk v nacisticky vyhroceném prostředí Rychnova (žila zde rodina sudetského vůdce K. Henleina, který rozbil v roce 1938 ČSR) v pruhovaných lágrových oblecích a s brázdou vyholených vlasů uprostřed hlavy byl naprosto vyloučený. Jediným světlým okamžikem táborového života se staly Vánoce 1944. Braun a jeho kumpáni odešli slavit ke svým rodinám a v táboře po celodenní směně poněkud povolil obvyklý dril. Vězňům bylo povoleno do 22 hodin slavit Vánoce. Až do této hodiny se nesly spoře osvětlenými místnostmi táborových baráků písně vězněných. Leč již druhý den ráno nastal tuhý režim nanovo.
Postup Rudé armády, která osvobodila vězně v matečním táboře a blížila se k hranicím protektorátu, vyvolávaly obavy trýznitelů. Ty se vystupňovaly poté, kdy po několik dnů pálil vězeň B. Stachurski v kotelně Getewentu pod dozorem SS písemné doklady z matečního tábora i jeho šestnácti poboček v severovýchodních Čechách. 3. nebo 4. května 1945 (údaje pamětníků se liší) vydal Braun rozkaz k evakuaci, ale po krátkém čase ho odvolal. 7. května 1945 však již brzy zrána vyšla kolona vězňů pod dozorem SS táborovou branou.
Z neznámých důvodu byli vězni hnáni ke Kokonínu. Zde jim však ustupující nacistické vojenské jednotky hrozily postřílením. Po dramatickém vyjednávání byli koncentráčníci vráceni do táborových baráků v Rychnově. Tentokrát již jen pod dohledem několika příslušníků domobrany, neboť němečtí pohlaváři tábora se spolu se strážnými vmísili mezi prchající německé vojáky. 8. května 1945 ráno pronikli do prostor koncentračního tábora ozbrojení čeští vlastenci z Frýdštejna a přinesli téměř čtyřem stovkám vězňů kýženou svobodu. Rudá armáda prošla Rychnovem 10. května 1945.
Skvěle zpracovaný plán panem Ivanem Rousem
Skvěle zpracovaný plán panem Ivanem Rousem